Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/110/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Krokowa, Minkowice, Wierzchucino i Żarnowiec

 

Uchwała Nr XII/110/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Krokowa, Minkowice, Wierzchucino i Żarnowiec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.  z  2001 r. Dz.U. Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.)  art. 13 ust. 1,  art. 27,  art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U.  z 2010 r. Nr  102, poz. 651 z późn. zm.)

 Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:   

1. nr 2/32 o pow. 0,0436 ha, położonej w  obrębieKrokowa, zapisanej w KW Nr 26803            Sądu Rejonowego  w Wejherowie - Zamiejscowy Wydział KsiągWieczystych z siedzibą               w Pucku.

2. nr 5/22 i 5/23 o pow. ogółem 0,0300 ha, położonej w  obrębieKrokowa, zapisanej w KW Nr 25804  Sądu Rejonowego  w Wejherowie - Zamiejscowy Wydział KsiągWieczystych                         z siedzibą       w Pucku

3. nr 177/2 o pow. 0,3642 ha, położonej w  obrębieKrokowa, zapisanej w KW Nr 24718         Sądu Rejonowego  w Wejherowie - Zamiejscowy Wydział KsiągWieczystych z siedzibą w Pucku.

 4. nr 135/2 o pow. 1,46 ha, położonej w  obrębieMinkowice, zapisanej w KW Nr 26663           Sądu Rejonowego  w Wejherowie - Zamiejscowy Wydział KsiągWieczystych z siedzibą                 w Pucku.

5. nr 82 o pow. 0,39 ha, położonej w  obrębieWierzchucino, zapisanej w KW Nr 24716            Sądu Rejonowego  w Wejherowie - Zamiejscowy Wydział KsiągWieczystych z siedzibą w Pucku.

6. nr 423/3 o pow. 0,0377 ha, położonej w Dębkach,   obrębŻarnowiec, zapisanej w KW Nr 24720  Sądu Rejonowego  w Wejherowie - Zamiejscowy Wydział KsiągWieczystych                            z siedzibą w Pucku.

7. nr 700/1 o pow. 0,03 ha, położonej w  obrębieŻarnowiec, zapisanej w KW Nr 23153   Sądu Rejonowego  w Wejherowie - Zamiejscowy Wydział KsiągWieczystych z siedzibą   w Pucku.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Użytkownik wieczysty w dniu 14 marca 2011 r. i 28 marca 2011r. wystąpił    z wnioskiem o wykupienie prawa użytkowania wieczystego na własność działki: nr 2/32, 5/22, 5/23 i 177/2  położone w obrębie Krokowa, nr 135/2 położonej w obrębie Minkowice, nr 82 położonej w obrębie Wierzchucino, nr 423/3 i 700/1 położone w obrębie Żarnowiec.

 Sprzedaż  nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:

1/. nr 2/32 o pow. 0,0436 ha, położonej w  obrębieKrokowa, zapisanej w KW Nr 26803,2/. nr 5/22 i 5/23 o pow. ogółem 0,0300 ha, położonej w  obrębieKrokowa, zapisanej   w KW Nr 25804,

3/. nr 177/2 o pow. 0,3642 ha, położonej w  obrębieKrokowa, zapisanej w KW Nr 24718,

4/. nr 135/2 o pow. 1,46 ha, położonej w  obrębieMinkowice, zapisanej w KW Nr 26663,

5/. nr 82 o pow. 0,39 ha, położonej w  obrębieWierzchucino, zapisanej w KW Nr 24716,

6/. nr 423/3 o pow. 0,0377 ha, położonej w DębkachobrębŻarnowiec, zapisanej w KW Nr 24720,

7/. nr 700/1 o pow. 0,03 ha, położonej w  obrębieŻarnowiec, zapisanej w KW Nr 23153,

nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, zgodnie z  art. 37 ust 2. pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr  102, poz. 651 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 32 ust. 1 wyżej cytowanej  ustawie o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu na jego wniosek.

Cenę wykupu nieruchomości stanowi różnica pomiędzy wartością prawa własności,  a wartością prawa użytkowania wieczystego, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.  Cena sprzedawanej nieruchomości na wniosek nabywcy może zostać rozłożona na raty,  nie dłużej niż na 10 lat.

Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

Pierwsza rata podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.   Aby umożliwić sprzedaż wymienionej nieruchomości niezbędna jest zgoda Rady wyrażona w niniejszej uchwale.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:30:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:30:52