Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenia i informacje

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie z dnia 11.06.2024r. nr GG.ZUZ.4210.16.2024.KB o braku możliwości dotrzymania ustawowego terminu załatwienia sprawy wszczętej na wniosek z dnia 02.01.2024 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych A, B, C (działka nr 214/8, obręb 0022 Żarnowiec). 2024-06-17 13:59:03
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wydaniu decyzji nr OS-165/2024, znak OS.6540.10.2024.MM2,zatwierdzającą projekt robót geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zapewnienia dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo ? Kopalino (LK 230 odc. 3 Kostkowo-Choczewo (bez stacji Choczewo), na terenie działki ewidencyjnej nr 16, 18, 19, 24, 11/3, 252/2, 14, 17, 20/1, 22/3, obr. Brzyno, gm. Krokowa, dz. nr 19, 41, 26/1, 26/5, 136, 42, 43, 20, 21, 25, 252/1, obr. Bychowo, dz. nr 106, 107, 57,65, 56, 58, 62, 67, 68, 69, 100, 8, 7/1, 9, 55, 7/2, 50/1, 50/4, 50/5, obr. Toliszczek, dz. nr 184, 409, 411, 413, 412, 414, 415, 416, 182/1, 183/11, 406/37, 408/4, 182/5, 183/10, 358/4, obr. Gniewino, dz. nr 35,55, 83/1, 8, 50, 56, 3/1, 31/4, 42/1, 44/1, 47/2, 51, 52, 53, 54, 31/3, 33/1, 58/1, 76/11, 76/16, 76/17, 93, 210, 31/5, 42/3, 42/4, 79/1, 82/10, 82/12, 82/13, 83/2, obr. Strzebielinko, dz. nr 32, 122, 155, 158, 164,117, 124, 129, 130, 131/41, 36, 49, 116, 118/26, 143/1, 45/18, 45/2, 45/36, 34, 45/35, obr. Tadzino, gm.Gniewino, dz. nr 82, obr. Choczewo, dz. nr 29, 27, 25/6, 28, 24, obr. Kierzkowo, dz. nr 98, 103, 104,159, 100/52, 102/5, 111/40, 140/2, 145/1, 149/2, 147, 99, 139, 249, 257, 258, 271, 273, 274, 276, 278,279, 281, 105/5, 107/2, 110/1, 138/4, 151/69, 137/7, 101, obr. Lublewo, gm. Choczewo. 2024-06-05 10:03:54
dokument Obwieszczenie Starosty Puckiego o wydaniu decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1446G w miejscowości Wierzchucino, na terenie działek nr: 150, 151, 152, 123/5, 123/3, 87, 88, 90/2, 108/2, 122, 148, 149, 170, 169, 123/4, 238, 172, 133 obręb Wierzchucino, w gminie Krokowa" - dokument stracił ważność 2024-06-04 12:36:30
dokument obwieszczenie - o braku możliwości załatwienia sprawy dot. udzielenia Fieldstone Investments II Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów melioracyjnych A-61 i A-41 w terminie określonym w terminie określonym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego 2024-05-17 09:16:14
dokument OBWIESZCZENIE nr WI-III.7840.4.3.2024.MKA-i z dnia 14 maja 2024r. Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji nr 51/2024/MKA zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielająca pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej w zakresie sieci przesyłowej pn.: Budowa linii 400 kV Choczewo ? Żarnowiec polegającej na rozbiórce istniejącej linii 110 kV Żarnowiec ? Opalino i budowie nowej linii kablowej 110 kV relacji Żarnowiec ? Opalino, zlokalizowanej w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w jednostce ewidencyjnej 221106_2 Krokowa, obręb 0020 Tyłowo na terenie działek nr: 70/5, 246/1, 246/4, 246/5, 263/5, 265/4, 267, 289/2, 290, 301/2, 311, 322/5, 375, 375/7, 375/6, 375/4, 375/5, 377/3, 377/4, 397, 398 oraz w powiecie wejherowskim, jednostce ewidencyjnej 221505_2 Gniewino, obręb 0003 Czymanowo, na terenie działek nr 145/4, 144/5, 145/33 2024-05-15 11:18:24
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie z dnia 30.04.2024 r. Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przeprowadzeniu oględzin międzywojennego letniska w Dębkach ( gmina Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie) wraz z towarzyszącym mu lasem wydmowym i plażą (?) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym znak: RD.5140.127.2023.JP/2/ wszczętym w dniu 12.12.2023 r w sprawie wpisania do rejestru zabytków woj. pomorskiego ww. zabytku. 2024-05-08 08:17:45
dokument Obwieszczenie Starosty Puckiego o wydaniu decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi gminnej - ul. Polnej w Goszczynie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213" - dokument stracił ważność 2024-04-26 11:51:04
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. 2024-04-24 13:51:34
dokument Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID na realizację inwestycji drogowej: "Rozbudowa drogi gminnej na działce 8/78 w m. Parszczyce" - dokument stracił ważność 2024-04-22 12:47:31
dokument Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczętym postępowaniu w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zapewnienia dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino 2024-04-19 10:29:17
dokument Zawiadomienie dotyczące postępowania w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 19 września 2023 r., znak: DOOŚ-OA.4205.1.2015.125, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa" 2024-04-18 16:33:51
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wodnego - Wody Polskie z dnia 12.04.2024r. nr GG.ZUZ.4210.16.2024.KB o braku możliwości załatwienia sprawy dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych (działka nr 214/8, obręb 0022 Żarnowiec) w terminie określonym w KPA. 2024-04-17 11:58:01
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji nr 34/2024/AZ z dnia12.04.2024r., zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec". 2024-04-16 12:21:53
dokument Rozpoczął się nabór wniosków o dotacje na zabytki - dokument stracił ważność 2024-04-11 16:42:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Choczewo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa Magazynu Energii Elektrycznej Vivos 1 o mocy do 203,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na części działki ewidencyjnej nr 144/2 obrąb Lublewo, gmina Choczewo". 2024-04-08 15:06:38
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 3.04.2024r. nr WI-III.746.1.9.2023.EB.r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Dostosowanie infrastruktury Punktu Obserwacji i Łączności - nr 24 do wymóg sił zbrojnych, na terenie działki nr 2/4 i 2/5, obręb 0001 Białogóra, gm. Krokowa, stanowiących teren zamknięty. 2024-04-05 09:03:16
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26.03.2024r. nr GG.ZUZ.4210.16.2024.KB dot. zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla działki nr 214/8 obr. Żarnowiec, gm. Krokowa 2024-04-03 11:12:54
dokument Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID na realizację inwestycji drogowej: "Budowa drogi gminnej - ul. Polnej w Goszczynie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213" 2024-03-20 14:44:03
dokument Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID na realizację inwestycji drogowej: "Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1446G w miejscowości Wierzchucino" - dokument stracił ważność 2024-03-12 14:14:12
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: Budowa linii 400kV Choczewo - Żarnowiec, polegającej na rozbiórce istniejącej linii 110 kV Żarnowiec - Opalino i budowie nowej linii kablowej relacji Żarnowiec - Opalino, zlokalizowanej w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w jednostce ewidencyjnej 221106_2 Krokowa, obręb 0020 Tyłowo na terenie działek nr: 70/5, 246/1, 246/4, 246/5, 263/5, 265/4, 267, 289/2, 290, 301/2, 311, 322/5, 375, 375/7, 375/6, 375/4, 375/5, 377/3, 377/4, 397, 398 oraz w powiecie wejherowskim, jednostce ewidencyjnej 221505_2 Gniewino, obręb 0003 Czymanowo, na terenie działek nr 145/4, 144/5, 145/33. 2024-03-11 15:25:31
dokument Obwieszczenie w sprawie udzielenia Fieldstone Investments II Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów melioracyjnych A-61 i A-41 w postaci wykonania na nich: - przepustu z klapą zwrotną na rowie A-61 wraz z umocnieniami, - przepustu z klapą zwrotną na rowie A-41 wraz z umocnieniami, - stacji pomp z ujęciem z rowu A-61 i rowu A-41 oraz wylotem do rowu A-41 wraz z umocnieniami dna i skarp w obrębie mnichów ujściowych i wylotowych, oraz na szczególne korzystanie z wód- odwodnienie gruntów i upraw, na terenie działki nr 762/2, 773, 774, 569, 604/1, 475, 783, 604/123, 604/125, 782/64, 782/66 obręb 0007 Karwieńskie Błota, gmina Krokowa 2024-02-20 15:04:42
