Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Krokowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenia i Informacje


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 2024-01-04 08:54:12
Obwieszczenie nr ZPGN.6733.3.2024 z dnia 01.07.2024r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN160 na części działki nr 1005 położonej w obrębie Wierzchucino gmina Krokowa. 2024-07-01 10:04:06
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia z dnia 27.06.2024r.nr ZPGN.6733.2.2024 o zawieszeniu na wniosek pełnomocnika Pana Ryszarda Białk, działający w imieniu G.EN. OPERATOR Sp. z. o. postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na części działki nr 389 położonej w obrębie Wierzchucino gmina Krokowa 2024-06-27 16:44:10
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.1.2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie energetycznego przyłącza kablowego NN 400 kV na działkach nr: - w obrębie Kartoszyno: 198/28, 198/3, 199/208, 101, 205/2, 102/2, 199/46, 199/73, 88/1, - w obrębie Lubocino: 13/2, 10/29, 21, 8/1, 8/2, 9, - w obrębie Tyłowo: 259/2, 397, 259/1, 260/3, 261/1, gmina Krokowa 2024-06-25 15:16:10
Obwieszczenie-w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej DN160 na części działki nr 1005 położonej w obrębie Wierzchucino gmina Krokowa 2024-06-06 14:17:24
Obwieszczenie- w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie energetycznego przyłącza kablowego NN 400 kV na działkach nr: - w obrębie Kartoszyno: 198/28, 198/3, 199/208, 101, 205/2, 102/2, 199/46, 199/73, 88/1, - w obrębie Lubocino: 13/2, 10/29, 21, 8/1, 8/2, 9, - w obrębie Tyłowo: 259/2, 397, 259/1, 260/3, 261/1, gmina Krokowa 2024-06-03 10:05:47
Obwieszczenie-w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia na części działki nr 389 położonej w obrębie Wierzchucino gmina Krokowa 2024-06-03 09:30:21
Obwieszczenie-wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie energetycznego przyłącza kablowego NN 400 kV na działkach nr: - w obrębie Kartoszyno: 198/28, 198/3, 199/208, 101, 205/2, 102/2, 199/46, 199/73, 88/1, - w obrębie Lubocino: 13/2, 10/29, 21, 8/1, 8/2, 9, - w obrębie Tyłowo: 259/2, 397, 259/1, 260/3, 261/1, gmina Krokowa 2024-04-26 12:26:31
Obwieszczenie z dnia 28 marca 2024 r. znak: ZPGN.6731.1.2024.EZ na podst. art. 53 ust. 1c o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany zagospodarowania terenu w sposób sprzeczny z obowiązującym planem miejscowym na terenie działek o nr ewid. 8/1 i 8/6 położonych w obrębie Lubkowo, gmina Krokowa. 2024-03-28 14:14:01
Obwieszczenie z dnia 5 marca 2024 r. znak: ZPGN.6731.1.2024.EZ-z na podst. art. 53 ust. 1c o zakończeniu przygotowawczego postępowania administracyjnego w sprawie zmiany zagospodarowania terenu w sposób sprzeczny z obowiązującym planem miejscowym na terenie działek o nr ewid. 8/1 i 8/6 położonych w obrębie Lubkowo, gmina Krokowa. 2024-03-05 14:27:28
Obwieszczenie z dnia 9 lutego 2024 r. znak: ZPGN.6731.1.2024.EZ-w na podst. art. 53 ust. 1c o wyznaczeniu terminu przeprowadzenia oględzin w sprawie zmiany zagospodarowania w sposób sprzeczny z obowiązującym planem miejscowym terenu działek nr 8/1 i 8/6 obręb Lubkowo. 2024-02-13 10:05:49
Obwieszczenie z dnia 9 lutego 2024 r. znak: ZPGN.6731.1.2024.EZ-w na podst. art. 53 ust. 1c o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany zagospodarowania w sposób sprzeczny z obowiązującym planem miejscowym terenu działek nr 8/1 i 8/6 obręb Lubkowo. 2024-02-13 10:04:01
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.14.2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2024-01-24 08:28:17
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN160, kanalizacji tłocznej DN63 wraz z przepompownią ścieków na działkach nr 198, 197, 195, 194/1, 193, 112, 113, 114, 115, 54, 53, 52, 51/2, 50, 49, 48, 47 położonych w obrębie Goszczyno gmina Krokowa 2024-01-05 13:32:06
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr ZPGN.6733.13.2023 2023-12-22 09:37:43
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.12.2023.zm w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-12-15 11:14:36
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.13.2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-12-15 11:13:05
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.11.2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-12-06 14:53:58
Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ZPGN.6733.12.2023 z dnia 23.10.2023r., dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej DN160PVC i DN200PVC na działkach nr 187, 197, 200, 4,6 położonych w obrębie Sulicice gmina Krokowa 2023-12-01 12:37:03
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej średniego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nn na części działki nr 71/2 i 13/2 położonych w obrębie Lubocino, gmina Krokowa 2023-11-30 11:44:07
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN160, kanalizacji tłocznej DN63 wraz z przepompownią ścieków na działkach nr 198, 197, 195, 194/1, 193, 112, 113, 114, 115, 54, 53, 52, 51/2, 50, 49, 48, 47 położonych w obrębie Goszczyno gmina Krokowa 2023-11-24 10:48:06
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN160 i tłocznej DN90, DN75 i DN50 wraz z przepompownią ścieków oraz przyłączami na działkach nr 227/3, 227/2, 226/7, 226/8, 226/4, 234/2, 235/2, 236/2, 237/5, 203/8, 203/9, 203/10, 228/2, 228/3 położonych w obrębie Jeldzino gmina Krokowa 2023-11-09 14:32:31
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.07.2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-10-31 13:39:44
Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej średniego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nn na części działki nr 71/2 i 13/2 położonych w obrębie Lubocino, gmina Krokowa 2023-10-30 13:22:45
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.12.2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-10-24 14:31:43
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.08.2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-10-24 14:31:20
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.09.2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-10-18 14:01:24
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krokowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino Wybudowania III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 października do 24 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, 84-110 Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, w godzinach 7.30 ÷ 15.30 2023-10-18 08:04:28
Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej DN160PVC i DN200PVC na działkach nr 187, 197, 200, 4, 6 położonych w obrębie Sulicice gmina Krokowa 2023-10-11 13:10:23
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie i rozbiórce sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4 kV na działkach nr 468, 469, 470, 472, 473 położonych w obrębie Żarnowiec gmina Krokowa 2023-10-05 14:58:33
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV na części działki nr 1027/15 położonej w obrębie Wierzchucino gmina Krokowa 2023-10-05 10:50:26
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN160 na działkach nr 121, 147, 131, 194/1, 194/5, 194/6 położonych w obrębie Goszczyno gmina Krokowa 2023-10-04 15:05:06
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN160, kanalizacji tłocznej DN90, DN75 i DN50 wraz z przepompownią ścieków na działkach nr 227/3, 227/2, 226/7, 226/8, 226/4, 234/2, 235/2, 236/2, 237/5, 203/8, 203/9, 203/10, 228/2, 228/3 położonych w obrębie Jeldzino gmina Krokowa 2023-09-21 15:40:00
Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej DN160PVC i DN200PVC na działkach nr 187, 197, 200, 4, 6 położonych w obrębie Sulicice gmina Krokowa 2023-09-21 11:54:53
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.06.2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-09-19 14:42:04
Obwieszczenie -wydanie odmownej decyzji nr ZPGN.6733.04.2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-09-13 15:16:15
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie i rozbiórce sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4 kV na działkach nr 468, 469, 470, 472, 473 położonych w obrębie Żarnowiec gmina Krokowa 2023-09-12 13:14:25
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV na części działki nr 1027/15 położonej w obrębie Wierzchucino gmina Krokowa 2023-09-12 13:13:40
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN160 na działkach nr 121, 147, 131, 194/1, 194/5, 194/6 położonych w obrębie Goszczyno gmina Krokowa. 2023-09-06 13:42:30
Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działkach nr 117, 119, 105, 64/2, 476 położonych w obrębie Białogóra i na działkach nr 1005, 648 położonych w obrębie Wierzchucino gmina Krokowa. 2023-09-05 14:55:55
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych sieci SN-15 kV i NN-0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach nr 353, 354,, 281 i częściach działek nr 169, 352, 220, 349 i 166 położonych w obrebie Goszczyno, gmina Krokowa. - (artykuł stracił ważność) 2023-08-17 08:11:10
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 392/7 obręb Żarnowiec, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww. planu. 2023-08-02 08:27:07
Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV na częściach działek nr 44/1, 44/7, 102, 84, 85/1, 70/2, 71 położonych w obrębie Sławoszyno gmina Krokowa 2023-07-31 12:48:49
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działkach nr 117, 119, 105, 64/2, 476 położonych w obrębie Białogóra i na działkach nr 1005, 648 położonych w obrębie Wierzchucino gmina Krokowa. 2023-07-27 11:00:49
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych sieci SN-15kV i nn-0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach nr 353, 354, 281 i częściach działek nr 169, 352, 220, 349, 166 położonych w obrębie Goszczyno gmina Krokowa. 2023-07-26 15:16:26
