Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wniosek o przyznanie Stypendium Naukowego Rady Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2017-11-10 11:42:37 usunięcie dokument
Regulamin przyznawania Stypendiów Naukowych Rady Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2017-11-10 11:42:32 usunięcie dokument
Sprzątanie oraz wywóz odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie gminy Krokowa Mariusz Domachowski 2017-11-09 10:39:29 dodanie dokumentu
Harmonogram posiedzeń komisji Dariusz Kaleta 2017-11-08 10:20:13 edycja dokumentu
XXXIX SESJA RADY GMINY KROKOWA Dominika Olszewska 2017-10-31 12:31:10 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej obrębie Lubocino. gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016610/8 Sądu Rejonowego w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów. Dariusz Kaleta 2017-10-30 10:17:13 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej obrębie Lubocino. gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016610/8 Sądu Rejonowego w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów. Dariusz Kaleta 2017-10-30 10:16:17 dodanie dokumentu
Weryfikacja wymaganych dokumentów w konkursie na sekretarza szkoły Dariusz Kaleta 2017-10-30 10:04:22 dodanie dokumentu
Zastępca Wójta Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2017-10-30 09:58:34 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2017-10-30 09:58:24 edycja dokumentu
Zygmunt Piontek - Przewodniczący Rady Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2017-10-26 13:25:42 edycja dokumentu
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Ewa Szymańska 2017-10-23 14:00:01 dodanie dokumentu
RB-N-KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH Ewa Szymańska 2017-10-23 13:59:16 dodanie dokumentu
RB-NDS-sprawozdanie o nadwyżce deficycie. Ewa Szymańska 2017-10-23 13:58:32 dodanie dokumentu
RB 34 S-sprawozdanie z wykonania dochodów. Ewa Szymańska 2017-10-23 13:57:35 dodanie dokumentu
RB 28S-sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Ewa Szymańska 2017-10-23 13:56:45 dodanie dokumentu
RB 27S -sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Ewa Szymańska 2017-10-23 13:55:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie-wydanie decyzji NR ZPGN.6733.03.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dorota Herta 2017-10-23 12:22:53 dodanie dokumentu
Działki gminne do zbycia, położone w Sławoszynku, ob. Sławoszyno, gm. Krokowa Nr. 220/15, 220/16, 220/17, 220/18, 220/19, 220/20, 220/21, 220/22, 220/23, 220/24, 220/25, 220/26, 220/27, 220/28, 220/29, 220/30, 220/31, 220/32. Dariusz Kaleta 2017-10-23 08:44:22 dodanie dokumentu
Działki gminne do zbycia, położone w Sławoszynku, ob. Sławoszyno, gm. Krokowa, nr. 220/45, 220/44, 220/43, 220/42, 220/41, 220/40, 220/39, 220/38, 220/37, 220/36, 220/35, 220/34, 220/33. Dariusz Kaleta 2017-10-23 08:42:36 dodanie dokumentu
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Krokowa oraz zagospodarowanie tych odpadów Mariusz Domachowski 2017-10-20 12:18:12 dodanie dokumentu
Baza NGO Dariusz Kaleta 2017-10-19 10:09:12 edycja dokumentu
Baza NGO Dariusz Kaleta 2017-10-19 10:08:19 usunięcie załacznika
Baza NGO Dariusz Kaleta 2017-10-19 10:08:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia nr działki 64/13 Dariusz Kaleta 2017-10-16 12:22:52 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00019048/8 o numerze działki: 647/1 , 647/2 , 646/1 i 646/2 Dariusz Kaleta 2017-10-16 12:17:20 usunięcie dokument
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00019048/8 o numerze działki: 647/1 , 647/2 , 646/1 i 646/2 Dariusz Kaleta 2017-10-16 11:49:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr ZPGN.733.VII.2017.MK Wójta Gminy Krokowa z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w obrębie Sobieńczyce, stanowiącej własność gminy Krokowa. Dariusz Kaleta 2017-10-16 08:08:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV na działkach nr 1961, 1951, 1923, 339/1, 248/24,395/2, 392/6, 392/10, 245/21 253, 247/32 obr. Żarnowiec Dorota Herta 2017-10-13 13:21:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV na działkach nr 1961, 1951, 1923, 339/1, 248/24,395/2, 392/6, 392/10, 245/21 253, 247/32 obr. Żarnowiec Dorota Herta 2017-10-13 13:20:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na dz.nr 13/2 i nr 14/39, położonych w obr.Minkowice, w gminie Krokowa. Dorota Herta 2017-10-13 13:12:59 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 841/2 , 841/3 , 841/4 i 844/3 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:36:37 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00019048/8 o numerze działki: 647/1 , 647/2 , 646/1 i 646/2 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:34:52 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 843/3 i 844/2 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:34:46 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 841/1 i 843/2 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:34:43 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 843/3 i 844/2 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:34:30 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 841/1 i 843/2 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:34:02 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 843/3 i 844/2 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:32:30 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 841/1 i 843/2 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:31:04 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00019048/8 o numerze działki: 647/1 , 647/2 , 646/1 i 646/2 Dariusz Kaleta 2017-10-13 12:29:05 dodanie dokumentu