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o stwierdzeniu niedopuszczalności wniosku Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : "Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa". 2024-02-16 11:58:52
dokument Zawiadomienie dotyczące ponownego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 19 września 2023 r. znak DOOŚ-OA.4205.1.2015.125, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa" 2024-02-13 12:44:26
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2024 roku 2024-01-30 13:41:42
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2024r. nr WI-III.7840.4.31.2023.AZ-d, dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: ?Budowa linii 400 kV Choczewo ? Żarnowiec?,zlokalizowanej na poniżej określonych nieruchomościach gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach: województwo pomorskie, powiat wejherowski, gmina Choczewo, jednostka ewidencyjna 221504_2 - obręb Kierzkowo [Nr 0016]: 25/5, 25/6, 25/2, 29, - obręb Lublewo [Nr 0012]: 103, 99, 102/5, 102/3, 110/1, 111/40, 140/2, 139, 137/5, 137/7, 138/4, 149/2, 151/69, 276, 277, 291, 282, 226/5, 281, 279, 159, 278, województwo pomorskie, powiat wejherowski, gmina Gniewino, jednostka ewidencyjna 221505_2 - obręb Toliszczek [Nr 0017]: 24, 25, 26/2, 69, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 92, 81, 83, 97, 98, 99, 100, 101, - obręb Strzebielinko [Nr 0015]: 37, 36, 35, 31/3, 44/2, 33/1, 50, 54, 53, 55, 58/1, 59, 63/2, 82/35, 82/30, 81/1, 80/6, 81/2, 80/7, 82/46, 82/45, 79/1, 78/7, 78/10, 78/11, 78/12, 93, 77/3, 76/16, 76/11, 76/17, 76/19, 75/5, 62/9, 62/10, 74, 221, 220/2, - obręb Rybno [Nr 0011]: 102/5, 255, 102/4, 103/1, 104/2, 105/23, 105/24, 105/9, 107, - obręb Czymanowo [Nr 0003]: 274, 271, 264, 249, 156/9, 246, 155/1, 152/20, 152/17, 152/12, 152/3, 149/6, 147/7, 145/32, 146, 145/33, 144/5 województwo pomorskie, powiat pucki, gmina Krokowa, jednostka ewidencyjna 221106_2 - obręb Brzyno [Nr 0002], AR_1: 252/2, 22/3, 11/3, 20/1, 15, 14, 16, 17, 11/2, - obręb Brzyno [Nr 0002], AR_3: 182, 175/1, 180/9 - obręb Tyłowo [Nr 0020], AR_1: 70/5, 322/5, 312, 311, 310, 309, 308/4, 301/2, 385, 301/6, 381, 382, 301/7, 380. 2024-01-25 13:08:41
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowa drogi gminnej na działce 8/78" - Parszczyce - dokument stracił ważność 2024-01-24 09:01:26
dokument Gm. Krokowa - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport). 2024-01-17 11:27:40
dokument Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie dot. robót budowlanych - świetlica Lubkowo 2024-01-16 14:59:58
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont świetlicy w Lubkowie 2024-01-15 14:44:18
dokument POSTANOWIENIE Nr 17/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 8 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Krokowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2024-01-09 08:46:12
dokument Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12.12.2023 r. RD.5140.127.2023.JP/2/) przez publiczne obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego historycznego, międzywojennego letniska w Dębkach wraz z towarzyszącym mu lasem mierzejowym i plażą w granicach określonych na roboczym załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszego obwieszczenia (Dębki, gmina Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie) 2024-01-03 12:12:44
dokument Zapytanie ofertowe - polegające na wykonaniu robót budowlanych zgodnie z poniższym przedmiarem w świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubkowo 2024-01-02 15:35:48
dokument Zapytanie ofertowe - polegające na wyposażeniu wraz z niezbędnym montażem, w świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubkowo zgodnie z załączonym zestawieniem 2024-01-02 15:33:41
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2024 - 2029 2023-12-14 14:04:04
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie z dnia 11.12.2023r. nr GD.RUZ.4220.12.2023.2.AK 2023-12-13 12:07:33
dokument Obwieszczenie z dnia 30.11.2023r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji (znak: GD.ZUZ.3.4210.622.2023.AA) udzielającej spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna) pozwolenia wodnoprawnego na: 1. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące tj. rzekę Piaśnice, linii kablowej 110 kV wraz z kanalizacją teletechniczną, na terenie dz. nr 144/5, obręb Czymanowo, gm. Gniewino i dz. nr 70/5, obręb Tyłowo, gm. Krokowa, 2. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, tj. kanału ?B? Tyłowskie Błota, linii kablowej 110 kV wraz z kanalizacją teletechniczną, na terenie dz. nr 301/2, obręb Tyłowo, gm. Krokowa. Planowane inwestycja stanowi fragment zadnia pn.: ?Budowa linii kablowej 110 kV w ramach przebudowy linii napowietrznej 110 kV relacji Żarnowiec ? Opalino związanej z przebudową linii 400 kV Choczewo ?Żarnowiec?. 2023-12-04 10:41:28
dokument Zawiadomienie znak DOOŚ-OA.4205.l.2015.132 2023-11-20 14:31:50
dokument OBWIESZCZENIE o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu komunalizacji mienia Skarbu Państwa. 2023-11-14 14:46:15
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia na wniosek Przedsiębiorstwa Rolno-Produkcyjnego WIOSNA Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w przedmiocie wygaszenia decyzji Starosty Puckiego oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2023-10-24 13:54:49
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16.10. 2023r. w sprawie wydania decyzji nr WI-III.747.1.25.2023.EB o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa linii 400 kV Choczewo ? Żarnowiec?, na działkach ewid. nr: ? gm. Choczewo, obręb Kierzkowo: 25/5; 25/6; 25/2; 26; 27; 29; ? gm. Choczewo, obręb Lublewo: 103; 99; 102/5; 102/3; 110/1; 111/40; 140/2; 139; 137/5; 137/7; 138/4; 149/2; 151/69; 276; 277; 291; 282; 226/5; 281; 279; 159; 278; ? gm. Gniewino, obręb Bychowo: 20; ? gm. Gniewino, obręb Toliszczek: 24; 25; 26/2; 69; 73; 74; 27; 75; 77; 78; 76; 79; 80; 92; 94; 95; 81; 96; 83; 97; 84; 88; 98; 90; 99; 91; 100, 101; ? gm. Gniewino, obręb Nadole: 205; 212; 220; ? gm. Gniewino, obręb Strzebielinko: 37; 36; 35; 31/3; 44/2; 33/1; 50; 54; 53; 52; 55; 58/1; 59; 63/2; 82/35; 82/30; 81/1; 80/6; 81/2; 80/7; 82/46; 82/44; 82/45; 79/1; 78/7; 78/10; 78/11; 78/12; 93; 77/3; 76/16; 76/11; 83/1; 76/17; 76/19; 75/5; 62/9; 62/10; 74; 221; 220/2; 205/14; 205/13; 205/3; 220/1; ? gm. Gniewino, obręb Tadzino: 125/107; 125/103; 125/118; ? gm. Gniewino, obręb Rybno: 102/5; 255; 102/4; 103/1; 104/2; 104/1; 105/23; 105/24; 105/9; 107; 108/1; 123/13; ? gm. Gniewino, obręb Czymanowo: 274; 271; 284; 264; 262; 249; 245; 156/9; 246; 155/1; 152/20; 158/9; 158/4; 159/5; 160/85; 160/84; 160/82; 152/17; 152/12; 152/3; 149/6; 147/7; 149/10; 152/11; 149/7; 152/6; 152/7; 145/32; 156/8; 146; 145/31; 145/33; 144/5; ? gm. Krokowa, obręb Brzyno: 252/2; 24; 27/1; 25; 22/3; 11/3; 20/1; 15; 14; 16; 17; 11/2; 182; 175/1; 180/2; ? gm. Krokowa, obręb Tyłowo: 70/5; 322/5; 314; 313; 312; 311; 310; 309; 308/4; 301/2; 291; 385; 292/4; 301/6; 381; 384; 382; 301/7; 380; 383; 387 2023-10-17 11:32:26
dokument Rada Nadzorcza Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. zs. w Żarnowcu ogłasza, że wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Jednoosobowego Spółki 2023-10-05 09:51:47
dokument Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego dla Fieldstone Investments II Sp. z o.o. 2023-10-04 14:41:44
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 2 października 2023r. o wydaniu decyzji nr WI-III.747.1.24.2023.EB o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa linii 400 kV Choczewo ? Żarnowiec?, polegającego na rozbiórce istniejącej linii 110 kV Żarnowiec ? Opalino i budowie nowej linii kablowej 110 kV relacji Żarnowiec ? Opalino, na nieruchomościach oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: ? gm. Krokowa, obręb Tyłowo: 70/5, 246/1, 246/4, 246/5, 263/4,263/5, 265/4, 267, 289/2, 290, 301/2, 311, 322/5, 375, 375/6, 375/7, 375/4, 375/5, 377/3, 377/4, 397, 398, ? gm. Gniewino obręb Czymanowo: 145/4, 144/5, 145/33. 2023-10-04 11:29:52
