Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/109/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Białogóra na rzecz użytkownika wieczystego

 Uchwała Nr XII/109/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Białogóra na rzecz użytkownika wieczystego.

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.  z  2001 r. Dz.U. Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.)  art. 13 ust. 1,  art. 27,  art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U.      z 2010 r. Nr  102, poz. 651 z późn. zm.)

Rada Gminy Krokowauchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną,  nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 53/10 o pow. 0,1195 ha, nr 53/11 o pow. 0,1248 ha i nr 53/12                 o pow. 0,1195 ha położone w  obrębie Białogóra, zapisane w KW Nr 28093  Sądu Rejonowego  w Wejherowie - Zamiejscowy Wydział KsiągWieczystych z siedzibą w Pucku.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Uzasadnienie:  

     Użytkownik wieczysty w dniu  7 czerwca 2011 r. wystąpił  z wnioskiem o wykupienie prawa użytkowania wieczystego na własność działki nr 53/10 o pow. 0,1195 ha, nr 53/11 o pow. 0,1248 ha i nr 53/12 o pow. 0,1195 ha położonej w  obrębie Białogóra.

Sprzedaż  nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działkinr 53/10 o pow. 0,1195 ha, nr 53/11 o pow. 0,1248 ha i nr 53/12 o pow. 0,1195 ha położone w  obrębie Białogóra, zapisane w KW Nr  28093 Sądu Rejonowego  w Wejherowie - Zamiejscowy Wydział KsiągWieczystych z siedzibą w Pucku, nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, zgodnie z  art. 37 ust 2. pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr  102, poz. 651 z późn. zm.).

 Zgodnie z art. 32 ust. 1 wyżej cytowanej  ustawie o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu na jego wniosek.

Cenę wykupu nieruchomości stanowi różnica pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Cena sprzedawanej nieruchomości na wniosek nabywcy może zostać rozłożona na raty, nie dłużej niż na 10 lat.

Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

Pierwsza rata podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Oględziny dokonane w terenie przez Komisję Rolnictwa, Ochronę Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Krokowa potwierdzają zasadność wniosku (pozytywna opinia Komisji  z dnia 8 czerwca 2011r.).

Aby umożliwić sprzedaż wymienionej nieruchomości niezbędna jest zgoda Rady wyrażona w niniejszej uchwale.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:29:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:29:13