Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument 22. Nr III/35/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2019 rok 2018-12-24 10:37:28
dokument 21. Nr III/34/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa 2018-12-24 10:36:45
dokument 20. Nr III/33/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.: ? Remont drogi powiatowej nr 1522G na odcinku Świecino ? Połchówko w km od 1 + 150 do 3 + 760 o długości 2610 m 2018-12-24 10:36:21
dokument 19. Nr III/32/2018 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ( Dębki)) 2018-12-24 10:36:07
dokument 18. Nr III/31/2018 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ( Żarnowiec) 2018-12-24 10:35:54
dokument 17. Nr III/30/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Krokowa, 2018-12-24 10:35:39
dokument 16. Nr III/29/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec-Dmuchowo, gmina Krokowa 2018-12-24 10:35:28
dokument 15. Nr III/28/2018 w sprawie ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? na rok 2019, 2018-12-24 10:35:13
dokument 14. Nr III/27/2018 w sprawie ?Gminnego programu przeciwdziałania Narkomanii? na rok 2019, 2018-12-24 10:35:04
dokument 13. Nr III/26/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023, 2018-12-24 10:34:36
dokument 12. Nr III/25/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i domu? na lata 2019-2023, 2018-12-24 10:34:26
dokument 11. Nr III/24/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i domu? na lata 2019-2023, 2018-12-24 10:34:16
dokument 10. Nr III/23/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Karwieńskie Błota na okres powyżej 3 lat, 2018-12-24 10:34:07
dokument 9. Nr III/22/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie Żarnowiec, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lat, 2018-12-24 10:33:56
dokument 8. Nr III/21/2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/431/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Żarnowiec, 2018-12-24 10:33:47
dokument 7. Nr III/20/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Odargowo na okres powyżej trzech lat, 2018-12-24 10:33:39
dokument 6. Nr III/19/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie Żarnowiec, 2018-12-24 10:33:31
dokument 5. Nr III/18/2018 w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa oraz nadania jej statutu, 2018-12-24 10:33:20
dokument 4. Nr III/17/2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek diet dla osób pełniących funkcje związane z przeprowadzeniem wyborów sołtysów Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 3 marca 2019r 2018-12-24 10:32:21
dokument 3. Nr III/16/2018 w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach sołtysów Gminy Krokowa zarządzonych nadzień 3 marca 2019 r., 2018-12-24 10:32:11
dokument 2. Nr III/15/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Krokowa, 2018-12-24 10:32:01
dokument 1. Nr III/14/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok, 2018-12-24 10:31:29