Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Krokowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie 0050.53.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 04.03.2024 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2024 r. w Urzędzie Gminy w Krokowej w zamian za święto przypadające w sobotę - tj., w inny dzień niż w niedzielę 2024-03-05 15:14:01
Zarządzenie 0050.52.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 29.02.2024 w sprawie zmiany planu finansowego 2024 rok 2024-03-05 15:12:29
Zarządzenie 0050.51.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 28.02.2024 w sprawie "Programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Krokowa na lata 2022-2025" 2024-03-05 15:11:22
Zarządzenie 0050.50.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 22.02.2024 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa 2024-03-05 15:09:42
Zarządzenie 0050.49.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 22.02.2024 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzenia postępowań 2024-03-05 15:08:12
Zarządzenie 0050.48.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 22.02.2024 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa na rok 2024 2024-03-05 15:05:56
Zarządzenie 0050.47.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 20.02.2024 w sprawie zmiany planu finansowego na 2024 rok 2024-03-05 15:01:38
Zarządzenie 0050.46.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 20.02.2024 w sprawie zmiany planu finansowego na 2024 rok 2024-03-05 15:00:56
Zarządzenie 0050.45.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 20.02.2024 w sprawie zmiany budżetu na rok 2024 2024-03-05 14:43:10
Zarządzenie 0050.44.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 19.02.2024 w sprawie powołania komisji do oceny udzielanie pożyczek dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego na wkład własny lub realizację projektów refundowanych, finansowanych ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych. 2024-03-05 14:42:13
Zarządzenie 0050.43.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 16.02.2024 w sprawie ustanowenia procedury udzielania pożyczek dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego na wkład własny lub realizację projektów refundowanych, finansowanych ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych. 2024-03-05 14:38:52
Zarządzenie 0050.42.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 16.02.2024 w sprawie zmiany planu finansowego na 2024 rok 2024-03-05 14:10:39
Zarządzenie 0050.41.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 13.02.2024 w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2023 rok dla celów korekty prawa odliczenia podatku VAT naliczonego oraz zastosowania proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2023 rok do odliczenia podatku VAT za 2024 rok, a także określenia prewskaźnika VAT na 2024 rok 2024-03-05 14:09:46
Zarządzenie 0050.40.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 13.02.2024 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert ogłoszonych przez Wójta Gminy Krokowa w dniu 04.01.2024 na realizacje zdań publicznych w rok 2024 2024-02-19 13:42:20
Zarządzenie 0050.39.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 07.02.2024 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie nieruchomości obręb Białogóra stanowiącej własność Gminy Krokowa 2024-02-19 13:40:50
Zarządzenie 0050.38.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.02.2024 w sprawie zmiany planu finansowego na 2024 rok 2024-02-19 13:39:19
Zarządzenie 0050.37.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.02.2024 w sprawie zmiany planu finansowego na 2024 rok 2024-02-19 13:38:53
Zarządzenie 0050.36.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.02.2024 w sprawie zmiany planu finansowego na 2024 rok 2024-02-19 13:38:19
Zarządzenie 0050.35.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.02.2024 w sprawie zmiany planu finansowego na 2024 rok 2024-02-19 13:37:47
Zarządzenie 0050.34.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.02.2024 w sprawie zmiany planu finansowego na 2024 rok 2024-02-19 13:35:31
Zarządzenie 0050.33.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.02.2024 w sprawie zmian budżetu rok 2024 2024-02-19 13:34:20
Zarządzenie 0050.32.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.02.2024 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej do dostępu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) 2024-02-19 13:31:33
