Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenia i informacje

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kablowej prądu stałego Polska - Litwa pn. Harmony Link - odcinek lądowy" 2021-09-14 09:01:51
dokument Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kablowej prądu stałego Polska Litwa pn. Harmony Link- odcinek lądowy" 2021-09-03 10:47:43
dokument Obwieszczenie - wywłaszczenie nieruchomości - Dębki 2021-06-14 14:29:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.31.2021 Wójta Gminy Krokowa z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2021, na potrzeby udzielania dotacji do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krokowa 2021-02-03 14:13:28
dokument Zarządzenie Nr 0050.21.2021 Wójta Gminy Krokowa z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2021, na potrzeby udzielania dotacji do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krokowa 2021-01-28 16:13:55
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2021 roku 2021-01-27 12:37:07
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach 3 Osi Priorytetowej Edukacja, Działania 3.1 Edukacja przedszkolna 2020-12-22 15:25:10
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Publicznego Przedszkola w Krokowej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 2020-10-16 16:51:27
dokument INFORMACJA ws. potwierdzania przez Wójta Gminy Krokowa umów dzierżaw zawieranych przez rolników 2020-09-21 11:08:51
dokument "Sukces poprzez wyższe kwalifikacje" 2020-09-14 12:47:23
dokument HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE KROKOWA 2020-09-03 16:53:23
dokument Szkolenie e-learningowe pn. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020 - adresowane dla MOW 2020-07-30 12:16:19
dokument Obwieszczenie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne 2020-07-03 12:45:58
dokument Informacja o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli 2020-07-01 19:05:41
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie udzielenia Stigma Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe infrastruktury kablowej 2020-06-23 11:10:32
dokument Informacja dotycząca Sesji Rady Gminy Krokowa 2020-06-17 08:39:39
dokument Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z Covid-19 2020-04-15 13:17:05
dokument Obwieszczenie z dnia 26 marca 2020 roku Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku 2020-03-27 13:22:46
dokument INFORMACJE NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM 2020-03-11 15:41:45
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2020 roku. 2020-02-18 12:07:20
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Wód Polskich w Gdańsku w sprawie przebudowy urządzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego w Dębkach 2020-01-02 08:32:52
dokument Informacja o godzinach urzędowania w okresie świątecznym 2019-11-26 12:17:03
dokument Obwieszczenie - w sprawie wygaszenia obecnie obowiązującej decyzji pozwolenia wodnoprawnego nr ROŚ.6341.3.13.2013, ROŚ.6341.2.29.2013 wydanej przez Starostę Puckiego dnia 07.08.2013 r., udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na ujęciu w Tyłowie z uwagi na prowadzone w Zarządzie Zlewni w Gdańsku postępowanie administracyjne w sprawie wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ? nr sprawy: GD.ZUZ.3.421.764.2018.SŻ. 2019-11-26 10:47:22
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2019-10-28 13:33:17
dokument Obwieszczenie z dnia 16 czerwca 2019 r. - pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych - Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne 2019-10-23 09:46:14
dokument Obwieszczenie - "Morska Farma Wiatrowa Baltica" 2019-10-22 08:46:49
dokument Postanowienie Wójta Gminy Krokowa w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania z nieruchomości położonej w Parszczycach 2019-10-18 12:52:11
dokument Informacja Wójta Gminy Krokowa - przedstawienie sytuacji faktycznej i prawnej terenu położonego na wschód od Dębek tzw. "Dębki Wschodnie" 2019-08-30 09:40:56
dokument Informacja i obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania w sprawie przedłużenia terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku 2019-06-28 11:41:48
dokument ZASADY DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA SIĘ MIESZKAŃCÓW DO DEBATY O STANIE GMINY KROKOWA 2019-06-04 14:50:18
dokument Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego w Gminie Krokowa obowiązująca od 1 maja 2019 r. 2019-05-31 11:06:44
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o zgłoszonych kandydatach na sołtysa w Sołectwie Wierzchucino w wyborach zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 roku 2019-04-10 15:27:30
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o zgłoszonych kandydatach na sołtysa w Sołectwie Brzyno w wyborach zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 roku 2019-04-10 15:26:35
dokument Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych w Gminie Krokowa. 2019-02-20 08:41:32
dokument Uchwała Rady Gminy Krokowa w sprawie określenia kryteriów naboru obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych. 2019-02-04 08:14:51
dokument Uchwała Rady Gminy Krokowa w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 2019-02-04 08:14:16
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie harmonogramu rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok 2019-2020 2019-01-31 12:35:15
dokument Kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Krokowa na 2019 rok 2019-01-28 15:27:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2019 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w dniu 31.01.2019 r. 2019-01-11 13:03:22
dokument III SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-12-12 11:04:29