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV na częściach działek nr 44/1, 44/7, 102, 84, 85/1, 70/2, 71 położonych w obrębie Sławoszyno gmina Krokowa. 2023-07-03 13:23:31
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.03.2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-06-30 07:51:42
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych sieci SN-15kV i nn-0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach nr 353, 354, 281 i częściach działek nr 169, 352, 220, 349, 166 położonych w obrębie Goszczyno gmina Krokowa. 2023-06-23 10:24:20
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejących dwóch linii kablowych 6 kV do zasilania potrzeb własnych w SE Żarnowiec na częściach działek nr: 70/1, 322/1, 385, 383, położonych w obrębie Tyłowo gmina Krokowa 2023-06-21 13:20:52
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.02.2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-06-14 15:02:56
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID na realizacje inwestycji drogowej w miejscowości Sulicice, gm. Krokowa. 2023-06-05 11:21:59
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr: 936/35, 936/36, 936/37, 937 i części 936/27, położonych w obrębie Wierzchucino gmina Krokowa 2023-05-31 13:09:56
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie istniejących dwóch linii kablowych 6 kV do zasilania potrzeb własnych w SE Żarnowiec na częściach działek nr: 70/1, 322/1, 385, 383, położonych w obrębie Tyłowo gmina Krokowa 2023-05-30 12:20:15
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Minkowice Piekarnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-05-18 08:33:06
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr: 936/35, 936/36, 936/37, 937 i części 936/27, położonych w obrębie Wierzchucino gmina Krokowa 2023-05-09 08:10:46
Obwieszczenie: Wójt Gminy Krokowa zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Krokowa uchwały nr LXV/601/2023 z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/478/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 marca 2022r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwieńskie Błota I i II w gminie Krokowa w zakresie obejmującym fragment działki nr 1/6 położonej w obrębie Karwieńskie Błota, gmina Krokowa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddz 2023-04-27 08:31:57
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 129/27 w miejscowości Lubkowo, w gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko 2023-04-12 07:59:16
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino Wybudowania III wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. 2023-03-08 08:10:10
Obwieszczenie-o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-02-27 09:13:20
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goszczyno, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-01-12 08:39:10
Obwieszczenie-o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-01-12 08:37:46
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.12.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-12-29 10:16:47
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.11.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-12-29 10:16:31
Obwieszczenie -w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN 160. kanalizacji tłocznej DN75 oraz pompowni ścieków na terenie części działek nr 212, 225/2, 224/2, 20/7, 20/1, 224/4, 231/8, 230, 232/5, 219/2, 205 obr. Sulicice oraz na terenie części działek nr 196, 194/7, 217, 412/1 obr. Sławoszyno, gm. Krokowa 2022-12-13 10:17:29
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.18.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-12-05 11:57:47
Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej DN110, sieci kanalizacji sanitarnej DN200, kanalizacji tłocznej DN225 oraz pompowni ścieków na terenie części działek nr : 217/2, 217/1, 181/1, 181/4, 647/131, 647/130, 651/1, 735 obr. Karwieńskie Błota 21/2, 21/7, 5/2, 6/6, 22/2, 23/4, 22/1, 23/3, 19/8, 18/4, 21/8, 8/7, 19/7, 6/2, 8/6 obr. Goszczyno 125/4, 121/3, 127, 122/3, 123/3, 125/3, 2022-12-05 10:59:54
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji tłocznej ?63, przepompowni przydomowych 2 szt. i przyłączy kanalizacyjnych 2 szt. oraz budowie sieci wodociągowej PE90 z przyłączami PE?40 2 szt. na częściach działek nr 327, 328, 324/10, 330 w obrębie Karlikowo gmina Krokowa 2022-11-23 12:39:16
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku z dnia 16.11.2022r.nr GD.ZUZ.3.4230.3.2021.EC.PU 2022-11-22 11:41:41
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.13.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-11-22 10:17:56
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Sulicice na częściach działek nr 223/2, 230, 255/1, 255/10, 231/9, 255/3 i działkach nr 212, 225/2, 224/2, 224/4, 232/5, 231/8 w obrębie Sulicice gmina Krokowa 2022-11-10 09:09:30
Obwieszczenie o uchyleniu uchwały o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino Wybudowania III 2022-11-03 09:18:32
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Minkowice Piekarnia, gmina Krokowa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu miejscowego 2022-11-03 09:14:56
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji tłocznej ?63, przepompowni przydomowych 2 szt. i przyłączy kanalizacyjnych 2 szt. oraz budowie sieci wodociągowej PE90 z przyłączami PE?40 2 szt. na częściach działek nr 327, 328, 324/10, 330 w obrębie Karlikowo gmina Krokowa 2022-10-27 09:09:48
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej w miejscowości Sulicice na częściach działek nr 223/2, 230, 255/1, 255/10, 231/9, 255/3 i działkach nr 212, 225/2, 224/2, 224/4, 232/5, 231/8 w obrębie Sulicice gmina Krokowa 2022-10-12 12:13:28
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goszczyno, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-10-12 09:18:54
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Prusewo, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-10-12 09:16:21
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.16.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-10-10 13:39:49
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym na przedszkole na części działki nr 48/2 w obrębie Lubocino gmina Krokowa. 2022-10-05 13:31:17
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.10.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-09-23 13:50:03
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.09.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-09-23 13:49:45
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym na przedszkole na części działki nr 48/2 w obrębie Lubocino gmina Krokowa 2022-09-13 08:37:35
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku z dnia 07.09.2022r.nr GD.ZUZ.3.4230.3.2021.EC.PU 2022-09-12 10:43:48
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie pompowni wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej DN200 na działkach nr 58/5 i 55/3 w obrębie Minkowice gmina Krokowa 2022-09-09 13:21:43
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej DN200 wraz z modernizacją przepompowni na działce nr 225/1 w obrębie Karlikowo gmina Krokowa 2022-09-09 13:20:57
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.08.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-09-09 13:19:59
Obwieszczenie-o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-09-05 08:47:00
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie części garażowej budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi z tym związanymi na działce nr 192/1 w obrębie Tyłowo gmina Krokowa 2022-08-11 08:27:59
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.14.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-08-03 14:20:16
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej DN110, sieci kanalizacji sanitarnej DN200, kanalizacji tłocznej DN225 oraz pompowni ścieków na terenie części działek nr : 217/2, 217/1, 181/1, 181/4, 647/131, 647/130, 651/1, 735 obr. Karwieńskie Błota 21/2, 21/7, 5/2, 6/6, 22/2, 23/4, 22/1, 23/3, 23/5, 19/8, 18/4, 21/8, 8/7, 19/7, 6/2, 8/6 obr. Goszczyno 125/4, 121/3, 127, 122/3, 123/3, 12 2022-07-27 15:10:02
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN 160. kanalizacji tłocznej DN75 oraz pompowni ścieków na terenie części działek nr 212, 225/2, 224/1, 224/2, 20/7, 20/1, 224/4, 231/8, 230, 231/2, 232/5, 231/6, 219/2, 205 obr. Sulicice oraz na terenie części działek nr 196, 194/7, 190, 217, 412/1 obr. Sławoszyno, gm. Krokowa 2022-07-27 15:09:20
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie pompowni wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej DN200 na działkach nr 58/5 i 55/3 w obrębie Minkowice gmina Krokowa 2022-07-27 15:08:28
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej DN200 wraz z modernizacją przepompowni na działce nr 225/1 w obrębie Karlikowo gmina Krokowa 2022-07-27 15:07:45
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie, na działkach nr 3/34, 3/42, 3/33 w obrębie Sulicice gmina Krokowa, linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na działkach nr 3/24 oraz 3/25 2022-07-15 12:29:22
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie, nadbudowie i rozbudowie części garażowej budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi z tym związanymi na działce nr 192/1 w obrębie Tyłowo gmina Krokowa 2022-07-14 13:03:00
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.04.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-07-01 12:38:53
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na terenie działki nr 3/21 i części działek nr: 3/41, 3/42, 3/33, 3/27, 3/26, 3/22, 3/23 w obrębie Sulicice gmina Krokowa 2022-06-13 13:41:35
