Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie 0050.384.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu od dnia 19.10.2022 do dnia 16.11.2022 r. z terminem składania uwag do dnia 30.11.2022 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goszczyno, gmina Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2022-12-21 14:03:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.334.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu od dnia 12.09.2022 r. do dnia 14.10.2022 r. z terminem składania uwag do dnia 28.10.2022 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2022-11-17 15:53:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2022. WÓJTA GMINY KROKOWA Z DNIA 08.06.2022r. W SPRAWIE PRZYJĘCIA DOKUMENTU: MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU MIEJSOWOŚCI KŁANINO, GMINA KROKOWA I PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO TEGO PLANU. 2022-07-01 13:25:04
dokument Zarządzenie Nr 0050.144.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 03 czerwca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag złożonych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu od dnia 30.03.2022 r. do 29.04.2022 r. z terminem składania uwag do dnia 13.05.2022 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, gm. Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-07-01 13:23:58
dokument Zarządzenie Nr. 0050.117.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.05.2022 W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Krokowa w dniu 05.04.2022 r. na realizacje zadań publicznych na rok 2022 z zakresu: Kultury, Edukacji, Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz Mniejszości Narodowych , Etnicznych i Języka Regionalnego 2022-05-10 10:15:36
dokument Zarządzenie Nr.0050.116.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 04.05.2022 r. w sprawie: powołania Komisji do oceny formalnej ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu : Kultury, Edukacji, Ochrony Dziedzictwa Narodowego Oraz Mniejszości Narodowych , Etnicznych I Języka Regionalnego. 2022-05-10 10:11:36
dokument Zarządzenie Nr. 0050.115.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 29.04.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Krokowa w dniu 05.04.2022 r. na realizacje zadań publicznych na rok 2022 z zakresu: Ratownictwa i Ochrony Ludności , Ekologii 2022-05-10 10:08:32
dokument Zarządzenie Nr.0050.114.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 29.04.2022 r. w sprawie: powołania Komisji do oceny formalnej ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r . z zakresu : Ratownictwa i Ochrony Ludności, Ekologii . 2022-05-10 10:05:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-05-10 09:57:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-05-10 09:56:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-05-10 09:55:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-05-10 09:55:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-05-10 09:54:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-05-10 09:53:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-05-10 09:52:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie dodania karty adresowej do Gminnej Ewidencji Zabytków 2022-05-10 09:51:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.75.1.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej do prowadzenia spraw z zakresu przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 2022-05-10 09:45:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok 2022-05-10 09:41:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i opłat za wynajem pojazdów oraz normy zużycia paliwa przez pojazdy będące własnością Gminy Krokowa. 2022-05-10 09:41:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectwa Goszczyno 2022-05-10 09:39:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości 2022-05-10 09:38:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania dokumentacji niearchiwalnej z likwidowanych Szkół Podstawowych w Lubocinie oraz w Sławoszynie 2022-05-10 09:37:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Lubocino, stanowiącej własność Gminy Krokowa. 2022-05-05 09:39:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2022-04-11 15:13:22
dokument Zarządzenie Nr 0050.83.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Kłanino, w gminie Krokowa , wniesionych w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w trakcie dyskusji publicznej oraz w wyznaczonym terminie po zakończeniu wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. 2022-04-11 15:12:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia ?Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Krokowa na lata 2023 ? 2025?. 2022-04-11 15:11:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2022-04-11 15:10:49
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa 0050.66.1.2022 z dnia 21.03.2022 w sprawie zmiany rozstrzygnięcia Wójta Gminy Krokowa z dnia 14.12.2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 08.10.2009 r. do 06.11.2009 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Karwieńskie Błota I i II, gm. Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-04-07 15:28:09
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa 0050.82.2022 z dnia 01.04.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-04-04 12:49:39
