Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Menu główne

|--- Dane teleadresowe

|--- Wójt Gminy Krokowa

|--- Sekretarz Gminy Krokowa

|--- Skarbnik Gminy Krokowa

|--- Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Krokowa

Informacje

|--- Obwieszczenia i informacje

      |--- Wójta Gminy Krokowa zaprasza do złożenia ofert na opracowanie mpzp dla części terenów zwartych obszarów leśnych i rolnych, położonego w rejonie \"Łąk Karwieńskich\", gmina Krokowa

      |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

      |--- Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa

      |--- Ogłoszenie dotyczące naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Instytucje Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 - 2027

      |--- ZASADY DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA SIĘ MIESZKAŃCÓW DO DEBATY O STANIE GMINY KROKOWA ZA 2022 ROK

      |--- Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych i wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/19

      |--- PUBLICZNE PRZEDSZKOLE w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie - INFORMACJE, OGŁOSZENIA, ZARZĄDZENIA, WNIOSKI.

            |--- REKRUTACJA do Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie na rok szkolny 2017/2018

|--- Zarządzenia

      |--- Zarządzenia 2024

      |--- Zarządzenia 2023

      |--- Zarządzenia 2022

      |--- Zarządzenia 2021

      |--- Zarządzenia rok 2020

      |--- Zarządzenia rok 2019

      |--- ZARZĄDZENIE NR 978 Wójta Gminy Krokowa z dnia 29.08. 2018 roku w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Krokowa

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- oświadczenia majątkowe za 2022 rok

            |--- KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH GMINY, OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH GMINNĄ OSOBĄ PRAWNĄ ORAZ OSÓB WYDAJĄCYCH DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU WÓJTA

            |--- RADNYCH GMINY KROKOWA

      |--- oświadczenia majątkowe za 2021 rok

            |--- RADNI GMINY KROKOWA

                  |--- Magdalena Widak

                  |--- Józef Bradtke

                  |--- Jarosław Zielonka

                  |--- Piotr Okoń

                  |--- Justyna Muttke

                  |--- Andrzej Lieske

                  |--- Tadeusz Goyke

                  |--- Ireneusz Łepek

                  |--- Zygmunt Piontek

                  |--- Michał Góral

                  |--- Rafał Kowalski

                  |--- Dorota Goyke

                  |--- Maria Wiśniewska

                  |--- Joanna Szynszecka

            |--- KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH GMINY, OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH GMINNĄ OSOBĄ PRAWNĄ ORAZ OSÓB WYDAJĄCYCH DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU WÓJTA

      |--- oświadczenia majątkowe za 2020 rok

            |--- RADNI GMINY KROKOWA

            |--- KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH GMINY, OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH GMINNĄ OSOBĄ PRAWNĄ ORAZ OSÓB WYDAJĄCYCH DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU WÓJTA

      |--- oświadczenia majątkowe za 2019 rok

            |--- KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH GMINY, OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH GMINNĄ OSOBĄ PRAWNĄ ORAZ OSÓB WYDAJĄCYCH DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU WÓJTA

            |--- Radni Gminy Krokowa

      |--- oświadczenia majątkowe za 2019 rok

      |--- oświadczenia majątkowe za 2018 rok

            |--- KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH GMINY, OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH GMINNĄ OSOBĄ PRAWNĄ ORAZ OSÓB WYDAJĄCYCH DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU WÓJTA

            |--- RADNI GMINY KROKOWA

      |--- oświadczenia majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

|--- Zamówienia publiczne

|--- Publiczne otwarcie ofert - online

|--- Nabór na wolne stanowisko pracy

      |--- Nabór na Samodzielne Stanowisko ds. Audytu i Kontroli

      |--- Nabór na stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i działalności gospodarczej

      |--- Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sławoszynie

      |--- Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krokowej

      |--- 2 Nabór na stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

      |--- 2 Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

      |--- Nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej

      |--- Nabór na stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

      |--- Nabór na stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i działalności gospodarczej

