Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIV/132/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Krokowa

 

Uchwała Nr XIV/132/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 października 2011 roku

 

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Krokowa

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz osób fizycznych, część nieruchomości położonej w obrębie Krokowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 172/2 o powierzchni około 0,0050 ha, zapisanej w Sądzie Rejonowym w Wejherowie w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku w KW Nr 19916 dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działki nr 185/1.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie:

 

W księdze wieczystej KW Nr 19916 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, dla nieruchomości położonej w obrębie Krokowa w skład której wchodzi między innymi działka nr 172/2 o powierzchni 1,5892 ha, wpisane jest prawo własności na rzecz Gminy Krokowa. 

Osoby fizyczne wystąpiły z wnioskiem o zakup części działki nr 172/2 o powierzchni około 0,0050 ha, położonej w obrębie Krokowa jako część przyległej nieruchomości dla poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości położonej w obrębie Krokowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 185/1 obszaru 0,1339 ha, objętej księgą wieczysta KW Nr GD2W/00051402/4 Sądu Rejonowego w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku.

Jak stanowi art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli owa nieruchomość może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Obydwie wskazane przesłanki muszą wystąpić kumulatywnie.

Zatem sprzedaż nieruchomości ma zapewniać poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, przy jednoczesnym braku możliwości zagospodarowania nieruchomości jako nieruchomości samodzielne. Jeżeli obydwie przesłanki zachodzą, wówczas nie ma przeszkód do zbycia nieruchomości w drodze beprzetargowej.

 

Aby umożliwić sprzedaż wymienionej nieruchomości niezbędna jest zgoda Rady Gminy Krokowa wyrażona w niniejszej uchwale.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 16-05-2012 10:24:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 16-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 16-05-2012 10:24:48