Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XV/159/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brzyno , gmina Krokowa. 2012-05-16 11:52:49
dokument Uchwała Nr XV/159/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2012-05-16 11:52:34
dokument Uchwała Nr XV/158/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz ze strefą ochronną - zasilanie rejonu nadmorskiego obejmującego działki nr 8/7, 73/1 - obręb Tyłowo; 41 - obręb Karlikowo; 179, 171, 33/41, 33/43 - obręb Świecino; 56/14, 93 - obręb Połchówko w gminie Krokowa. 2012-05-16 11:49:44
dokument Uchwała Nr XV/157/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dębki obręb Żarnowiec sektor B 2012-05-16 11:45:42
dokument Uchwała Nr XV/156/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa , w gminie Krokowa 2012-05-16 11:43:04
dokument Uchwała Nr XV/155/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie upoważnienia Radcy Prawnego Anny Zymni do udzielenia odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w sprawie wniosku Walerii Krzynowek 2012-05-16 11:41:25
dokument Uchwała Nr XV/154/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie składu Komisji Rewizyjnej 2012-05-16 11:39:55
dokument Uchwała Nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej 2012-05-16 11:28:59
dokument Uchwała Nr XV/152/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Krokowa do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich 2012-05-16 11:27:16
dokument Uchwała Nr XV/151/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012. 2012-05-16 11:26:33
dokument Uchwała Nr XV/150/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krokowa na lata 2011- 2016 2012-05-16 11:24:20
dokument Uchwała Nr XV/149/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres do 3 lat; 2012-05-16 11:21:56
dokument Uchwała XV/148/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyznania w roku 2012 dotacji z budżetu Gminy Krokowa na roboty konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości. 2012-05-16 11:17:48
dokument Uchwała Nr XV/147/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego, podatku rolnego i podatku od nieruchomości dla osób fizycznych oraz ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej. 2012-05-16 11:15:06
dokument Uchwała Nr XV/146/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/242/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa 2012-05-16 11:11:58
dokument Uchwała Nr XV/145/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 2012-05-16 11:09:56
dokument Uchwała Nr XV/144/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2012 roku. 2012-05-16 11:09:02
dokument Uchwała Nr XV/143/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie podatku od nieruchomości 2012-05-16 11:07:15
dokument Uchwała Nr XV/142/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego w roku 2012 na obszarze gminy Krokowa 2012-05-16 11:04:17
dokument Uchwała Nr XV/140/2011 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. 2012-05-16 11:00:05