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego z dnia 20 września 2023r. nr WI-III.747.1.25.2023.EB.c dot. wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej w ramach zadania: "Budowa linii 400 kV Choczewo ? Żarnowiec", 2023-09-21 12:02:00
dokument Zawiadomienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa" - dokument stracił ważność 2023-09-20 11:09:12
dokument Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - dokument stracił ważność 2023-09-15 11:36:33
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 13.09.2023r. nr WI-III.746.1.9.2023.EB.i dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ?Dostosowanie infrastruktury Punktu Obserwacji i Łączności ? nr 24 do wymóg sił zbrojnych?, na terenie działki nr 2/4 i 2/5, obręb 0001 Białogóra, gm. Krokowa, stanowiących teren zamknięty. 2023-09-14 10:10:57
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego z dnia 4 września 2023r. nr WI-III.747.1.24.2023.EB.c dot. wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej w ramach zadania: "Budowa linii 400 kV Choczewo ? Żarnowiec", polegającego na rozbiórce istniejącej linii 110 kV Żarnowiec ? Opalino i budowie nowej linii kablowej 110 kV relacji Żarnowiec ? Opalino, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: ? gm. Krokowa, obręb Tyłowo: 70/5 (KW GD2W/00052754/3), 246/1 (KW GD2W/00003655/1), 246/4 (KW GD2W/00019949/4), 246/5 (KW GD2W/00019949/4), 263/4 (KW GD2W/00016600/5), 263/5 (KW GD2W/00016600/5), 265/4 (KW GD2W/00008676/9), 267 (KW GD2W/00040331/5), 289/2 (KW GD2W/00040619/8), 290 (KW GD2W/00003649/6), 301/2 (KW GD2W/00054055/7), 311 (KW GD2W/00003234/4), 322/5 (KW GD2W/00016600/5), 375 (KW GD2W/00003627/6), 375/6 (KW GD2W/00019949/4), 375/7 (KW GD2W/00019949/4), 375/4 (KW GD2W/00003655/1), 375/5 (KW GD2W/00003655/1), 377/3 (KW GD2W/00003627/6), 377/4 (KW GD2W/00003627/6), 397 (KW GD2W/00003627/6), 398 (KW GD2W/00003627/6), ? gm. Gniewino obręb Czymanowo: 145/4 (KW GD1W/00018371/7), 144/5 (KW GD1W/00097576/1), 145/33 (KW GD1W/00048378/5). 2023-09-05 11:39:05
katalog Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa 2023-08-30 13:58:58
dokument Informacja Wójta Gminy Krokowa o udostępnieniu do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej - dokument stracił ważność 2023-08-28 09:29:14
dokument Rada Nadzorcza Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. zs. w Żarnowcu ogłasza, że wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Jednoosobowego Spółki 2023-08-02 08:00:17
katalog Ogłoszenie dotyczące naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Instytucje Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 - 2027 2023-07-14 09:24:26
dokument Zawiadomienie - Budowa i eksploatacja pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej 2023-06-27 14:38:48
dokument Zawiadomienie - Budowa i eksploatacja pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej 2023-06-27 14:36:55
dokument Zawiadomienie - Budowa linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec (CWO-ZRC) 2023-06-23 13:12:35
dokument "Ciepłe Mieszkanie" 2023-06-13 12:02:41
dokument Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID na realizację inwestycji drogowej 2023-06-09 11:02:33
dokument INFORMACJA z dnia 31 maja 2023r. Wójta Gminy Krokowa o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027. 2023-05-31 08:02:40
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY  KROKOWA z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w obrębie Karwieńskie Błota, gm. Krokowa. 2023-05-26 14:01:56
dokument Wykaz 138 2023-05-26 13:59:21
katalog ZASADY DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA SIĘ MIESZKAŃCÓW DO DEBATY O STANIE GMINY KROKOWA ZA 2022 ROK 2023-05-19 10:51:28
dokument Pozwolenie na przebudowę rowów melioracyjnych A-61 i A-41. 2023-05-15 13:48:52
dokument Budowa linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec 2023-05-11 12:02:47
dokument Informacja dotycząca końcowej sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie 2023-05-10 12:36:18
dokument Wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krokowa 2023-05-08 15:08:12
dokument Budowa linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec 2023-04-21 12:18:25
dokument Obwieszczenie OS.6541.3.2023.MM 2023-03-21 14:29:06
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2023 roku 2023-01-26 10:54:35
dokument Obwieszczenie - wygaszono pozwolenie wodnoprawne - dokument stracił ważność 2023-01-20 12:51:30
dokument Morska Farma Wiatrowa Baltic Power - dokument stracił ważność 2023-01-18 13:35:44
dokument Zawiadomienie - Budowa linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec 2022-12-22 12:09:04
dokument Informacja dotycząca dystrybucji węgla na preferencyjnych warunkach na terenie Gminy Krokowa 2022-12-06 14:04:59
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku - zakończenie postępowania administracyjnego. 2022-11-29 07:42:51
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorski z dnia 22 listopada 2022r. dot. wydania decyzji nr WI-III.747.1.30.2022.NS o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa linii 400 kV Żarnowiec ? Gdańsk I / Gdańsk Przyjaźń ? Gdańsk Błonia na odcinku od SE Żarnowiec do słupa nr 51 (ze słupem)?, zlokalizowanej: -w gminie Krokowa: ? obręb 0020 Tyłowo, dz. ewid. nr: 397, 263/7, 380, 263/6, 381, 293/4, 379, 292/4, 291, 290, 289/2, 289/1, 288, 287, 286, 263/5, 271, 272, 273/2, 228/2, 378/2, 274, 223/2, 283/1, 283/2, 282/1, 282/2, 281/1, 281/2, 279/2, 280/2, 278/2, 277/2, 276/2, 275/2, 183/3, 184/2, 185/3, 175/3, 176/4, 177/5, 182, 139, 140, 141/5, 141/3, 141/4, 144, 142, 86/2, 91, 90, 59/1, 66/3, 78, 76, 58, 75, 74, 73, 72, 67, 68, 93, -w gminie Wejherowo: ? obręb 0016 Warszkowo, dz. ewid. nr: 100, 19, 11, 267, 22, 23, 24, 25, 26, 60/1, 28, 45/4, 45/1, 56, 263, 264, 265, 266; ? obręb 0007 Kniewo, dz. ewid. nr: 480, 165/54, 172/1, 169/1, 174, 175, 176, 206, 177, 214/1, 214/2, 139, 141, 137, 145/4, 145/1, 147, 148/1, 148/2, 133; ? obręb 0017 Zamostne, dz. ewid. nr: 126, 168, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 195, 197, 198, 199, 200, 132, 110; ? obręb 0005 Góra, dz. ewid. nr: 485, 484/2, 11/6, 11/7, 11/8, 11/10, 12/12, 12/9, 531, 477/8, 15/6, 472, 19, 482, 77/1, 77/2, 78, 81, 480, 474, 14/5, 479, 13/4, 79, 62/13, 62/12, 62/15, 508; ? obręb Gościcino, dz. ewid. nr: 487/50, 487/12, 488/62, 488/63, 488/33, 670/4, 488/34, 488/1, 692/1, 670/1, 1, 2, 3, 5, 4, 7, 6, 9/6, 9/5, 9/4, 9/7, 9/8, 14, 9/9, 15/3, 15/5, 16/2, 239/4, 241/62, 241/96, 240/5, 1291, 247/1, 250, 242, 251/11, 266/1, 266/3, 289/1, 289/2, 1297, 291, 292, 296, 295, 312, 1289, 313. -w gminie Gniewino: obręb 0011 Rybno, dz. ewid. nr 273/2. 2022-11-23 11:50:20
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa - dokument stracił ważność 2022-11-15 08:14:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o przystąpieniu Gminy Krokowa do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 2022-11-03 10:17:54
dokument Obwieszczenie w sprawie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku 2022-10-27 13:06:52
dokument Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęcie procedury ZRID na realizację inwestycji drogowej - "Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucinie (ul. Szkolna) wraz z włączeniem do drogi powiatowej (ul. Prusewska) - dokument stracił ważność 2022-10-25 12:52:56