      |--- Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

      |--- Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej

      |--- Nabór na stanowisko ds. geodezji i urbanistyki

      |--- Konkurs na stanowisko Dyrektora Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej

      |--- Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Krokowej

      |--- Nabór na stanowisko ds. archiwum

      |--- Nabór na stanowisko ds. księgowości

      |--- Nabór na stanowisko Inspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

      |--- Nabór na stanowisko Specjalisty ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska

      |--- Nabór na stanowisko Specjalisty ds. ppoż i obsługi klientów

            |--- Informacja o wynikach naboru - Specjalista ds. ppoż i obsługi klientów

            |--- Informacja o wynikach oceny formalnej naboru - Specjalista ds. ppoż i obsługi klientów

      |--- Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Krokowej

      |--- Nabór na stanowisko Specjalisty ds. obsługi projektów i inwestycji

      |--- Nabór na stanowisko Głównego specjalisty ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

      |--- Nabór na stanowisko Głównego specjalisty ds. infrastruktury drogowej

      |--- Nabór na stanowisko Specjalisty ds. gospodarczych, porządkowych i administracyjnych

      |--- IV Nabór na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury drogowej

      |--- III Nabór na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury drogowej

      |--- II Nabór na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury drogowej

      |--- Nabór na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury drogowej

      |--- Nabór na wolne stanowisko pielęgniarki w Zespole Żłobków Gminy Krokowa

      |--- Nabór na wolne stanowisko woźnego w Publicznym Żłobku nr 1 w Krokowej

      |--- Nabór na stanowisko opiekuna dziecięcego w Publicznym Żłobku nr 1 w Krokowej

      |--- Nabór na wolne stanowisko dyrektora Zespołu Żłobków Gminy Krokowa

      |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy Referent ds. przeciwpożarowych i promocji Gminy w Referacie Spraw Obywatelskich Prawnych i Organizacyjnych

      |--- Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrekora Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie.pdf

      |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa

      |--- Konkurs na stanowisko dyrektora w przedszkolu i szkołach podstawowych w Gminie Krokowa

      |--- WÓJT GMINY KROKOWA Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie

      |--- URZĄD GMINY W KROKOWEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE "INSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI" W REFERACIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI.

      |--- Ogłoszenie o Naborze na wolne stanowisko pracy: Kierowca uczniów niepełnosprawnych

      |--- Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wierzchucinie

      |--- Nabór na stanowisko opiekuna dziecięcego w Publicznym Żłobku w Wierzchucinie nr 2

      |--- WÓJT GMINY KROKOWA Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie Siedziba: 84-110 Krokowa, ul. Szkolna 6

      |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZA SZKOŁY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KADM. WŁODZIMIERZA STEYERA W KROKOWEJ

      |--- URZĄD GMINY W KROKOWEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE "Inspektora ds. utrzymania czystości i porządku w gminie" w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Krokowa.

      |--- URZĄD GMINY W KROKOWEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI W REFERACIE FINANSÓW I BUDŻETU W URZĘDZIE GMINY KROKOWA

      |--- URZĄD GMINY W KROKOWEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. OŚWIATY I ZDROWIA W REFERACIE OŚWIATY I ZDROWIA W URZĘDZIE GMINY KROKOWA

      |--- NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUNA DIECIĘCEGO W PUBLICZNYM ŻŁOBKU NR 2 W WIERZCHUCINIE

      |--- URZĄD GMINY W KROKOWEJ OGŁASZA DRUGI NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZADKU W GMINIE W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

      |--- URZĄD GMINY W KROKOWEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZADKU W GMINIE W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

      |--- URZĄD GMINY W KROKOWEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

      |--- Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

      |--- Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Publicznym Żłobku w Żarnowcu

      |--- URZĄD GMINY W KROKOWEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - MŁODSZY REFERENT DS. OBSŁUGI PROJEKTÓW I INWESTYCJI W REFERACIE INWESTYCJI URZĘDU GMINY KROKOWA.