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa 0050.81.2022 z dnia 01.04.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-04-04 12:49:15
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa 0050.80.2022 z dnia 01.04.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-04-04 12:48:39
dokument Zarządzenie Wójta Gminy krokowa 0050.79.2022 z dnia 01.04.2022 w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Krokowej 2022-04-04 12:47:37
dokument Zarządzenie Wójta 0050.78.2022 z dnia 01.04.2022 w sprawie zmiany planu finansowego środków otrzymanych w ramach Polskiego Ładu. 2022-04-04 12:44:15
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa 0050.77.2022 z dnia 31.03.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-04-04 12:42:23
dokument Zarządzenie 0050.01.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:24:14
dokument Zarządzenie 0050.02.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:25:01
dokument Zarządzenie 0050.03.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:25:24
dokument Zarządzenie 0050.04.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:26:03
dokument Zarządzenie 0050.05.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:27:03
dokument Zarządzenie 0050.06.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:27:29
dokument Zarządzenie 0050.07.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:27:50
dokument Zarządzenie 0050.08.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:28:10
dokument Zarządzenie 0050.09.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:28:40
dokument Zarządzenie 0050.10.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:29:05
dokument Zarządzenie 0050.11.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:29:34
dokument Zarządzenie 0050.12.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok 2022-03-30 13:30:51
dokument Zarządzenie 0050.13.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022-03-30 13:31:43
dokument Zarządzenie 0050.14.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu dodatku osłonowego, a także wydawania w tych sprawach postanowień, zaświadczeń, rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 2022-02-07 13:44:11
dokument Zarządzenie 0050.15.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu dodatku osłonowego, a także wydawania w tych sprawach zaświadczeń i rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych, oraz do przekazywania informacji, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 2022-02-07 13:45:27
dokument Zarządzenie 0050.16.2022 z dnia 04.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego środków otrzymanych w ramach Polskiego Ładu 2022-03-30 13:43:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie Białogóra, gm. Krokowa. 2022-02-07 13:46:06
dokument Zarządzenie 0050.18.2022 z dnia 14.01.2022 w sprawie zmian budżetu na rok 2022 2022-03-30 13:44:05
dokument Zarządzenie 0050.19.2022 z dnia 14.01.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:45:11
dokument Zarządzenie Nr 0050.21.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 18 stycznia 2022r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2022-02-07 13:47:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krokowej realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. 2022-02-07 13:48:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krokowej realizacji Programu " Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego 2022-02-07 13:49:04
dokument Zarządzenie nr 0050.26.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu oraz wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Krokowa jest organem prowadzącym 2022-02-07 13:50:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 01.02.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2022-02-07 13:51:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności socjalnej w Urzędzie Gminy Krokowa. 2022-02-07 13:52:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 01.02.2022 r. w sprawie przygotowania informacji oraz sporządzania i przekazywania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych 2022-02-07 13:53:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.30.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 03.02.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Krokowa w dniu 11-01-2022 r. na realizacje zadań publicznych na rok 2022 z zakresu Pomocy społecznej i ochrony zdrowia. 2022-02-07 13:55:58
dokument Zarządzenie 0050.31.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 03.02.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Krokowa w dniu 11-01-2022r. na realizacje zadań publicznych na rok 2022 z zakres Kultury fizycznej . 2022-02-07 13:57:07
dokument Zarządzenie 0050.32.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 03 luty 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Krokowa w dniu 11 01 2022r. na realizacje zadań publicznych na rok 2022 z zakres Kultury fizycznej . 2022-02-07 13:58:34
dokument Zarządzenie 0050.33.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 03 luty 2022 r. sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Krokowa w dniu 11-01-2022r. na realizacje zadań publicznych na rok 2022 z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia. 2022-02-07 14:03:54
