Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/111/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na część działki nr 184/6, położonej w obrębie Krokowa

Uchwała Nr XII/111/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na część działki nr 184/6, położonej w obrębie Krokowa.

 

Na  podstawie  art. 18  ust.2  pkt  9 lit. a  ustawy   z  dnia  8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na zawarcie  kolejnych umów dzierżaw na  część działki nr 184/6 o powierzchni  0,0300 ha, położonej w obrębie Krokowa, na czas określony:od dnia  1 października 2011r. do dnia 30 września 1914r. z przeznaczeniem na garaże, dotychczasowym dzierżawcom w/w nieruchomości.

Pozostałe warunki dzierżawy pozostają bez zmian.

§2. Wykonanie  uchwały  powierza  się Wójtowi Gminy Krokowa.

§3. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 Uzasadnienie:

Wnioskiem z dnia  19 lipca 2011 r. Pani: Agnieszka Baran, Henrieta Reglińska –Członka  i Maria Wisniewska  wystąpiły  o przedłużenie umowy dzierżawy na  część działki nr 184/6  o pow. 0,0300 ha  (3 osoby  x 0,0100 ha, każda),  położonej w Krokowej.

Przedmiotowa działka jest zabudowana trzema boksami garażowymi przez w/w osoby, które te budynki użytkują.

Działka nr  184/6 o powierzchni ogółem 0,0833 ha położona w obrębie Krokowa,  zapisana w Księdze Wieczystej KW Nr  16608  Sądu Rejonowego w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku - stanowi własność Gminy Krokowa.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości gminnych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,       o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również     w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy (art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a)

Mając na uwadze fakt wystąpienia Pani Agnieszki Baran, Henriety Reglińskiej–Członka   i Marii Wiśniewskiej   z wnioskiem w wyżej opisanej sprawie, niezbędne jest przedłożenie go pod obrady Rady Gminy Krokowa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:32:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:32:33