      |--- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej ogłasza nabór NA STANOWISKO PRACY: MŁODSZEGO ASYSTENTA RODZINY - umowa na czas zastępstwa

      |--- NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - RADCA PRAWNY W URZĘDZIE GMINY KROKOWA

      |--- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej ogłasza nabór NA STANOWISKO PRACY: Pracownik socjalny ds. Projektu systemowego \"Podejmuję nowe wyzwania -idę do pracy\" stanowisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      |--- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej ogłasza nabór NA STANOWISKO PRACY: Pracownik socjalny

      |--- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej ogłasza nabór NA STANOWISKO PRACY: REFERENT ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

      |--- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - PRACOWNIK SOCJALNY

      |--- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Socjalnej ogłasza nabór na wolne stanowisko asystent rodziny

      |--- Urząd Gminy w Krokowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referenta ds opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i windykacji w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Krokowa

      |--- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Socjalnej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego

      |--- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Socjalnej ogłasza nabór na wolne stanowisko

      |--- Urząd Gminy w Krokowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds utrzymania czystości i porządku w gminie w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy krokowa

      |--- Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Krokowskim Centrum Kultury w Krokowej

      |--- Wójt Gminy Krokowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy radcy prawnego w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa

      |--- Konkurs na stanowisko dyrektora Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej

|--- Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze

|--- Podatki i opłaty

      |--- 2011

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

|--- Kontrole wewnętrzne

      |--- Kontrola w ramach nadzoru właścicielskiego nad Krokowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. w Żarnowcu

Przetargi

|--- Ogłoszenia o przetargach

Raport o stanie Gminy Krokowa

|--- Raport o stanie Gminy Krokowa - 2019

|--- Raport o stanie Gminy Krokowa - 2020 rok

|--- Raport o stanie Gminy Krokowa - 2021 rok

|--- Raport o stanie Gminy Krokowa - 2022 rok

Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Krokowa

|--- Informacje

Petycje

|--- Petycje składane do Wójta Gminy Krokowa

|--- Petycje składane do Rady Gminy Krokowa

|--- Informacja o petycjach

Rada Gminy

|--- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

|--- Transmisje z obrad sesji

|--- Stypendia za osiągnięcia sportowe i artystyczne

|--- Prezydium Rady Gminy Krokowa

|--- Stypendia Naukowe Rady Gminy Krokowa

|--- Skład Rady Gminy

|--- Protokoły VIII kadencji (2018-2023)

|--- Uchwały VIII kadencji Rady Gminy (2018-2023)

      |--- LXXX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.04.2024 r.

      |--- LXXIX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 21.03.2024 r.

      |--- LXXVIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.02.2024 r.

      |--- LXXVII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 16.02.2024 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- LXXVI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.01.2024 r.

      |--- LXXV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.12.2023 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- LXXIV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 14.12.2023 r.

      |--- LXXIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.11.2023 r.

      |--- LXXII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 26.10.2023 r.

      |--- LXXI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.09.2023 r.

      |--- LXX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 31.08.2023 r.

      |--- LXIX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.06.2023 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- LXVIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 15.06.2023 r.

      |--- LXVII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 11.05.2023 r.

      |--- LXVI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.03.2023 r.

      |--- LXV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 23.02.2023 r.

      |--- LXIV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.01.2023 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- LXIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 26.01.2023 r.

      |--- LXII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 10.01.2023 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- LXI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 r.

      |--- LX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.11.2022 r.

      |--- LIX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 09.11.2022 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- LVIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 27.10.2022 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- LVII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 20.10.2022 r.

      |--- LVI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 11.10.2022 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- LV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 27.09.2022 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- LIV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 15.09.2022 r.

      |--- LIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 23.08.2022 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- LII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.06.2022 r.

      |--- LI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 15.06.2022 r.

      |--- L sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 26.05.2022 r.

      |--- XLVIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 05.04.2022 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XLVII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 31.03.2022 r.

            |--- Nr XLVII/478/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwieńskie Błota I i II w gminie Krokowa

      |--- XLVI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 03.02.2022 r.