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krokowa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Sołtysa Sołectwa Białogóra 2018-11-22 13:00:05
dokument I SESJA RADY GMINY KROKOWA VIII KADENCJI 2018-11-14 14:45:02
dokument Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Krokowa - Rok 2018 2018-11-07 13:42:39
dokument LVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-10-31 14:03:24
dokument OBWIESZCZENIE Wojewoda Pomorski działając na podstawie art. llf ust. 7 w związku z art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości 2018-10-25 10:41:49
dokument Harmonogram zebrań wiejskich jesień 2018 2018-09-19 10:33:59
dokument Dane kontaktowe Urzędnika Wyborczego w Gminie Krokowa. 2018-08-24 12:49:27
dokument LIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-08-21 15:29:47
dokument Informacja 2018-07-27 12:31:23
dokument L SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-06-19 14:18:17
dokument Zapytanie ofertowe 2018-06-08 09:39:47
dokument ZARZĄDZENIE NR SEKR. 913. VII. 2018 Wójta Gminy Krokowa z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Krokowa 2018-05-25 13:14:14
dokument INFORMACJA DLA INTERESANTÓW URZĘDU GMINY W KROKOWEJ 2018-05-25 13:13:41
dokument XLIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-05-18 13:37:10
dokument Obwieszczenie raport siedlisko borówka Połchówko 2018-05-02 10:38:24
dokument Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Krokowa - rok 2018 2018-04-30 09:39:40
dokument XLVIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-04-18 12:57:31
dokument XLVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-03-20 12:45:36
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały określającej sezon kąpielowy i wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2018 roku. 2018-03-07 10:19:37
dokument XLV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-02-21 08:58:37
dokument Obwieszczenie - rozpoczęcie konsultacji społecznych dla Programu ochrony środowiska dla Gminy Krokowa na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024. 2018-02-06 12:05:08
dokument Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Krokowa obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku. 2018-01-31 14:49:41
katalog Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych i wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/19 2018-01-31 14:36:54
dokument Zawiadomienie - nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-01-22 09:43:31
dokument XLIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-01-17 12:44:31
dokument Informacja dotycząca przeprowadzania pomiarów emisji hałasu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. 2018-01-17 11:49:02
dokument Marszałek Województwa Pomorskiego w Gdańsku zawiadamia, o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: "Projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno -geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec gminy Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie". 2018-01-17 11:42:23
dokument XLIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2018-01-09 13:26:54
dokument Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych w 2017 roku 2017-12-13 14:10:07
dokument XLII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-12-11 13:07:37
dokument Obwieszczenie - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Krokowa w województwie pomorskim 2017-11-28 11:44:05
dokument XXXIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-10-31 12:31:10
dokument XXXVII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-09-07 12:36:12
dokument XXXV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-06-22 10:08:32
katalog PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie - INFORMACJE, OGŁOSZENIA, ZARZĄDZENIA, WNIOSKI. 2017-04-06 14:47:43
dokument Dotacje na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 2017-06-14 14:39:23
dokument XXXIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-05-24 14:57:12
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące wyceny nieruchomości 2017-05-24 14:48:54
dokument Zarządzenie Nr OŚW.614.VII.2017r. Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.04.2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnegoo oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa 2017-05-12 12:33:48
dokument XXXIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-04-19 14:29:55
dokument I N F O R M A C J A 2017-04-10 13:40:09
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa. 2017-04-03 13:44:36
dokument XXXII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-03-24 08:46:57
dokument XXXI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2017-02-14 08:34:28
dokument SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW Z MIEJSCOWOŚCI POŁCHÓWKO W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI OD 01.09.2017r. OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KROKOWA. 2017-01-26 14:23:03
dokument SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW Z MIEJSCOWOŚCI KŁANINO I PARSZKOWO W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI OD 01.09.2017r. OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KROKOWA. 2017-01-26 14:22:48
dokument XXIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-12-14 07:53:18
dokument KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu 2016-11-29 12:39:28
dokument XXVIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-11-10 16:41:29
dokument Zostań wolontariuszem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku 2016-10-20 10:18:20
dokument Informacja o dniu wolnym od pracy 2016-10-05 12:06:23
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości na terenie Gminy Krokowa 2016-09-19 14:31:55
dokument Zawiadomienie Starosty Puckiego z dnia 12 września 2016 r. - wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego 2016-09-14 11:03:55
