Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rozstrzygnięcie konkursu ?Wiosenny Kwiat? Gabriela Zdebska 2024-04-24 15:18:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Ewa Zielaskiewicz 2024-04-24 13:51:34 dodanie dokumentu
Gm. Krokowa - wykaz nieruchomości położonej w obrębie Parszkowo - Kłanino, gm. Krokowa przeznaczonej do oddania w użyczenie. Melania Kuptz 2024-04-24 13:47:40 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Hanna Łopianowska 2024-04-23 14:04:43 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Hanna Łopianowska 2024-04-23 14:04:23 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 uofp Hanna Łopianowska 2024-04-23 14:04:05 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych Hanna Łopianowska 2024-04-23 14:03:48 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Hanna Łopianowska 2024-04-23 14:03:29 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Hanna Łopianowska 2024-04-23 14:03:09 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok Hanna Łopianowska 2024-04-23 13:57:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 060/g235/R/II/24 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Krokowa za 2023 rok wraz z informacją stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Hanna Łopianowska 2024-04-23 13:56:23 dodanie dokumentu
Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2024 r. Ewa Zielaskiewicz 2024-04-23 08:16:57 edycja dokumentu
Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2024 r. Ewa Zielaskiewicz 2024-04-23 08:16:47 usunięcie załacznika
Gm. Krokowa - lista uczestników zakwalifikowanych do I przetargu ustnego ograniczonego wyznaczonego na dzień 25.04.2024 r. dz. 312/1 ob. Białogóra. Melania Kuptz 2024-04-22 14:59:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID na realizację inwestycji drogowej: "Rozbudowa drogi gminnej na działce 8/78 w m. Parszczyce" Anna Gliwińska 2024-04-22 12:47:31 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2024 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie wyborów sołtysów Gminy Krokowa Krzysztof Rocławski 2024-04-22 12:29:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenia i informacje (zakładka menu) Krzysztof Rocławski 2024-04-22 12:23:32 dodanie pozycji menu
Wybory Sołtysów Gminy Krokowa 2024 r. (zakładka menu) Krzysztof Rocławski 2024-04-22 12:04:18 edycja pozycji menu
Wybory Sołtysów Gminy Krokowa 2024 r. (zakładka menu) Krzysztof Rocławski 2024-04-22 12:01:19 dodanie pozycji menu
Gm. Krokowa - wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krokowa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat. Melania Kuptz 2024-04-19 13:51:37 dodanie dokumentu
Gm. Krokowa - wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w obrębie Żarnowiec. Melania Kuptz 2024-04-19 12:59:28 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - aktualizacja Mariusz Domachowski 2024-04-19 11:08:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego o wszczętym postępowaniu w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zapewnienia dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino Natalia Abraham 2024-04-19 10:29:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie dotyczące postępowania w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 19 września 2023 r., znak: DOOŚ-OA.4205.1.2015.125, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa" Natalia Abraham 2024-04-18 16:33:51 dodanie dokumentu
Konkurs "Wiosenny kwiat" Gabriela Zdebska 2024-04-18 07:59:45 edycja dokumentu
Konkurs "Wiosenny kwiat" Gabriela Zdebska 2024-04-18 07:59:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wodnego - Wody Polskie z dnia 12.04.2024r. nr GG.ZUZ.4210.16.2024.KB o braku możliwości załatwienia sprawy dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych (działka nr 214/8, obręb 0022 Żarnowiec) w terminie określonym w KPA. Ewa Zielaskiewicz 2024-04-17 11:58:01 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Karwieńskie Błoto Drugie, gmina Krokowa. Ewa Zielaskiewicz 2024-04-17 08:20:32 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Karwieńskie Błoto Drugie, gmina Krokowa. Ewa Zielaskiewicz 2024-04-17 08:12:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji nr 34/2024/AZ z dnia12.04.2024r., zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec". Ewa Zielaskiewicz 2024-04-16 12:23:44 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji nr 34/2024/AZ z dnia12.04.2024r., zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: "Budowa linii 400 kV Choczewo - Żarnowiec". Ewa Zielaskiewicz 2024-04-16 12:21:53 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji znak ZPGN.6730.160.2023 z dnia 12.04.2024 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - działek nr 236/98 i 236/99 obr. Sławoszyno, gm. Krokowa Dorota Herta 2024-04-16 10:59:50 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe sołtysów Gminy Krokowa Krzysztof Rocławski 2024-04-16 07:46:37 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Rocławski 2024-04-15 13:56:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenia i informacje (zakładka menu) Krzysztof Rocławski 2024-04-15 13:53:31 dodanie pozycji menu
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r. (zakładka menu) Krzysztof Rocławski 2024-04-15 13:38:56 edycja pozycji menu
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 (zakładka menu) Krzysztof Rocławski 2024-04-15 13:36:55 dodanie pozycji menu
Obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu postanowień dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 4 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej do 45 MW (moc przyłączeniowa do 35 MW) ze stacjami transformatorowymi stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce 30/9 w obrębie Goszczyno w gminie Krokowa Jakub Styn 2024-04-15 13:02:57 dodanie dokumentu
Rozpoczął się nabór wniosków o dotacje na zabytki Jakub Styn 2024-04-12 12:22:50 edycja dokumentu
Rozpoczął się nabór wniosków o dotacje na zabytki Jakub Styn 2024-04-12 12:22:41 usunięcie załacznika