      |--- XLV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 13.01.2022 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XLIV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021r.

      |--- XLIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 09.12.2021r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XLII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.11.2021r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XLI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.10.2021r.

      |--- XL sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 15.09.2021r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XXXIX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 26.08.2021r.

      |--- XXXVIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 15.07.2021r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XXXVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji w dniu 18.06.2021 r.

      |--- XXXVI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 27.05.2021r.

      |--- XXXV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 12.05.2021r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XXXIV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 27.04.2021r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XXXIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 31.03.2021r.

      |--- XXXII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.02.2021r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XXXI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.01.2021r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XXX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020r.

      |--- XXIX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.11.2020r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XXVIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.10.2020r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XXVII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 08.09.2020r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XXVI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 27.08.2020r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XXV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 15.07.2020r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XXIV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 18.06.2020r.

      |--- XXIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 02.06.2020r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XXII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 18.05.2020r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XXI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 23.03.2020r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 24.02.2020r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XIX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.01.2020r.

      |--- XVIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 18 grudnia 2019r.

      |--- XVII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28 listopada 2019 r.

      |--- XVI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.10.2019r.

      |--- XV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 16.10.2019r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XIV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 26.09.2019

      |--- XIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 22.08.2019

      |--- XII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 04.07.2019r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 19.06.2019

      |--- X sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.05.2019

      |--- IX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.04.2019

      |--- VIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 08.04.2019r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- VII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.03.2019

      |--- VI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.02.2019

      |--- V sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 08.02.2019r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- IV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 31.01.2019

      |--- III sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 19.12.2018

      |--- II sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.11.2018r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- I sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 17.11.2018

|--- Uchwały VI kadencji Rady Gminy (2010-2014)

      |--- I Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.11.2010 r.

      |--- XIV Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.10.2011 r.

      |--- XIII Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.09.2011 r.

      |--- XII Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 31.08.2011 r.

      |--- XI Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.07.2011 r.

      |--- X Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.06.2011 r.

      |--- IX Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 31.05.2011 r.

      |--- VII Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.04.2011 r.

      |--- VI Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.03.2011 r.

      |--- V- Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 22.02.2011 r.

      |--- IV Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 26.01.2011 r.

      |--- III Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.12.2010 r.

      |--- II Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.11.2010 r.

      |--- XV Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.11.2011 r.

      |--- XVI Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 07.12.2011 r.

      |--- LII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 14.11.2014 r.

      |--- LI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.10.2014 r.

      |--- L sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.09.2014 r. (sesja Nadzwyczajna)

      |--- XLIX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 08.09.2014 r.

      |--- XLVIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.06.2014 r.

      |--- XLVII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 12.06.2014 r. (sesja Nadzwyczajna)

      |--- XLVI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.05.2014 r.

      |--- XLV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.05.2014 r. (sesja Nadzwyczajna)

      |--- XLIV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 24.04.2014 r.

      |--- XLIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.03.2014 r.

      |--- XLII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 26.02.2014 r.

      |--- XLI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 24.01.2014 r. (sesja Nadzwyczajna)

      |--- XL sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 19.12.2013 r.

      |--- XXXIX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 14.11.2013 r.

      |--- XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.09.2013 r.

      |--- XXXVII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 12.09.2013 r.

      |--- XXXVI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 27.06.2013 r.

      |--- XXXV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 12.06.2013 r.

      |--- XXXIV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.05.2013 r. (sesja Nadzwyczajna)

      |--- XXXIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.04.2013 r.

      |--- XXXII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 27.03.2013 r.

      |--- XXXI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 24.01.2013 r.

      |--- XXX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 20.12.2012 r.

            |--- XXXI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 24.01.2013 r.

      |--- XXIX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 15.11.2012 r.

      |--- XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 12.11.2012 r.

      |--- XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 18.10.2012 r.

      |--- XXVI Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 24.09.2012 r.

      |--- XXV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.08.2012 r.

      |--- XXIV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 04.07.2012 r.

      |--- XXIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.06.2012 r.

      |--- XXII Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.05.2012 r.