Obwieszczenie-o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno wschodniego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa 2022-05-30 08:07:10
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Świecino w gminie Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-05-19 07:54:59
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na terenie części działek nr: 87/6, 87/7, 87/8, 88, 17, 18/1, 85/1, 85/27 w obrębie Karwieńskie Błota gmina Krokowa 2022-05-10 15:06:01
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na terenie działki nr 3/21 i części działek nr: 3/41, 3/42, 3/33, 3/27, 3/26, 3/22, 3/23 w obrębie Sulicice gmina Krokowa 2022-05-09 08:21:28
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.02.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-05-05 15:36:27
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.01.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-05-05 15:36:06
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV SE Żarnowiec na terenie działek nr: 368, 367, 379 i części działek nr: 397, 263/7, 380, 386, 301/4, 303/1, 387, 301/7, 382 w obrębie Tyłowo gmina Krokowa 2022-04-25 09:52:03
Obwieszczanie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej na części działek nr 220/7, 640, 671, 720 położonych w obrębie Sławoszyno gmina Krokowa 2022-04-25 09:51:21
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.17.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-04-01 13:53:49
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.08.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-04-01 13:53:29
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na części działek nr 220/7, 640, 671, 720 położonych w obrębie Sławoszyno gmina Krokowa 2022-03-25 13:31:40
Obwieszczenie-o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-03-23 07:58:44
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku 2022-03-11 12:13:12
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn na działkach nr 228, 234, 229/111, 229/65, 236/109, 236/33, 422, 423 położonych w obrębie Sławoszyno gmina Krokowa 2022-03-08 14:07:00
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV SE Żarnowiec na terenie działek nr: 368, 367, 379 i części działek nr: 397, 263/7, 380, 386, 301/4, 303/1, 387, 301/7, 382 w obrębie Tyłowo gmina Krokowa 2022-03-08 08:16:24
Obwieszczenie -w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej sieci nn-0,4kV, przebudowie i budowie napowietrznej sieci nn-0,4kV wraz z przebudową słupowej stacji transformatorowej SN/nn T-9387 ?Tyłowo? na działkach nr 74/7, 30/4, 30/3, 192/8, 192/9, 681, 29, 30/2, 20/1, 20/3, 18/1, 66/4, 21/2, 26/4, 28/3, 273/2, 192/7, 26/3, 192/4, 678, 679, 677, 680 w obrębie Tyłowo gmina Krokowa 2022-02-25 10:28:39
Obwieszczenie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku 2022-02-09 13:45:38
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.09.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-02-07 08:36:17
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.16.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-02-07 08:35:16
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Kłanino, w gminie Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-01-20 08:35:03
Obwieszczenie-o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sulicice, gmina Krokowa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu miejscowego 2022-01-20 08:31:37
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej sieci nn-0,4kV, przebudowie i budowie napowietrznej sieci nn-0,4kV wraz z przebudową słupowej stacji transformatorowej SN/nn T-9387 ?Tyłowo? na działkach nr 74/7, 30/4, 30/3, 192/8, 192/9, 681, 29, 30/2, 20/1, 20/3, 18/1, 66/4, 21/2, 26/4, 28/3, 273/2, 192/7, 26/3, 192/4, 678, 679, 677, 680 w obrębie Tyłowo gmina Krokowa 2022-01-05 14:56:37
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie boiska wielofunkcyjnego na terenie części działki nr 146/40 w miejscowości Parszkowo w obrębie Parszkowo-Kłanino gmina Krokowa 2022-01-05 14:55:43
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, słupa SN oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV na działce nr 234 położonej w obrębie Sławoszyno gmina Krokowa 2022-01-05 14:54:31
Obwieszczenie-w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie drewnianego mostu pieszo-rowerowego w Dębkach ( ujście rzeki Piaśnicy) w ramach modernizacji ścieżek rowerowych na terenie gminy Krokowa na ternie części działek: nr 1/4, i 361 obr. Białogóra oraz nr 82/19, 82/22, 208/7 i 208/9 obr. Żarnowiec, gm. Krokowa 2022-01-05 14:53:25
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn na działkach nr 228, 234, 229/111, 229/65, 236/109, 236/33, 422, 423 położonych w obrębie Sławoszyno gmina Krokowa 2021-12-31 11:46:26
Obwieszczenie- o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-12-22 08:06:26
Zarządzenie Nr 0050.262.2021 Wójta Gminy Krokowa z dnia 10.12.2021r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu od dnia 07.10.2021 r. do 05.11.2021 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, gm. Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-12-16 10:57:21
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.12.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-11-17 11:26:37
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.13.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-11-17 11:26:17
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.10.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-11-17 11:25:28
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie boiska wielofunkcyjnego na terenie części działki nr 146/40 w miejscowości Parszkowo w obrębie Parszkowo-Kłanino gmina Krokowa 2021-11-17 11:24:39
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, słupa SN oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV na działce nr 234 położonej w obrębie Sławoszyno gmina Krokowa 2021-11-17 11:05:43
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie, na działkach nr 3/34, 3/42, 3/33 w obrębie Sulicice gmina Krokowa, linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na działkach nr 3/24 oraz 3/25 2021-11-17 11:03:42
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 971, 1005, 1025, 1024/2 położonych w obrębie Wierzchucino gmina Krokowa 2021-11-09 12:00:48
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 270, 45/13, 182/9, 182/5, 179/8 położonych w obrębie Jeldzino gmina Krokowa 2021-11-09 12:00:12
Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie stacji elektroenergetycznej SE 400/110 kV Żarnowiec polegającej na budowie płyty posadowczej dla zainstalowania kontenera stacjonarnego agregatu prądotwórczego na części działki nr 397 położonej w obrębie Tyłowo gmina Krokowa 2021-11-03 13:32:16
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na przebudowie drewnianego mostu pieszo-rowerowego w Dębkach ( ujście rzeki Piaśnicy) w ramach modernizacji ścieżek rowerowych na terenie gminy Krokowa na ternie części działek: nr 1/4, i 361 obr. Białogóra oraz nr 82/19, 82/22, 208/7 i 208/9 obr. Żarnowiec, gm. Krokowa 2021-10-15 11:17:00
Obwieszczenie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku 2021-10-07 15:46:08
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 270, 45/13, 182/9, 182/5, 179/8 położonych w obrębie Jeldzino gmina Krokowa. 2021-10-07 09:02:42
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 971, 1005, 1025, 1024/2 położonych w obrębie Wierzchucino gmina Krokowa. 2021-10-07 09:01:01
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie stacji elektroenergetycznej SE 400/110 kV Żarnowiec polegającej na budowie płyty posadowczej dla zainstalowania kontenera stacjonarnego agregatu prądotwórczego na części działki nr 397 położonej w obrębie Tyłowo gmina Krokowa 2021-09-30 13:49:01
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-09-29 09:23:07
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 392/7 obręb Żarnowiec, gmina Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2021-09-29 09:21:18
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 129/27 w miejscowości Lubkowo, gmina Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2021-09-29 09:19:49
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno wschodniego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa 2021-09-29 09:17:41
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goszczyno, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu. 2021-09-29 09:16:12
OBWIESZCZENIE -Wójta Gminy Krokowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Świecino w gminie Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2021-09-29 09:13:54
Obwieszczenie-o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-09-15 08:07:08
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku 2021-08-05 08:06:55
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.05.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-07-05 14:14:15
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.04.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-07-05 14:13:52
Obwieszczenie- Obwieszczenie -wydanie odmownej decyzji nr ZPGN.6733.10.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-06-18 13:07:35
Obwieszczenie- Obwieszczenie -wydanie odmownej decyzji nr ZPGN.6733.01.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-06-18 13:03:22
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.12.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-06-16 15:09:23
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.03.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-06-16 15:08:36
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 95/1, 95/11, 135 położonych w obrębie Karlikowo gmina Krokowa 2021-06-16 15:07:47
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi na działkach nr 1874, 802, 798, 835, 393/2 w obrębie Karwieńskie Błota gmina Krokowa 2021-06-16 15:06:31