dokument Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinny dom dziecka 2016-09-08 14:31:55
dokument XXVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-08-18 07:23:11
dokument Ogłoszenie o przyjęciu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanej w ramach projektu pn. ,,NORDA - Północny Biegun Wzrostu" 2016-07-22 12:04:28
dokument Na wniosek Starosty Puckiego podaje się do publicznej wiadomości. 2016-07-08 11:38:04
dokument XXIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-06-09 09:14:44
dokument XXIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-05-17 14:13:23
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Białogóra przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-05-05 22:10:44
dokument Nowe godziny pracy Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Krokowej 2016-04-28 14:27:28
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa. 2016-04-12 15:02:03
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Sulicice przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:49:11
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Karlikowo przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:48:28
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Krokowa przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:47:11
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Sławoszyno przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:46:06
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Karwieńskie Błota przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2016-04-06 08:45:09
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Wierzchucino przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2016-04-06 08:41:44
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Wierzchucino przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2016-04-06 08:40:04
dokument XX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-03-24 11:28:34
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Prusewo, gmina Krokowa wraz ze strategiczną ocena oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2016-03-09 13:19:23
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 4.03.2016 r. W związku z możliwością powstania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne ? ujemne skutki przezimowania informujemy o możliwości składania przez rolników z terenu Gminy wniosków do Wójta Gminy Krokowa o powołanie komisji ds. szacowania strat. 2016-03-07 08:26:57
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2016-01-25 13:07:40
dokument XIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2016-01-25 09:09:47
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Krokowa z dnia 08 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości zamiaru wydzierżawienia nieruchomości komunalnej 2016-01-08 08:27:41
dokument XVII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-12-14 13:06:05
dokument XVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-12-01 10:36:21
dokument OBWIESZCZENIE: Mieszkańcy i właściciele lasów prywatnych na terenie Gminy Krokowa 2015-11-18 14:00:36
dokument OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW DLA WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 - DZIAŁANIA 8.3 - MATERIALNE I NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE 2015-11-09 12:39:56
dokument XV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-11-05 09:52:24
dokument Konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 2015-10-29 13:44:41
dokument Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 2015-10-29 13:42:10
dokument Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA 2020 z perspektywą 2050, opracowanych w ramach projektu pn. ?NORDA ? Północny Biegun Wzrostu?, dofinansowanego z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 2015-10-29 13:40:54
dokument XII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-09-21 08:32:32
dokument Powiatowy Urząd Pracy w Pucku zaprasza na spotkanie osoby bezrobotne 2015-09-14 14:05:20
dokument Rozstrzygnięcie konkursu studenckiego na opracowanie projektu koncepcji programowo-przestrzennej wybranych działek gminnych w Dębkach i Białogórze 2015-07-03 13:15:50
dokument IX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-06-22 09:35:29
dokument Unieważnia się "Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego JELCZ" 2015-06-10 10:51:59
dokument Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu strażackiego JELCZ 2015-06-02 14:13:36
dokument Informacja o wynikach naboru na na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2015-05-29 22:20:14
dokument Zapytanie Ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa 2015-05-26 08:19:56
dokument VIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-05-20 09:13:03
dokument Ogłoszenie o naborze NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 2015-05-12 17:19:34
dokument VII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-04-23 11:42:47
dokument Zaproszenie na konferencję informacyjną 2015-04-17 08:03:51
dokument ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr SOI.271.1.2015.CB z dnia 16.03.2015 roku 2015-03-31 12:38:35
dokument VI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-03-20 07:54:20
dokument Wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena wartości nieruchomości gruntowych przed i po uchwaleniu planu miejscowego lub po jego zmianie dla potrzeb ustalania wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wycena wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej oraz aktualizacja operatu szacunkowego, w okresie od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 r. na terenie Gminy Krokowa. 2015-03-18 12:31:42
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa. 2015-02-26 15:00:01
