Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 843/3 i 844/2 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:34:46 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 841/1 i 843/2 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:34:43 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 843/3 i 844/2 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:34:30 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 841/1 i 843/2 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:34:02 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 843/3 i 844/2 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:32:30 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 841/1 i 843/2 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:31:04 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00019048/8 o numerze działki: 647/1 , 647/2 , 646/1 i 646/2 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:29:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze Dariusz Kaleta 2017-10-13 09:24:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze Dariusz Kaleta 2017-10-13 09:20:40 dodanie dokumentu
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec, gmina Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2017-10-12 09:07:52 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Słuchowo, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016616/0 o numerze działki: 144/7 i 114/8 Dariusz Kaleta 2017-10-12 08:55:00 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Krokowa, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016608/1 o numerze działki: 257/9 Dariusz Kaleta 2017-10-12 08:51:56 dodanie dokumentu
Oświadczenie Dariusz Kaleta 2017-10-11 09:59:19 dodanie dokumentu
Kwestionariusz Dariusz Kaleta 2017-10-11 09:59:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze Dariusz Kaleta 2017-10-11 09:58:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu nieruchomości na zbycie udziałów nieruchomości wspólnej Nr. 13/11 Dariusz Kaleta 2017-10-09 08:46:20 dodanie dokumentu
Protokół nr XXXIV/2017 z przebiegu obrad XXXIV sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 01.06.2017 r Dominika Olszewska 2017-10-05 12:27:58 dodanie dokumentu
Protokół nr XXXIII/2017 z przebiegu obrad XXXIII sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 27.04.2017 r Dominika Olszewska 2017-10-05 12:27:20 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/346/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:26:20 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/345/2017 w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej nr 1500G Białogóra ? Słuchowo i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:26:10 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/344/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki w miejscowości Karlikowo; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:25:59 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/343/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów z nieruchomości wspólnej na rzecz lokali wyodrębnionych wraz ze zgodą na zmianę udziałów przynależnych do lokali we współwłasności nieruchomości położonej w Wierzchucinie przy ulicy Leśnej 24; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:25:49 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/342/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Lubocino, gm. Krokowa; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:25:41 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/341/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:25:32 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/340/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Lubocino, stanowiącej własność Gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:25:18 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/339/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sławoszyno, gmina Krokowa; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:25:09 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/338/2017 w sprawie ustalenia dodatkowych tradycyjnych nazw miejscowości w Gminie Krokowa w języku kaszubskim; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:24:59 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/337/2017 w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Krokowa do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:24:50 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/336/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:24:37 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/335/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:21:38 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/334/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:21:24 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/333/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchucinie; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:21:15 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/332/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławoszynie; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:21:06 dodanie dokumentu
Nr XXXVII/331/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlikowie; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:20:20 dodanie dokumentu
1. Nr XXXVII/330/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusewie; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:19:53 dodanie dokumentu
? Nr XXXVI/329/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:19:16 dodanie dokumentu
? Nr XXXVI/328/2017 w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu drogowego pod nazwą ?Remont drogi powiatowej nr 1522 na odcinku Świecino ? Połchówko w km od 1+150 do km 3+760 o długości 2610 m ? z Powiatem Puckim Dominika Olszewska 2017-10-05 12:19:08 dodanie dokumentu
? Nr XXXVI/327/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Krokowa w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:19:00 dodanie dokumentu
? Nr XXXVI/326/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Krokowa w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:18:51 dodanie dokumentu
? Nr XXXVI/325/2017 w sprawie zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:18:43 dodanie dokumentu