      |--- XXI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 27.04.2012 r.

      |--- XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 13.04.2012 r.

      |--- XIX SESJA RADY GMINY KROKOWA

      |--- XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 26.01.2012 r.

      |--- XVII Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.12.2011 r.

|--- Uchwały V kadencji Rady Gminy (2006-2010)

      |--- XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 24.11.2009 r

      |--- XLV Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 27.11.2009 r

      |--- 29 grudnia 2009 roku

      |--- XLVIII Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.01.2010 r

      |--- XLIX Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 19.03.2010 r

            |--- Nr XLIX/342/2010 w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok

      |--- L Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 09.04.2010 r

      |--- LI Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 16.04.2010 r

      |--- LII Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.04.2010

            |--- Nr LII/364/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok

      |--- LIII Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 18.06.2010 r

      |--- LIV Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 06.07.2010 r

            |--- Nr LIV/383/2010 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok

      |--- LV Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 27.08.2010 r

      |--- LVI Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 24.09.2010 r

      |--- LVIII Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.10.2010 r.:

      |--- I Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 27.11.2006 r

|--- Protokoły VII kadencji Rady Gminy (2014-2018)

|--- Uchwały VII kadencji Rady Gminy (2014-2018)

      |--- LVI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 09.11.2018 r.

      |--- LV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.09.2018 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- LIV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 11.09.2018 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- LIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.08.2018r.

      |--- LII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 23.07.2018 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- LI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 06.07.2018 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- L sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 27.06.2018 r.

      |--- XLIX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.05.2018 r.

      |--- XLVIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.04.2018 r.

      |--- XLVII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 10.04.2018 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XLVI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.03.2018 r.

      |--- XLV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.02.2018 r.

      |--- XLIV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.01.2018 r.

      |--- XLIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 11.01.2018 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XLII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 19.12.2017 r.

      |--- XLI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 05.12.2017 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XL sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 23.11.2017 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XXXIX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 08.11.2017 r.

      |--- XXXVIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 11.10.2017 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XXXVII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 14.09.2017 r.

      |--- XXXVI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.08.2017 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XXXV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.06.2017 r.

      |--- XXXIV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 01.06.2017 r.

      |--- XXXIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 27.04.2017 r.

      |--- XXXII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 31.03.2017 r.

      |--- XXXI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 21.02.2017 r.

      |--- XXX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 17.01.2017 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XXIX Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 20.12.2016 r.

      |--- XXVIII Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 17.11.2016 r.

      |--- XXVII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 26.09.2016 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XXVI Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 24.08.2016 r.

      |--- XXV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.06.2016 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 17.06.2016 r.

      |--- XXIII Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 24.05.2016 r.

      |--- XXII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 26.04.2016 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XXI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 13.04.2016 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XX Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 31.03.2016 r.

      |--- XIX Sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.01.2016 r.

      |--- XVIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 28.12.2015 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XVII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2015 r.

      |--- XVI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 03.12.2015 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 12.11.2015 r.

      |--- XIV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 29.10.2015 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 13.10.2015 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- XII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.09.2015 r.

      |--- X sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 26.08.2015 r.

      |--- IX sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 25.06.2015 r.

      |--- VIII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 27.05.2015 r.

      |--- VII sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 30.04.2015 r.

      |--- VI sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 26.03.2015 r.

      |--- V sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 26.02.2015 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- IV sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 22.01.2015 r.

      |--- III sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2014 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- II sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 05.12.2014 r. (sesja nadzwyczajna)

      |--- I sesja Rady Gminy Krokowa z dnia 01.12.2014 r.

|--- Składy Komisji

|--- Protokoły VI kadencji Rady Gminy (2010-2014)

|--- Sprawozdania wpływające do Rady Gminy

|--- Petycje

|--- Uchwały IX kadencji Rady Gminy (2024-2029)

      |--- I sesja Rady Gminy Krokowa IX kadencji z dnia 07.05.2024 r.

|--- Protokoły IX kadencji (2024-2029)