dokument Terminarz zebrań wiejskich 2015-02-20 14:27:38
dokument Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej ogłasza nabór na stanowisko pracy : Pracownik Socjalny 2015-02-05 13:42:34
dokument IV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2015-01-20 07:47:06
dokument I SESJA RADY GMINY KROKOWA VII KADENCJI 2014-11-28 11:04:42
dokument Dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Krokowa 2014-11-12 11:32:32
dokument LII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-11-07 14:54:05
dokument Uzupełnienie informacji w zakresie Zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla gospodarstw domowych w ramach projektu: ?E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa 2014-10-23 12:04:39
dokument LI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-10-23 09:44:20
dokument Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla gospodarstw domowych w ramach projektu: ?E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy krokowa?. 2014-10-14 14:46:49
dokument Protokół ze spotkania z organizacjami pozarządowymi. 2014-09-30 15:06:47
dokument Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości ofertę Klubu Sportowego"Wicher" Wierzchucino 2014-09-11 13:41:30
dokument Komunikat prasowy. Agencja Rynku Rolnego apeluje do Producentów owoców i warzyw o niezwłoczne uzupełnienie powiadomień dotychczas złożonych do Oddziałów Terenowych ARR oraz o pilne składanie kolejnych przez tych, którzy chcą skorzystać z nadzwyczajnego wsparcja 2014-09-05 13:14:22
dokument Dożynki Województwa Pomorskiego- Stare Pole, 14 września 2014r. 2014-09-05 13:11:22
dokument XX JESIENNE TARGI OGRODNICZO - NASIENNE: Stare Pole, 13-14 września 2014r. 2014-09-05 13:09:48
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. 2014-09-04 13:55:59
dokument XLIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-09-01 14:36:56
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2014-08-08 12:49:31
dokument Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości ofertę Stowarzyszenia Sportów Ekstremalnych HONTAS 2014-08-06 14:06:10
dokument Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złożenia oferty na zamieszczanie cyklicznych ogłoszeń prasowych 2014-07-30 08:37:26
dokument OGŁOSZENIE o sprzedaży używanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2014-07-16 13:38:30
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn.: "E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa" 2014-07-14 22:19:01
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajęcie sali wraz z cateringiem na konferencję inaugurującą projekt "E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy krokowa" 2014-07-14 22:17:59
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu pn.: "E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa" 2014-07-14 22:16:43
dokument XLVIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-06-23 08:12:07
dokument Zapytanie ofertowe na: "Unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa" 2014-06-13 15:34:19
dokument Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. promocji i rozliczania projektu pn.: "E-projekt szansą rozwoju cyfrowego dla mieszkańców Gminy Krokowa" 2014-06-13 15:31:47
dokument Wójt Gminy Krokowa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa 2014-06-11 12:52:46
dokument XLVI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-05-22 14:02:32
dokument Wystąpienie Pokontrolne sprawdzenia realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz zezwoleń na prowadzenie działalnosci określowej w art. 7 ust. I ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2014-05-06 14:07:16
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 2014-04-28 13:32:51
dokument XLIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-04-17 08:49:19
katalog Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 2014-03-31 14:25:22
dokument XLIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-03-21 12:34:41
dokument Ogłoszenie w sprawie konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krokowa w 2014 r. 2014-03-14 11:08:07
dokument OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGOWE PROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE KROKOWA tj. W URZĘDZIE GMINY W KROKOWEJ, JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY ORAZ INSTYTUCJACH KULTURY 2014-03-05 15:04:14
dokument XLII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2014-02-20 08:22:09
dokument OBWIESZCZENIE DYREKTORÓW URZĘDÓW MORSKICH Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 ROKU 2014-02-10 12:59:03
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 2014-01-21 10:58:38
dokument Uwaga: upływa termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny. 2014-01-09 12:58:26
dokument Uwaga: Upływa termin wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz składania pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim 2014-01-08 09:39:51
dokument Wójt Gminy Krokowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 2013-12-20 08:47:58
dokument XL SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-12-13 13:57:07
dokument Roczny Program Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014 2013-11-21 19:54:03
dokument XXXIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-11-08 09:23:02
dokument Informacje o wyborze oferty 2013-10-22 14:01:40
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie konsultacji projektu uchwały - Roczny Program Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014 2013-10-15 09:03:16
dokument Zapytanie ofertowe- Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złozenia oferty cenowej na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od wsi Dębki w gminie Krokowa do dnia 21.10.2013r. do godz. 13.00 2013-10-03 13:25:49
