Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVI/161/2011 z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr X/100/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LV/396/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację remontu dróg powiatowych

Uchwała Nr XVI/161/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 7 grudnia 2011 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr X/100/2011 Rady Gminy Krokowa  z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LV/396/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację remontu dróg powiatowych.

Na podstawie art. 10 w związku z art. 18 ust 2 pkt 12, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź .zm.)

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

§1.Uchyla się uchwałę Nr X/100/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LV/396/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację remontu dróg powiatowych.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Rada Gminy Krokowa w trosce o poprawę warunków komunikacyjnych mieszkańców Gminy Krokowa podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr LV/396/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację remontu dróg powiatowych, zmniejszając postanowieniami tej uchwały wysokość dofinansowania udzielonego Powiatowi Puckiemu na realizację inwestycji "Remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno - Mrzezino - Kazimierz" prowadzonej poza granicami Gminy Krokowa.

Zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi od Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w przypadku zadań realizowanych w partnerstwie ważnym elementem dla oceny projektu jest również wysokości dotacji przekazanej beneficjentowi przez partnera projektu. W takiej sytuacji nie udzielenie wsparcia finansowego przez Gminę Krokowa dla Powiatu Puckiego z przeznaczeniem na wspólną realizację inwestycji "Remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno - Mrzezino - Kazimierz" w wysokości pierwotnie zaplanowanej kwoty 100 000 zł skutkować może nie uzyskaniem przez Powiat Pucki dofinansowania tej inwestycji.

Z uwagi na powyższe Wójt Gminy Krokowa wnioskuje o uchylenie uchwały Nr X/100/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LV/396/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację remontu dróg powiatowych.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 15:16:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 15:16:30