Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr IX/76/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie gruntu położonego w obrębie Brzyno i Wierzchucino na rzecz Gminy Krokowa od Agencji Nieruchomości Rolnych

Uchwała Nr IX/76/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 maja 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na  nieodpłatne przejecie  gruntu położonego w obrębie Brzyno i Wierzchucino na rzecz Gminy Krokowa od  Agencji  Nieruchomości  Rolnych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa  (t.j. z 2007 r. Dz.U. Nr 231, poz. 1700 z późn. zm. ) i  art. 6  pkt 9 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r.    o gospodarce nieruchomościami(t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr  102, poz.  651  z późn. zm.)

 Rada Gminy Krokowa uchwala,  co następuje:

 § 1 . Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę na własność nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym  Brzyno i Wierzchucino, gm. Krokowa wchodzące w skład Zasobu  Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości  oznaczone w ewidencji gruntów jako działka:

 1.  działki nr 188 o powierzchni 0,33 ha, położonej w obrębie Brzyno z przeznaczeniem  na cele publiczne (powiększenie i utrzymanie cmentarza), zapisanej w Księdze Wieczystej              Nr 20159 w Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku,

 2.  część działki nr 698/11 o powierzchni około 0,3500 ha, położonej w obrębie Wierzchucino  z przeznaczeniem na cele publiczne (droga publiczna). Istniejąca droga jest użytkowana od wielu lat, komunikując  w najkrótszy sposób miejscowość Wierzchucino               z Jeziorem Żarnowieckim), zapisanej w Księdze Wieczystej Nr 11460 w Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa  (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 57, poz. 603 z późn. zm.) przewiduje, że Agencja Własności Rolnych Skarbu Państwa może w drodze umowy nieodpłatnie przekazać gminie na własność nieruchomości wchodzące w skład Zasobu na cele inwestycji infrastrukturalnych.

Gminy zamierza przejąć od Agencji Nieruchomości Rolnych działkę. nr 188 o powierzchni 0,33 ha, obręb Brzyno i część działki nr 698/11 o powierzchni około 0,3500 ha, obręb Wierzchucino z przeznaczeniem na cele publiczne (powiększenie i utrzymanie cmentarza oraz droga publiczna)

 Aby umożliwić przejęcie powyższej nieruchomości niezbędna jest zgoda Rady wyrażona w niniejszej uchwale.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 12:23:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 12:23:04