Sprawy obywatelskie

|--- Kwalifikacja wojskowa

Wybory Samorządowe 2024 r.

|--- Obwieszczenia i informacje

      |--- Zgłaszanie kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej

      |--- Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

      |--- PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

      |--- MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

      |--- Gminna Komisja Wyborcza w Krokowej

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.

|--- Obwieszczenia i informacje

System Rada

|--- Radni

|--- Projekty uchwał

|--- Protokoły

|--- Uchwały

      |--- I sesja Rady Gminy Krokowa IX kadencji z dnia 07.05.2024 r.

|--- Sesje Rady

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Interpelacje

|--- Głosowania

|--- Komisje

|--- Transmisje - archiwalne

Wybory Sołtysów Gminy Krokowa 2024 r.

|--- Obwieszczenia i informacje

Sołectwa Gminy Krokowa

|--- Statuty sołectw

|--- Dane teleadresowe sołtysów Gminy Krokowa

|--- Terminarz Zebrań Wiejskich

Konsultacje społeczne

|--- Ogłoszenia

|--- Zarządzenia

Oświata

|--- Szkoły podstawowe

      |--- Wnioski

      |--- Ogłoszenia i informacje

|--- Przedszkole

      |--- Wnioski

      |--- Ogłoszenia i informacje

|--- Żłobki

      |--- Ogłoszenia i informacje

      |--- Rekrutacja do żłobka na rok 2024/2025

|--- Dofinansowanie młodocianych

|--- Rekrutacja

|--- Uchwały Rady Gminy Krokowa dot. Oświaty nr 1-8

|--- Ogłoszenie i informacje

      |--- Pomoc finansowa na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych

|--- REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2021

|--- REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2022

      |--- Wzory wniosków, oświadczeń, deklaracji

|--- REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2023

      |--- Wzory wniosków, oświadczeń, deklaracji

|--- REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2024

      |--- Wzory wniosków, oświadczeń, deklaracji

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Krokowa

|--- Rejestr

Organizacje pozarządowe

|--- Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

      |--- 2014

      |--- 2024

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 w zakresie KULTURY, EDUKACJI, OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH , ETNICZNYCH I JĘZYKA REGIONALNEGO

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 w zakresie Kultury Fizycznej

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 w zakresie :1. RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI , 2.EKOLOGII

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia

      |--- 2023

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie KULTURY, EDUKACJI, OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH , ETNICZNYCH I JĘZYKA REGIONALNEGO

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie Kultury Fizycznej

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie :1. RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI , 2.EKOLOGII

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia

      |--- 2022

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w zakresie :1. RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI , 2.EKOLOGII

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w zakresie KULTURY, EDUKACJI, OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH , ETNICZNYCH I JĘZYKA REGIONALNEGO

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w zakresie kultury fizycznej

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia

      |--- 2021

            |--- Otwarty Konkurs ofert w zakresie: kultury fizycznej, kultury, edukacji, ochrony dziedzictwa narodowego oraz mniejszości narodowych , etnicznych i języka regionalnego, ratownictwa i ochrony ludności

            |--- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2021 w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia

      |--- 2020

            |--- Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

|--- Zlecanie zadań w innym trybie

|--- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2014

      |--- 2015

|--- Spotkania/szkolenia

|--- Wnioski i formularze

      |--- Patrona Wójta Gminy Krokowa

      |--- Zgłoszenie propozycji zadań publicznych na rok 2021

      |--- Zaktualizowana kalkulacja kosztów do zadania publicznego wzór 2018r.

      |--- Oferta realizacji zadania publicznego.

      |--- Aktualizacja opisu poszczególnych działań zadania publicznego wzór 2018r.

      |--- Zaktualizowany harmonogram wzór 2018r.