Zarządzenie 0050.31.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.02.2024 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego 2024-02-19 13:28:28
Zarządzenie 0050.30.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.02.2024 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego 2024-02-19 13:15:13
Zarządzenie 0050.29.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 02.02.2024 w sprawie powołania komisji do oceny formalnej ofert złożonych w otwartych konkursach na realizacje zadań publicznych w 2024 r 2024-02-19 13:14:32
Zarządzenie 0050.28.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 01.02.2024 w sprawie powołania komisji do oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 z zakresu: Kultury, edukacji, ochrony dziedzictwa narodowego oraz mniejszości narodowych, etnicznych i języka regionalnego 2024-02-19 13:12:59
Zarządzenie 0050.27.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 31.01.2024 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa na rok 2024 2024-02-19 13:08:00
Zarządzenie 0050.26.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 30.01.2024 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa na rok szkolny 2024/2025 2024-02-19 13:06:29
Zarządzenie 0050.25.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 26.01.2024 w sprawie zmiany planu finansowego na 2024 rok 2024-02-19 13:02:55
Zarządzenie 0050.24.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 26.01.2024 w sprawie zmiany planu finansowego na 2024 rok 2024-02-19 13:02:30
Zarządzenie 0050.22.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 19.01.2024 w sprawie wyznaczenia Gminnego Koordynatora badania liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Krokowa 2024-02-19 13:01:56
Zarządzenie 0050.21.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 16.01.2024 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z Żarnowcu oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do wniesienia aportem 2024-02-19 13:00:38
Zarządzenie 0050.20.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 15.01.2024 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego 2024-02-19 12:57:26
Zarządzenie 0050.18.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 15.01.2024 w sprawie zmiany planu finansowego na 2024 rok 2024-02-19 12:55:08
Zarządzenie 0050.17.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 15.01.2024 w sprawie zmiany planu finansowego na 2024 rok 2024-02-19 12:54:40
Zarządzenie 0050.16.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 15.01.2024 w sprawie zmian budżetu rok 2024 2024-02-19 12:53:25
Zarządzenie 0050.14.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 04.01.2024 w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krokowej realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego 2024-02-19 12:49:59
Zarządzenie 0050.13.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 04.01.2024 w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krokowej realizacji programu "Asystent Osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego 2024-02-19 12:47:00
Zarządzenie 0050.12.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 02.01.2024 w sprawie zmiany planu finansowego na 2024 rok 2024-02-19 12:42:17
Zarządzenie 0050.11.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 02.01.2024 w sprawie zmiany planu finansowego na 2024 rok 2024-02-19 12:41:44
Zarządzenie 0050.10.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 02.01.2024 w sprawie zmian budżetu rok 2024 2024-02-19 12:39:21
Zarządzenie 0050.8.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 02.01.2024 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2024 rok 2024-02-19 12:38:09
Zarządzenie 0050.7.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 02.01.2024 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2024 rok 2024-02-19 12:21:38
Zarządzenie 0050.1.2024 Wójta Gminy Krokowa z dnia 02.01.2024 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2024 rok 2024-02-19 12:17:25
OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2024 - 2029 2023-12-14 14:04:04
Zarządzenie Nr 0050.86.2023 Wójta Gminy Krokowa z dnia 30.03.2023 roku w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółką z udziałem Gminy Krokowa 2023-07-03 12:29:17
Zarządzenie Nr 0050.99.2023 Wójta Gminy Krokowa z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag złożonych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu od dnia 07.03.2023 r. do 07.04.2023 r. z terminem składania uwag do dnia 21.04.2023 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, gm. Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-05-04 08:12:21
