Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
11. Nr II/13/2018 w sprawie przekazania skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pucku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę nr XLV/395/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi wraz z odpowiedzią na skargę. Dominika Olszewska 2018-12-12 10:54:59 dodanie dokumentu
10. Nr II/12/2018 w sprawie przekazania skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pucku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę nr XXII/112/15 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 września 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa, Dominika Olszewska 2018-12-12 10:54:49 dodanie dokumentu
9. Nr II/11/2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Krokowa Nr XII/112/2015 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-12-12 10:54:41 dodanie dokumentu
8. Nr II/10/2018 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krokowa, Dominika Olszewska 2018-12-12 10:54:31 dodanie dokumentu
7. Nr II/09/2018 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych Rady Gminy Krokowa, Dominika Olszewska 2018-12-12 10:54:22 dodanie dokumentu
6. Nr II/08/2018 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Krokowa do Związku Miast i Gmin Morskich, Dominika Olszewska 2018-12-12 10:54:05 dodanie dokumentu
5. Nr II/07/2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Krokowa, Dominika Olszewska 2018-12-12 10:53:55 dodanie dokumentu
4. Nr II/06/2018 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego, Strategii Rozwoju i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Krokowa, Dominika Olszewska 2018-12-12 10:53:46 dodanie dokumentu
3. Nr II/05/2018 w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Krokowa, Dominika Olszewska 2018-12-12 10:53:28 dodanie dokumentu
2. Nr II/04/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-12-12 10:53:18 dodanie dokumentu
1. Nr II/03/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krokowa, Dominika Olszewska 2018-12-12 10:53:08 dodanie dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 Mariusz Domachowski 2018-12-11 15:47:29 dodanie dokumentu
WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWIĘCIA Dariusz Kaleta 2018-12-06 09:24:36 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Dariusz Kaleta 2018-12-06 09:22:49 usunięcie załacznika
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Dariusz Kaleta 2018-12-06 09:22:44 edycja dokumentu
Składy komisji Dominika Olszewska 2018-12-05 09:59:14 usunięcie dokument
Składy komisji Dominika Olszewska 2018-12-04 17:30:33 usunięcie załacznika
Wykonywanie przewozów młodzieży szkolnej z terenu gminy Krokowa Mariusz Domachowski 2018-11-30 13:08:51 dodanie dokumentu
Składy komisji Dominika Olszewska 2018-11-30 12:06:08 edycja dokumentu
Składy komisji Dominika Olszewska 2018-11-30 12:04:28 usunięcie załacznika
KOMISJA REWIZYJNA Dominika Olszewska 2018-11-30 11:56:38 usunięcie dokument
KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPORTU Dominika Olszewska 2018-11-30 11:56:36 usunięcie dokument
GOSPODARKI I BUDŻETU Dominika Olszewska 2018-11-30 11:56:34 usunięcie dokument
KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO Dominika Olszewska 2018-11-30 11:56:31 usunięcie dokument
STRATEGII ROZWOJU I PROMOCJI GMINY Dominika Olszewska 2018-11-30 11:56:29 usunięcie dokument
Plan pracy na 2015 rok Dominika Olszewska 2018-11-30 11:55:57 usunięcie dokument
Plan pracy na 2015 rok Dominika Olszewska 2018-11-30 11:55:11 usunięcie dokument
Plan pracy na 2015 rok Dominika Olszewska 2018-11-30 11:54:45 usunięcie dokument
Plan pracy na 2015 rok Dominika Olszewska 2018-11-30 11:54:29 usunięcie dokument
Składy komisji Dominika Olszewska 2018-11-30 11:54:12 edycja dokumentu
Składy komisji Dominika Olszewska 2018-11-30 11:53:58 usunięcie załacznika
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 Mariusz Domachowski 2018-11-27 15:53:37 dodanie dokumentu
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Dariusz Kaleta 2018-11-27 13:22:26 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe sołtysów Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2018-11-23 11:10:58 usunięcie załacznika
Dane teleadresowe sołtysów Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2018-11-23 11:10:49 edycja dokumentu
Sprzątanie oraz wywóz odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie gminy Krokowa Mariusz Domachowski 2018-11-22 14:18:07 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krokowa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Sołtysa Sołectwa Białogóra Dariusz Kaleta 2018-11-22 13:00:05 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2018 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Sołtysa Sołectwa Białogóra Dariusz Kaleta 2018-11-22 12:59:48 dodanie dokumentu
2. Nr I/02/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-11-22 08:15:05 edycja dokumentu
2. Nr I/02/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-11-22 08:14:54 usunięcie załacznika