Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr IX/75/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Żarnowiec

Uchwała Nr IX/75/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 maja 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Żarnowiec.

            Na  podstawie art. 18  ust. 2 pkt 9 lit. a   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wzwiązku z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr  102, poz.  651  z późn. zm.)

 Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby fizycznej, część nieruchomości położonej w obrębie Żarnowiec, gm. Krokowa, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr  661/1  o pow. około  0,0200 ha, zapisanej w Sądzie Rejonowym            w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku  w KW Nr GD2W/00016622/5 dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działki nr 662.

 2. Szczegółowe położenie i oznaczenie nieruchomości o której mowa w ust. 1 zawiera mapka stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E

W księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016622/5 prowadzonej przez   Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, dla nieruchomości położonej w obrębie  Żarnowiec, w skład której wchodzi między innymi działka nr 661/1 o powierzchni ogółem 0,1500 ha,  wpisane jest prawo własności na rzecz  Gminy Krokowa.

 Henryk Kołodzik wystąpił z wnioskiem o zakup części działki nr 661/1 o powierzchni około 0,0200 ha, położonej w obrębie Żarnowiec jako część przyległej nieruchomości dla poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanej przez Pana Henryka Kołodzik nieruchomości położonej w obrebie Żarnowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 662 obszaru 0,0600 ha, objętej księgą wieczysta KW Nr 13153 Sądu Rejonowego w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku.

 Jak stanowi art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest zbywana   w drodze bezprzetargowej, jeżeli owa nieruchomość może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Obydwie wskazane  przesłanki muszą wystąpić kumulatywnie.

Zatem sprzedaż nieruchomości ma zapewniać poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, przy jednoczesnym braku możliwości zagospodarowania nieruchomości jako nieruchomości samodzielne. Jeżeli obydwie przesłanki zachodzą, wówczas nie ma przeszkód do zbycia nieruchomości w drodze beprzetargowej.

Aby umożliwić sprzedaż wymienionej nieruchomości niezbędna jest zgoda Rady wyrażona w niniejszej uchwale.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr IX/75/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 maja 2011 roku

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal1.jpg (JPG, 680.13Kb) 2012-02-19 12:22:02 729 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 12:22:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 12:22:02