Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/105/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok

Uchwała Nr XII/105/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 w związku z art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),w związku z art. 89 ust.1 pkt 2,art.211, art.212, art. 214 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -o finansach publicznych ( Dz.U z 2009 roku Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

 

§1.1 Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2011 rok:

 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 165.563 Zł
 2. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami w wysokości 103 Zł
 3. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 542.045Zł
 5. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 37.915 Zł
 6. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały
 7. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy na 2011 rok wynosi:
 8. Dochody kwota 52.442.456 Zł

                Z tego:

 1. Dochody majątkowe kwota    20.633.850 Zł
 2. Dochody bieżące kwota         31.808.606 Zł
 3. Wydatki kwota 66.353.649 Zł

Z tego:

 1. Wydatki majątkowe kwota  35.219.915  Zł
 2. Wydatki bieżące kwota  31.133.734 Zł

§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 13.911.193Zł na skutek zwiększenia o kwotę      376.482 Zł

 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy będą przychody pochodzące z tytułu wolnych środków finansowych w kwocie 376.482 Zł
 2. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości14.715.799 Zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.                       

§ 3.Dokonuje się zmian w wykazie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4.Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Dochody

 1. Dział 600 rozdział 60016 kwota 80.000 Zł
 2. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi gruntowej w Wierzchucinie działka nr694/1
 3. Dział 700 rozdział 70005 kwota 2.313 Zł
 4. Darowizna z Nadleśnictwa Wejherowo dla sołectwa Tyłowo kwota 1.313 Zł
 5. Wpłata OSP Tyłowo z przeznaczeniem na rozbudowę świetlicy kwota 1.000 Zł
 6. Dział 754 rozdział 75412 kwota 7.500 Zł
 7. Wpłata Nadleśnictwa Choczewo na zakup samochodu dla OSP Białogóra kwota 500 Zł
 8. Wpłaty sponsorów na zakup samochodu dla OSP Białogóra kwota 2.000 Zł
 9. Wpłata OSP Białogóra na zakup samochodu kwota 5.000 Zł
 10. Dział 852 rozdział 85212
 11. Przeniesienie planu dochodów z paragrafu 0920 – pozostałe odsetki do paragrafu 0900 – odsetki od płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwota 103 Zł
 12. Dział 921 rozdział 92105 kwota 73.350 Zł
 13.  PGE Warszawa na organizację Dni Krokowej kwota 49.200 Zł
 14. SGB Poznań  na organizację Dni Krokowej kwota 2.000 Zł
 15. BS Krokowa na organizację Dni Krokowej kwota 3.000 Zł
 16. PGNiG Zielona Góra  na organizacje Dożynek Gminnych kwota 6.150 Zł
 17. PGNi G Warszawa na organizacje Dożynek Gminnych kwota 6.150 Zł
 18.  GEN GAZ  na organizacje Dożynek Gminnych kwota 6.150 Zł
 19. Wpłata Nadleśnictwa Choczewo dla Sołectwa Białogóra kwota 300 Zł
 20. Wpłata BS Krokowa dla Sołectwa Odargowo kwota 400 Zł
 21. Dział 926 rozdział 92605 kwota 2.400 Zł
 22. Wpłata Sołectwa Odargowo na urządzenie placu zabaw dla dzieci

Wydatki

 1. Dział 600 rozdział 60016 kwota 217.882 Zł
 2. Wykonanie dwóch przepustów drogowych na działce nr 110/2 w miejscowości Karwieńskie Błoto Drugie kwota 19.680 Zł
 3. Zmniejszenie wydatków na realizację zadania „ Dokończenie budowy chodników, dróg i parkingu w Wierzchucinie” kwota 20.000 Zł
 4. Remont na remont drogi gruntowej w Wierzchucinie działka nr 694/1 kwota 160.000 Zł
 5. Remont ulicy Topolowej wraz z odwodnieniem w Dębkach kwota 24.000 Zł
 6. Remont nawierzchni drogi ciągu pieszo- jezdnego w Krokowej kwota 1.180 Zł
 7. Remont chodnika przy drodze powiatowej w Odargowie kwota 13.022 Zł
 8. Pomoc finansowa dla Miasta Wejherowo kwota 20.000 Zł
 9. Dział 700 rozdział 70005 kwota 62.313 Zł
 10. Uporządkowanie terenu i prace remontowe na działce nr 90/2 w Wierzchucinie kwota 30.000 Zł
 11. Dokończenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tyłowie kwota 32.313 Zł
 12. Dział 750 rozdział 75023 kwota 35.000 Zł
 13. Zakup wyposażenia kwota 15.000 Zł
 14. Opłaty za zużycie gazu kwota 20.000 Zł
 15. Dział 750 rozdział 75095 kwota 10.000 Zł
 16. Zakup nagród za wpłaty z opłaty miejscowej
 17. Dział 754 rozdział 75412 kwota 24.000 Zł

 

 1. Zakup materiałów i wymiana wrót garażowych w OSP Wierzchucino kwota 9.000 Zł
 2. Zakup samochodu dla OSP Białogóra kwota 15.000 Zł
 3. Dział 801 rozdział 80101 kwota 38.000 Zł
 4. Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej w Krokowej kwota 31.000 Zł
 5. Wykonanie fundamentu  ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Żarnowcu kwota 7.000 Zł
 6. Dział 852 rozdział 85214 kwota 37.148 Zł
 7. Zmniejszenie wydatków z pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania „ Podejmę nowe wyzwanie – idę do pracy”
 8. Dział 853 rozdział 85395 kwota 37.148 Zł
 9. Wydatki na realizację zadania „ Podejmę nowe wyzwanie – idę do pracy”
 10. W dziale tym dokonano przeniesień między paragrafami w wysokości 767 Zł na realizację zadania

       „ Podejmę nowe wyzwanie – idę do pracy”

 1. Dział 900 rozdział 90015 kwota 16.100 Zł
 2. Remont oświetlenia ulicznego w Białogórze
 3. Dział 921 rozdział 92105 kwota 103.350 Zł
 4. środki dla sołectwa Białogóra na organizację festynu kwota 300 Zł
 5. środki dla sołectwa Odargowa na wyjazd dzieci na wycieczkę do Łeby kwota 400 Zł
 6. Organizacja „ DNI KROKOWEJ „ kwota 54.200 Zł
 7. Organizacja „Dożynek gminnych” kwota 48.450 Zł
 8. Dział 926 rozdział 92601 kwota 8.000 Zł
 9. Zagospodarowanie terenu wokół boisk w miejscowościach Dębki i Lubocino
 10. Dział 926 rozdział 92605 kwota 27.400 Zł
 11. Nauka pływania dla dzieci kwota 10.000 Zł
 12. Wpłata sołectwa Odargowo na organizację placu zabaw kwota 2.400 Zł
 13. Wykonanie zasilania elektroenergetycznego na boisku wiejskim w Żarnowcu kwota 15.000 Zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:23:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:23:16