Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie ? art. 10 kpa- zawiadomienie o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budową drogi wewnętrznej na terenie działki o nr ew. 8/80 obręb Minkowice, gmina Krokowa" Dariusz Kaleta 2022-09-23 14:29:10 edycja dokumentu
Obwieszczenie ? art. 10 kpa- zawiadomienie o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budową drogi wewnętrznej na terenie działki o nr ew. 8/80 obręb Minkowice, gmina Krokowa" Dariusz Kaleta 2022-09-23 14:28:58 dodanie dokumentu
Gm. Krokowa IV przetarg Słuchowo - rozstrzygnięcie przetargu Melania Kuptz 2022-09-23 13:57:48 dodanie dokumentu
Gm. Krokowa III przetarg Lubocino - rozstrzygnięcie przetargu. Melania Kuptz 2022-09-23 13:53:24 dodanie dokumentu
Gm. Krokowa - III przetarg Lubocino - informacja o rozstrzygniętym przetargu. Melania Kuptz 2022-09-23 13:50:48 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.10.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dorota Herta 2022-09-23 13:50:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.09.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dorota Herta 2022-09-23 13:49:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- wydanie decyzji nr ZPGN.6730.01.2022 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu działki nr 236/21 obręb Sławoszyno , w odniesieniu do inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dorota Herta 2022-09-23 13:49:17 dodanie dokumentu
Gm. Krokowa - III przetarg Lubocino - informacja o rozstrzygniętym przetargu. Melania Kuptz 2022-09-23 13:48:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- wydanie decyzji nr ZPGN.6730.216.2021 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu działki nr 236/12 obręb Sławoszyno , w odniesieniu do inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dorota Herta 2022-09-23 13:48:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- wydanie decyzji nr ZPGN.6730.214.2021 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu działek nr 236/17 i 236/18 obręb Sławoszyno , w odniesieniu do inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dorota Herta 2022-09-23 13:47:33 edycja dokumentu
Obwieszczenie- wydanie decyzji nr ZPGN.6730.214.2021 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu działek nr 236/17 i 236/18 obręb Sławoszyno , w odniesieniu do inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dorota Herta 2022-09-23 13:46:23 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji znak ZPGN.6730.110.2021 z dnia 15.09.2022 r. w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - działki nr 236/3 i 236/4 obr. Sławoszyno, gm. Krokowa Dorota Herta 2022-09-23 13:43:39 dodanie dokumentu
4. Nr XII/123/2019 w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej Gminy Krokowa o nazwie ``Zespół Żłobków Gminy Krokowa`` oraz nadania jej statutu. Celina Dej 2022-09-21 14:40:08 edycja dokumentu
MPZP -Mapa Wierzchucino Dorota Herta 2022-09-21 12:28:50 dodanie dokumentu
Mapa-MPZP Świecino Dorota Herta 2022-09-21 12:25:17 edycja dokumentu
Gm. Krokowa - wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemy. Melania Kuptz 2022-09-21 09:56:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie ZPGN.6730.86.2022 z dnia 16.09.2022 r. w sprawie wystąpienia o uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki nr 236/63 obr. Sławoszyno Dorota Herta 2022-09-19 15:04:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie ZPGN.6730.70.2022 z dnia 16.09.2022 r. w sprawie wystąpienia o uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki nr 229/70 obr. Sławoszyno Dorota Herta 2022-09-19 15:04:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie ZPGN.6730.69.2022 z dnia 16.09.2022 r. w sprawie wystąpienia o uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki nr 229/69 obr. Sławoszyno Dorota Herta 2022-09-19 15:03:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie ZPGN.6730.68.2022 z dnia 16.09.2022 r. w sprawie wystąpienia o uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki nr 229/91 obr. Sławoszyno Dorota Herta 2022-09-19 15:02:52 dodanie dokumentu
Beata Minga - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sławoszynie Celina Dej 2022-09-19 12:19:53 dodanie dokumentu
Mapa-MPZP Świecino Dorota Herta 2022-09-19 11:02:00 dodanie dokumentu
Nr LIV/537/2022 w sprawie przekazania skargi Doraco Investment Sp. z o.o. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Rady Gminy Krokowa nr XLVII/478/2022 z dnia 31 marca 2022 roku wraz z odpowiedzią na skargę; Celina Dej 2022-09-16 13:56:27 dodanie dokumentu
Nr LIV/536/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Świecino, gmina Krokowa; Celina Dej 2022-09-16 13:56:03 dodanie dokumentu
Nr LIV/535/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno wschodniego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa; Celina Dej 2022-09-16 13:55:43 dodanie dokumentu
Nr LIV/534/2022 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku; Celina Dej 2022-09-16 13:55:16 dodanie dokumentu
Nr LIV/533/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Krokowa działek położonych w Lubkowie; Celina Dej 2022-09-16 13:54:56 dodanie dokumentu
Nr LIV/532/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości nr 895 obręb Wierzchucino, gm. Krokowa; Celina Dej 2022-09-16 13:54:32 dodanie dokumentu
Nr LIV/531/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość nr 267 obręb Brzyno, gm. Krokowa; Celina Dej 2022-09-16 13:54:09 dodanie dokumentu
Nr LIV/530/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość; Celina Dej 2022-09-16 13:53:43 dodanie dokumentu
Nr LIV/529/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów mienia gminnego nieruchomości położonej w obrębie Parszkowo-Kłanino, stanowiącej własność Skarbu Państwa, których dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; Celina Dej 2022-09-16 13:53:23 dodanie dokumentu
Nr LIV/528/2022 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krokowa spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania; Celina Dej 2022-09-16 13:52:55 dodanie dokumentu
Nr LIV/527/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/294/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych; Celina Dej 2022-09-16 13:52:35 dodanie dokumentu
Nr LIV/526/2022 w sprawie o zmianie uchwały Nr XLIV/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; Celina Dej 2022-09-16 13:52:14 dodanie dokumentu
Nr LIV/525/2022 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok; Celina Dej 2022-09-16 13:48:52 dodanie dokumentu
OPO.0002.53.2022 Celina Dej 2022-09-15 14:48:20 dodanie dokumentu
OPO.0002.52.2022 Celina Dej 2022-09-15 14:47:56 dodanie dokumentu
OPO.0002.51.2022 Celina Dej 2022-09-15 14:47:19 dodanie dokumentu
Transmisje z obrad sesji (zakładka menu) Tomasz Wittbrodt 2022-09-15 12:55:23 edycja pozycji menu