Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIV/129/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

 

Uchwała Nr XIV/129/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 października 2011 roku

 

w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990t. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 3 i art. 15a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2001r. , Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków regionalnej izby obrachunkowej (Dz. U. Nr 130, poz. 1396 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Krokowa.

 

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

 

§1. Rada Gminy Krokowa zgłasza kandydaturę Pani Marty Literskiej na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie kandydata na stanowisko etatowego członka

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

 

W myśl przywołanych w projekcie uchwały przepisów ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w skład kolegium, który jest organem izby wchodzą: prezes izby jako przewodniczący kolegium oraz pozostali członkowie. Członka kolegium powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa izby, zgłoszony po uzyskaniu opinii kolegium izby przyjętej w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy jego składu. Połowę składu kolegium stanowią członkowie powołani spośród kandydatów zgłoszonych do kolegium przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Członkiem kolegium może zostać osoba, która między innymi ukończyła magisterskie studia prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub posiada stopień naukowy w jednej z tych dziedzin wiedzy oraz posiada co najmniej czteroletni staż pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych. W związku z wakatem na stanowisko członka kolegium zgłoszonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego oraz ogłoszeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku konkursu, Rada Gminy Krokowa proponuje zgłoszenie kandydatury na etatowego członka kolegium Panią Martę Literską.

 

Pani Marta Literska jest osoba posiadającą czternastoletni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym pięcioletni staż pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. Obecnie jest członkiem Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku oraz zajmuje się wdrażaniem kontroli zarządczej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Duże doświadczenie zawodowe i umiejętności w zakresie finansów publicznych, audytu wewnętrznego czy też zamówień publicznych stanowi gwarancję właściwego wykonywania zadań i jest podstawą do zgłoszenia kandydatki na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 16-05-2012 10:18:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 16-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 16-05-2012 10:18:35