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10.10.2022r. -Przebudowa linii 400 kV Żarnowiec ? Gdańsk I / Gdańsk Przyjaźń ? Gdańsk Błonia na odcinku od SE Żarnowiec do słupa nr 51 (ze słupem)?, zlokalizowanej: -w gminie Krokowa: ? obręb 0020 Tyłowo, dz. ewid. nr: 397 (KW GD2W/00003627/6), 263/7 (KW GD2W/00019949/4), 380 (KW GD2W/00003627/6), 263/6 (KW GD2W/00019949/4), 381 (KW GD2W/00003627/6), 293/4 (KW GD2W/00003649/6), 379 (KW GD2W/00003627/6), 292/4 (KW GD2W/00006274/7), 291 (KW GD2W/00003871/1), 290 (KW GD2W/00003649/6), 289/2 (KW GD2W/00040619/8), 289/1 (KW GD2W/00042434/1), 288 (KW GD2W/00016995/0), 287 (KW GD2W/00003879/7), 286 (KW GD2W/00004643/1), 263/5 (KW GD2W/00016600/5), 271 (KW GD2W/00003873/5), 272 (KW GD2W/00003614/2), 273/2 (KW GD2W/00016600/5), 228/2 (KW GD2W/00003626/9), 378/2, 274 (KW GD2W/00016600/5), 223/2 (KW GD2W/00003661/6), 283/1 (KW GD2W/00019870/9 ), 283/2 (KW GD2W/00027142/6), 282/1 (KW GD2W/00019870/9), 282/2 (KW GD2W/00012216/8 ), 281/1 (KW GD2W/00019870/9 ), 281/2 (KW GD2W/00003886/9), 279/2 (KW GD2W/00015210/7), 280/2 (KW GD2W/00030882/9), 278/2 (KW GD2W/00003613/5), 277/2 (KW GD2W/00044108/1), 276/2 (KW GD2W/00010323/7), 275/2 (KW GD2W/00036666/1), 183/3 (KW GD2W/00015210/7), 184/2, 185/3 (KW GD2W/00003898/6 ), 175/3, 176/4 (KW GD2W/00003660/9 ), 177/5 (KW GD2W/00016600/5), 182 (KW GD2W/00003659/9 ), 139 (KW GD2W/00016024/3), 140 (KW GD1W/00128381/4 ), 141/5 (KW GD2W/00037543/0), 141/3 (KW GD2W/00016024/3 ), 141/4 (KW GD2W/00016600/5 ), 144 (KW GD2W/00016600/5), 142 (KW GD2W/00010150/3), 86/2 (KW GD2W/00028346/3 ), 91 (KW GD2W/00016600/5), 90 (KW GD2W/00027350/7), 59/1 (KW GD2W/00025218/6 ), 66/3 (KW GD2W/00016600/5), 78 (KW GD2W/00003871/1 ), 76 (KW GD2W/00021427/6 ), 58 (KW GD2W/00003233/7), 75 (KW GD2W/00016600/5), 74 (KW GD2W/00005475/9 ), 73 (KW GD2W/00003631/7), 72 (KW GD2W/00003632/4), 67 (KW GD2W/00003616/6 ), 68 (KW GD2W/00010150/3), 93 (KW GD2W/00028346/3) -w gminie Wejherowo: ? obręb 0016 Warszkowo, dz. ewid. nr: 100 (KW GD1W/00044705/9), 19 (KW GD1W/00020602/3), 11 (KW GD1W/00078633/0), 267 (KW GD1W/00116778/7), 22 (KW GD1W/00014306/3), 23 (KW GD1W/00022064/3), 24 (KW GD1W/00040755/6), 25 (KW POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Wydział Infrastruktury ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 482, fax: 58 30 77 482 www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl Strona 2 z 3 GD1W/00040932/1), 26 (KW GD1W/00023518/8), 60/1 (KW GD1W/00097570/9), 28, 45/4 (KW GD1W/00014565/6), 45/1 (KW GD1W/00102913/5), 56 (KW GD1W/00078633/0), 263 (KW GD1W/00102912/8), 264 (KW GD1W/00020745/7), 265 (KW GD1W/00067706/3), 266 (KW GD1W/00067395/9); ? obręb 0011 Rybno, dz. ewid. nr: 273/2 (KW GD1W/00045194/0); ? obręb 0007 Kniewo, dz. ewid. nr: 480 (KW GD1W/00044699/3), 165/54 (KW GD1W/00023084/6), 172/1 (KW GD1W/00023084/6), 169/1 (KW GD1W/00080164/8), 174 (KW GD1W/00024562/8), 175 (KW GD1W/00040003/0), 176 (KW GD1W/00019975/8), 206 (KW GD1W/00067395/9), 177 (KW GD1W/00019975/8), 214/1 (KW GD1W/00065815/6), 214/2 (KW GD1W/00002833/9), 139 (KW GD1W/00067395/9), 141 (KW GD1W/00006307/1), 137 (KW GD1W/00090670/1), 145/4 (KW GD1W/00006307/1), 145/1 (KW GD1W/00117499/4), 147 (KW GD1W/00006302/6), 148/1 (KW GD1W/00047058/9), 148/2 (KW GD1W/00034902/7), 133 (KW GD1W/00082474/8); ? obręb 0017 Zamostne, dz. ewid. nr: 126 (KW GD1W/00082474/8), 168 (KW GD1W/00006652/4), 186 (KW GD1W/00027904/9), 187 (KW GD1W/00027906/3 ), 188 (KW GD1W/00032939/1), 189 (KW GD1W/00015722/2), 190 (KW GD1W/00013636/8 ), 191 (KW GD1W/00015257/1), 192 (KW GD1W/00014736/6), 193 (KW GD1W/00115978/2), 194 (KW GD1W/00003668/8), 196 (KW GD1W/00006112/7), 195 (KW GD1W/00006111/0), 197 (KW GD1W/00006110/3), 198 (KW GD1W/00014102/3), 199 (KW GD1W/00010139/3), 200, 132 (KW GD1W/00112900/4), 110 (KW GD1W/00054382/1); ? obręb 0005 Góra, dz. ewid. nr: 485 (KW GD1W/00044977/6), 484/2 (KW GD1W/00044977/6), 11/6 (KW GD1W/00074467/7), 11/7 (KW GD1W/00074467/7), 11/8 (KW GD1W/00097065/6 ), 11/10 (KW GD1W/00074467/7), 12/12 (KW GD1W/00097067/0), 12/9 (KW GD1W/00077767/1), 531 (KW GD1W/00023641/9), 477/8 (KW GD1W/00103285/0), 15/6 (KW GD1W/00021810/1), 472 (KW GD1W/00064841/0), 19 (KW GD1W/00068829/8), 482 (KW GD1W/00044977/6), 77/1 (KW GD1W/00049920/7), 77/2 (KW GD1W/00012355/7), 78 (KW GD1W/00012353/3), 81 (KW GD1W/00068829/8), 480 (KW GD1W/00044977/6), 474 (KW GD1W/00024574/5), 14/5 (KW GD1W/00085708/9), 479 (KW GD1W/00044977/6), 13/4 (KW GD1W/00083439/8), 79 (KW GD1W/00068829/8 ), 62/13 (KW GD1W/00033136/9 ), 62/12 (KW GD1W/00012347/8), 62/15 (KW GD1W/00068829/8 ), 508 (KW GD1W/00044977/6); ? obręb Gościcino, dz. ewid. nr: 487/50 (KW GD1W/00025821/9), 487/12 (KW GD1W/00105924/6), 488/62 (KW GD1W/00032057/4), 488/63 (KW GD1W/00032057/4), 488/33 (KW GD1W/00032057/4 ), 670/4 (KW GD1W/00032057/4 ), 488/34 (KW GD1W/00124987/4), 488/1 (KW GD1W/00080163/1), 692/1 (KW GD1W/00097734/7), 1 (KW GD1W/00053869/2), 2 (KW GD1W/00022364/6), 3, 5 (KW GD1W/00009057/4), 4 (KW GD1W/00022364/6), 7 (KW GD1W/00003667/1), 6 (KW GD1W/00022364/6), 9/6 (KW GD1W/00109282/1), 9/5 (KW GD1W/00116280/9), 9/4 (KW GD1W/00109282/1), 9/7 (KW GD1W/00024700/8), 9/8 (KW GD1W/00067310/0), 14 (KW GD1W/00050246/8), 9/9 (KW GD1W/00116280/9), 15/3 (KW GD1W/00021211/2), 15/5 (KW GD1W/00049416/1), 16/2 (KW GD1W/00067310/0), 239/4 (KW GD1W/00029026/4), 241/62 (KW GD1W/00114220/7), 241/96 (KW GD1W/00034363/6 ), 240/5 (KW GD1W/00012143/8), 1291 (KW GD1W/00009060/8), 247/1 (KW GD1W/00033902/0), 250 (KW GD1W/00033902/0), 242 (KW GD1W/00067310/0), 251/11 (KW GD1W/00029099/6), 266/1 (KW GD1W/00012631/6), 266/3 (KW GD1W/00012631/6 ), 289/1 (KW GD1W/00012631/6), 289/2 (KW GD1W/00010221/5), 1297 (KW GD1W/00009060/8), 291 (KW GD1W/00000067/4), 292 (KW GD1W/00067310/0), 296 (KW GD1W/00022456/8), 295 (KW GD1W/00000067/4), 312 (KW GD1W/00082633/1), 1289 (KW GD1W/00009060/8), 313 (KW GD1W/00067310/0). -w gminie Gniewino: ? obręb 0011 Rybno, dz. ewid. nr 273/2 (KW GD1W/00045194/0). 2022-10-11 10:53:58
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 2022-10-06 08:13:03
dokument Obwieszczenie 2022-09-30 11:08:30
dokument Obwieszczenie w sprawie udzielenia Krokowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego. 2022-09-28 10:23:22
dokument Decyzja w sprawie składowania lub magazynowania odpadów na działce 87/2 obr. Karwieńskie Błota 2022-08-31 11:13:56
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2022 roku nr WI-III.747.1.29.2022.NS.c o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, oznaczonych jako działki ewidencyjne: - w gminie Krokowa: obręb Brzyno, dz. nr: 182, 182/2; - w gminie Choczewo: obręb Lublewo, dz. nr: 151/69, 291, 137/7; - w gminie Gniewino: obręb Czymanowo, dz. nr: 152/20, 145/33, obręb Rybno, dz. nr:104/2, obręb Toliszczek, dz. nr: 75, 98, obręb Strzebielinko, dz. nr: 82/46, 33/1, 31/3, 53, 58/1, 80/7, 76/11, 78/10, 78/12, 76/16, 76/19 w celu wykonania badań podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanych obiektów w ramach przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa linii 400 kV Choczewo ? Żarnowiec ma dwutorową linię 400 kV? - dokument stracił ważność 2022-08-30 10:48:53
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania z nieruchomości położonej w Karwieńskich Błotach Drugich dz. 87/2 2022-08-03 12:16:01
dokument Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęcie procedury ZRID na realizację inwestycji drogowej - "Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucinie (ul. Szkolna) wraz z włączeniem do drogi powiatowej (ul. Prusewska) - dokument stracił ważność 2022-07-28 15:29:28
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 08.07.2022r. w sprawie wydania decyzji nr WI-III.747.1.11.2022.AM o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa połączenia kablowego HVDC Polska ? Litwa, w zakresie lokalizacji połączenia kablowego, drogi dojazdowej do stacji elektroenergetycznej HVDC oraz budynku wartowni i budynku obsługi wraz z konieczną infrastrukturą?, na działkach ewidencyjnych nr: ? gmina Krokowa, obręb Tyłowo: 4/4, 4/3, 66/5, 3/1, 3/4, 5/1, 6/4, 8/7, 73/1, 73/2, 74/6, ? gmina Krokowa, obręb Lubocino: 59/6, 44/2, 47, 76, 43/5, 69, ? gmina Krokowa obręb, Karlikowo: 162, 171, 175/2, 175/1, 177, 9/1, 9/2, ? gmina Krokowa, obręb Sobieńczyce: 61, 58, 56, 43/2, 32/2, 31/4, 31/3, 21/4, 28/5, 20/5, 15/6, 154, 15/2, 14/4, 12/4, ? gmina Krokowa, obręb Jeldzino: 229/2, 228/2, 257, 218/2, 221/4, 222/2, 212, 211/2, 45/8, 31, 32, 33, 36, 45/9, 132, 133, 131/1, 45/10, ? gmina Krokowa, obręb Goszczyno: 76, 66, 65/1, 57, 56/2, 56/3, 28, 29, 30/8, 30/9, 347, 346, 345, 344, 343, 18/5, 7/2, 6/2, 8/6, ? gmina Krokowa, obręb Odargowo: 362, 360, ? gmina Krokowa, obręb Karwieńskie Błota: 634/21, 634/22, 634/17, 622, 608/2, 608/4, 6, 7/15, 11/12, 12/11, 20, 2391, 3/1, 2392, 1/5, 1/6. 2022-07-12 14:10:31
