Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Krokowa na wolne stanowisko urzędnicze "Referent ds. oświaty i zdrowia w Referacie Oświaty i Zdrowia Urzędu Gminy Krokowa" Dariusz Kaleta 2017-09-29 11:27:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działkach nr 171 i 139 w obrębie Karwieńskie Błota gmina Krokowa Dorota Herta 2017-09-28 15:15:20 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi w zakresie utwardzenia terenu ul. Szkolnej w miejscowości Krokowa Mariusz Domachowski 2017-09-28 09:46:22 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Słuchowo, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016616/0 o numerach działek: 114/7, 114/8 Dariusz Kaleta 2017-09-28 09:10:45 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Krokowa, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016608/1 o numerze działki: 257/9 Dariusz Kaleta 2017-09-28 09:10:37 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00019048/8 o numerze działki: 646/1 i 646/2 Dariusz Kaleta 2017-09-28 09:10:29 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 843/3 i 844/2 Dariusz Kaleta 2017-09-28 09:10:21 edycja dokumentu
Protokół ze spotkania z organizacjami pozarządowymi związanego z monitoringiem Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi za rok 2017 oraz konsultacjami społecznymi dotyczącymi tworzenia nowego programu współpracy na rok 2018. Dariusz Kaleta 2017-09-25 14:02:57 dodanie dokumentu
Wykonywanie usług autokarowych w ramach projektu: Uczeń na 6+, nauczyciel na medal Mariusz Domachowski 2017-09-21 14:05:05 dodanie dokumentu
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krokowa Mariusz Domachowski 2017-09-21 11:25:39 dodanie dokumentu
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2017-09-21 10:36:11 dodanie dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie ?Łąk Żarnowieckich?i ?Łąk Lubkowskich?, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2017-09-21 10:27:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Krokowa o umorzeniu postępowania w sprawie "Budowy przechowalni owoców wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz likwidacją rowów melioracji szczegółowej na działkach o nr ew. 251/1, 241/1, 258/1, 270/1, 263/2, 280/1 w obrębie geodezyjnym Sławoszyno, gmina Krokowa" Dariusz Kaleta 2017-09-20 13:45:11 edycja dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-20 13:44:32 usunięcie załacznika
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-20 13:44:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Krokowa o umorzeniu postępowania w sprawie "Budowy przechowalni owoców wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz likwidacją rowów melioracji szczegółowej na działkach o nr ew. 251/1, 241/1, 258/1, 270/1, 263/2, 280/1 w obrębie geodezyjnym Sławoszyno, gmina Krokowa" Dariusz Kaleta 2017-09-20 13:43:36 dodanie dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-19 09:56:23 edycja dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-19 09:56:19 usunięcie załacznika
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-19 09:56:11 edycja dokumentu
Informacja o Rozbudowie hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem socjalno - biurowym oraz niezbędną infrastrukturą na dz. nr 199/139, 199/107, 199/141, 199/106, 199/114,199/146 obręb Kartoszyno, gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2017-09-19 09:54:33 edycja dokumentu
Informacja o Budowie zbiornika uśredniającego na ścieki przemysłowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, działkach nr: 199/65 i 199/66 obręb Kartoszyno, gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2017-09-19 09:53:55 dodanie dokumentu
Informacja o Rozbudowie hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem socjalno - biurowym oraz niezbędną infrastrukturą na dz. nr 199/139, 199/107, 199/141, 199/106, 199/114,199/146 obręb Kartoszyno, gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2017-09-19 09:53:28 dodanie dokumentu
Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach zadania pn.: Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Prusewo Mariusz Domachowski 2017-09-18 13:23:02 dodanie dokumentu
Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolnego w Wierzchucinie na gabinet stomatologiczny Mariusz Domachowski 2017-09-15 09:38:31 dodanie dokumentu
Przebudowa ulicy Morskiej w miejscowości Wierzchucino Mariusz Domachowski 2017-09-13 15:11:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie ?Łąk Żarnowieckich? i ?Łąk Lubkowskich?, gmina Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2017-09-13 08:30:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie ?Łąk Żarnowieckich? i ?Łąk Lubkowskich?, gmina Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2017-09-13 08:29:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2017-09-13 08:28:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2017-09-13 08:27:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr ZPGN.710.VII.2017.MK Wójta Gminy Krokowa z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia części gruntu położonego w obrębie Wierzchucino do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat. Dariusz Kaleta 2017-09-12 14:12:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr ZPGN.709.VII.2016.MK Wójta Gminy Krokowa z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Białogóra, stanowiących własność gminy Krokowa. Dariusz Kaleta 2017-09-12 14:12:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr ZPGN.709.VII.2016.MK Wójta Gminy Krokowa z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Białogóra, stanowiących własność gminy Krokowa. Dariusz Kaleta 2017-09-12 14:12:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr ZPGN.709.VII.2016.MK Wójta Gminy Krokowa z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Białogóra, stanowiących własność gminy Krokowa. Dariusz Kaleta 2017-09-12 14:11:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr ZPGN.710.VII.2017.MK Wójta Gminy Krokowa z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia części gruntu położonego w obrębie Wierzchucino do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat. Dariusz Kaleta 2017-09-12 14:11:12 dodanie dokumentu
Formularz Dariusz Kaleta 2017-09-12 14:01:39 dodanie dokumentu
Oświadczenie Dariusz Kaleta 2017-09-12 14:01:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze Dariusz Kaleta 2017-09-12 14:01:19 dodanie dokumentu
Remont nawierzchni chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 218 ul. Wejherowska oraz przebudowa drogi w zakresie utwardzenia terenu ul. Szkolnej, w miejscowości Krokowa Mariusz Domachowski 2017-09-11 13:36:26 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH oraz ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO z terenu Gminy Krokowa "JESIEŃ_2017" Monika Stencel-Kansy 2017-09-11 11:01:15 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe nr 2/2017 - dotyczy zamówienia na sprzęt strażacki oraz umundurowanie strażackie Dariusz Kaleta 2017-09-11 10:02:34 edycja dokumentu