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie drewnianego mostu pieszo-rowerowego w Dębkach ( ujście rzeki Piaśnicy) w ramach modernizacji ścieżek rowerowych na terenie gminy Krokowa na ternie części działek: nr 1/4, i 361 obr. Białogóra oraz nr 82/19, 82/22, 208/7 i 208/9 obr. Żarnowiec, gm. Krokowa 2021-06-09 12:21:46
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznych sieci kablowych SN-15kV i nn-0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej do zasilania energią elektroenergetyczną pomp studni głębinowych wg wydanych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. na działkach nr: 2351, 2350, 2148, 2147, 2146, 2145, 2349, 171, 393/2, 1884 położonych w obrębie Karwieńskie Błota g 2021-05-13 15:44:39
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV na linię kablową na części działki nr 76/16 w obrębie Połchówko gmina Krokowa 2021-05-13 12:20:09
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.02.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-05-10 14:21:57
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV ? linii kablowych SN-15 kV, linii kablowych nn-0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach nr: 412, 409/71, 409/53, 409/61, 409/62 położonych w obrębie Karwieńskie Błota gmina Krokowa 2021-05-05 14:53:20
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 95/1, 95/11, 135 położonych w obrębie Karlikowo gmina Krokowa 2021-05-05 14:52:26
Obwieszczenie- o zawieszeniu na wniosek Gminy Krokowa postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu sportowego i dwóch parkingów w miejscowości Żarnowiec, na ternie części działek: nr 607/53, 607/54, 607/60 obr. Żarnowiec, gm. Krokowa 2021-05-05 14:51:33
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie kompleksu sportowego i dwóch parkingów w miejscowości Żarnowiec, na ternie części działek: nr 607/53, 607/54, 607/60 obr. Żarnowiec, gm. Krokowa 2021-05-04 14:45:41
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi na działkach nr 1874, 802, 798, 835, 393/2 w obrębie Karwieńskie Błota gmina Krokowa 2021-04-20 13:44:52
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji deszczowej w ul. Wesołej na działkach nr 3/1, 3/26, 3/3, 3/14, 4, 2/1 w obrębie Sławoszyno gmina Krokowa 2021-04-20 13:41:46
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV na linię kablową na części działki nr 76/16 w obrębie Połchówko gmina Krokowa 2021-04-15 16:16:50
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie części ?Łąk Odargowskich? i części ?Łąk Karwieńskich?, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu 2021-04-14 08:07:37
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV ? linii kablowych SN-15 kV, linii kablowych nn-0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach nr: 412, 409/71, 409/53, 409/61, 409/62 położonych w obrębie Karwieńskie Błota gmina Krokowa 2021-03-25 13:53:45
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji deszczowej w ul. Wesołej na działkach nr 3/1, 3/26, 3/3, 3/14, 4, 2/1 w obrębie Sławoszyno gmina Krokowa 2021-03-23 15:02:17
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.09.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021-03-05 13:34:49
O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. 2021-02-15 10:01:06
O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości KŁANINO gmina Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2021-02-15 09:36:31
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sławoszyno, gm. Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-02-15 09:29:27
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na przebudowie drewnianego mostu pieszo-rowerowego w Dębkach ( ujście rzeki Piaśnicy) w ramach modernizacji ścieżek rowerowych na terenie gminy Krokowa na ternie części działek: nr 1/4, i 361 obr. Białogóra oraz nr 82/19, 82/22, 208/7 i 208/9 obr. Żarnowiec, gm. Krokowa. 2021-02-03 10:08:54
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych sieci kablowych SN-15kV i nn-0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej do zasilania energią elektroenergetyczną pomp studni głębinowych wg wydanych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. na działkach nr: 2351, 2350, 2148, 2147, 2146, 2145, 2349, 171, 393/2, 1884 położonych w obrębie Karwieńskie Błota gmin 2021-02-02 14:56:48
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: realizacji zadania pn.: ?Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa ? 600 mb? na działkach nr 136/9, 136/43, 136/44, 136/47, 136/49, 136/54, 136/55, 136/57, 156 położonych w obrębie Parszkowo-Kłanino gmina Krokowa 2021-02-02 14:55:13
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.05.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-12-31 10:37:16
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: realizacji zadania pn.: ?Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa ? 600 mb? na działkach nr 136/9, 136/43, 136/44, 136/47, 136/49, 136/54, 136/55, 136/57, 156 położonych w obrębie Parszkowo-Kłanino gmina Krokowa 2020-12-30 14:36:20
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.04.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-12-16 12:53:40
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr 269/18, 276/2, 276/9, 276/21, 276/7, 276/22, 275 położonych w obrębie Goszczyno gmina Krokowa 2020-12-15 14:52:21
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci wodociągowej DN 90 na odcinku między hydrofornią Żarnowiec a hydrofornią Odargowo, wzdłuż ulicy Na Stoku i ul. Polnej, na działkach nr 610, 607/53, 607/31, 1825 w obrębie Żarnowiec i działce nr 291/1 w obrębie Odargowo gmina Krokowa 2020-12-01 12:10:58
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.08.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-12-01 12:09:54
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.07.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-12-01 12:09:34
Obwieszczenie- pojęcia zawieszonego postepowania nr ZPGN.6733.05.2020 2020-11-04 15:20:52
Obwieszczenie- o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr 269/18, 276/15, 276/9, 276/21, 276/7, 276/22, 275 położonych w obrębie Goszczyno gmina Krokowa 2020-10-20 14:22:10
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sławoszyno, gm. Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-10-13 08:10:14
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie placu zabaw na działce nr 146/24 w miejscowości Parszkowo w obrębie Parszkowo-Kłanino gmina Krokowa 2020-10-12 12:21:34
Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie boiska wielofunkcyjnego na działce nr 146/40 w miejscowości Parszkowo w obrębie Parszkowo-Kłanino gmina Krokowa 2020-10-12 12:20:12
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr 269/18, 276/15, 276/9, 276/21, 276/7, 276/22, 275 położonych w obrębie Goszczyno gmina Krokowa 2020-10-12 12:19:16
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia budowlanego polegającego na : budowie sieci wodociągowej DN 90 na odcinku między hydrofornią Żarnowiec a hydrofornią Odargowo, wzdłuż ulicy Na Stoku i ul. Polnej, na działkach nr 610, 607/53, 607/31, 1825 w obrębie Żarnowiec i działce nr 291/1 w obrębie Odargowo gmina Krokowa 2020-09-11 13:08:36
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie placu zabaw na działce nr 146/24 w miejscowości Parszkowo w obrębie Parszkowo-Kłanino gmina Krokowa 2020-09-08 14:31:11
Obwieszczenie-sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie boiska wielofunkcyjnego na działce nr 146/40 w miejscowości Parszkowo w obrębie Parszkowo-Kłanino gmina Krokowa 2020-09-08 14:30:08
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr 269/18, 276/15, 276/9, 276/21, 276/7, 276/22, 275 położonych w obrębie Goszczyno gmina Krokowa 2020-09-08 14:29:31
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.03.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-09-08 14:28:30
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr 228, 780, 765, 777, 722/2, 759 w obrębie Sławoszyno gmina Krokowa 2020-08-11 14:41:35
Obwieszczeniew sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr 228, 780, 765, 777, 722/2, 759 w obrębie Sławoszyno gmina Krokowa 2020-07-08 07:50:52
Obwieszczenie-o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec-Dmuchowo, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-06-24 08:10:52
Obwieszczenie -w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa) z rur PE o średnicy de63 mm na działkach nr 47/1, 47/2 w obrębie Minkowice oraz działkach nr 35, 37, 288, 287, 290, 310 w obrębie Goszczyno gmina Krokowa 2020-05-06 14:47:15
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie placu zabaw na części terenu działek nr 263 i 131/16 w obrębie Słuchowo gmina Krokowa 2020-05-06 14:42:51
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.01.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-05-06 14:41:49
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Wód Polskich w Gdańsku odnośnie wydania decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną 2020-05-05 15:04:53
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Wód Polskich w Gdańsku odnośnie wydania decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu na terenie działki nr 396/55 obr. Żarnowiec 2020-04-22 13:27:18
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej wysokiego napięcia WN ? 110 kV na części działki nr 309 obręb Tyłowo gmina Krokowa 2020-04-16 13:36:52
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie placu zabaw na części terenu działek nr 263 i 131/16 w obrębie Słuchowo gmina Krokowa 2020-03-20 12:14:40
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej podziemnej linii kablowej wysokiego napięcia WN ? 110 kV na części działki nr 309 obręb Tyłowo gmina Krokowa 2020-03-17 10:37:26