dokument Zawiadomienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa. 2022-06-14 13:15:33
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2022 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie ?Budowa połączenia kablowego HVDC Polska ? Litwa, w zakresie lokalizacji połączenia kablowego, drogi dojazdowej do stacji elektroenergetycznej HVDC oraz budynku wartowni i budynku obsługi wraz z konieczną infrastrukturą? 2022-06-13 09:35:11
dokument Obwieszczenie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 17.05.2022 r. - dokument stracił ważność 2022-05-20 08:47:36
dokument OBWIESZCZENIE - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację: o wydaniu z urzędu postanowienia z 8 kwietnia 2022r. znak: GD.ZUZ.3.4210.385.2021.BB prostującego, w decyzji z dnia 21.10.2021r. znak: GD.ZUZ.3.4210.385.2021.BB, oczywistą omyłkę popełnioną w pkt. II dot. znaku wygaszanej decyzji. 2022-04-14 12:16:44
dokument OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku z dnia 29 marca 2022r. znak GD.ZUZ.3.4210.786.2021.AK zawiadamiające strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek w sprawie udzielenia Energa Operator S.A. (ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie infrastruktury energetycznej (stacja słupowa transformatorowa, linie kablowe nn i sN, złącza kablowe nn i sN) na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wraz z przejściem projektowanymi sieciami pod wodami powierzchniowymi płynącymi. Inwestycja zostanie zlokalizowana przy ul. Wrzosowej w m. Dębki, działki nr 395/2, 392/6, 243/24, 203/66, 203/26, 215/2, 216/21, 217/2, 218/2, 221/17, 233/8, 231/12, 231/19, 230/2, 1043, 2163/2, 2180, 203/5, 203/219 obręb Żarnowiec, gm. Krokowa. 2022-04-13 12:59:19
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: ?Budowa połączenia międzysystemowego HVDC Polska ? Litwa stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej (Harmony Link), w części obejmującej budowę stacji elektroenergetycznej (Stacja HVDC)?, na dz. nr: 251/1, 252/1, 254/2, 255/2, 260/3, 261/1, 262/1 i 397 obr. 0020 Tyłowo w gm. Krokowa 2022-02-01 08:42:06
dokument KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KROKOWA w sprawie wprowadzenia ograniczeń w obsłudze bezpośredniej w Urzędzie Gminy w Krokowej w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 2022-01-25 08:18:25
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2022 roku 2022-01-13 11:19:04
dokument OBWIESZCZENIE o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu komunalizacji mienia Skarbu Państwa. 2022-01-03 12:43:54
dokument Zarządzenie 0050.290.2021 Wójta Gminy Krokowa z dnia 29.12.2021 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2022 r. w zamian na święto przypadające w sobotę oraz zmiany godzin pracy w innym dniu w Urzędzie Gminy w Krokowej. 2021-12-30 16:55:03
dokument OBWIESZCZENIE Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 15.12.2021r. nr RDOŚ-Gd-WOO.420.50.2021.KSZ.4 informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i podania do publicznej wiadomości, że w zw. z toczącym się postępowaniem prowadzonym na wniosek bez numeru z dnia 06.10.2021r. (uzupełniony dnia 22.10.2021r.), C-Wind Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Kacpra Kostrzewę, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "MORSKA FARMA WIATROWA BC-WIND". - dokument stracił ważność 2021-12-21 15:21:48
dokument Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kablowej prądu stałego Polska - Litwa pn. Harmony Link - odcinek lądowy" 2021-12-14 11:05:26
dokument Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kablowej prądu stałego Polska - Litwa pn. Harmony Link - odcinek lądowy" 2021-09-14 09:01:51
dokument Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kablowej prądu stałego Polska Litwa pn. Harmony Link- odcinek lądowy" 2021-09-03 10:47:43
dokument Obwieszczenie - wywłaszczenie nieruchomości - Dębki 2021-06-14 14:29:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.31.2021 Wójta Gminy Krokowa z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2021, na potrzeby udzielania dotacji do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krokowa 2021-02-03 14:13:28
dokument Zarządzenie Nr 0050.21.2021 Wójta Gminy Krokowa z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2021, na potrzeby udzielania dotacji do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krokowa 2021-01-28 16:13:55
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2021 roku 2021-01-27 12:37:07
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach 3 Osi Priorytetowej Edukacja, Działania 3.1 Edukacja przedszkolna 2020-12-22 15:25:10
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Publicznego Przedszkola w Krokowej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 2020-10-16 16:51:27
dokument INFORMACJA ws. potwierdzania przez Wójta Gminy Krokowa umów dzierżaw zawieranych przez rolników 2020-09-21 11:08:51
dokument "Sukces poprzez wyższe kwalifikacje" 2020-09-14 12:47:23
dokument HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE KROKOWA 2020-09-03 16:53:23
dokument Szkolenie e-learningowe pn. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020 - adresowane dla MOW 2020-07-30 12:16:19
dokument Obwieszczenie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne 2020-07-03 12:45:58
dokument Informacja o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli 2020-07-01 19:05:41
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie udzielenia Stigma Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe infrastruktury kablowej 2020-06-23 11:10:32
dokument Informacja dotycząca Sesji Rady Gminy Krokowa 2020-06-17 08:39:39
dokument Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z Covid-19 2020-04-15 13:17:05
dokument Obwieszczenie z dnia 26 marca 2020 roku Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku 2020-03-27 13:22:46
dokument INFORMACJE NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM 2020-03-11 15:41:45
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2020 roku. 2020-02-18 12:07:20
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Wód Polskich w Gdańsku w sprawie przebudowy urządzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego w Dębkach 2020-01-02 08:32:52
dokument Informacja o godzinach urzędowania w okresie świątecznym 2019-11-26 12:17:03
dokument Obwieszczenie - w sprawie wygaszenia obecnie obowiązującej decyzji pozwolenia wodnoprawnego nr ROŚ.6341.3.13.2013, ROŚ.6341.2.29.2013 wydanej przez Starostę Puckiego dnia 07.08.2013 r., udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na ujęciu w Tyłowie z uwagi na prowadzone w Zarządzie Zlewni w Gdańsku postępowanie administracyjne w sprawie wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ? nr sprawy: GD.ZUZ.3.421.764.2018.SŻ. 2019-11-26 10:47:22
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2019-10-28 13:33:17
dokument Obwieszczenie z dnia 16 czerwca 2019 r. - pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych - Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne 2019-10-23 09:46:14
dokument Obwieszczenie - "Morska Farma Wiatrowa Baltica" 2019-10-22 08:46:49
dokument Postanowienie Wójta Gminy Krokowa w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania z nieruchomości położonej w Parszczycach 2019-10-18 12:52:11
dokument Informacja i obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania w sprawie przedłużenia terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku 2019-06-28 11:41:48
dokument ZASADY DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA SIĘ MIESZKAŃCÓW DO DEBATY O STANIE GMINY KROKOWA 2019-06-04 14:50:18
dokument Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego w Gminie Krokowa obowiązująca od 1 maja 2019 r. 2019-05-31 11:06:44
