Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Wierzchucinie, gmina Krokowa dz. 138/6 Tomasz Wittbrodt 2021-08-03 12:13:12 edycja dokumentu
Informacja dotycząca naboru na stanowisko dyrektora Dariusz Kaleta 2021-08-03 09:46:32 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Słuchowie, gmina Krokowa dz. 114/7 Tomasz Wittbrodt 2021-08-03 08:11:44 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Brzyno gmina Krokowa dz. 334/4, 334/8 oraz 334/9 Tomasz Wittbrodt 2021-08-03 08:08:24 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w obrębie Brzyno gmina Krokowa dz. 334/1 Tomasz Wittbrodt 2021-08-03 08:05:17 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Wierzchucinie, gmina Krokowa dz. 18/3 Tomasz Wittbrodt 2021-08-03 07:58:32 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Wierzchucinie, gmina Krokowa dz. 138/6 Tomasz Wittbrodt 2021-08-03 07:55:10 dodanie dokumentu
Wniosek - o ustalenie numeru porządkowego Dorota Herta 2021-08-02 14:46:52 edycja dokumentu
Wniosek - o ustalenie numeru porządkowego Dorota Herta 2021-08-02 14:46:43 usunięcie załacznika
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Dorota Herta 2021-08-02 14:45:42 edycja dokumentu
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Dorota Herta 2021-08-02 14:45:34 usunięcie załacznika
Podanie informacji do publicznej wiadomości -  Wykonanie  urządzenia  umożliwiającego  pobór wód  podziemnych  z  utworów  czwartorzędowych  otworem  studziennym  nr  1  do  głębokości 48,5 m, o wydajności do Q = 45,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Brzyno,  gmina  Krokowa  na  terenie  działki  o  numerze  ewidencyjnym  185/5,  obręb 0002  Brzyno,  gmina  Krokowa,  powiat  pucki,  województwo  pomorskie  w  celu gospodarowania  wodą  w  rolnictwie  polegającego  na  nawadnianiu  ciśnieniowym upraw  na  terenie  łąk  trwałych,  pastwisk  trwałych  oraz  gruntów  ornych, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego  w miejscowościach Brzyno oraz Wierzchucino, gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie Dariusz Kaleta 2021-07-29 07:49:13 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Wykonanie  urządzenia  umożliwiającego  pobór wód  podziemnych  z  utworów  czwartorzędowych  otworem  studziennym  nr  1  do głębokości 48,5 m, o wydajności do Q = 45,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Brzyno,  gmina  Krokowa  na  terenie  działki  o  numerze  ewidencyjnym  185/5,  obręb 0002  Brzyno,  gmina  Krokowa,  powiat  pucki,  województwo  pomorskie  w  celu gospodarowania  wodą  w  rolnictwie  polegającego  na  nawadnianiu  ciśnieniowym upraw  na  terenie  łąk  trwałych,  pastwisk  trwałych  oraz  gruntów  ornych, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego  w miejscowościach Brzyno oraz Wierzchucino, gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie Dariusz Kaleta 2021-07-29 07:47:53 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Hanna Łopianowska 2021-07-26 13:38:53 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Hanna Łopianowska 2021-07-26 13:38:26 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 uofp Hanna Łopianowska 2021-07-26 13:37:56 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych Hanna Łopianowska 2021-07-26 13:36:55 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Hanna Łopianowska 2021-07-26 13:36:38 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Hanna Łopianowska 2021-07-26 13:36:13 dodanie dokumentu
2. Petycja - warzywniak Białogóra Dariusz Kaleta 2021-07-26 12:04:19 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVI/365/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 27.05.2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sławoszyno, gm. Krokowa Dorota Herta 2021-07-26 09:50:46 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 79/10, nr 79/11, nr 79/12 obręb Krokowa (dawniej nr 79/3 obręb Krokowa), gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2021-07-23 12:46:38 edycja dokumentu
