Przejdź do treści Przejdź do menu

Kontrast: C1 C2 C3 C4

Rozmiar czcionki: A A+ A++

BIP Gmina Krokowa

SHIFT + ALT + H - Strona główna

SHIFT + ALT + M - Zawartość strony

SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka

SHIFT + ALT + 0-9 - Menu

Strona główna


Dane teleadresowe

 
Uwaga zmiana czasu pracy Urzędu Gminy
 
Wójt Gminy Krokowa informuje, że w dniu 15.04.2022 roku Urząd Gminy Krokowa będzie czynny w godzinach od 7:30 do 10:00
 
 

 

Atrakcyjne działki w Gminie Krokowa

 

Urząd Gminy Krokowa
ul. Żarnowiecka 29
84-110 Krokowa

NUMER TELEFONU (+48 58) 675 41 00
                            FAX (+48 58) 675 41 01

ADRESY E-MAIL
Sekretariat: urzad@krokowa.pl
 

Urząd Gminy Krokowa
REGON:
 000534492
NIP: 587-10-00-684

BANK: 83 8349 0002 0000 0169 2000 0010

Gmina Krokowa
REGON: 191675528
NIP: 587-15-82-054
 

 

Urząd Gminy czynny jest w godzinach:

poniedziałek-środa 7.30 do 15.30,

czwartek od 7:30 do 17:00

piątek od 7:30 do 14:00


Wójt Gminy Krokowa przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w czwartki od godz. 14.00 - 16.00

 sekretariat

urzad@krokowa.pl

adres skrzynki podawczej na platformie e-puap: /krokowa/SkrytkaESP

 
 

Stanowisko

Telefon

Zakres prowadzonych spraw

URZĄD STANU CYWILNEGO

58 675 41 11

 • rejestracja urodzeń
 • rejestracja małżeństw
 • rejestracja zgonów
 • zaświadczenia o stanie cywilnym
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa,
 • zmiany imienia i nazwiska
 • uznanie ojcostwa

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH

KIEROWNIK REFERATU OPO

58 675 41 40

 • organizacja pracy UG Krokowa

STANOWSKO DS. DOWODÓW OSOBISTYCH, EWIDENCJI LUDNOŚĆI I SPRAW WOJSKOWYCH

58 675 41 03

 • ewidencja ludności
 • dowody osobiste
 • meldunki, poświadczenia zameldowania
 • rejestr wyborców
 • rejestr cudzoziemców
 • rejestr osób podlegających kwalifikacji wojskowej
 • rejestr żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz sprawujących bezpośrednią opiekę nad członkami rodziny

STANOWISKO DS. KADR I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

58 675 41 07

 • kadry
 • wnioski do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

STANOWSKO DS. OBSŁUGI KLIENTÓW I DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ

58 675 41 33

 • korespondencja przychodząca i wychodząca
 • wnioski do CEIDG

STANOWSKO DS. OBSŁUGI RADY GMINY KROKOWA I ARCHIWUM

58 675 41 30; biurorady@krokowa.pl

 • obsługa Rady Gminy
 • rejestr Uchwał Rady Gminy
 • skargi i wnioski dotyczące działalności Wójta Gminy

STANOWSKO DS. PRZECIWPOŻAROWYCH I PROMOCJI

58 675 41 34

 • obsługa OSP

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

KIEROWNIK REFERATU GOOŚ

58 675 41 16

 • decyzje środowiskowe

STANOWSKO DS. GOSPODARCZYCH, PORZĄDKOWYCH  I ADMINISTRACYJNYCH

58 675 41 17

 • składanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • harmonogram wywozu odpadów komunalnych
 • ewidencja zbiorników bezodpływowych

STANOWSKO DS.  UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

58 675 41 17

 • utrzymanie porządku i czystości na terenach publicznych
 • składanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • harmonogram wywozu odpadów komunalnych
 • windykacja opłat za gospodarowanie odpadami
 • wnioski w ramach programu „Czyste Powietrze”

STANOWSKO DS. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WINDYKACJI

58 675 41 42

 • weryfikacja złożonych deklaracji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • windykacja opłat za gospodarowanie odpadami

STANOWSKO DS. OCHRONY PRZYRODY I LEŚNICTWA

58 675 41 43

 • sprawy związane z usuwaniem drzew i krzewów
 • kontrola czystości i porządku na terenie gminy
 • pomniki przyrody

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

KIEROWNIK REFERATU IGK

58 675 41 05

 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje gminne
 • nadzór nad realizacją inwestycji gminnych
 • obsługa klientów w zakresie budowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej oraz wyrobów zawierających azbest

ZASTĘPCA KIEROWNIKA REF. IGK - STANOWISKO DS. OBSŁUGI PROJEKTÓW I INWESTYCJI

58 675 41 26

 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje gminne
 • nadzór nad realizacją inwestycji gminnych
 • wnioski w ramach programu „Czyste Powietrze”

STANOWSKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

58 675 41 38

 • zamówienia publiczne

STANOWSKO DS. KOMUNALNYCH

58 675 41 14

58 675 41 41

 • zajęcie pasa drogowego
 • bieżące utrzymanie dróg
 • oświetlenie terenów komunalnych
 • uzgodnienie sieci liniowych, wjazdów, przebiegu dróg
 • najem i czynsze dzierżawne lokali komunalnych
 • zaświadczenia dotyczące dostępu do dróg publicznych
 • zwierzęta bezdomne
 • zezwolenia na posiadanie psów ras uznawanych za agresywne
 • pracownicy interwencyjni
 • fundusz sołecki i wiejski
 • ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie

REFERAT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI

KIEROWNIK REFERATU ZPGN

58 675 41 15

 • działania związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym

STANOWSKO DS. DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

58 675 41 18

 • decyzje o warunkach zabudowy

STANOWSKO DS. GEODEZJI I URBANISTYKI

58 675 41 19

 • zaświadczenia oraz wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • podziały, rozgraniczenia
 • nadawanie adresu i numeru porządkowego budynków

STANOWSKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

58 675 41 24

58 675 41 64

 • sprzedaż, dzierżawa, nabycie, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości gminnych
 • opłata adiacencka
 • ewidencja zabytków
 • ewidencja innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Krokowa

 

REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU

SKARBNIK GMINY 

58 675 41 00

 • księgowość budżetowa

ZASTĘPCA SKARNIKA STANOWSKO DS. KSIĘGOWOŚCI

58 675 41 28

 • księgowość budżetowa

STANOWSKO DS. PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

58 675 41 21

58 675 41 06

 • naliczanie podatków od nieruchomości, podatków rolnych i leśnych
 • podatek od środków transportowych i inne opłaty lokalne

STANOWSKO DS. PODATKÓW I OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH

58 675 41 22

 • windykacja podatkowa
   

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodał dokument: Dariusz Kaleta 01-02-2012 11:02:34
Wytworzył dokument: Alicja Siniczyn 01-02-2012
Ostatnio zaktualizował: Tomasz Wittbrodt 30-03-2022 11:01:03