Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr V/44/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji gminnych

 

Uchwała Nr V/44/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 22 lutego 2011 roku

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na realizację inwestycji gminnych

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c”, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

 

§1. Gmina Krokowa zaciągnie w 2011 r. długoterminowy kredyt bankowy w wysokości do kwoty 12.446.054 zł na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych:

- „Dokończenie procesu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żarnowiec. Budowa sieci wodociągowych w Gminie Krokowa” – do kwoty 7.100.000 zł;

- „Budowa grupowego ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej wraz               z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Minkowice gm. Krokowa” – do kwoty 1.200.000 zł;

- „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub” – do kwoty 476.054 zł;

- „Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Gmin Gniewino i Krokowa poprzez budowę czterech przystani jachtowych na Jeziorze Żarnowieckim – Strefa Turystyczna Żarnowiec etap I” – do kwoty 730.000 zł;

- „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Żarnowcu - sala gimnastyczna z zapleczem edukacyjnym” – do kwoty 1.300.000 zł;

- „Zwiększenie bezpieczeństwa na obszarze powiatu wejherowskiego i puckiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP w gminach: Gniewino, Luzino i Krokowa” – do kwoty 510.000 zł

- „EKO-SZKOŁA - termomodernizacja szkół w powiecie puckim” – do kwoty 900.000 zł;

- „Wzmocnienie bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy Krokowa poprzez budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Lubocino i Dębki” - do kwoty 250.000 zł.

 

§2. Kredyt polegać będzie spłacie w latach 2012 – 2025.

 

§3. Zobowiązania finansowe Gminy z tytułu kredytu zostaną pokryte z następujących źródeł:

  1. Podatku od nieruchomości i podatku rolnego;
  2. Udziału we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa;
  3. Dochodów z majątku Gminy;
  4. Subwencji ogólnej z budżetu państwa.

 

§4. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco”.

 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                             

UZASADNIENIE

 

Obecność Polski w Unii Europejskiej daje ogromne możliwości rozwoju kraju, w tym          w szczególności regionów. Rozwój ten jest łatwiejszy dzięki stworzeniu instrumentów finansowych, którymi podmioty mogą się wspierać dla realizacji własnych zadań.

Wychodząc naprzeciw potrzebom gminy Krokowa, za zgodą Rady Gminy Krokowa           tj. podjęciem stosownych uchwał, postanowiono aplikować o wsparcie finansowe pochodzące          z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013             i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację inwestycji z zakresu rozbudowy i modernizacji bazy oświatowej i turystycznej oraz gospodarki wodno – ściekowej. Uzyskane dotacje na w/w cele są niewystarczające, gdyż stanowią jedynie część zapotrzebowania finansowego dla kompleksowego zrealizowania inwestycji. Ponadto instytucje dotujące dla przekazania puli wsparcia wymagają zabezpieczenia środków własnych.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważa się za wymagalne.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 09:51:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 09:51:56