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o zgłoszonych kandydatach na sołtysa w Sołectwie Wierzchucino w wyborach zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 roku 2019-04-10 15:27:30
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o zgłoszonych kandydatach na sołtysa w Sołectwie Brzyno w wyborach zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 roku 2019-04-10 15:26:35
dokument Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych w Gminie Krokowa. 2019-02-20 08:41:32
dokument Uchwała Rady Gminy Krokowa w sprawie określenia kryteriów naboru obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych. 2019-02-04 08:14:51
dokument Uchwała Rady Gminy Krokowa w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 2019-02-04 08:14:16
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie harmonogramu rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok 2019-2020 2019-01-31 12:35:15
dokument Kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Krokowa na 2019 rok 2019-01-28 15:27:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2019 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w dniu 31.01.2019 r. 2019-01-11 13:03:22
dokument III SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-12-12 11:04:29
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krokowa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Sołtysa Sołectwa Białogóra 2018-11-22 13:00:05
dokument I SESJA RADY GMINY KROKOWA VIII KADENCJI 2018-11-14 14:45:02
dokument Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Krokowa - Rok 2018 2018-11-07 13:42:39
dokument LVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-10-31 14:03:24
dokument OBWIESZCZENIE Wojewoda Pomorski działając na podstawie art. llf ust. 7 w związku z art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości 2018-10-25 10:41:49
dokument Harmonogram zebrań wiejskich jesień 2018 2018-09-19 10:33:59
dokument Dane kontaktowe Urzędnika Wyborczego w Gminie Krokowa. 2018-08-24 12:49:27
dokument LIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-08-21 15:29:47
dokument Informacja 2018-07-27 12:31:23
dokument L SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-06-19 14:18:17
dokument Zapytanie ofertowe 2018-06-08 09:39:47
dokument ZARZĄDZENIE NR SEKR. 913. VII. 2018 Wójta Gminy Krokowa z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Krokowa 2018-05-25 13:14:14
dokument INFORMACJA DLA INTERESANTÓW URZĘDU GMINY W KROKOWEJ 2018-05-25 13:13:41
dokument XLIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-05-18 13:37:10
dokument Obwieszczenie raport siedlisko borówka Połchówko 2018-05-02 10:38:24
dokument Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Krokowa - rok 2018 2018-04-30 09:39:40
dokument XLVIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-04-18 12:57:31
dokument XLVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-03-20 12:45:36
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2018 roku. 2018-03-07 10:19:37
dokument XLV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-02-21 08:58:37
dokument Obwieszczenie - rozpoczęcie konsultacji społecznych dla Programu ochrony środowiska dla Gminy Krokowa na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024. 2018-02-06 12:05:08
dokument Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Krokowa obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku. 2018-01-31 14:49:41
katalog Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych i wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/19 2018-01-31 14:36:54
dokument Zawiadomienie - nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-01-22 09:43:31
dokument XLIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-01-17 12:44:31
dokument Informacja dotycząca przeprowadzania pomiarów emisji hałasu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2018-01-17 11:49:02
dokument Marszałek Województwa Pomorskiego w Gdańsku zawiadamia, o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: "Projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno -geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec gminy Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie". 2018-01-17 11:42:23
dokument XLIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-01-09 13:26:54
dokument Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych w 2017 roku 2017-12-13 14:10:07
dokument XLII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-12-11 13:07:37
dokument Obwieszczenie - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Krokowa w województwie pomorskim 2017-11-28 11:44:05
dokument XXXIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-10-31 12:31:10
dokument XXXVII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-09-07 12:36:12
dokument XXXV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-06-22 10:08:32
katalog PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie - INFORMACJE, OGŁOSZENIA, ZARZĄDZENIA, WNIOSKI. 2017-04-06 14:47:43
dokument Dotacje na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 2017-06-14 14:39:23
dokument XXXIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-05-24 14:57:12
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące wyceny nieruchomości 2017-05-24 14:48:54
dokument Zarządzenie Nr OŚW.614.VII.2017r. Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.04.2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnegoo oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa 2017-05-12 12:33:48
dokument XXXIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-04-19 14:29:55
dokument I N F O R M A C J A 2017-04-10 13:40:09
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa. 2017-04-03 13:44:36
dokument XXXII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-03-24 08:46:57
dokument XXXI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-02-14 08:34:28
dokument SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW Z MIEJSCOWOŚCI POŁCHÓWKO W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI OD 01.09.2017r. OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KROKOWA. 2017-01-26 14:23:03
dokument SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW Z MIEJSCOWOŚCI KŁANINO I PARSZKOWO W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI OD 01.09.2017r. OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KROKOWA. 2017-01-26 14:22:48
dokument XXIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-12-14 07:53:18
dokument KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 2016-11-29 12:39:28
dokument XXVIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-11-10 16:41:29
dokument Zostań wolontariuszem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku 2016-10-20 10:18:20
dokument Informacja o dniu wolnym od pracy 2016-10-05 12:06:23
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości na terenie Gminy Krokowa 2016-09-19 14:31:55
dokument Zawiadomienie Starosty Puckiego z dnia 12 września 2016 r. - wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego 2016-09-14 11:03:55
dokument Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinny dom dziecka 2016-09-08 14:31:55
dokument XXVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-08-18 07:23:11
dokument Ogłoszenie o przyjęciu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanej w ramach projektu pn. ,,NORDA - Północny Biegun Wzrostu" 2016-07-22 12:04:28
dokument Na wniosek Starosty Puckiego podaje się do publicznej wiadomości. 2016-07-08 11:38:04
dokument XXIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-06-09 09:14:44
dokument XXIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-05-17 14:13:23
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Białogóra przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-05-05 22:10:44
dokument Nowe godziny pracy Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Krokowej 2016-04-28 14:27:28
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa. 2016-04-12 15:02:03
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Sulicice przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:49:11