Podanie informacji do publicznej wiadomości - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 79/10, nr 79/11, nr 79/12 obręb Krokowa (dawniej nr 79/3 obręb Krokowa), gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2021-07-23 12:46:30 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 79/10, nr 79/11, nr 79/12 obręb Krokowa (dawniej nr 79/3 obręb Krokowa), gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2021-07-23 12:45:38 dodanie dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy i przebudowy dróg w miejscowościach Goszczyno, Karwieńskie Błota Pierwsze, Sławoszyno, Świecino, Wierzchucino i Żarnowiec Mariusz Domachowski 2021-07-22 12:58:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego, oraz budynku biurowego położonego na działkach ewidencyjnych o numerze 198/16, 198/17, 198/32, 198/33 w miejscowości Kartoszyno, gm. Krokowa, pow. pucki, dla potrzeb uruchomienia zakładu produkcyjnego Bio kompostu Dariusz Kaleta 2021-07-20 12:35:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego, oraz budynku biurowego położonego na działkach ewidencyjnych o numerze 198/16, 198/17, 198/32, 198/33 w miejscowości Kartoszyno, gm. Krokowa, pow. pucki, dla potrzeb uruchomienia zakładu produkcyjnego Bio kompostu Dariusz Kaleta 2021-07-20 12:35:11 dodanie dokumentu
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego, oraz budynku biurowego położonego na działkach ewidencyjnych o numerze 198/16, 198/17, 198/32, 198/33 w miejscowości Kartoszyno, gm. Krokowa, pow. pucki, dla potrzeb uruchomienia zakładu produkcyjnego Bio kompostu Dariusz Kaleta 2021-07-20 12:34:36 dodanie dokumentu
5. Nr XXXVII/379/2021 w sprawie nieuwzględnienia petycji Dominika Olszewska 2021-07-19 11:19:11 dodanie dokumentu
4. Nr XXXVII/378/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie części ?Łąk Odargowskich? i części ?Łąk Karwieńskich?, gmina Krokowa. Dominika Olszewska 2021-07-19 11:19:02 dodanie dokumentu
3. Nr XXXVII/377/2021 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w gdańsku skargę V.C. z dnia 6 czerwca na uchwałę Rady Gminy Krokowa z dnia 25 stycznia 2018 r. Nr XLIV/394/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo w gminie Krokowa wraz z odpowiedzią na skargę Dominika Olszewska 2021-07-19 11:18:49 dodanie dokumentu
2. Nr XXXVII/376/2021 o zmianie uchwały Nr XXX/305/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2021-07-19 11:18:20 dodanie dokumentu
1. Nr XXXVII/375/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok; Dominika Olszewska 2021-07-19 11:18:00 dodanie dokumentu
pismo Przewodniczącego Rady Gminy wraz z uchwałą Dominika Olszewska 2021-07-19 11:03:51 dodanie dokumentu
Mapa-uchwalenie mpzp Łąki Odargowskie i Karwieńskie Dorota Herta 2021-07-19 10:04:34 dodanie dokumentu
Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 108027G w miejscowości Dębki wraz z przebudową drogi ul. Leśnej w miejscowości Łętowice Mariusz Domachowski 2021-07-16 10:05:53 dodanie dokumentu
Transmisje z obrad sesji (zakładka menu) Tomasz Wittbrodt 2021-07-15 14:42:15 edycja pozycji menu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w obrębie Żarnowiec, gm. Krokowa - dz. nr 587/5 Dariusz Kaleta 2021-07-13 12:41:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w obrębie Żarnowiec, gm. Krokowa - dz. nr 1876/1, 1876/2 Dariusz Kaleta 2021-07-13 12:40:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w obrębie Słuchowo, gm. Krokowa - dz. nr 109/1, 109/2, 109/3, 109/4 Dariusz Kaleta 2021-07-13 12:39:44 dodanie dokumentu