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie ?Łąk Żarnowieckich?i ?Łąk Lubkowskich?, gmina Krokowa , wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 2020-02-03 07:58:10
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie ?WIERZCHUCIŃSKICH BŁOT?, ?BIAŁOGÓRSKIEGO BAGNA? I ?BIAŁOGÓRSKIEJ STRUGI?, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-12-23 08:23:39
OBWIESZCZENIE o uchyleniu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2019-12-23 08:22:42
O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2019-12-16 11:21:52
O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2019-12-16 11:20:24
Obwieszczeniew sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa) z rur PE o średnicy de63 mm na działkach nr 47/1, 47/2 w obrębie Minkowice oraz działkach nr 35, 36/1, 37, 288, 287, 290, 332, 310 w obrębie Goszczyno gmina Krokowa 2019-12-11 09:41:56
Obwieszczenie -wydanie odmownej decyzji nr ZPGN.6733.05.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-11-21 16:39:56
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie części ?Łąk Odargowskich? i części ?Łąk Karwieńskich?, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu. 2019-11-13 08:36:08
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu miejscowego. 2019-11-13 08:31:28
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nN ? 0,4 kV, dla zasilenia obiektu technicznego na działkach nr 70/1, 70/2, 71 ? studni głębinowej, na części terenu działek nr 44/1, 44/7, 70/1, 70/2, 71, 84, 102 obręb Sławoszyno gmina Krokowa. 2019-10-08 13:17:55
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słuchowo, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-09-30 08:45:11
Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji 2019-09-17 14:28:30
Obwieszczenie-wydanie decyzji nr ZPGN.6730.100.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-09-09 15:11:31
Obwieszczenie-wydanie decyzji nr ZPGN.6730.99.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-09-09 15:10:54
Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nN ? 0,4 kV, dla zasilenia obiektu technicznego na działkach nr 70/1, 70/2, 71 ? studni głębinowej, na części terenu działek nr 44/1, 44/7, 70/1, 70/2, 71, 84, 102 obręb Sławoszyno gmina Krokowa 2019-08-13 15:07:47
Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części terenu działki nr 25/10 obręb Karwieńskie Błota gmina Krokowa 2019-08-13 15:06:34
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich o wszczęciu postępowania administracyjnego (dz. nr 217/4, obręb Żarnowiec, miejscowość Dębki, gmina Krokowa) 2019-08-13 11:30:09
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich o wszczęciu postępowania administracyjnego (dz. nr 217/4 obr.Żarnowiec) 2019-08-05 13:56:01
Obwieszczenie-wydanie decyzji nr ZPGN.6733.02.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-07-24 13:28:45
Obwieszczenie-wydanie decyzji nr ZPGN.6733.03.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-07-19 11:33:58
Obwieszczenie-wydanie decyzji nr ZPGN.6733.01.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-07-19 11:33:38
Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 248, 324/10 obręb Karlikowo gmina Krokowa 2019-07-05 13:26:29
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie i przebudowie elektroenergetycznej sieci rozdzielczej SN i nn i budowie stacji transformatorowej na terenie dziełek nr: 3/22, 3/24, 3/25, 3/26, 3/27 i części działek nr: 3/21, 3/33, 3/10, 3/29 w obrębie Sulicice gmina Krokowa. 2019-07-05 13:25:34
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie drewnianego mostu na rzece Piaśnicy w miejscowości Żarnowiec-Dmuchowo, na terenie części działek nr 187/11, 473, 50 obr. Żarnowiec gm. Krokowa, 2019-07-05 13:23:58
Wójt Gminy Krokowa zaprasza na spotkanie w sprawie przedstawienia wstępnego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019r. o godz. 16.00, w Domu Ludowym w Białogórze, ul. Morska 12 2019-06-21 11:12:01
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 248, 324/10 obręb Karlikowo gmina Krokowa 2019-06-04 08:15:29
Wójt Gminy Krokowa zaprasza na spotkanie w sprawie przedstawienia wstępnego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sławoszyno, które odbędzie się w dniu 16 maja 2019r. o godz. 16.00, w Domu Kultury w Sławoszynie, ul. Floriana Ceynowy 17 2019-05-10 09:10:54
Obwieszczenie- wydanie decyzji NR ZPGN.6733.164.2018 w sprawie uslalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-04-25 15:04:11
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: lokalizacji pomieszczenia technicznego niezbędnego dla funkcjonowania stacji bazowej telefonii komórkowej na części działki nr 142 w obrębie Jeldzino 2019-04-09 10:44:05
Obwieszczenie- nałożenie obowiązku na Gminę Krokowa przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku właściwych dokumentów w celu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 w trybie art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji poleg 2019-03-13 13:41:30
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie drewnianego mostu na rzece Piaśnicy w miejscowości Żarnowiec-Dmuchowo, na terenie części działek nr 187/11, 473, 50 obr. Żarnowiec gm. Krokowa 2019-03-13 13:36:12
Obwieszczenie-wydanie decyzji nr ZPGN.6733.08.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-03-13 13:33:49
Obwieszczenie-wydanie decyzji nr ZPGN.6733.07.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-02-28 09:35:17
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie istniejącej linii SN-15kV w celu usunięcia kolizji z projektowaną zabudową: - demontażu linii elektroenergetycznej SN-15kV na działkach nr: 313/3, 313/5, 313/6, 175/1, 175/3, 175/4, 170/2, - budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działkach nr: 170/2, 295/3, 293 w obrębie Odargowo gmina Krokowa 2019-02-28 09:34:28
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Prusewo, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-02-27 08:12:21
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach nr 69/2, 70, 71/16, 71/14, 71/15 w obrębie Lubocino gmina Krokowa. 2019-02-11 13:51:02
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr: 631, 632, 633 w obrębie Żarnowiec gmina Krokowa. 2019-02-11 13:49:34
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr: 633, 669, 648/1 w obrębie Żarnowiec gmina Krokowa 2019-02-11 13:48:41
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 44 m plus ok. 3 m odgromnik, szaf teletechnicznych usytuowanych u podnóża wieży, drogi kablowej oraz drogi dojazdowej na działce nr 86 obręb Białogóra gmina Krokowa. 2019-02-08 12:54:08
Obwieszczenie- o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec-Dmuchowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu miejscowego 2019-02-06 08:54:03
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie istniejącej linii SN-15kV w celu usunięcia kolizji z projektowaną zabudową: - demontażu linii elektroenergetycznej SN-15kV na działkach nr: 313/3, 313/5, 313/6, 175/1, 175/3, 175/4, 170/2, - budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działkach nr: 170/2, 295/3, 293 w obrębie Odargowo gmina Krokowa 2019-01-28 14:20:48
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach nr 69/2, 70, 71/16, 71/14, 71/15 w obrębie Lubocino gmina Krokowa 2019-01-28 14:20:02
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr: 633, 669, 648/1, 708 w obrębie Żarnowiec gmina Krokowa 2019-01-28 14:19:16
Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr: 631, 632, 633 w obrębie Żarnowiec gmina Krokowa 2019-01-28 14:18:25
Obwieszczenie-wydanie decyzji nr ZPGN.6733.04.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-01-14 08:31:23
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach nr 69/2, 70, 71/16, 71/14, 71/15 w obrębie Lubocino gmina Krokowa 2018-12-28 13:13:59
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr: 631, 632, 633 w obrębie Żarnowiec gmina Krokowa 2018-12-28 13:13:13
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr: 633, 669, 648/1, 708 w obrębie Żarnowiec gmina Krokowa 2018-12-28 13:11:00
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka linii kablowej nn 0,4 kV (wymiana z korektą części trasy) oraz budowie przyłącza kablowego dla zasilania działki nr 76/25 na działkach nr 69/8, 78/2, 76/25 w obrębie Połchówko gmina Krokowa 2018-12-18 13:02:49
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.05.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-11-16 13:30:58
Obwieszczenie -w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka linii kablowej nn 0,4 kV (wymiana z korektą części trasy) oraz budowie przyłącza kablowego dla zasilania działki nr 76/25 na działkach nr 69/8, 78/2, 76/25 w obrębie Połchówko gmina Krokowa 2018-11-16 13:30:15
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki nr 698/11 obręb Wierzchucino, gmina Krokowa 2018-10-24 14:43:57
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego dla wsi Sławoszyno oraz o przystapieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu miejscowego. 2018-10-18 08:19:57
Obwieszczenie- umarznie postępowania administracyjnego nr ZPGN.6733.07.2017, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV na działkach nr 1961, 1951, 1923, 339/1, 248/24,395/2, 392/6, 392/10, 245/21 253, 247/32 obr. Żarnowiec, gm. Krokowa. 2018-08-14 15:18:09
Obwieszczenie -umarznie postępowania administracyjnego nr ZPGN.6733.06.2017, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w postaci linii kablowej nn 0,4 kV, na działkach nr 13/2 i 14/39 w obr. Minkowice , gm. Krokowa 2018-08-14 15:16:37
Obwieszczenie -wydanie odmownej decyzji nr ZPGN.6733.01.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-04-16 13:03:37