ZARZĄDZENIE 0050.1.2023 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie skrócenia dnia pracy w Urzędzie Gminy w Krokowej, w związku z koniecznością obniżenia czasu pracy o 8 godzin w zamian za święto 06.01.2023 2023-01-04 07:57:08
Zarządzenie 0050.384.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu od dnia 19.10.2022 do dnia 16.11.2022 r. z terminem składania uwag do dnia 30.11.2022 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goszczyno, gmina Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2022-12-21 14:03:19
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krokowa- zmiana nr 3 (zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r.) 2022-12-02 09:44:16
ZARZĄDZENIE NR 0050.334.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu od dnia 12.09.2022 r. do dnia 14.10.2022 r. z terminem składania uwag do dnia 28.10.2022 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2022-11-17 15:53:13
ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2022. WÓJTA GMINY KROKOWA Z DNIA 08.06.2022r. W SPRAWIE PRZYJĘCIA DOKUMENTU: MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU MIEJSOWOŚCI KŁANINO, GMINA KROKOWA I PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO TEGO PLANU. 2022-07-01 13:25:04
Zarządzenie Nr 0050.144.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 03 czerwca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia uwag złożonych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu od dnia 30.03.2022 r. do 29.04.2022 r. z terminem składania uwag do dnia 13.05.2022 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, gm. Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-07-01 13:23:58
Zarządzenie Nr. 0050.117.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.05.2022 W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Krokowa w dniu 05.04.2022 r. na realizacje zadań publicznych na rok 2022 z zakresu: Kultury, Edukacji, Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz Mniejszości Narodowych , Etnicznych i Języka Regionalnego 2022-05-10 10:15:36
Zarządzenie Nr.0050.116.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 04.05.2022 r. w sprawie: powołania Komisji do oceny formalnej ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu : Kultury, Edukacji, Ochrony Dziedzictwa Narodowego Oraz Mniejszości Narodowych , Etnicznych I Języka Regionalnego. 2022-05-10 10:11:36
Zarządzenie Nr. 0050.115.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 29.04.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Krokowa w dniu 05.04.2022 r. na realizacje zadań publicznych na rok 2022 z zakresu: Ratownictwa i Ochrony Ludności , Ekologii 2022-05-10 10:08:32
Zarządzenie Nr.0050.114.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 29.04.2022 r. w sprawie: powołania Komisji do oceny formalnej ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r . z zakresu : Ratownictwa i Ochrony Ludności, Ekologii . 2022-05-10 10:05:09
ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-05-10 09:57:21
ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-05-10 09:56:32
ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-05-10 09:55:55
ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-05-10 09:55:19
ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-05-10 09:53:02
ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-05-10 09:52:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.75.1.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej do prowadzenia spraw z zakresu przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 2022-05-10 09:45:15
ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu na 2022 rok 2022-05-10 09:41:45
ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i opłat za wynajem pojazdów oraz normy zużycia paliwa przez pojazdy będące własnością Gminy Krokowa. 2022-05-10 09:41:06
ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectwa Goszczyno 2022-05-10 09:39:47
ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości 2022-05-10 09:38:10
ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania dokumentacji niearchiwalnej z likwidowanych Szkół Podstawowych w Lubocinie oraz w Sławoszynie 2022-05-10 09:37:32
ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Lubocino, stanowiącej własność Gminy Krokowa. 2022-05-05 09:39:27
Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa nr 0050.103.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie dodania karty adresowej do Gminnej Ewidencji Zabytków 2022-04-28 13:29:33
Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa nr 0050.54.2020 z dnia 03 marca 2020 w sprawie aktualizacji karty adresowej w Gminnej Ewidencji Zabytków 2022-04-28 13:27:23
ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2022-04-11 15:13:22
Zarządzenie Nr 0050.83.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Kłanino, w gminie Krokowa , wniesionych w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w trakcie dyskusji publicznej oraz w wyznaczonym terminie po zakończeniu wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. 2022-04-11 15:12:48
ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia ?Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Krokowa na lata 2023 ? 2025?. 2022-04-11 15:11:38
ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2022-04-11 15:10:49
Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa 0050.66.1.2022 z dnia 21.03.2022 w sprawie zmiany rozstrzygnięcia Wójta Gminy Krokowa z dnia 14.12.2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 08.10.2009 r. do 06.11.2009 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Karwieńskie Błota I i II, gm. Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-04-07 15:28:09
Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa 0050.82.2022 z dnia 01.04.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-04-04 12:49:39
Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa 0050.81.2022 z dnia 01.04.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-04-04 12:49:15
Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa 0050.80.2022 z dnia 01.04.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-04-04 12:48:39
Zarządzenie Wójta Gminy krokowa 0050.79.2022 z dnia 01.04.2022 w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Krokowej 2022-04-04 12:47:37
Zarządzenie Wójta 0050.78.2022 z dnia 01.04.2022 w sprawie zmiany planu finansowego środków otrzymanych w ramach Polskiego Ładu. 2022-04-04 12:44:15
Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa 0050.77.2022 z dnia 31.03.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-04-04 12:42:23
Zarządzenie 0050.75.2022 z dnia 28.03.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego środków otrzymanych w ramach Funduszy Pomocy na 2022 rok 2022-03-30 14:41:39
Zarządzenie 0050.72.2022 z dnia 22.03.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 14:40:25
Zarządzenie 0050.71.2022 z dnia 28.03.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 14:39:47
Zarządzenie 0050.70.2022 z dnia 22.03.2022 w sprawie zmian budżetu na rok 2022 2022-03-30 14:38:23
Zarządzenie 0050.58.2022 z dnia 10.03.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 14:36:45
Zarządzenie 0050.57.2022 z dnia 10.03.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 14:36:24
Zarządzenie 0050.56.2022 z dnia 10.03.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 14:35:40
Zarządzenie 0050.55.2022 z dnia 10.03.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 14:34:26
Zarządzenie 0050.54.2022 z dnia 10.03.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 14:33:34
Zarządzenie 0050.53.2022 z dnia 10.03.2022 w sprawie zmian budżetu na rok 2022 2022-03-30 14:32:46
Zarządzenie 0050.50.2022 z dnia 01.03.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 14:31:45
Zarządzenie 0050.49.2022 z dnia 01.03.2022 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Krokowa 2022-03-30 14:31:00
Zarządzenie 0050.48.2022 z dnia 28.02.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 14:10:33
Zarządzenie 0050.47.2022 z dnia 28.02.2022 w sprawie zmian budżetu na rok 2022 2022-03-30 14:10:02
Zarządzenie 0050.46.2022 z dnia 10.02.2022 w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2021 rok dla celów korekty prawa odliczenia podatku VAT naliczonego oraz zastosowania proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2021 rok do odliczenia podatku VAT za 2021 rok, a także określenia prewskaźnika VAT na 2022 rok 2022-03-30 14:08:43
Zarządzenie 0050.45.2022 z dnia 10.02.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:53:54
Zarządzenie 0050.44.2022 z dnia 10.02.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:53:09
Zarządzenie 0050.43.2022 z dnia 10.02.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:52:08
Zarządzenie 0050.42.2022 z dnia 10.02.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:51:28
Zarządzenie 0050.41.2022 z dnia 10.02.2022 w sprawie zmian budżetu na rok 2022 2022-03-30 13:50:45
