Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr VI/61/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Nr III/22/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Krokowa Nr XLVI/334/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa oraz uchwałę Nr III/23/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa 2012-02-19 10:12:30
dokument Uchwała Nr VI/60/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do dnia 01 marca 2020 roku oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia 2012-02-19 10:11:24
dokument Uchwała Nr VI/59/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg publicznych, będących własnością Gminy Krokowa. 2012-02-19 10:08:51
dokument Uchwała Nr VI/58/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2012-02-19 10:08:01
dokument Uchwała Nr VI/57/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie: przyjęcia ?Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii? na rok 2011 2012-02-19 10:05:50
dokument Uchwała Nr VI/56/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie: przyjęcia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? na rok 2011 2012-02-19 10:04:56
dokument Uchwała Nr VI/55/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego ?Parszczyce V?- złoże kruszywa naturalnego (piasek) o powierzchni 19 933,89 m?, położonego na części działki nr 24/22 obręb geodezyjny Minkowice , w miejscowości Parszczyce, gmina Krokowa 2012-02-19 10:03:19
dokument Uchwała Nr VI/54/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/202/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 maja 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 29/3, 30/2, 30/4, 65/5, 65/6, 65/7, 66/3, 67/6, 67/8, 32/2, 41/8, 42/2, 43/2, 63/2, 64/2 położonych we wsi Parszczyce, gmina Krokowa 2012-02-19 10:02:29
dokument Uchwała Nr VI/51/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w obrębie wsi Karwieńskie Błota na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości 2012-02-19 10:01:19
dokument Uchwała Nr VI/52/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie gruntu położonego w obrębie Żarnowiec na rzecz Gminy Krokowa od Agencji Nieruchomości Rolnych 2012-02-19 10:00:05
dokument Uchwała Nr VI/51/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu położonego w obrębie wsi Słuchowo na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości 2012-02-19 09:58:57
dokument Uchwała Nr VI/50/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu położonego w obrębie Wierzchucino na rzecz Gminy Krokowa od Agencji Nieruchomości Rolnych 2012-02-19 09:57:40
dokument Uchwała Nr VI/49/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krokowa środków stanowiących fundusz sołecki 2012-02-19 09:56:30
dokument Uchwała Nr VI/48/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/242/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa 2012-02-19 09:55:39
dokument Uchwała Nr VI/47/2011 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie ustalenia miejscowości Wierzchucino za spełniającą warunki do pobierania opłaty miejscowej 2012-02-19 09:53:31