      |--- Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

|--- Akty prawne dotyczące III sektora

      |--- Aktualna ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

|--- Sprawozadania

|--- Konsultacje projektów uchwał

|--- Postępowania

Rejestr instytucji kultury

|--- Rejestr instytucji kultury

|--- Księga Rejestrowa Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej

|--- Księga Rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej

|--- Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych

Finanse

|--- Budżet 2019

|--- Budżet 2015

|--- Budżet 2016

|--- Budżet 2017

|--- Budżet 2020

|--- Budżet 2022

|--- Budżet 2021

|--- Budżet 2024

|--- Budżet 2023

|--- Sprawozdania budżetowe

      |--- za rok 2010

            |--- IV kwartał 2010r.

            |--- III kwartał 2010r.

            |--- II kwartał 2010r.

            |--- I kwartał 2010r.

      |--- za rok 2024

            |--- za I kwartał 2024 roku

      |--- za rok 2023

            |--- za IV kwartał 2023 roku

            |--- za III kwartał 2023 roku

            |--- za II kwartał 2023 roku

            |--- za I kwartał 2023 roku

      |--- za rok 2022

            |--- za IV kwartał 2022 roku

            |--- za III kwartał 2022 roku

            |--- za II kwartał 2022 roku

            |--- za I kwartał 2022 roku

      |--- za rok 2021

            |--- za IV kwartał 2021 roku

            |--- za III kwartał 2021 roku

            |--- za II kwartały 2021 roku

            |--- za I kwartał 2021 roku

      |--- za rok 2020

            |--- za IV kwartał 2020 roku

            |--- za III kwartał 2020 roku

            |--- za II kwartał 2020 roku

            |--- za I kwartał 2020 roku

      |--- za rok 2019

            |--- za IV kwartał 2019 roku

            |--- za III kwartał 2019 roku

            |--- za II kwartał 2019 roku

            |--- za I kwartał 2019 roku

      |--- za rok 2018

            |--- Za IV kwartał 2018 roku

            |--- za III kwartał 2018 roku

            |--- za II kwartał 2018 roku

            |--- za I kwartał 2018 roku

      |--- za rok 2017

            |--- IV kwartał 2017

            |--- za listopad 2017

            |--- III kwartał 2017

            |--- II kwartaŁ 2017

            |--- I kwartał 2017

      |--- za rok 2016

            |--- IV kwartał 2016

            |--- za listopad 2016

            |--- III kwartał 2016

            |--- II kwartał 2016

            |--- I kwartał 2016

      |--- za rok 2015

            |--- za IV kwartał 2015

            |--- listopad 2015

            |--- III kwartał 2015

            |--- II kwartał 2015

            |--- I kwartał 2015r.

      |--- za rok 2014

            |--- IV kwartał 2014r.

            |--- III kwartał 2014r.

            |--- II kwartał 2014r.

            |--- I kwartał 2014r.

      |--- za rok 2013

            |--- IV kwartał 2013r.

            |--- III kwartał 2013r.

            |--- II kwartał 2013r.

            |--- I kwartał 2013r.

      |--- za rok 2012

            |--- IV kwartał 2012r.

            |--- III kwartał 2012r.

            |--- II kwartał 2012r.

            |--- I kwartał 2012r.

      |--- za rok 2011

            |--- IV kwartał 2011r.

            |--- III kwartał 2011r.

            |--- II kwartał 2011r.

            |--- I kwartał 2011r.

|--- Sprawozdania z wykonania budżetu

      |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

      |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

      |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

|--- Sprawozdania finansowe

      |--- Bilanse

            |--- 2023

                  |--- 2023 - Urząd Gminy Krokowa

            |--- 2022-Urząd Gminy Krokowa

            |--- 2021

            |--- 2020

                  |--- sprawozdanie finansowe -Urząd Gminy

            |--- 2019

            |--- 2018

|--- Kontrole RIO

|--- Opinie RIO

Zagospodarowanie przestrzenne

|--- Obwieszczenia i Informacje

      |--- Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp

            |--- 2024

|--- Obwieszczenia o postępowaniach o wydanie warunków zabudowy i celu publicznego powyżej, 20 stron

|--- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krokowa

|--- Projekty Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium

|--- Uchwalone Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

      |--- Uchwała Nr XLVII/478/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwieńskie Błota I i II w gminie Krokowa

