Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dane teleadresowe Dariusz Kaleta 2017-09-11 09:26:18 edycja dokumentu
Przebudowa zjazdów wraz z budową chodników w miejscowości Karwieńskie Błoto I Mariusz Domachowski 2017-09-07 16:17:15 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. OŚWIATY I ZDROWIA W REFERACIE OŚWIATY I ZDROWIA W URZĘDZIE GMINY KROKOWA Dariusz Kaleta 2017-09-07 15:39:47 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. OŚWIATY I ZDROWIA W REFERACIE OŚWIATY I ZDROWIA W URZĘDZIE GMINY KROKOWA Dariusz Kaleta 2017-09-07 15:39:30 usunięcie załacznika
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. OŚWIATY I ZDROWIA W REFERACIE OŚWIATY I ZDROWIA W URZĘDZIE GMINY KROKOWA Dariusz Kaleta 2017-09-07 15:39:27 usunięcie załacznika
Oświadczenie Dariusz Kaleta 2017-09-07 15:38:21 dodanie dokumentu
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Dariusz Kaleta 2017-09-07 15:38:04 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. OŚWIATY I ZDROWIA W REFERACIE OŚWIATY I ZDROWIA W URZĘDZIE GMINY KROKOWA Dariusz Kaleta 2017-09-07 15:37:03 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Przedszkola Dariusz Kaleta 2017-09-07 15:32:53 usunięcie załacznika
Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Przedszkola Dariusz Kaleta 2017-09-07 15:32:50 usunięcie załacznika
Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Przedszkola Dariusz Kaleta 2017-09-07 15:19:05 edycja dokumentu
XXXVII SESJA RADY GMINY KROKOWA Dominika Olszewska 2017-09-07 12:36:12 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Przedszkola Dariusz Kaleta 2017-09-06 14:50:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- wydanie decyzji NR ZPGN.6733.19.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dorota Herta 2017-09-06 14:03:56 dodanie dokumentu
Dostawa dwóch samochodów osobowych typu minibus Mariusz Domachowski 2017-09-05 12:28:29 dodanie dokumentu
Informacja o Budowie przechowalni owoców wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 251/1 w obrębie geodezyjnym Sławoszyno, gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2017-09-05 10:01:49 dodanie dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-05 10:00:34 usunięcie załacznika
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-05 10:00:27 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia nr działki: 250/1 , 250/2 , 250/10 , 250/11 , 250/12 , 250/13 Dariusz Kaleta 2017-09-04 13:54:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia nr działki 257/11 Dariusz Kaleta 2017-09-04 13:52:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o Budowie przechowalni owoców wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz likwidacją rowów melioracji szczegółowej na działkach o nr ew. 251/1, 241/1, 258/1, 270/1, 263/2, 280/1 w obrębie geodezyjnym Sławoszyno, gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2017-09-04 13:47:49 dodanie dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-04 13:47:01 edycja dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-04 13:46:57 usunięcie załacznika
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-04 13:46:51 edycja dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-04 13:46:40 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa ws. konsultacji projektu uchwały : Roczny Program Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Dariusz Kaleta 2017-09-01 12:51:36 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa ws. konsultacji projektu uchwały : Roczny Program Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Dariusz Kaleta 2017-09-01 12:51:27 dodanie dokumentu
Wykaz działek gminnych do zbycia, położonych w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa (w linii prostej do Morza Bałtyckiego 2 km). UNIKATOWE MIEJSCE, WYJĄTKOWE MOŻLIWOŚCI Dariusz Kaleta 2017-09-01 12:29:08 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe nr 2/2017 - dotyczy zamówienia na sprzęt strażacki oraz umundurowanie strażackie Dariusz Kaleta 2017-09-01 11:44:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr 081/g.235/B/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krokowa za pierwsze półrocze 2017 roku Ewa Szymańska 2017-08-30 08:33:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr 081/g.235/B/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krokowa za pierwsze półrocze 2017 roku Ewa Szymańska 2017-08-30 08:32:37 dodanie dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-08-30 08:17:06 usunięcie załacznika
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-08-30 08:16:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie o budowie zakładu produkcyjnego - piekarni-cukierni wraz z niezbędna infrastruktura techniczna i drogowa na dz. nr 37/12 obręb Parszkowo-Kłanino Dariusz Kaleta 2017-08-30 08:15:06 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe nr 2/2017 - dotyczy zamówienia na sprzęt strażacki oraz umundurowanie strażackie Dariusz Kaleta 2017-08-29 14:16:31 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 843/3 i 844/2 Dariusz Kaleta 2017-08-28 14:10:54 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00019048/8 o numerze działki: 646/1 i 646/2 Dariusz Kaleta 2017-08-28 14:10:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr FIN.696.VII.2017 Wójta Gminy Krokowa z dnia 21 sierpnia 2017 roku W sprawie składania materiałów planistycznych iwniosków do opracowania projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na 2018 rok Dariusz Kaleta 2017-08-28 13:30:44 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Krokowa, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016608/1 o numerze działki: 257/9 Dariusz Kaleta 2017-08-25 12:51:40 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Słuchowo, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016616/0 o numerach działek: 114/7, 114/8 Dariusz Kaleta 2017-08-25 12:49:52 dodanie dokumentu