Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XVIII/192/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego WI.I.743.2.255.2011.SA z dnia 9 stycznia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/159/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brzyno, gmina Krokowa 2012-05-17 09:16:26
dokument Uchwała Nr XVIII/191/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa zawartego w uchwale Nr III/22/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Gminy Krokowa złożonego przez Tadeusza Medowskiego 2012-05-17 09:15:27
dokument Uchwała Nr XVIII/190/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa zawartego w uchwale Nr III/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Gminy Krokowa złożonego przez Tadeusza Medowskiego 2012-05-17 09:14:33
dokument Uchwała Nr XVIII/189/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa zawartego w uchwale Nr III/22/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Gminy Krokowa złożonego przez Tadeusza Koniecznego 2012-05-17 09:13:54
dokument Uchwała Nr XVIII/188/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa zawartego w uchwale Nr III/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Gminy Krokowa złożonego przez Annę Żesławską - Medowską 2012-05-17 09:13:07
dokument Uchwała Nr XVIII/187/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych , położonego w rejonie ?Łąk Karwieńskich?, gmina Krokowa 2012-05-17 09:12:27
dokument Uchwała Nr XVIII/186/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? na rok 2012 2012-05-17 09:10:54
dokument Uchwała Nr XVIII/185/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii? na rok 2012 2012-05-17 09:09:59
dokument Uchwała Nr XVIII/184/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2012-05-17 09:09:11
dokument Uchwała Nr XVIII/183/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2012-05-17 09:08:03
dokument Uchwała Nr XVIII/182/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krokowa na lata 2012- 2016 2012-05-17 09:07:08
dokument Uchwała Nr XVIII/181/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Sobieńczyce na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości. 2012-05-17 09:05:46
dokument Uchwała Nr XVIII/180/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację remontu dróg powiatowych. 2012-05-17 09:04:56
dokument Uchwała Nr XVIII/179/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji gminnych 2012-05-17 09:04:17
dokument Uchwała Nr XVIII/178/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom z terenu Gminy Krokowa 2012-05-17 09:03:19
dokument Uchwała Nr XVIII/177/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025 2012-05-17 09:02:17
dokument Uchwała Nr XVIII/176/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2012rok 2012-05-16 12:19:29