Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/107/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 rokuw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wierzchucino

 

Uchwała Nr XII/107/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie  Wierzchucino.

            Na  podstawie art. 18  ust. 2 pkt 9 lit. a   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  w związku z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr  102, poz.  651  z późn. zm.)

 Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz osób fizycznych, część nieruchomości położonej w obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, oznaczonej w  ewidencji gruntów jako działka  nr  987/1  o powierzchni  około 0,0332 ha, zapisanej   w Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych  w Pucku  w KW Nr 49500 dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działki nr  993/4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

W księdze wieczystej KW Nr 49500 prowadzonej przez  Sąd Rejonowy     w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, dla nieruchomości położonej w obrębie  Wierzchucino, w skład której wchodzi między innymi działka nr 987/1 o powierzchni  około 0,0332 ha,  wpisane jest prawo własności na rzecz  Gminy Krokowa.

Osoby fizyczne wystąpiły z wnioskiem o zakup działki nr 987/1 o powierzchni około 0,0332 ha, położonej w obrębie Wierzchucino jako część przyległej nieruchomości dla poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości położonej w obrebie Wierzchucino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 993/4 obszaru 0,0500 ha, objętej księgą wieczysta KW Nr 17839 Sądu Rejonowego w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku.

Jak stanowi art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest zbywana   w drodze bezprzetargowej, jeżeli owa nieruchomość może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej   w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Obydwie wskazane  przesłanki muszą wystąpić kumulatywnie.

Zatem sprzedaż nieruchomości ma zapewniać poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, przy jednoczesnym braku możliwości zagospodarowania nieruchomości jako nieruchomości samodzielne. Jeżeli obydwie przesłanki zachodzą, wówczas nie ma przeszkód do zbycia nieruchomości w drodze beprzetargowej.

 

Aby umożliwić sprzedaż wymienionej nieruchomości niezbędna jest zgoda Rady Gminy Krokowa wyrażona  w niniejszej uchwale. /

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:25:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:26:08