Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Karta usługi - wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


URZĄD GMINY

KROKOWA

Karta usługi / procedura zewnętrzna

WPIS/ZMIANA WPISU

DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE

ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

 1. Sprawę załatwia:

Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Urzędu Gminy Krokowa, budynek B

ul: Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, (pok. 14). tel: 058 6754 100 w. 117

 1. Wymagane dokumenty od wnioskodawcy i miejsce składania:

2.1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierający:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP)

 3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

2.2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

2.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierające:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia

 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji

2.4. W przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

2.5. Wymagane dokumenty należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Krokowa, w przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach, Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 1. Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007 r., Nr 187, poz. 1330):

 1. za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 50zł

 2. za wydanie zaświadczenia 17zł

 3. za zmianę wpisu 25zł

Wpłaty należy dokonać na Nr konta 83 8349 0002 0000 0169 2000 0010 lub w kasie Urzędu Gminy Krokowa wraz z opisem: imię i nazwisko lub nazwa firmy, opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 1. Forma załatwienia:

 1. wpis do rejestru

 2. wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 1. Termin załatwienia:

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807, art. 67, ust. 2 ze zm.)

 1. Informacje dodatkowe:

 1. w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krokowa jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Krokowa wniosek o wykreślenie z rejestru w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności

 2. przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 karta usługi - wpis do rejestru działalności regulowanej.doc (DOC, 42.50Kb) 2013-09-02 14:02:17 1338 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 02-09-2013 14:02:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 02-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 02-09-2013 14:02:17