Zarządzenie 0050.38.2022 z dnia 03.02.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok 2022-03-30 13:49:54
Zarządzenie 0050.37.2022 z dnia 03.02.2022 w sprawie zmiany planu finansowego środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok 2022-03-30 13:49:09
Zarządzenie 0050.36.2022 z dnia 03.02.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:47:09
Zarządzenie 0050.35.2022 z dnia 03.02.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:46:44
Zarządzenie 0050.34.2022 z dnia 03.02.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:45:58
Zarządzenie 0050.19.2022 z dnia 14.01.2022 w sprawie zmiany planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:45:11
Zarządzenie 0050.18.2022 z dnia 14.01.2022 w sprawie zmian budżetu na rok 2022 2022-03-30 13:44:05
Zarządzenie 0050.16.2022 z dnia 04.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego środków otrzymanych w ramach Polskiego Ładu 2022-03-30 13:43:17
Zarządzenie 0050.13.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022-03-30 13:31:43
Zarządzenie 0050.12.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok 2022-03-30 13:30:51
Zarządzenie 0050.11.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:29:34
Zarządzenie 0050.10.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:29:05
Zarządzenie 0050.09.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:28:40
Zarządzenie 0050.08.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:28:10
Zarządzenie 0050.07.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:27:50
Zarządzenie 0050.06.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:27:29
Zarządzenie 0050.05.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:27:03
Zarządzenie 0050.04.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:26:03
Zarządzenie 0050.03.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:25:24
Zarządzenie 0050.02.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:25:01
Zarządzenie 0050.01.2022 z dnia 03.01.2022 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok 2022-03-30 13:24:14
ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Krokowa 2022-03-28 11:37:35
ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 15 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Krokowej 2022-03-28 11:36:15
Zarządzenie 0050.66.1.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmiany rozstrzygnięcia Wójta Gminy Krokowa z dnia 14.12.2009r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 08.10.2009r. do 06.11.2009r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Karwieńskie Błota I i II, gm. Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-03-28 11:35:26
ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalisty ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 2022-03-24 14:03:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa. 2022-03-24 14:03:23
ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ?Strategii Rozwoju Gminy Krokowa na lata 2021-2030? 2022-03-24 14:02:36
ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 53/6 obręb Białogóra, gmina Krokowa, na czas oznaczony do 3 miesięcy oraz ustalenia stawki czynszu za dzierżawę. 2022-03-24 14:01:50
ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, położonej w obrębie Żarnowiec, gm. Krokowa, przeznaczonej do oddania w użyczenie, na okres do 3 lat. 2022-03-24 14:01:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. 2022-03-24 14:00:21
ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. 2022-03-24 13:59:43
ZARZĄDZENIE 0050.52.2022 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 08 marca 2022 r. w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Goszczyno 2022-03-24 13:59:04
Zarządzenie 0050.51.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 03 marca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra w gminie Krokowa wniesionych w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dyskusji publicznej oraz w wyznaczonym terminie po zakończeniu wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu 2022-03-09 14:31:05
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.26.2022 Wójta Gminy Krokowa z dnia 31 stycznia 2022 r - Regulamin rekrutacji 2022-02-07 09:18:08
Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa 0050.25.2022 z dnia 31.01.2022 2022-02-01 15:09:48
Zarządzenie 0050.290.2021 Wójta Gminy Krokowa z dnia 29.12.2021 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2022 r. w zamian na święto przypadające w sobotę oraz zmiany godzin pracy w innym dniu w Urzędzie Gminy w Krokowej. 2021-12-30 16:55:03
