Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument 12. Nr XVII/177/2019 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 2019-12-23 09:43:49
dokument 11. Nr XVII/176/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Karlikowo, gmina Krokowa, 2019-12-23 09:43:35
dokument 10. Nr XVII/175/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomości położone w obrębie Karwieńskie Błota, gm. Krokowa, 2019-12-23 09:43:24
dokument 9. Nr XVII/174/2019 w sprawie wystąpienia Gminy Krokowa ze Stowarzyszenia ?Obszar Metropolitarny Gdańsk ? Gdynia ? Sopot? 2019-12-23 09:43:13
dokument 8. Nr XVII/173/2019 w sprawie ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ? na rok 2020, 2019-12-23 09:43:02
dokument 7. Nr XVII/172/2019 w sprawie ?Gminnego programu przeciwdziałania Narkomanii? na rok 2020, 2019-12-23 09:42:44
dokument 6. Nr XVII/171/2019 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020 2019-12-23 09:42:30
dokument 5. Nr XVII/170/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, 2019-12-23 09:42:15
dokument 4. Nr XVII/169/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/384/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę Krokowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów i wysokości cen za te usługi, 2019-12-23 09:41:59
dokument 3. Nr XVII/168/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 2019-12-23 09:41:42
dokument 2. Nr XVII/167/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-12-23 09:41:28
dokument 1. Nr XVII/166/2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa, 2019-12-20 16:57:22