Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ? Nr XXIX/318/2012 w sprawie przekazania odpowiedzi na skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku II SA/Gd 196/12 z dnia 3 lipca 2012 r. oraz wyboru osoby do reprezentacji Rady Gminy Krokowa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie; 2013-03-06 10:11:13
dokument ? Nr XXIX/317/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brzyno w Gminie Krokowa; 2013-03-06 10:10:54
dokument ? Nr XXIX/316/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Grzegorza Roeske z dnia 28.08.2012 r. na Wójta Gminy Krokowa; 2013-03-06 10:09:13
dokument ? Nr XXIX/315/2012 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013; 2013-03-06 10:08:49
dokument ? Nr XXIX/314/2012 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części; 2013-03-06 10:08:35
dokument ? Nr XXIX/313/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 2013-03-06 10:08:22
dokument ? Nr XXIX/312/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Krokowa; 2013-03-06 10:08:08
dokument ? Nr XXIX/311/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia gruntu na okres 15 lat w obrębie Wierzchucino; 2013-03-06 10:07:53
dokument ? Nr XXIX/310/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości z zasobu Powiatu Puckiego na rzecz Gminy Krokowa; 2013-03-06 10:07:39
dokument ? Nr XXIX/309/2012 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu położonego w obrębie Wierzchucino na rzecz Gminy Krokowa od Skarbu Państwa ? Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa; 2013-03-06 10:07:22
dokument ? Nr XXIX/308/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Sławoszyno na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości; 2013-03-06 10:07:10
dokument ? Nr XXIX/307/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Lubkowo; 2013-03-06 10:06:15
dokument ? Nr XXIX/306/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 zlokalizowanego przy ul. Wejherowskiej 8, stanowiącego własność Gminy Krokowa; 2013-03-06 10:05:59
dokument ? Nr XXIX/305/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części lokalu mieszkalnego na poprawę warunków zagospodarowania lokalu mieszkalnego objętego księgą wieczystą KW Nr 32723; 2013-03-06 10:05:46
dokument ? Nr XXIX/304/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego w Krokowej przy ul. Wejherowskiej 6 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie; 2013-03-06 10:05:29
dokument ? Nr XXIX/303/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w obrębie Połchówko, gm. Krokowa; 2013-03-06 10:05:09
dokument ? Nr XXIX/302/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Lubkowo; 2013-03-06 10:04:59
dokument ? Nr XXIX/301/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Dębkach, obręb Żarnowiec, gm. Krokowa; 2013-03-06 10:04:49
dokument ? Nr XXIX/300/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 2013-03-06 10:04:38
dokument ? Nr XXIX/299/2012 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2013 roku; 2013-03-06 10:04:21
dokument ? Nr XXIX/298/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego w roku 2013 na obszarze gminy Krokowa; 2013-03-06 10:03:35
dokument ? Nr XXIX/297/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krokowa na lata 2012-2027; 2013-03-06 10:03:24
dokument ? Nr XXIX/296/2012 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok; 2013-03-06 10:03:02