Aktualizacja wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2021, na potrzeby udzielania dotacji do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Krokowa - kwiecień 2021 2021-04-29 16:09:31
Zarządzenie 0050.86.2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2021 rok 2021-04-06 14:24:02
Zarządzenie 0050.85.2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2021 rok 2021-04-06 14:23:34
Zarządzenie 0050.84.2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2021 rok 2021-04-06 14:23:03
Zarządzenie 0050.83.2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie zmian budżetu na rok 2021 2021-04-06 14:22:27
Zarządzenie 0050.82.2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie ustalenia planu finansowego środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok 2021-04-06 14:21:25
Zarządzenie 0050.80.2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2021 rok 2021-04-06 14:19:58
Zarządzenie 0050.79.2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2021 rok 2021-04-06 14:18:42
Zarządzenie 0050.78.2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2021 rok 2021-04-06 14:18:14
Zarządzenie 0050.77.2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2021 rok 2021-04-06 14:17:29
Zarządzenie 0050.76.2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2021 rok 2021-04-06 14:16:40
Zarządzenie 0050.75.2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2021 rok 2021-04-06 14:14:35
Zarządzenie 0050.74.2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie ustalenia planu finansowego środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok 2021-04-06 14:13:03
Zarządzenie 0050.73.2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie ustalenia planu finansowego środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok 2021-04-06 14:12:28
Zarządzenie 0050.72.2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie ustalenia planu finansowego środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok 2021-04-06 14:11:49
Zarządzenie 0050.71.2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie zmiany planu finansowego na 2021 rok 2021-04-06 14:09:55
Zarządzenie 0050.70.2021 z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w pracy Urzędu Gminy Krokowa oraz podległych jej jednostek organizacyjnych związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 2021-03-30 10:09:56
Zarządzenie 0050.68.2021 z dnia 16.03.2021 w sprawie zmiany planu finansowego na 2021 rok 2021-03-30 09:49:53
Zarządzenie 0050.67.2021 z dnia 16.03.2021 w sprawie zmian budżetu na rok 2021 2021-03-30 09:49:16
Zarządzenie 0050.66.2021 z dnia 12.03.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego 12.02.2021 realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-03-30 09:48:21
Zarządzenie 0050.65.2021 z dnia 12.03.2021 w sprawie powołania komisji do oceny formalnej ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-03-30 09:46:11
Zarządzenie 0050.64.2021 z dnia 11.03.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2020 rok 2021-03-30 09:43:32
Zarządzenie 0050.63.2021 z dnia 10.03.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia FIN.837.VII.2018 Wójta Gminy Krokowa z dnia 12.01.201 w sprawie wprowadzenia zasada (polityki) rachunkowości. 2021-03-30 09:41:56
Zarządzenie 0050.62.2021 z dnia 08.03.2021 w sprawie zmiany planu finansowego na 2021 rok 2021-03-30 09:37:11
Zarządzenie 0050.61.2021 z dnia 08.03.2021 w sprawie zmiany planu finansowego na 2021 rok 2021-03-30 09:36:07
Zarządzenie 0050.60.2021 z dnia 08.03.2021 w sprawie zmiany budżetu na rok 2021 2021-03-30 09:35:27
Zarządzenie 0050.59.2021 z dnia 08.03.2021 w sprawie ustalenia planu finansowego na 2021 rok 2021-03-30 09:34:26
Zarządzenie 0050.58.2021 z dnia 08.03.2021 w sprawie zmiany planu finansowego na 2021 rok 2021-03-30 09:33:39
Zarządzenie 0050.57.2021 z dnia 04.03.2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w obrębie Słuchowo, gm. Krokowa. 2021-03-30 09:28:22
Zarządzenie 0050.56.2021 z dnia 26.02.2021 w sprawie określenia zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacja zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-03-30 09:26:25
Zarządzenie 0050.55.2021 z dnia 26.02.2021 w sprawie zmiany planu finansowego na 2021 rok 2021-03-30 09:23:59
Zarządzenie 0050.54.2021 z dnia 26.02.2021 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Krokowa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w obrębie Parszkowo-Kłanino, gm. Krokowa. 2021-03-30 09:21:11