dokument Zarządzenie 0050.34.2022 z dnia 03.02.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:45:58
dokument Zarządzenie 0050.35.2022 z dnia 03.02.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:46:44
dokument Zarządzenie 0050.36.2022 z dnia 03.02.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:47:09
dokument Zarządzenie 0050.37.2022 z dnia 03.02.2022 w sprawie zmiany planu finansowego środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok 2022-03-30 13:49:09
dokument Zarządzenie 0050.38.2022 z dnia 03.02.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok 2022-03-30 13:49:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań oraz prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2022-03-24 13:57:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań oraz prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2022-03-24 13:58:11
dokument Zarządzenie 0050.41.2022 z dnia 10.02.2022 w sprawie zmian budżetu na rok 2022 2022-03-30 13:50:45
dokument Zarządzenie 0050.42.2022 z dnia 10.02.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:51:28
dokument Zarządzenie 0050.43.2022 z dnia 10.02.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:52:08
dokument Zarządzenie 0050.44.2022 z dnia 10.02.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:53:09
dokument Zarządzenie 0050.45.2022 z dnia 10.02.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:53:54
dokument Zarządzenie 0050.46.2022 z dnia 10.02.2022 w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2021 rok dla celów korekty prawa odliczenia podatku VAT naliczonego oraz zastosowania proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2021 rok do odliczenia podatku VAT za 2021 rok, a także określenia prewskaźnika VAT na 2022 rok 2022-03-30 14:08:43
dokument Zarządzenie 0050.47.2022 z dnia 28.02.2022 w sprawie zmian budżetu na rok 2022 2022-03-30 14:10:02
dokument Zarządzenie 0050.48.2022 z dnia 28.02.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 14:10:33
dokument Zarządzenie 0050.49.2022 z dnia 01.03.2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Krokowa 2022-03-30 14:31:00
dokument Zarządzenie 0050.50.2022 z dnia 01.03.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 14:31:45
dokument Zarządzenie 0050.51.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 03 marca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra w gminie Krokowa wniesionych w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dyskusji publicznej oraz w wyznaczonym terminie po zakończeniu wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu 2022-03-09 14:31:05
dokument ZARZĄDZENIE 0050.52.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 08 marca 2022 r. w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Goszczyno 2022-03-24 13:59:04
dokument Zarządzenie 0050.53.2022 z dnia 10.03.2022 w sprawie zmian budżetu na rok 2022 2022-03-30 14:32:46
dokument Zarządzenie 0050.54.2022 z dnia 10.03.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 14:33:34
dokument Zarządzenie 0050.55.2022 z dnia 10.03.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 14:34:26
dokument Zarządzenie 0050.56.2022 z dnia 10.03.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 14:35:40
dokument Zarządzenie 0050.57.2022 z dnia 10.03.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 14:36:24
dokument Zarządzenie 0050.58.2022 z dnia 10.03.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 14:36:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. 2022-03-24 13:59:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. 2022-03-24 14:00:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, położonej w obrębie Żarnowiec, gm. Krokowa, przeznaczonej do oddania w użyczenie, na okres do 3 lat. 2022-03-24 14:01:04
dokument Zarządzenie 0050.66.1.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmiany rozstrzygnięcia Wójta Gminy Krokowa z dnia 14.12.2009r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 08.10.2009r. do 06.11.2009r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Karwieńskie Błota I i II, gm. Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-03-28 11:35:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 53/6 obręb Białogóra, gmina Krokowa, na czas oznaczony do 3 miesięcy oraz ustalenia stawki czynszu za dzierżawę. 2022-03-24 14:01:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ?Strategii Rozwoju Gminy Krokowa na lata 2021-2030? 2022-03-24 14:02:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa. 2022-03-24 14:03:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalisty ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 2022-03-24 14:03:57
dokument Zarządzenie 0050.70.2022 z dnia 22.03.2022 w sprawie zmian budżetu na rok 2022 2022-03-30 14:38:23
dokument Zarządzenie 0050.71.2022 z dnia 28.03.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 14:39:47
dokument Zarządzenie 0050.72.2022 z dnia 22.03.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 14:40:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Krokowej 2022-03-28 11:36:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Krokowa 2022-03-28 11:37:35
dokument Zarządzenie 0050.75.2022 z dnia 28.03.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego środków otrzymanych w ramach Funduszy Pomocy na 2022 rok 2022-03-30 14:41:39