Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/119/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Nr LVIII/423/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie wrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Sobieńczyce

Uchwała Nr XII/119/2011

Rady Gminy Krokowa

z dnia 31 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie  przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Nr LVIII/423/2010 Rady Gminy Krokowa  z dnia 29 października 2010r.    w sprawie wrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Sobieńczyce

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591 z pózn. zm.) i art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.            - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 , poz.1270 z późn. zm.)  

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nie uwzględnić skargi z dnia 04 sierpnia 2011r. (data wpływu  do Rady Gminy Krokowa w dniu 9 sierpnia 2011r.) wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Gdańsku przez Walerię Krzynowek nauchwałę Nr LVIII/423/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie wrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Sobieńczyce i przekazać skargę do rozpatrzenia sądowi.

2.Uzasadnienie powyższego stanowiska zawarte jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Krokowa do udzielenia odpowiedzi na skargę                         oraz reprezentowania Rady Gminy Krokowa w postępowaniu przed sądami administracyjnymi  oraz udzielania dalszych pełnomocnictw. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W dniu 4 sierpnia 2011 roku Pani Waleria Krzynowek wniosła skargę na uchwałę   Nr LVIII/423/2010 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Sobieńczyce. Skarżąca wniosła o uchylenie w/w uchwały zarzucając jej naruszenie przepisów prawa materialnego.

O zamianę gruntów wnioskowały osoby fizyczne – właściciele nieruchomości działki nr: 83/2, 84/2, 85/2, 86/2 i 87/2  położonej w obrębie Sobieńczyce, gm. Krokowa,  których  nabywcą będzie  Gmina Krokowa   w drodze zamiany. Stronami zamiany byli właściciela działek bezpośrednio sąsiadujących z działką nr 89/2 stanowiącą własność Gminy Krokowa.

Pani Waleria Krzynowek sąsiaduje tylko z działką nr 89/2 stanowiącą własność Gminy Krokowa               i nie jest właścicielem działek będących przedmiotem zamiany.

W dniu 16 października 2010 roku  Komisje: Turystyki, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Krokowa dokonały oględzin w terenie. W protokołach sporządzonych po oględzinach obie komisje potwierdziły zasadność wniosku i wyraziły opinię pozytywną.

Na spotkaniu w dniu 26 października 2010 roku (z którego sporządzony został protokół) zainteresowane strony wzięły udział w spotkaniu na którym przedstawiono opinie w/w komisji celem wypracowania wspólnego stanowiska. Pan Leon Radtke zaproponował, aby wydzielić z jego działki nr 84/2 ciąg pieszo jezdny, co zapobiec miało podzieleniu działki będącej jego własnością  na dwie mniejsze. Zainteresowane strony przychyliły się do zaproponowanego rozwiązania.

Podczas posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Krokowa przed sesją w dniu 26 października 2010 roku Wójt Gminy Krokowa przedstawił Radnym projekt przedmiotowej uchwały wraz z protokołem ze spotkania dnia 26.10.2010 r. oraz mapką na której uwidoczniona została propozycja zamiany nieruchomości. Radni Gminy Krokowa pozytywnie przychylili się do sposobu rozwiązania przedstawionego przez Wójta, o czym świadczy podjęcie uchwały nr LVIII/423/2010.

Ponadto zaznaczyć należy, iż uchwała ta nie narusza interesu prawnego skarżącego, gdyż Pani Waleria Krzynowek posiada wyjazd ze swojej działki na drogę publiczną,    a przedmiotowa uchwała zawierała obowiązujące przesłanki prawne niezbędne do jej podjęcia.

Wobec powyższego Rada Gminy Krokowa uznaje skargę za bezzasadną i przekazuje ją do rozpatrzenia sądowi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:46:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 19-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 19-02-2012 14:46:58