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej w postaci linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej SN 15/0,4 kV/kV, linii kablowej nn 0,4kV do zasilenia zespołu domków letniskowych w miejscowości Dębki, gm. Krokowa, obręb Żarnowiec, działki nr: a) 416/1-x1, 416/1-x2, 412/17, 417/3, 412/18, 412/19, 416/2, 416/3, 416/4, 408/3, 410/9, 411, 419/11 ? kabel elektroenergetyczny SN 15kV, o 2018-02-14 11:32:29
Obwieszczenie -wydanie odmownej decyzji nr ZPGN.6733.06.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-02-14 11:31:18
Obwieszczenie -wydanie odmownej decyzji nr ZPGN.6733.12.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-02-12 14:34:40
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kłanino, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko 2018-01-03 08:12:44
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-01-03 08:11:24
Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na dz.nr 13/2 i nr 14/39 , położonych w obr.Minkowice, w gminie Krokowa 2018-01-02 12:49:22
Obwieszczenie - wydanie decyzji NR ZPGN.6733.11.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-01-02 12:48:29
Obwieszczenie- budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 720, 220/46, 220/15÷220/41 w obrębie Sławoszyno gmina Krokowa 2017-12-21 11:11:17
Obwieszczenie-wydanie decyzji NR ZPGN.6733.08.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-12-18 15:17:35
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w ramach którego będą realizowane m.in.: ? wiata o powierzchni do 100 m2, ? plac utwardzony i skanalizowany kanalizacją deszczową o pow. do 900 m2, ? kontener biurowy o pow. do 25 m2, ? dwa miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych, ? oświetlenie terenu, ? przyłącza wodociągowe, energetyczne i kana 2017-12-15 08:00:49
Obwieszczenie- w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 720, 220/46, 220/15÷220/41 w obrębie Sławoszyno gmina Krokowa. 2017-11-30 15:32:50
Obwieszczenie-wydanie decyzji NR ZPGN.6733.03.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-10-23 12:22:53
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV na działkach nr 1961, 1951, 1923, 339/1, 248/24,395/2, 392/6, 392/10, 245/21 253, 247/32 obr. Żarnowiec 2017-10-13 13:21:04
Obwieszczenie- o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4 kV na działkach nr 1961, 1951, 1923, 339/1, 248/24,395/2, 392/6, 392/10, 245/21 253, 247/32 obr. Żarnowiec 2017-10-13 13:20:05
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na dz.nr 13/2 i nr 14/39, położonych w obr.Minkowice, w gminie Krokowa. 2017-10-13 13:12:59
Obwieszczenie-o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu 2017-10-04 08:07:43
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działkach nr 171 i 139 w obrębie Karwieńskie Błota gmina Krokowa 2017-09-28 15:15:20
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie ?Łąk Żarnowieckich? i ?Łąk Lubkowskich?, gmina Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-09-13 08:29:48
Obwieszczenie- o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-09-13 08:27:51
Obwieszczenie- wydanie decyzji NR ZPGN.6733.19.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-09-06 14:03:56
Obwieszczenie- o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-08-09 08:15:46
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie doziemnej linii elektroenergetycznej SN 15kV relacji Białogóra - Dębki o długości 6959 mb, obręb Białogóra działki nr: 64/2, 105, 104, 119 i obr. Wierzchucino działki nr : 1090, 1126, 1130,1128, 484,557,558,559,467/2, 2017-08-07 15:15:30
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie skrzyżowania na części działek nr 55/13, 56, 57 w Kłaninie w obrębie Parszkowo-Kłanino gmina Krokowa 2017-08-01 15:31:08
Obwieszczenie- wydanie decyzji NR ZPGN.6733.04.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-07-26 15:01:24
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki nr 698/11 obręb Wierzchucino, gmina Krokowa. 2017-07-20 16:00:26
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki nr 64/19 obręb Lubocino gmina Krokowa. 2017-07-05 15:30:49
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki nr 64/19 obręb Lubocino gmina Krokowa. 2017-06-09 12:46:24
Obwieszczenie- wydanie decyzji NR ZPG.6733.10.2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-05-26 10:11:33
Obwieszczenie -wydanie odmownej decyzji nr ZPG.6733.01.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-05-15 12:53:44
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rozbiórce elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15 kV i budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SA-15kV , na działkach nr 15/6, 16, 17, 210/26 w obrębie Sulicice gm. Krokowa 2017-05-15 12:53:00
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działkach nr 171 i 139 w obrębie Karwieńskie Błota gmina Krokowa 2017-04-27 12:41:40
Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie doziemnej linii elektroenergetycznej SN 15kV relacji Białogóra - Dębki o długości 6959 mb, obręb Białogóra działki nr: 64/2, 105, 104, 119 i obr. Wierzchucino działki nr : 1090, 1126, 1130,1128, 484,557,558,559,467/2, 2017-03-27 09:05:09
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słuchowo, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu. 2017-03-23 08:52:48
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu. 2017-03-23 08:51:38
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu. 2017-03-23 08:50:37
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI ODARGOWO, GMINA KROKOWA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2017-03-23 08:48:41
Obwieszczeniepolegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na terenie działek nr: 1/25, 187/85, 203/200, 203/199, 203/198 i 187/87 położonych w obr. Żarnowiec, gm. Krokowa. 2017-03-22 14:32:22
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przedłużeniu terminu składania uwag 2017-03-03 08:55:12
Obwieszczeniew sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej w postaci linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej SN 15/0,4 kV/kV, linii kablowej nn 0,4kV do zasilenia zespołu domków letniskowych w miejscowości Dębki, gm. Krokowa, obręb Żarnowiec, działki nr: a) 416/1-x1, 416/1-x2, 412/17, 417/3, 412/18, 412/19, 416/2, 416/3, 416/4, 408/3, 410/9, 411, 419/11 ? kabel elektroenergetyczny SN 15kV, obr 2017-02-24 10:25:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu części wsi Lubkowo, gmina Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-02-22 08:04:26
Obwieszczenie- wydanie decyzji NR ZPG.6733.08.2016 w sprawie uslalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-02-08 08:53:41
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie: - sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, - sieci wodociągowej na terenie działek nr 23/3 i nr 23/15, położonych w obr. Sławoszyno, w celu zasilenia działek nr 23/4, 23/5, 23/7÷23/14 obręb Sławoszyno gmina Krokowa 2017-02-08 08:51:55
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI ODARGOWO, GMINA KROKOWA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2017-01-25 08:07:32
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej w ramach zaopatrzenia w wodę miejscowości Krokowa, Goszczyno, Jeldzino, Glinki na terenie części działek nr: 152, 176 w obrębie Krokowa i 62/2 w obrębie Minkowice, gmina Krokowa, w celu polepszenia warunków przesyłu wody 2017-01-17 14:46:51
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie: - sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, - sieci wodociągowej na terenie działek nr 23/3 i nr 23/15, położonych w obr. Sławoszyno, w celu zasilenia działek nr 23/4, 23/5, 23/7÷23/14 obręb Sławoszyno gmina Krokowa 2017-01-03 11:26:14
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej w ramach zaopatrzenia w wodę miejscowości Krokowa, Goszczyno, Jeldzino, Glinki na terenie części działek nr: 152, 176 w obrębie Krokowa i 62/2 w obrębie Minkowice, gmina Krokowa, w celu polepszenia warunków przesyłu wody 2016-12-12 14:51:08
Obwieszczenie - wydanie decyzji NR ZPG.6733.07.2016 w sprawie uslalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-11-25 13:34:39
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej zasilającej działkę nr 708/2 na częściach działek nr 607 i 671 w ul. Spokojnej i ul. Myśliwskiej w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa 2016-11-02 11:37:22
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki położonej w centralnej części miejscowości Dębki, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-10-25 08:57:30
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzialek położonych w północno-zachodniej części miejscowości Dębki w gminie Krokowa, wraz z prognoza oddziaływania na środowisko 2016-10-25 08:55:21
Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej zasilającej działkę nr 708/2 na częściach działek nr 607 i 671 w ul. Spokojnej i ul. Myśliwskiej w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa 2016-10-07 10:28:52
Obwieszczenie - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV na działkach nr: 45/9, 45/10, 270, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5 i 130/6 w obrębie Jeldzino, gm. Krokowa 2016-08-26 13:54:13
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV na działkach nr: 45/9, 45/10, 270, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5 i 130/6 w obrębie Jeldzino, gm. Krokowa 2016-08-10 15:24:14
Obwieszczenie - wydanie decyzji NR ZPG.6733.05.2016 w sprawie uslalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-08-04 12:28:37
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w Lisewie przy ul. Lisewskiej, na części działki nr 40/4 o klasie gruntu N obręb geodezyjny Krokowa w gminie Krokowa wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej Nr 1523G Minkowice ? Lisewo ? droga wojewódzka N 218 na części terenu działek nr 40/4, 40/1 i 41/1 w obrębie Krokowa gmina Krokowa 2016-07-21 14:04:23
