Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument 18. Nr XIX/205/2020 w sprawie przystąpienia do prac związanych z uzyskaniem przez Gminę Krokowa statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej 2020-02-26 13:17:08
dokument 17. Nr XIX/204/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słuchowo, gmina Krokowa 2020-02-26 13:16:51
dokument 16. Nr XIX/203/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa, 2020-02-26 13:16:38
dokument 15. Nr XIX/202/2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/503/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 9 listopada 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa, 2020-02-26 13:16:27
dokument 14. Nr XIX/201/2020 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania oraz ustalania rodzajów i wysokości stypendiów sportowych Gminy Krokowa, 2020-02-26 13:16:10
dokument 13. Nr XIX/200/2020 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki, 2020-02-26 13:15:59
dokument 12. Nr XIX/199/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Krokowa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Lubkowo, 2020-02-26 13:15:48
dokument 11. Nr XIX/198/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w obrębie Lubkowo, gmina Krokowa, 2020-02-26 13:15:37
dokument 10. Nr XIX/197/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości dokonanej na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej z siedzibą w Krokowej, 2020-02-26 13:15:25
dokument 9. Nr XIX/196/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość nr 491/3 obręb Żarnowiec, gm. Krokowa, 2020-02-26 13:15:14
dokument 8. Nr XIX/195/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Brzynie, gmina Krokowa, 2020-02-26 13:15:00
dokument 7. Nr XIX/194/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych o obrębie Krokowa, 2020-02-26 13:14:47
dokument 6. Nr XIX/193/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów mienia gminnego nieruchomości położonych w obrębie Parszkowo-Kłanino, stanowiących własności Skarbu państwa, których dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 2020-02-26 13:14:36
dokument 5. Nr XIX/192/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dębki, gm. Krokowa, 2020-02-26 13:14:23
dokument 4. Nr XIX/191/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Krokowa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, 2020-02-26 13:14:11
dokument 3. Nr XIX/190/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Krokowa na rok szkolny 2019/2020, 2020-02-26 13:13:58
dokument 2. Nr XIX/189/2020 w sprawie przystąpienia do opracowania ?Strategii Rozwoju Gminy Krokowa na lata 2021-2030? 2020-02-26 13:13:46
dokument 1. Nr XIX/188/2020 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 2020-02-26 13:13:34