      |--- Rejest obowiązujących planów

|--- Zasoby informacji przestrzennej Gminy Krokowa

|--- Analiza Zmian w Zagospodarowaniu Przestrzennym w gminie Krokowa

      |--- Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Krokowa w latach 2018-2022

|--- Dane przestrzenne

      |--- 2021

            |--- 2022

      |--- 2022

      |--- Dane przestrzenne uchwał intencyjnych - o przystąpieniu do sporządzenia MPZP

      |--- Dane przestrzenne dla obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa

      |--- Zbiór danych APP

      |--- 2023

|--- Rejestr Wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

      |--- 2024

      |--- 2023

|--- Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

|--- Plan Ogólny Gminy Krokowa

|--- Druki do pobrania

Ewidencja Zabytków

|--- Gminna Ewidencja Zabytków

Zezwolenia na alkohol

|--- Wnioski i oświadczenia

|--- Harmonogram posiedzeń komisji

Imprezy masowe

|--- Wnioski

Ochrona środowiska

|--- Wykaz kart informacyjnych o środowisku - www.ekoportal.gov.pl

|--- Obwieszczenia i Informacje

      |--- 2010

      |--- 2011

      |--- 2012

      |--- 2013

      |--- 2014

      |--- Program Ochrony Środowiska

      |--- 2017

      |--- Wody Polskie

            |--- Obwieszczenie i informacje

|--- Wykaz kart informacyjnych (F)

      |--- 2012

            |--- 2015

      |--- 2013

            |--- Odargowo

            |--- Wierzchucińskie Błota

      |--- 2014

            |--- Żarnowiec

            |--- Dębki południowo wschodnie

            |--- Białogóra

            |--- Lubkowo

            |--- Brzyno

            |--- Dębki południe

      |--- 2015

            |--- Łąki Żarnowieckie

            |--- Krokowa

            |--- Działka 2397 obr.Karwieńskie Błota

            |--- Łąki Odargowskie

            |--- Kartoszyno

            |--- Dębki centrum

            |--- Dębki północno-zachodnie

      |--- 2019

            |--- Żarnowiec-Dmuchowo

            |--- Wierzchucińskie Błota

            |--- Sławoszyno

            |--- Łąki Odargowskie

            |--- Krokowa

      |--- 2017

            |--- Wierzchucino północny fr

            |--- Słuchowo

            |--- Prusewo

|--- Druki do pobrania

|--- Wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Spółki Wodne

|--- Informacje

Woda i ścieki

|--- Komunikaty

      |--- KOMUNIKAT z dnia 25.01.2024 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w miejscowości Sobieńczyce z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sobieńczyce

|--- Jakość wody

|--- Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

|--- Opłaty za usługi wodne

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE

|--- Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Krokowa.

|--- Podmiot odbierający odpady komunalne od wlaścicieli nieruchomości

|--- Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Krokowa

|--- Płatności

|--- Deklaracje

|--- Informacje prawne

|--- Uchwały

|--- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

|--- Selektywna zbiórka

|--- Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi

      |--- Analiza

            |--- Analiza systemu gospodarki odpadami za 2016 r.

|--- Poziomy recyklingu w gminie

|--- Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

|--- Oprożnianie i transport nieczystości ciekłych

      |--- REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW-USŁUGI ASENIZACYJNE

|--- Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

|--- Informacje i ogłoszenia

      |--- Konkurs - Wiosenny kwiat

|--- Instrukcja segregowania odpadów komunalnych w Gminie Krokowa

|--- Wykaz przedsiębiorców odbierajacych odpady komunalne i ciekłe z terenu Gminy Krokowa

|--- Druki do pobrania

|--- Regulaminy

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

|--- Druki do pobrania

|--- Rejestr przedsiębiorstw

Druki do pobrania

|--- Pobierz druki...

      |--- Druki podatkowe 2019

      |--- Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Ochrona danych, cyberbezpieczeństwo

|--- Cyberbezpieczeństwo