dokument Protokół ze spotkania z organizacjami pozarządowymi związanego z monitoringiem Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 oraz konsultacjami społecznymi dotyczącymi tworzenia nowego programu współpracy na rok 2014 2013-09-19 12:56:38
dokument XXXVII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-09-05 09:04:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej 2013-08-02 09:41:18
dokument XXXVI SESJA RADY GMINY KROKOWA (ABSOLUTORYJNA) 2013-06-24 14:09:37
dokument WÓJT GMINY KROKOWA ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wierzchucinie, ul. Szkolna 22, 84-113 Wierzchucino 2013-06-20 15:01:38
dokument Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości ofertę Puckiego Stowarzyszenia Osób Wspierających Osoby Niepełnosprawne Umysłowo RAZEM o nazwie "IX Nadbałtycka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych" 2013-06-07 17:11:26
dokument XXXV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-06-05 18:57:38
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracowników obsługujących Punkt Informacji Turystycznej 2013-06-05 10:12:13
dokument Informacja o wynikach oceny formalnej naboru na stanowisko pracownika obsługującego Punkt Informacji Turystycznej 2013-05-29 13:33:25
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok 2013-04-26 10:02:54
dokument XXXIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-04-18 16:58:32
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa 2013-04-04 11:53:55
dokument XXXII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-03-21 13:35:28
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013 2013-01-29 21:28:54
dokument XXXI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2013-01-18 08:58:13
dokument Zapytanie ofertowe - Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu miejscoego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejenie "Wierzchucińskich Błot", Białogórskiego Bagna" i Białogórskiej Strugi", gmina Krokowa do dnia 18.01.2012 r. do godz:10:00 2012-12-28 18:05:24
dokument Zapytanie ofertowe - Wójt Gminy Krokowa zaprasza do złozenia oferty cenowej na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Odargowo, gmina Krokowa - do dnia 18.01.2012 r. do godz. 10:00 2012-12-28 13:58:51
dokument Wójt Gminy Krokowa OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2013 roku 2012-12-27 15:56:43
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie na budowę drogi gminnej, jako przedłużenie ciągu pieszo-komunikacyjnego na przedłużeniu ul. Morskiej- Białogóra 2012-12-21 11:07:05
dokument XXX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-12-14 16:09:03
dokument XXIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-11-11 12:06:32
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 18 października 2012 r. - w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krokowa 2012-10-18 22:53:32
dokument Mobilny Punkt Informacyjny 2012-10-16 08:12:42
dokument Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz zatwierdzającej podział nieruchomości - Dębki, obr. Żarnowiec 2012-09-13 13:40:48
dokument Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę drogi gminnej z rondem o konstrukcji gruntowej - Górczyn, obr. Białogóra 2012-09-13 12:00:17
dokument XXV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-08-24 08:33:17
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie: wydania pozwolenia na budowę drogi gminnej z rondem - Górczyn, obr. Białogóra 2012-08-07 15:08:17
dokument Zarządzenie Nr FIN.334/VI/2012 Wójta Gminy Krokowa z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: składania materiałów planistycznych i wniosków do opracowania projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krokowa na 2013 rok 2012-06-29 09:55:37
dokument XXIV SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-06-28 14:58:58
dokument Wójt Gminy Krokowa ogłasza konkurs na stanowiska 1.dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krokowej, 2. dyrektora Gimnazjum im. ks. A. Radomskiego w Wierzchucinie 2012-06-28 14:39:43
dokument XXIII SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-06-20 11:02:33
dokument Obwieszczenie - dla inwestycji polegającej na budowie odprowadzenia wód deszczowych z części terenu Karlikowo, demontażu istniejącego zbiornika wodnego, budowie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego zbiornika otwartego zlokalizowanego w obrębie Karlikowo. 2012-05-24 12:04:57
dokument Obwieszczenie dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV - Minkowice, Krokowa 2012-05-24 12:00:54
dokument XXI SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-04-25 09:15:04
dokument Decyzja w sprawie skreślenia z rejestru zabytków układu ruralistycznego wsi Karwieńskie Błota I i II 2012-04-24 13:25:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej wysokiego ciśnienia 2012-04-20 15:04:31
dokument Wójt Gminy Krokowa zaprasza do składania ofert na sprzedaż podzespołów KOTŁOWNI GAZOWEJ BUDERUS 2012-03-30 12:28:55
dokument Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmującej: - działka Nr 205 o powierzchni 1,200 ha w tym RIVb - 0,80 ha, ŁIII ha położoną w Lisewie z przeznaczeniem na uprawy rolne 2012-03-29 09:23:06
katalog Wójta Gminy Krokowa zaprasza do złożenia ofert na opracowanie mpzp dla części terenów zwartych obszarów leśnych i rolnych, położonego w rejonie "Łąk Karwieńskich", gmina Krokowa 2012-04-04 13:58:41
dokument XIX SESJA RADY GMINY KROKOWA 2012-03-26 13:44:31
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. 2012-03-26 11:42:39
dokument Wojewoda Pomorski podaje się do publicznej wiadomości że: decyzją Nr WI-I.7840.1.462.2011.WM2 z dnia 12.03.2012 r. Wojewoda Pomorski uchylił w całości zaskarżoną decyzję Starosty Puckiego Nr AB.452.125.2011.SL z dnia 19.09.2011 r. 2012-03-23 12:23:21