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV na działkach nr: 45/9, 45/10, 270, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5 i 130/6 w obrębie Jeldzino, gm. Krokowa 2016-07-12 12:36:22
Obwieszczenie o Budowie 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wewnętrznymi drogami gruntowymi, na działce nr 220/12 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa 2016-06-27 08:24:01
Obwieszczenie -wydanie odmownej decyzji nr ZPG.6733.04.2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-06-22 11:50:20
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w Lisewie przy ul. Lisewskiej, na części działki nr 40/4 o klasie gruntu N obręb geodezyjny Krokowa w gminie Krokowa wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej Nr 1523G Minkowice ? Lisewo ? droga wojewódzka N 218 na części terenu działek nr 40/4, 40/1 i 41/1 w obrębie Krokowa gmina Krokowa 2016-06-22 11:49:18
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krokowa z dnia 30.05.2016r. nr ZPG.6733.04.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie domu opieki społecznej ""WIOSKA SENIORA"", w tym budynku głównego, 10 wolnostojących pawilonów mieszkalnych, portierni, dojść, dojazdów, parkingów oraz infrastruktury technicznej w ramach zabudowy usługowej na działce nr 39/1 w obrębie Parszkowo-Kłanino gmina Krokowa. - (artykuł stracił ważność) 2016-06-03 12:41:57
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w Lisewie przy ul. Lisewskiej, na części działki nr 40/3 o klasie gruntu N obręb geodezyjny Krokowa w gminie Krokowa wraz z budową zjazdu z drogi powiatowej Nr 1523G Minkowice ? Lisewo ? droga wojewódzka N 218 na części terenu działek nr 40/3, 40/1 i 41/1 w obrębie Krokowa g 2016-05-13 11:30:40
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na : budowie domu opieki społecznej ?Wioska Seniora?, w tym budynku głównego, 10 wolnostojących pawilonów mieszkalnych, portierni, dojść, dojazdów, parkingów oraz infrastruktury technicznej w ramach zabudowy usługowej na działce nr 39/1 w obrębie Parszkowo-Kłanino gmina Krokowa 2016-05-10 12:51:19
Obwieszczenie-o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi KŁANINO, gmina KROKOWA oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu miejscowego 2016-04-28 10:32:07
Obwieszczenie - wydanie decyzji NR ZPG.6733.03.2016 w sprawie uslalenia lokalizacji inwestycji celu publiczneg 2016-04-27 14:44:53
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krokowa z dnia 18.04.2016 roku nr ZPG.6733.02.2016 zawiadamiające o wydaniu w dniu 18.04.2016 roku decyzji nr ZPG.6733.02.2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, budowie wodociągu, rozbiórce i budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej, budowie nowych i przebudowie istniejących zjazdów z drogi gminnej oraz budowie parkingów, na terenie działek n - (artykuł stracił ważność) 2016-04-20 09:16:45
Obwieszczenie - wydanie decyzji NR ZPG.6733.20.2015 w sprawie uslalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-04-12 14:57:36
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV na działkach nr: 79, 25/2, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25/11, 25/12, 26 i 27 w obrębie Słuchowo, gm. Krokowa 2016-03-31 13:47:29
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie doziemnej linii elektroenergetycznej SN-15 kV relacji Białogóra Dębki na działce nr 560 obr. Wierzchucino 2016-03-31 13:46:25
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na : - przebudowie drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, - budowie wodociągu, - rozbiórce i budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej, - budowie nowych i przebudowie istniejących zjazdów z drogi gminnej oraz budowie parkingów na terenie działek nr: 33, 35, 36/1 (wyłącznie w zakresie wykonania wcinki projektowanej sieci wodociągowej do i 2016-03-22 15:03:52
Obwieszczenie - wydanie decyzji NR ZPG.6733.01.2016 w sprawie uslalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-03-14 15:30:59
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie boiska piłkarskiego, boiska treningowego z trawy syntetycznej, zaplecza szatni i sanitarnego dla zawodników, parkingu, przyłączy do obiektu oraz zagospodarowania terenu otaczającego, piłkochwytów, ogrodzenia terenu, oświetlenia boisk, ciągów pieszo-jezdnych na terenie działek nr: 215/3, 214/11, 214/13, 214/14, 214/15, 214/17, części 215/2 i 214/19 w obrębie geodezyj - (artykuł stracił ważność) 2016-03-11 11:35:50
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Prusewo, gmina Krokowa wraz ze strategiczną ocena oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2016-03-09 14:30:19
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na : budowie boiska piłkarskiego, boiska treningowego z trawy syntetycznej, zaplecza szatni i sanitarnego dla zawodników, parkingu, przyłączy do obiektu oraz zagospodarowania terenu otaczającego, piłkochwytów, ogrodzenia terenu, oświetlenia boisk, ciągów pieszo-jezdnych na terenie działek nr: 215/3, 214/11, 214/13, 214/14, 214/15, 214/17, części 215/2 i 215/2 w obrębie geod 2016-03-03 14:09:40
Informacja Wójta Gminy Krokowa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa 2016-02-29 13:32:25
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV na działkach nr: 79, 25/2, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25/11, 25/12, 26 i 27 w obrębie Słuchowo, gm. Krokowa 2016-02-23 15:12:28
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na : - przebudowie drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, - budowie wodociągu, - rozbiórce i budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej, - budowie nowych i przebudowie istniejących zjazdów z drogi gminnej oraz budowie parkingów na terenie działek nr: 33, 35, 36/1 (wyłącznie w zakresie wykonania wcinki projektowanej sieci 2016-02-19 14:23:50
Obwieszczenie - wydanie decyzji NR ZPG.6733.23.2015 w sprawie uslalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-02-04 15:02:43
Obwieszczenie - wydanie decyzji NR ZPG.6733.22.2015 w sprawie uslalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-02-04 15:02:18
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w drodze gminnej na działce nr 745 w miejscowości Żarnowiec, obręb Żarnowiec, gm. Krokowa, gm. Krokowa 2016-01-20 15:13:40
Obwieszczenie - wydanie odmownej decyzji NR ZPG.6733.01.2013 w sprawie uslalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-01-20 15:12:17
Obwieszczenie-o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych , położonego w rejonie ?Łąk Odargowskich?, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-01-18 08:45:10
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie: 1) kablowej linii elektroenergetycznej NN-0,4kV na działkach nr: - obręb Sławoszyno: 220/13, 614, 628, 640, 720, - obręb Karwieńskie Błota: 414/15, 420, 419, 413, 934 2) wraz z oświetleniem ulicznym na działkach nr: - obręb Sławoszyno: 220/13, 614, 720, - obręb Karwieńskie Błota: 414/15 gmina Krokowa 2016-01-15 15:22:45
Obwieszczenie- wydanie decyzji NR ZPG.6733.25.2015 w sprawie uslalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-01-15 15:21:01
Obwieszczenie- wydanie decyzji NR ZPG.6733.24.2015 w sprawie uslalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-01-15 15:20:17
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na; renowacji/modernizacji obiektu klasztoru i kościoła w Żarnowcu wraz z urządzeniem parkingu na potrzeby obsługi turystycznej na działkach nr: 529, 672/1 i części działki nr 672/2 w Żarnowcu, obręb geodezyjny Żarnowiec, gm. Krokowa 2015-12-29 13:57:04
Obwieszczenie- wydanie decyzji NR ZPG.6733.21.2015 w sprawie uslalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-12-28 13:38:55
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na; renowacji/modernizacji obiektu kościoła w Krokowej wraz z przebudową ciągu pieszo-jezdnego oraz renowacja parku w Krokowej na działkach nr : 200/2, 10/32, 10/24, 10/20, 10/1, 199/3, 199/2, 200/1, 199/1, 186/2, 186/1 w Krokowej, obr. Krokowa, gm. Krokowa 2015-12-28 13:37:34
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na : renowacji/modernizacji obiektu kościoła w Krokowej wraz z przebudową ciągu pieszo-jezdnego oraz renowacja parku w Krokowej na działkach nr : 200/2, 10/32, 10/24, 10/20, 10/1, 199/3, 199/2, 200/1, 199/1, 186/2, 186/1 w Krokowej, obr. Krokowa, gm. Krokowa. 2015-12-17 13:05:15
Obwieszczenie -w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na renowacji/modernizacji obiektu klasztoru i kościoła w Żarnowcu wraz z urządzeniem parkingu na potrzeby obsługi turystycznej na działkach nr: 529, 672/1 i części działki nr 672/2 w Żarnowcu, obręb geodezyjny Żarnowiec, gm. Krokowa 2015-12-17 13:04:21
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na - remoncie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, - remoncie nawierzchni utwardzonych z zagospodarowaniem wód deszczowych, - przebudowie instalacji oświetleniowej, - przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej na podziemną wraz z przepięciem zasilania energetycznego istniejących budynków mieszkalnych na terenie działek nr 2015-12-11 11:36:06
Obwieszczenie- ZPG.6733.08.2014- w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji , w części dotyczącej budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV i nn 0,4 kV, budowy słupowej stacji transformatorowej 15 kV/0,4 kV i budowie złączy kablowo-pomiarowych, na terenie działek nr 646/87, 604/115, 646/22 w obr. Karwieńskie Błota , gm. Krokowa. -umorzenie 2015-12-02 09:03:06