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Karlikowo przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:48:28
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Krokowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:47:11
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Sławoszyno przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:46:06
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Karwieńskie Błota przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:45:09
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Wierzchucino przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2016-04-06 08:41:44
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Wierzchucino przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2016-04-06 08:40:04
dokument XX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-03-24 11:28:34
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Prusewo, gmina Krokowa wraz ze strategiczną ocena oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2016-03-09 13:19:23
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 4.03.2016 r. W związku z możliwością powstania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne ? ujemne skutki przezimowania informujemy o możliwości składania przez rolników z terenu Gminy wniosków do Wójta Gminy Krokowa o powołanie komisji ds. szacowania strat. 2016-03-07 08:26:57
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2016-01-25 13:07:40
dokument XIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-01-25 09:09:47
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Krokowa z dnia 08 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości zamiaru wydzierżawienia nieruchomości komunalnej 2016-01-08 08:27:41
dokument XVII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-12-14 13:06:05
dokument XVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-12-01 10:36:21
dokument OBWIESZCZENIE: Mieszkańcy i właściciele lasów prywatnych na terenie Gminy Krokowa 2015-11-18 14:00:36
dokument OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DLA WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 - DZIAŁANIA 8.3 - MATERIALNE I NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE 2015-11-09 12:39:56
dokument XV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-11-05 09:52:24
dokument Konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 2015-10-29 13:44:41
dokument Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 2015-10-29 13:42:10
dokument Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 2015-10-29 13:40:54
dokument XII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-09-21 08:32:32
dokument Powiatowy Urząd Pracy w Pucku zaprasza na spotkanie osoby bezrobotne 2015-09-14 14:05:20
dokument Rozstrzygnięcie konkursu studenckiego na opracowanie projektu koncepcji programowo-przestrzennej wybranych działek gminnych w Dębkach i Białogórze 2015-07-03 13:15:50
dokument IX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-06-22 09:35:29
dokument Unieważnia się "Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego JELCZ" 2015-06-10 10:51:59
dokument Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego JELCZ 2015-06-02 14:13:36
dokument Informacja o wynikach naboru na na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2015-05-29 22:20:14
dokument Zapytanie Ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa 2015-05-26 08:19:56
dokument VIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-05-20 09:13:03
dokument Ogłoszenie o naborze NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 2015-05-12 17:19:34
dokument VII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-04-23 11:42:47
dokument Zaproszenie na konferencję informacyjną 2015-04-17 08:03:51
dokument ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr SOI.271.1.2015.CB z dnia 16.03.2015 roku 2015-03-31 12:38:35
dokument VI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-03-20 07:54:20
dokument Wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena wartości nieruchomości gruntowych przed i po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie dla potrzeb ustalania wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wycena wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej oraz aktualizacja operatu szacunkowego, w okresie od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 r. na terenie Gminy Krokowa. 2015-03-18 12:31:42
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa. 2015-02-26 15:00:01
dokument Terminarz zebrań wiejskich 2015-02-20 14:27:38
dokument Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej ogłasza nabór na stanowisko pracy : Pracownik Socjalny 2015-02-05 13:42:34
dokument IV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-01-20 07:47:06
dokument I SESJA RADY GMINY KROKOWA VII KADENCJI 2014-11-28 11:04:42
dokument Dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Krokowa 2014-11-12 11:32:32
dokument LII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-11-07 14:54:05
dokument Uzupełnienie informacji w zakresie Zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla gospodarstw domowych w ramach projektu: ?E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa 2014-10-23 12:04:39
dokument LI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-10-23 09:44:20
dokument Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla gospodarstw domowych w ramach projektu: ?E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy krokowa?. 2014-10-14 14:46:49
dokument Protokół ze spotkania z organizacjami pozarządowymi. 2014-09-30 15:06:47
dokument Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości ofertę Klubu Sportowego"Wicher" Wierzchucino 2014-09-11 13:41:30
dokument Komunikat prasowy. Agencja Rynku Rolnego apeluje do Producentów owoców i warzyw o niezwłoczne uzupełnienie powiadomień dotychczas złożonych do Oddziałów Terenowych ARR oraz o pilne składanie kolejnych przez tych, którzy chcą skorzystać z nadzwyczajnego wsparcja 2014-09-05 13:14:22
dokument Dożynki Województwa Pomorskiego- Stare Pole, 14 września 2014r. 2014-09-05 13:11:22
dokument XX JESIENNE TARGI OGRODNICZO - NASIENNE: Stare Pole, 13-14 września 2014r. 2014-09-05 13:09:48
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. 2014-09-04 13:55:59
dokument XLIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-09-01 14:36:56
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2014-08-08 12:49:31
dokument Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości ofertę Stowarzyszenia Sportów Ekstremalnych HONTAS 2014-08-06 14:06:10
dokument Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złożenia oferty na zamieszczanie cyklicznych ogłoszeń prasowych 2014-07-30 08:37:26
dokument OGŁOSZENIE o sprzedaży używanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2014-07-16 13:38:30
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn.: "E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa" 2014-07-14 22:19:01
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajęcie sali wraz z cateringiem na konferencję inaugurującą projekt "E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy krokowa" 2014-07-14 22:17:59
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu pn.: "E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa" 2014-07-14 22:16:43
dokument XLVIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-06-23 08:12:07
dokument Zapytanie ofertowe na: "Unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa" 2014-06-13 15:34:19
dokument Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. promocji i rozliczania projektu pn.: "E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa" 2014-06-13 15:31:47
dokument Wójt Gminy Krokowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa 2014-06-11 12:52:46
dokument XLVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-05-22 14:02:32