Zarządzenie 0050.53.2021 z dnia 18.02.2021 w sprawie ustalenia terminu przerwy wakacyjnej w 2021 roku dla publicznych żłobków wchodzących w skład Zespołu Żłobków Gminy Krokowa. 2021-03-30 09:18:52
Zarządzenie 0050.52.2021 z dnia 18.02.2021 w sprawie ustalenia terminu przerwy wakacyjnej w 2021roku dla publicznych przedszkoli, dla których Gmina Krokowa jest organem prowadzącym 2021-03-30 09:17:19
Zarządzenie 0050.51.2021 z dnia 18.02.2021 w sprawie zmiany planu finansowego na 2021 rok 2021-03-30 09:15:20
Zarządzenie 0050.50.2021 z dnia 18.02.2021 w sprawie zmiany planu finansowego na 2021 rok 2021-03-30 09:14:37
Zarządzenie 0050.49.2021 z dnia 18.02.2021 w sprawie zmiany planu finansowego na 2021 rok 2021-03-30 09:13:43
Zarządzenie 0050.48.2021 z dnia 18.02.2021 w sprawie zmiany planu finansowego na 2021 rok 2021-03-30 09:11:48
Zarządzenie 0050.46.2021 z dnia 18.02.2021 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 1182, obr. Wierzchucino 2021-03-30 09:09:56
Zarządzenie 0050.44.2021 z dnia 16.02.2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej 2021-03-29 14:40:15
Zarządzenie 0050.43.2021 z dnia 16.02.2021 w sprawie ustalenia rocznej struktury sprzedaży za 2020 rok dla celów korekty prawa odliczenia podatku VAT naliczanego oraz zastosowania proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2020 rok do odliczenia podatku VAT za 2021 rok, a także określenia prewskaźnika VAT na 2021 rok 2021-03-29 14:20:23
Zarządzenie 0050.42.2021 z dnia 16.02.2021 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 53/6 obr. Białogóra 2021-03-29 14:17:19
Zarządzenie 0050.41.2021 z dnia 15.02.2021 w sprawie stałej komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy Krokowa 2021-03-29 14:14:48
Zarządzenie 0050.40.1.2021 z dnia 15.02.2021 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Krokowa 2021-03-29 14:13:15
Zarządzenie 0050.40.2021 z dnia 09.02.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej dla pracownika Urzędu Gminy w Krokowej - Pana Józefa Miotk 2021-03-29 14:11:15
Zarządzenie 0050.39.2021 z dnia 09.02.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej dla pracownika Urzędu Gminy w Krokowej - Pani Małgorzaty Jurkiewicz 2021-03-29 10:05:13
Zarządzenie 0050.37.2021 z dnia 29.01.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Krokowa w dn. 04.01.2021 na realizację zadań publicznych na rok 2021 2021-03-29 10:00:00
Zarządzenie 0050.28.2021 z dnia 26.01.2021 w sprawie powołania komisji do oceny formalnej ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 2021-03-24 13:47:00
Zarządzenie 0050.27.2021 z dnia 21.01.2021 w sprawie zmiany planu finansowego na 2021 rok 2021-03-24 13:45:37
Zarządzenie 0050.25.2021 z dnia 21.01.2021 w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Krokowa. 2021-03-24 13:44:05
Zarządzenie 0050.22.2021 z dnia 18.01.2021 w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Karwieńskie Błoto Drugie 2021-03-24 13:42:22
Zarządzenie 0050.21.2021 z dnia 15.01.2021 w sprawie ogłoszenia wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2021 2021-03-24 13:40:04
Zarządzenie 0050.22.2021 z dnia 18 stycznia 2021 w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Karwieńskie Błoto Drugie 2021-01-18 15:24:29
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2020 r w Urzędzie Gminy w Krokowej w zamian za święto przypadające w sobotę - tj. w innym dniu niż niedziela 2020-12-01 08:03:58
Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa 0050.240.2020 z dnia 04.11.2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej do wykonywania czynności obejmujących realizację rządowego Programu "Wspieraj Seniora" 2020-11-09 08:17:24
Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa 0050.235.2020 z dnia 30.10.2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2020-11-09 08:14:51
Zarządzenie Wójta 0050.40.2019 z dnia 18.02.2019 w spr ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 2019-06-11 09:37:53
Zarządzenie Wójta 0050.2.2018 z dnia 23 listopada w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Sołectwie Białogóra 2018-12-14 13:11:56
Zmiana Zarządzenia nr OŚW.618.VII.2017 Wójta Gminy Krokowa z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie 2017-04-21 13:22:29
Zmiana Zarządzenia nr OŚW.618.VII.2017 Wójta Gminy Krokowa z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie 2017-04-21 13:20:45
Zarządzenie Nr OŚW.618.VII.2017 Wójta Gminy Krokowa z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie. 2017-04-06 14:57:22