Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ? Nr XXXIX/435/2013 w sprawie udziału Gminy Krokowa w ?Partnerstwie NORDA? w ramach Programu Regionalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ?Rozwój Miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego? 2014-01-17 09:06:44
dokument ? Nr XXXIX/434/2013 w sprawie poszerzenia składu Rady Fundacji Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa; 2014-01-17 09:06:33
dokument ? Nr XXXIX/433/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Krokowa projektu ?Pomorska 13-stka? ? wsparcie JST w zakresie wdrażania standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych? przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 2014-01-17 09:06:22
dokument ? Nr XXXIX/432/2013 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/397/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 12 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu drogowego pod nazwą ?Przebudowa i remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej w Powiecie Puckim? i udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację remontów dróg powiatowych ; 2014-01-17 09:06:11
dokument ? Nr XXXIX/431/2013 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014; 2014-01-17 09:05:52
dokument ? Nr XXXIX/430/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Żarnowiec; 2014-01-17 09:05:39
dokument ? Nr XXXIX/429/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w obrębie Świecino; 2014-01-17 09:05:12
dokument ? Nr XXXIX/428/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w obrębie Sławoszyno; 2014-01-17 09:04:47
dokument ? Nr XXXIX/427/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej w miejscowości Porąb, obręb Jeldzino na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości; 2014-01-17 09:04:30
dokument ? Nr XXXIX/426/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w obrębie Wierzchucino; 2014-01-17 09:04:20
dokument ? Nr XXXIX/425/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 2014-01-17 09:04:09
dokument ? Nr XXXIX/424/2013 w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach Gminy Krokowa oraz związanych z tym opłat; 2014-01-17 09:03:57
dokument ? Nr XXXIX/423/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/240/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszów dzierżawnych i opłat z tytułu bezumownego użytkowania mienia gminnego na terenie gminy Krokowa; 2014-01-17 09:03:46
dokument ? Nr XXXIX/422/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 2014-01-17 09:03:29
dokument ? Nr XXXIX/421/2013 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2014 roku; 2014-01-17 09:03:18
dokument ? Nr XXXIX/420/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego w roku 2014 na obszarze gminy Krokowa; 2014-01-17 09:03:08
dokument ? Nr XXXIX/419/2013 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok; 2014-01-17 09:02:55
dokument ? Nr XXXIX/418/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na lata 2013 ? 2028; 2014-01-17 09:02:29
dokument ? Nr XXXIX/417/2013 w sprawie przyznania w roku 2013 dotacji z budżetu Gminy Krokowa na roboty konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości; 2014-01-17 09:02:00