Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Księga Rejestrowa Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej

URZĄD  GMINY  KROKOWA – II KSIĘGA  REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

Numer wpisu do rejestru: 2

Dział pierwszy – Oznaczenie instytucji kultury:

Nr kolejny wpisu

 

 

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna i skrócona  nazwa instytucji kultury

Przedmiot działalności  instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu  instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym  organizator wspólnie  prowadzi  instytucję kultury

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

23-02-2012

 

18-05-2012

(nowy rejestr)

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej

 

Realizacja zadań w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz promocji Gminy Krokowa.

Krokowa

 ul. Żarnowiecka 29

84-110 Krokowa

 

Organizator: Gmina Krokowa

 

Akt o utworzeniu:

 

Uchwała Nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa  z dnia 30.11.2011 r. 
w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej

 

 

 

PKD 9004Z nadany 05.04.2012 r.

.

 

Izabela Adamczyk

 

 

 

URZĄD  GMINY  KROKOWA – II KSIĘGA  REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

Numer wpisu do rejestru: 2

Dział drugi – Organizacja   instytucji kultury:

 

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania  czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres  ich upoważnień

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji  kultury i ich  cyfrowe  identyfikatory nadane w systemie  informacji statycznej

Uwagi

Imię i nazwisko  pełnomocnika organizatora  dokonującego wpisu

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

23-02-2012

 

18-05-2012

(nowy rejestr)

Uchwała Nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa  z dnia 30.11.2011 r.  w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej

Dyrektor: Maja Jaromirska - Lewińska

 

 

 

Izabela Adamczyk

2.

25-09-2013

Uchwała nr XXXVIII/415/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 25.09.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie utworzenia instytucji kultury
o nazwie Krokowskie Centrum Kultury
w Krokowej

 

 

 

Zmiana nazwy załącznika
 do Statutu Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej

j. w.

3.

26-03-2015

Uchwała Nr  VI/52/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 26.03.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie utworzenia instytucji kultury
o nazwie Krokowskie Centrum Kultury
w Krokowej

 

 

 

Zmiana nazwy załącznika 
do Statutu Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej

 

j. w.

4.

27-05-2015

Uchwała Nr  VIII/84/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 27.05.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie utworzenia instytucji kultury
o nazwie Krokowskie Centrum Kultury
w Krokowej

 

 

 

Zmiana nazwy załącznika 
do Statutu Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej

j. w.

5.

26-08-2015

Uchwała Nr  X/100/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 26.08.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej

 

 

 

Zmiana nazwy załącznika 
do Statutu Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej

j. w.

6.

29.12.2015

 

Dyrektor: Krzysztof Obszyński

 

 

Powołanie dyrektora Zarządzenie nr SOI.304.VII.2015 Wójta Gminy Krokowa z dnia 29-12-2015 r.

j.w.

7.

20-12-2016

Uchwała Nr  XXIX/266/2016 Rady Gminy Krokowa z dnia 20.12.2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie utworzenia instytucji kultury
o nazwie Krokowskie Centrum Kultury
w Krokowej

 

 

 

Zmiana nazwy załącznika 
do Statutu Krokowskiego Centrum Kultury
w Krokowej

j. w.

8.

14-09-2017

Uchwała Nr  XXXVII/346/2017 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.09.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie utworzenia instytucji kultury
o nazwie Krokowskie Centrum Kultury
w Krokowej

 

 

 

Zmiana nazwy załącznika 
do Statutu Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej

j. w.

9.

19-06-2019

Uchwała Nr  XVI/116/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 19.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie utworzenia instytucji kultury
o nazwie Krokowskie Centrum Kultury
w Krokowej

 

 

 

Zmiana treści załącznika 
do Statutu Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej

j. w.

10.

26-09-2019

Uchwała Nr  XVI/139/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie utworzenia instytucji kultury
o nazwie Krokowskie Centrum Kultury
w Krokowej

 

 

 

Zmiana treści załącznika 
do Statutu Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej

j. w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD  GMINY  KROKOWA – II KSIĘGA  REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

Numer wpisu do rejestru: 2

Dział trzeci –  Mienie instytucji kultury:

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o złożeniu  do rejestru  rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji  kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

2

3

4

5

6

1

04-04-2013

Dnia 27.03.2013 r. złożono sprawozdanie
z działalności  Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej  za rok 2012, zatwierdzony  Zarządzeniem Fin.544/VI.2013  z dnia 04.04.2013 r. w  sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego instytucji kultury – Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej za 2012 r. 

 

bez obciążenia

 

Izabela Adamczyk

2

11-04-2014

Dnia 28.03.2014 r. złożono sprawozdanie
z działalności  Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej  za rok 2013, zatwierdzono  Zarządzeniem Fin.845.VI.2014  z dnia 11.04.2014 r. w  sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego instytucji kultury – Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej za 2013 r. 

 

bez obciążenia

 

Izabela Adamczyk

3

26-04-2015

Dnia 31.03.2015 r. złożono sprawozdanie
z działalności  Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej  za rok 2014, zatwierdzono  Zarządzeniem Fin.104.VII.2015  z dnia 16.04.2015 r. w  sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego instytucji kultury – Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej za 2014 r. 

 

bez obciążenia

 

Izabela Adamczyk

4

18-04-2016

Dnia 24.03.2016 r. złożono sprawozdanie
z działalności  Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej  za rok 2015, zatwierdzono  Zarządzeniem Fin.368.VII.2015  z dnia 18.04.2016 r. w  sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego instytucji kultury – Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej za 2015 r. 

 

 

bez obciążenia

 

Izabela Adamczyk

5

21-04-2017

Dnia 31.03.2017 r. złożono sprawozdanie
z działalności  Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej  za rok 2016, zatwierdzono  Zarządzeniem Fin.625.VII.2017  z dnia 21.04.2017 r. w  sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego instytucji kultury – Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej za 2016 r. 

 

bez obciążenia

 

Izabela Adamczyk

6

10-05-2018

Dnia 27.03.2018 r. złożono sprawozdanie
z działalności  Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej  za rok 2017, zatwierdzono  Zarządzeniem Fin.891.VII.2018  z dnia 16.04.2018 r. w  sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego instytucji kultury – Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej za 2017 r. 

 

bez obciążenia

 

Izabela Adamczyk

7

10.05.2019 r.

Dnia 20.03.2019 r. złożono sprawozdanie

z działalności  Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej  za rok 2018, zatwierdzone Zarządzeniem Fin.0050.99.2019 z dnia 10.05.2019 r. w  sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego Instytucji Kultury  – Krokowskiego Centrum Kultury
w Krokowej za 2018 r. 

 

bez obciążenia

 

Izabela Adamczyk

8

20.03.2020 r.

Dnia 20.03.2020 r. złożono sprawozdanie

z działalności  Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej  za rok 2019, zatwierdzone Zarządzeniem Fin.0050.82.2020 z dnia 27.04.2020 r. w  sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego Instytucji Kultury  – Krokowskiego Centrum Kultury
w Krokowej za 2019 r.

 

bez obciążenia

 

Izabela Adamczyk

 

 

 

 

 

 

URZĄD  GMINY  KROKOWA – II KSIĘGA  REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

Numer wpisu do rejestru: 2

Dział czwarty – Połączenie, podział i likwidacja   instytucji kultury:

 

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Księga Rejestrowa - Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej.doc (DOC, 85.50Kb) 2021-03-09 12:54:31 22 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wittbrodt 09-03-2021 12:54:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Adamczyk 09-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wittbrodt 09-03-2021 12:54:31