Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Baza NGO Dariusz Kaleta 2017-12-18 14:17:27 usunięcie załacznika
Aktualna ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dariusz Kaleta 2017-12-15 12:57:46 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej Dariusz Kaleta 2017-12-15 12:32:05 edycja dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej Dariusz Kaleta 2017-12-15 12:31:47 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej Dariusz Kaleta 2017-12-15 12:31:20 usunięcie dokument
Zaktualizowana kalkulacja kosztów do zadania publicznego wzór 2018r. Dariusz Kaleta 2017-12-15 12:15:21 dodanie dokumentu
Zaktualizowana kalkulacja kosztów do zadania publicznego wzór 2018r. Dariusz Kaleta 2017-12-15 12:09:14 dodanie dokumentu
Zaktualizowana kalkulacja kosztów do zadania publicznego wzór 2018r. Dariusz Kaleta 2017-12-15 12:08:56 usunięcie dokument
Zaktualizowana kalkulacja kosztów do zadania publicznego wzór 2018r. Dariusz Kaleta 2017-12-15 12:05:44 dodanie dokumentu
Zaktualizowana kalkulacja kosztów do zadania publicznego wzór 2018r. Dariusz Kaleta 2017-12-15 12:04:12 usunięcie dokument
Oferta realizacji zadania publicznego. Dariusz Kaleta 2017-12-15 12:03:12 dodanie dokumentu
Aktualizacja opisu poszczególnych działań zadania publicznego wzór 2018r. Dariusz Kaleta 2017-12-15 12:02:27 dodanie dokumentu
Zaktualizowany harmonogram wzór 2018r. Dariusz Kaleta 2017-12-15 12:01:23 dodanie dokumentu
Zaktualizowana kalkulacja kosztów do zadania publicznego wzór 2018r. Dariusz Kaleta 2017-12-15 11:59:56 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Dariusz Kaleta 2017-12-15 11:55:58 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Dariusz Kaleta 2017-12-15 11:55:14 usunięcie dokument
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Dariusz Kaleta 2017-12-15 11:54:39 dodanie dokumentu
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ( Wzór na 2017r) Dariusz Kaleta 2017-12-15 11:48:46 usunięcie dokument
Zaktualizowana kalkulacja kosztów do zadania publicznego wzór 2017 Dariusz Kaleta 2017-12-15 11:48:43 usunięcie dokument
Zaktualizowany harmonogram wzór 2017 Dariusz Kaleta 2017-12-15 11:48:41 usunięcie dokument
Aktualizacja opisu poszczególnych działań zadania publicznego wzór 2017 Dariusz Kaleta 2017-12-15 11:48:39 usunięcie dokument
Aktualny wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego 2017 Dariusz Kaleta 2017-12-15 11:48:36 usunięcie dokument
Oświadczenie majątkowe - Adama Śliwickiego Dariusz Kaleta 2017-12-15 08:41:34 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Adama Śliwickiego Dariusz Kaleta 2017-12-15 08:41:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr 2/2017 Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 14 grudnia 2017 r. Dariusz Kaleta 2017-12-15 08:37:44 edycja dokumentu
Uchwała nr 3/2017 Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 14 grudnia 2017 r. Dariusz Kaleta 2017-12-15 08:37:35 dodanie dokumentu
Uchwała nr 2/2017 Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 14 grudnia 2017 r. Dariusz Kaleta 2017-12-15 08:37:04 dodanie dokumentu
Uchwała nr 1/2017 Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 14 grudnia 2017 r. Dariusz Kaleta 2017-12-15 08:36:39 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej Dariusz Kaleta 2017-12-15 08:35:48 dodanie dokumentu
Protokół z I posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej Dariusz Kaleta 2017-12-15 08:35:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w ramach którego będą realizowane m.in.: ? wiata o powierzchni do 100 m2, ? plac utwardzony i skanalizowany kanalizacją deszczową o pow. do 900 m2, ? kontener biurowy o pow. do 25 m2, ? dwa miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych, ? oświetlenie terenu, ? przyłącza wodociągowe, energetyczne i kanalizacji sanitarnej, na części działki nr 528/5 obręb Żarnowiec gmina Krokowa Dorota Herta 2017-12-15 08:00:49 dodanie dokumentu
RB 28S-sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Ewa Szymańska 2017-12-14 09:01:31 dodanie dokumentu
RB 27S -sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Ewa Szymańska 2017-12-14 09:00:53 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych w 2017 roku Dariusz Kaleta 2017-12-13 14:10:07 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego Dariusz Kaleta 2017-12-13 12:32:28 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego Dariusz Kaleta 2017-12-13 12:32:14 usunięcie dokument
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego Dariusz Kaleta 2017-12-13 10:54:26 dodanie dokumentu
Druki do pobrania Dariusz Kaleta 2017-12-13 10:52:45 usunięcie dokument
XLII SESJA RADY GMINY KROKOWA Dominika Olszewska 2017-12-11 13:07:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/367/2017 Rady Gminy Krokowa z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/332/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Krokowa na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dariusz Kaleta 2017-12-11 08:31:31 dodanie dokumentu