Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
1. Nr L/436/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2017 rok. Dominika Olszewska 2018-07-09 13:02:56 dodanie dokumentu
Wzór wniosku Dariusz Kaleta 2018-07-06 09:18:27 edycja dokumentu
Wzór wniosku Dariusz Kaleta 2018-07-06 09:18:19 usunięcie załacznika
Wzór wniosku Dariusz Kaleta 2018-07-06 09:18:15 usunięcie załacznika
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w obrębie Krokowa. przeznaczonej do dzierżawy. Dariusz Kaleta 2018-07-03 15:15:00 dodanie dokumentu
Wzór wniosku Dariusz Kaleta 2018-07-02 09:15:39 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dariusz Kaleta 2018-07-02 09:15:06 dodanie dokumentu
Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę Dariusz Kaleta 2018-07-02 09:14:32 dodanie dokumentu
Szacowanie plantacji wieloletnich Dariusz Kaleta 2018-07-02 09:14:08 dodanie dokumentu
Informacja o pomocy Dariusz Kaleta 2018-07-02 09:13:13 dodanie dokumentu
Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Dariusz Kaleta 2018-07-02 09:11:28 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza przetarg ustny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krokowa z przeznaczeniem na prowadzenie usług stomatologicznych. Dariusz Kaleta 2018-06-29 11:57:06 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krokowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Uruchomieniu instalacji do termolizy odpadów gumowych (głównie opon) w istniejących obiektach budowlanych (hal produkcyjno-magazynowych) na dz. nr 197 obręb Kartoszyno i dz. nr 50/3 obręb Żarnowiec" Dariusz Kaleta 2018-06-20 13:55:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - WÓJT GMINY KROKOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, Że w dniu 13.06.2018r. w ślad za wezwaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku został uzupełniony raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowie budynku mieszkalnego i technologicznego, zbiornika wodnego bezodpływowego, stacji traf o. studni głębinowej oraz plantacji borówki amerykańskiej na części działki nr 66, położonej w obrębie Połchówko, gm. Krokowa " Dariusz Kaleta 2018-06-20 12:36:52 dodanie dokumentu
L SESJA RADY GMINY KROKOWA Dominika Olszewska 2018-06-19 14:18:17 dodanie dokumentu
Adam Śliwicki Dariusz Kaleta 2018-06-19 13:50:01 dodanie dokumentu
Adam Śliwicki Dariusz Kaleta 2018-06-19 13:49:45 usunięcie dokument
Adam Śliwicki Dariusz Kaleta 2018-06-19 13:49:38 edycja dokumentu
Adam Śliwicki Dariusz Kaleta 2018-06-19 13:49:24 usunięcie załacznika
Adam Śliwicki Dariusz Kaleta 2018-06-19 13:48:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wierzchucinie Dariusz Kaleta 2018-06-18 13:45:58 dodanie dokumentu
Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Krokowskim Centrum Kultury w Krokowej Dariusz Kaleta 2018-06-14 15:01:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr. ZPGN.928.VII.2017.MK Wójta Gminy Krokowa z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Karwieńskie Błota Dariusz Kaleta 2018-06-13 14:33:25 dodanie dokumentu
Działki gminne do zbycia, położone w Sławoszynku, ob. Sławoszyno, gm. Krokowa (w linii prostej do Morza Bałtyckiego 2 km). Działki nr: 220/7, 220/32, 220/35, 220/45, 220/42, 220/41, 220/40, 220/39, 220/15, 220/16, 220/17, 220/18, 220/19, 220/20 Dariusz Kaleta 2018-06-12 12:37:50 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową wodociągu w miejscowości Łętowice Mariusz Domachowski 2018-06-11 15:01:38 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe Dariusz Kaleta 2018-06-08 09:40:30 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe Dariusz Kaleta 2018-06-08 09:39:47 dodanie dokumentu
Protokół nr XLVII/2018 z przebiegu obrad XLVII sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 10.04.2018 r Dominika Olszewska 2018-06-07 09:25:23 dodanie dokumentu
Protokół nr XLVI/2018 z przebiegu obrad XLVI sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 28.03.2018 r Dominika Olszewska 2018-06-07 09:24:56 edycja dokumentu
Protokół nr XLVI/2018 z przebiegu obrad XLVI sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 28.03.2018 r Dominika Olszewska 2018-06-07 09:24:16 dodanie dokumentu
14. Nr XLIX/435/2018 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na pracowników Urzędu Gminy Krokowa. Dominika Olszewska 2018-06-07 09:22:54 dodanie dokumentu
13. Nr XLIX/434/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-06-07 09:22:41 dodanie dokumentu
12. Nr XLIX/433/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-06-07 09:22:24 dodanie dokumentu
11. Nr XLIX/432/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Goszczyno. Dominika Olszewska 2018-06-07 09:22:12 dodanie dokumentu
10. Nr XLIX/431/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Żarnowiec. Dominika Olszewska 2018-06-07 09:22:01 dodanie dokumentu
9. Nr XLIX/430/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Sulicice. Dominika Olszewska 2018-06-07 09:21:49 dodanie dokumentu
8. Nr XLIX/429/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Krokowa. Dominika Olszewska 2018-06-07 09:21:30 dodanie dokumentu
7. Nr XLIX/428/2018 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Krokowa do Stowarzyszenia ?Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka?. Dominika Olszewska 2018-06-07 09:21:21 dodanie dokumentu
6. Nr XLIX/427/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krokowa na lata 2018-2022. Dominika Olszewska 2018-06-07 09:20:59 dodanie dokumentu
5. Nr XLIX/426/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia kosztów odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Krokowa. Dominika Olszewska 2018-06-07 09:20:51 dodanie dokumentu