dokument Wystąpienie Pokontrolne sprawdzenia realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz zezwoleń na prowadzenie działalnosci określowej w art. 7 ust. I ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2014-05-06 14:07:16
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 2014-04-28 13:32:51
dokument XLIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-04-17 08:49:19
katalog Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2014-03-31 14:25:22
dokument XLIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-03-21 12:34:41
dokument Ogłoszenie w sprawie konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krokowa w 2014 r. 2014-03-14 11:08:07
dokument OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGOWE PROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE KROKOWA tj. W URZĘDZIE GMINY W KROKOWEJ, JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ INSTYTUCJACH KULTURY 2014-03-05 15:04:14
dokument XLII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-02-20 08:22:09
dokument OBWIESZCZENIE DYREKTORÓW URZĘDÓW MORSKICH Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 ROKU 2014-02-10 12:59:03
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 2014-01-21 10:58:38
dokument Uwaga: upływa termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny. 2014-01-09 12:58:26
dokument Uwaga: Upływa termin wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz składania pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim 2014-01-08 09:39:51
dokument Wójt Gminy Krokowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 2013-12-20 08:47:58
dokument XL SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-12-13 13:57:07
dokument Roczny Program Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014 2013-11-21 19:54:03
dokument XXXIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-11-08 09:23:02
dokument Informacje o wyborze oferty 2013-10-22 14:01:40
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie konsultacji projektu uchwały - Roczny Program Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014 2013-10-15 09:03:16
dokument Zapytanie ofertowe- Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złozenia oferty cenowej na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od wsi Dębki w gminie Krokowa do dnia 21.10.2013r. do godz. 13.00 2013-10-03 13:25:49
dokument Protokół ze spotkania z organizacjami pozarządowymi związanego z monitoringiem Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 oraz konsultacjami społecznymi dotyczącymi tworzenia nowego programu współpracy na rok 2014 2013-09-19 12:56:38
dokument XXXVII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-09-05 09:04:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej 2013-08-02 09:41:18
dokument XXXVI SESJA RADY GMINY KROKOWA (ABSOLUTORYJNA) 2013-06-24 14:09:37
dokument WÓJT GMINY KROKOWA ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wierzchucinie, ul. Szkolna 22, 84-113 Wierzchucino 2013-06-20 15:01:38
dokument Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości ofertę Puckiego Stowarzyszenia Osób Wspierających Osoby Niepełnosprawne Umysłowo RAZEM o nazwie "IX Nadbałtycka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych" 2013-06-07 17:11:26
dokument XXXV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-06-05 18:57:38
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracowników obsługujących Punkt Informacji Turystycznej 2013-06-05 10:12:13
dokument Informacja o wynikach oceny formalnej naboru na stanowisko pracownika obsługującego Punkt Informacji Turystycznej 2013-05-29 13:33:25
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok 2013-04-26 10:02:54
dokument XXXIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-04-18 16:58:32
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa 2013-04-04 11:53:55
dokument XXXII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-03-21 13:35:28
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 2013-01-29 21:28:54
dokument XXXI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-01-18 08:58:13
dokument Zapytanie ofertowe - Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu miejscoego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejenie "Wierzchucińskich Błot", Białogórskiego Bagna" i Białogórskiej Strugi", gmina Krokowa do dnia 18.01.2012 r. do godz:10:00 2012-12-28 18:05:24
dokument Zapytanie ofertowe - Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złozenia oferty cenowej na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Odargowo, gmina Krokowa - do dnia 18.01.2012 r. do godz. 10:00 2012-12-28 13:58:51
dokument Wójt Gminy Krokowa OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2013 roku 2012-12-27 15:56:43
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie na budowę drogi gminnej, jako przedłużenie ciągu pieszo-komunikacyjnego na przedłużeniu ul. Morskiej- Białogóra 2012-12-21 11:07:05
dokument XXX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-12-14 16:09:03
dokument XXIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-11-11 12:06:32
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 18 października 2012 r. - w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krokowa 2012-10-18 22:53:32
dokument Mobilny Punkt Informacyjny 2012-10-16 08:12:42
dokument Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz zatwierdzającej podział nieruchomości - Dębki, obr. Żarnowiec 2012-09-13 13:40:48
dokument Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę drogi gminnej z rondem o konstrukcji gruntowej - Górczyn, obr. Białogóra 2012-09-13 12:00:17
dokument XXV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-08-24 08:33:17
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej z rondem - Górczyn, obr. Białogóra 2012-08-07 15:08:17
dokument Zarządzenie Nr FIN.334/VI/2012 Wójta Gminy Krokowa z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: składania materiałów planistycznych i wniosków do opracowania projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krokowa na 2013 rok 2012-06-29 09:55:37
dokument XXIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-06-28 14:58:58
dokument Wójt Gminy Krokowa ogłasza konkurs na stanowiska 1.dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krokowej, 2. dyrektora Gimnazjum im. ks. A. Radomskiego w Wierzchucinie 2012-06-28 14:39:43
dokument XXIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-06-20 11:02:33
dokument Obwieszczenie - dla inwestycji polegającej na budowie odprowadzenia wód deszczowych z części terenu Karlikowo, demontażu istniejącego zbiornika wodnego, budowie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego zbiornika otwartego zlokalizowanego w obrębie Karlikowo. 2012-05-24 12:04:57
dokument Obwieszczenie dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV - Minkowice, Krokowa 2012-05-24 12:00:54
dokument XXI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-04-25 09:15:04
dokument Decyzja w sprawie skreślenia z rejestru zabytków układu ruralistycznego wsi Karwieńskie Błota I i II 2012-04-24 13:25:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej wysokiego ciśnienia 2012-04-20 15:04:31
dokument Wójt Gminy Krokowa zaprasza do składania ofert na sprzedaż podzespołów KOTŁOWNI GAZOWEJ BUDERUS 2012-03-30 12:28:55
dokument Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmującej: - działka Nr 205 o powierzchni 1,200 ha w tym RIVb - 0,80 ha, ŁIII ha położoną w Lisewie z przeznaczeniem na uprawy rolne 2012-03-29 09:23:06
katalog Wójta Gminy Krokowa zaprasza do złożenia ofert na opracowanie mpzp dla części terenów zwartych obszarów leśnych i rolnych, położonego w rejonie "Łąk Karwieńskich", gmina Krokowa 2012-04-04 13:58:41
dokument XIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-03-26 13:44:31
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. 2012-03-26 11:42:39
dokument Wojewoda Pomorski podaje się do publicznej wiadomości że: decyzją Nr WI-I.7840.1.462.2011.WM2 z dnia 12.03.2012 r. Wojewoda Pomorski uchylił w całości zaskarżoną decyzję Starosty Puckiego Nr AB.452.125.2011.SL z dnia 19.09.2011 r. 2012-03-23 12:23:21