Obwieszczenie-ZPG.6733.19.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na , dla inwestycji polegającej na : - remoncie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, - remoncie nawierzchni utwardzonych z zagospodarowaniem wód deszczowych, - przebudowie instalacji oświetleniowej, - przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej na podziemną wraz z przepięciem zasilania energetycznego istniejących budynków mieszkalnych na tere 2015-12-02 09:01:09
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej 15 kV na dz. nr 12/5,13/2 , wymianie słupa linii napowietrznej elektroenergetycznej 15 kV na dz. nr 12/5, budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na dz.nr 13/2,14/39,15 , budowie stacji transformatorowej elektroenergetycznej słupowej 15/0,4 kV na dz. nr 13/2 , na terenie dz. nr12/5,13/2,14/39,15 położonych 2015-11-18 13:26:21
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie: 1) kablowej linii elektroenergetycznej NN-0,4kV na działkach nr: - obręb Sławoszyno: 220/13, 614, 628, 640, 720, - obręb Karwieńskie Błota: 414/15, 420, 419, 413, 934 2) wraz z oświetleniem ulicznym na działkach nr: - obręb Sławoszyno: 220/13, 614, 720, - obręb Karwieńskie Błota: 414/15 gmina Krokowa 2015-11-18 13:25:09
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na - remoncie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, - remoncie nawierzchni utwardzonych z zagospodarowaniem wód deszczowych, - przebudowie instalacji oświetleniowej, - przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej na podziemną wraz z przepięciem zasilania energetycznego istniejących budynków mieszkalnych na terenie działek nr: 33, 35, 36/1 (wyłąc 2015-11-13 10:47:55
Obwieszczenie - wydanie decyzji NR ZPG.6733.10.2015 w sprawie uslalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-11-09 12:28:40
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 2397 położonej w obrębie ewidencyjnym Karwieńskie Błota, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-11-05 08:37:04
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie doziemnej linii elektroenergetycznej SN-15 kV relacji Białogóra Dębki na działce nr 560 obr.Wierzchucino 2015-10-23 15:15:22
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV zlokalizowanej na działce nr ew.560 w obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa 2015-10-09 09:40:33
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na - remoncie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, - remoncie nawierzchni utwardzonych z zagospodarowaniem wód deszczowych, - przebudowie instalacji oświetleniowej, - przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej na podziemną wraz z przepięciem zasilania energetycznego istniejących budynków mieszkalnych na terenie działek nr: 33, 2015-10-09 09:39:27
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie doziemnej linii elektroenergetycznej SN-15 kV relacji Lubkowo-GPZ Opalino na działkach : - obręb Lubkowo: 143/1, 158/1, 143/2, 106/1, 107/1, 159/1, - obręb Kartoszyno: 206, 78/9, 103/8, 104/1, 78/5, 128/1, 128/2, 106/1, 106/2, 107/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 76/1, 77/1, - obręb Lubocino: 71/3, 25/1, 13/1, 23/1, - obręb Tyłowo: 66/5, 256/3, 256/1, 253/3, 4/3, 2015-10-01 15:11:19
Obwieszczenie-o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-09-15 08:16:39
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Kłanino. 2015-08-25 13:35:53
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie doziemnej linii elektroenergetycznej SN-15kV relacji Białogóra Dębki na działkach nr: 64/2, 105, 104, 119 obr. Białogóra nr: 1090, 1126, 1130, 1128 ,484, 557, 558, 559, 560, 467/2 obr.Wierzchucino 2015-08-19 09:38:33
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie doziemnej, linii elektroenergetycznej SN-15 kV relacji Lubkowo-GPZ Opalino na działkach : obręb Lubkowo: 143/1, 158/1, 143/2, 106/1, 107/1, 159/1, obręb Kartoszyno: 206, 78/9, 103/8, 104/1, 78/5, 128/1, 128/2, 106/1, 106/2, 107/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 76/1, 77/1, obręb Lubocino: 71/3, 25/1, 13/1, 23/1, obręb Tyłowo: 66/5, 256/3, 256/1, 253/3, 4/3, 248/3, 24 2015-08-19 09:36:50
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie chodnika i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Nr 1522G w miejscowości Kłanino na działkach nr 26/1, 25 i 24/1 obręb Kłanino Parszkowo, gmina Krokowa 2015-08-13 13:09:27
Obwieszczenie - wydanie decyzji NR ZPG.6733.12.2015 w sprawie uslalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-07-27 09:42:40
Obwieszczenie - wydanie decyzji NR ZPG.6733.11.2015 w sprawie uslalenia lokalizacji inwestycji celu publiczne 2015-07-21 15:19:08
Obwieszczenie - wydanie decyzji NR ZPG.6733.14.2015 w sprawie uslalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-07-10 15:05:45
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami do nieruchomości, studzienkami przyłączeniowymi podciśnieniowymi, kablem elektrycznym oraz rurociągiem tłocznym, wraz z budową Stacji podciśnieniowej w Sławoszynku, na działkach nr: 1/26, 1/27, 2/2, 3/25, 3/3, 3/4, 19, 220/14, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 608, 611, 613, 620, 624, 632, 633, 637, 2015-07-07 12:31:14
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części północnej miejscowości Kartoszyno, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2015-07-02 08:40:04
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej linii SN-15 kV na działce nr 404/5 w m.Dębki obr.Żarnowiec 2015-06-30 13:37:23
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Ogrodowej w miejscowości Krokowa wraz z kanalizacją deszczową, siecią kablową nn-0,4kV, oświetleniem, wodociągiem i 23 zjazdami z następującym zakresem robót: 1) budowa drogi wraz z oświetleniem na działkach nr: 135, 136, 137, 138, 139, 153, 154, 162 i 165, 2) budowa kanalizacji deszczowej na działkach nr: 147, 148, 152, 154 i 176, 3 2015-06-26 15:00:18
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie Stawo filtra wraz z doprowadzeniem ścieków oczyszczonych i odprowadzeniem kolektorem zrzutowym do rowu melioracyjnego wylotem brzegowym w ramach inwestycji: ?Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w gminie Krokowa ? Zadanie 2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłaninie? na działkach nr 37/10, 37/11 i 37 2015-06-26 14:59:18
Obwieszczenie -wydanie odmownej decyzji nr ZPG.6733.01.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-06-08 10:58:30
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami do nieruchomości, studzienkami przyłączeniowymi podciśnieniowymi, kablem elektrycznym oraz rurociągiem tłocznym, wraz z budową Stacji podciśnieniowej w Sławoszynku, na działkach nr: 1/26, 1/27, 2/2, 3/25, 3/3, 3/4, 19, 220/14, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 608, 611, 613, 620, 624, 632, 633, 637, 6 2015-06-03 10:15:46
Obwieszczenie - wydanie decyzji NR ZPG.6733.09.2013 w sprawie uslalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-06-02 14:28:22
Obwieszczenie - wydanie decyzji NR ZPG.6733.08.2015 w sprawie uslalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-05-28 15:20:15
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie zaplecza sportowo-rekreacyjnego poprzez przebudowę boiska lekkoatletycznego, infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej, energetycznej i budowie oświetlenia oraz miejsc parkingowych na dz. nr 2/25 w Krokowej, obręb geodezyjny Krokowa, gm. Krokowa 2015-05-25 15:12:32
Obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV zlokalizowanej na działce nr ew.560 w obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa 2015-05-22 15:01:18
Obwieszczenieo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 2397 położonej w obrębie ewidencyjnym Karwieńskie Błota, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko 2015-05-13 09:12:29
Obwieszczenie - wydanie decyzji NR ZPG.6733.09.2015 w sprawie uslalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-05-12 15:27:37
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie obiektu szkolnego wraz z przebudową infrastruktury podziemnej i zagospodarowaniem terenu na działce nr 2/25 w Krokowej, obręb geodezyjny Krokowa,gm. Krokowa 2015-05-08 09:36:08
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV zlokalizowanej na działce nr ew.560 w obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa 2015-05-05 11:08:21
Obwieszczenie-w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, na terenie dz. nr 85/27,85/1,18/1,17,87/10, 87/6,87/7 położonych w obr. Karwieńskie Błota, gmina Krokowa 2015-05-04 14:43:59
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie zaplecza sportowo-rekreacyjnego boiska lekkoatletycznego, infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej, energetycznej i budowie oświetlenia oraz miejsc parkingowych na dz. nr 2/25 w Krokowej, obręb geodezyjny Krokowa, gm. Krokowa 2015-04-24 11:54:05
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie obiektu szkolnego wraz z przebudową infrastruktury podziemnej i zagospodarowaniem terenu na działce nr 2/25 w Krokowej, obręb geodezyjny Krokowa, gm. Krokowa 2015-04-24 11:52:59
Obwieszczenie - wydanie decyzji NR ZPG.6733.02.2015 w sprawie uslalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-04-24 11:51:50
Obwieszczenie - wydanie decyzji NR ZPG.6733.03.2015 w sprawie uslalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-04-24 11:51:05
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra w gminie Krokowa, wraz z prognoza oddziaływania na środowisko 2015-04-16 08:03:50
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbiórce sieci gazowej PE DE 63 i budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE DE 63 na terenie działki nr 225/2 położonej w obr. Karlikowo , gmina Krokowa 2015-03-27 13:41:57
Obwieszczenie-w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii nn 0,4kV zlokalizowanej na działkach nr 270, , 179/8, 45/13, 182/9, 182/5 i 182/8 położonych w obr. Jeldzino, gm. Krokowa 2015-03-27 13:41:11