Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
? Nr XLII/382/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. Dominika Olszewska 2018-01-08 14:25:26 dodanie dokumentu
? Nr XLII/381/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2018 rok Dominika Olszewska 2018-01-08 14:25:17 dodanie dokumentu
? Nr XLII/380/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-01-08 14:25:02 dodanie dokumentu
? Nr XLII/379/2017 w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-01-08 14:24:49 dodanie dokumentu
? Nr XLII/378/2017 w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia. Dominika Olszewska 2018-01-08 14:24:38 dodanie dokumentu
? Nr XLII/377/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 3 lat, nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Białogóra; Dominika Olszewska 2018-01-08 13:05:31 dodanie dokumentu
? Nr XLII/376/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krokowa prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Słuchowo; Dominika Olszewska 2018-01-08 13:05:21 dodanie dokumentu
? Nr XLII/375/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.: ?Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503G Sławoszynko ? Karwieńskie Błoto Drugie ? Goszczyno Dominika Olszewska 2018-01-08 13:05:11 dodanie dokumentu
? Nr XLII/374/2017 w sprawie powierzenia Spółce pod firmą ?Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? zadania własnego gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy wykonawczej z Zakładem Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnówku, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ?Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko? ?dofinansowanego z funduszy unii europejskiej; Dominika Olszewska 2018-01-08 13:05:01 dodanie dokumentu
? Nr XLII/373/2017 w sprawie szczegółowych zasad, trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krokowa oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg; Dominika Olszewska 2018-01-08 13:04:49 dodanie dokumentu
? Nr XLII/372/2017 w sprawie rezygnacji Gminy Krokowa z udziału w przedsięwzięciu - ?Pomorskie Szlaki Kajakowe ? Meandry Północy?; Dominika Olszewska 2018-01-08 13:04:40 dodanie dokumentu
? Nr XLII/371/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-01-08 13:04:31 dodanie dokumentu
? Nr XLII/370/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok; Dominika Olszewska 2018-01-08 13:04:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2018 r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Krokowa przeprowadzonych w dniu 7 stycznia 2018 r. Dariusz Kaleta 2018-01-08 10:48:36 dodanie dokumentu
Wyniki Wyborów Dariusz Kaleta 2018-01-08 10:14:16 edycja dokumentu
Wyniki Wyborów Dariusz Kaleta 2018-01-08 10:12:20 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych na 2018r. Dariusz Kaleta 2018-01-03 14:44:03 edycja dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych na 2018r. Dariusz Kaleta 2018-01-03 14:43:56 usunięcie załacznika
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych na 2018r. Dariusz Kaleta 2018-01-03 14:43:53 usunięcie załacznika
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych na 2018r. Dariusz Kaleta 2018-01-03 14:34:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dariusz Kaleta 2018-01-03 14:20:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dariusz Kaleta 2018-01-03 14:20:25 usunięcie załacznika
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dariusz Kaleta 2018-01-03 13:35:03 usunięcie załacznika
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dariusz Kaleta 2018-01-03 13:34:57 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dariusz Kaleta 2018-01-03 10:47:55 dodanie dokumentu
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 2017 Dariusz Kaleta 2018-01-03 10:43:07 edycja dokumentu
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 2017 Dariusz Kaleta 2018-01-03 10:41:56 usunięcie załacznika
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kłanino, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2018-01-03 08:13:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kłanino, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2018-01-03 08:12:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2018-01-03 08:11:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2018-01-03 08:11:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na dz.nr 13/2 i nr 14/39 , położonych w obr.Minkowice, w gminie Krokowa Dorota Herta 2018-01-02 12:49:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - wydanie decyzji NR ZPGN.6733.11.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dorota Herta 2018-01-02 12:48:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 4/2017 Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami przedterminowymi Wójta Gminy Krokowa. Dariusz Kaleta 2017-12-29 13:05:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 29 grudnia 2017 roku o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Krokowa w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 roku. Dariusz Kaleta 2017-12-29 13:03:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Krokowa zarządzonych na 7 stycznia 2018 r. Dariusz Kaleta 2017-12-28 09:12:17 dodanie dokumentu
Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Krokowa Mariusz Domachowski 2017-12-21 14:18:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 720, 220/46, 220/15÷220/41 w obrębie Sławoszyno gmina Krokowa Dorota Herta 2017-12-21 11:11:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie-wydanie decyzji NR ZPGN.6733.08.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dorota Herta 2017-12-18 15:17:35 dodanie dokumentu
Baza NGO Dariusz Kaleta 2017-12-18 14:17:36 edycja dokumentu