Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Krokowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zamówienia publiczne


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała nr III/35/2024 Rady Gminy Krokowa z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek diet dla osób pełniących funkcje związane z przeprowadzeniem wyborów sołtysów Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 1 września 2024 r. 2024-06-27 10:16:23
Uchwała nr III/34/2024 Rady Gminy Krokowa z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach sołtysów Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 1 września 2024 r. 2024-06-27 10:15:31
Nr III/35/2024 w sprawie ustalenia wysokości stawek diet dla osób pełniących funkcje związane z przeprowadzeniem wyborów sołtysów Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 1 września 2024 r. . 2024-06-21 09:35:09
Nr III/34/2024 w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach sołtysów Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 1 września 2024 r. ; 2024-06-21 09:34:40
Nr III/33/2024 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Krokowa części nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Świecino i Połchówko; 2024-06-21 09:34:13
Nr III/32/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Goszczyno; 2024-06-21 09:33:44
Nr III/31/2024 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Krokowa własności działki położonej w Sławoszynie; 2024-06-21 09:33:16
Nr III/30/2024 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Krokowa, działki położonej w obrębie geodezyjnym Lubkowo; 2024-06-21 09:31:55
Nr III/29/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dębki, gmina Krokowa; 2024-06-21 09:31:23
Nr III/28/2024 w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2024 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie przyznania dotacji dla Domu Zakonnego Zgromadzenia Zmartwychwstańców w Dębkach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; 2024-06-21 09:30:53
Nr III/27/2024 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr LIV/528/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 15 września 2022r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krokowa spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania; 2024-06-21 09:30:23
Nr III/26/2024 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIII/687/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; 2024-06-21 09:29:54
Nr III/25/2024 o zmianie uchwały nr LXXIV/715/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.12.2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; 2024-06-21 09:29:17
Nr III/24/2024 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024 rok; 2024-06-21 09:28:52
Nr III/23/2024 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Krokowa do Rady Fundacji Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa; 2024-06-21 09:28:21
Nr III/22/2024 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krokowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2023 rok; 2024-06-21 09:27:47
Nr III/21/2024 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2023 rok; 2024-06-21 09:27:18
Nr III/20/2024 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krokowa wotum zaufania; 2024-06-21 09:26:48
Nr II/19/2024 w sprawie o zmianie uchwały nr LXXIV/715/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.12.2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa 2024-06-05 11:24:04
Nr II/18/2024 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024 rok; 2024-06-05 11:22:33
Nr II/17/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania polegającego na przebudowie oraz budowie przejść dla pieszych i dróg dla pieszych na terenie Powiatu Puckiego mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - chodnik Lisewo; 2024-06-05 11:22:08
Nr II/16/2024 w sprawie przyznania dotacji dla Domu Zakonnego Zgromadzenia Zmartwychwstańców w Dębkach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; 2024-06-05 11:21:32
Nr II/15/2024 w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Zwiastowania Pana w Żarnowcu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; 2024-06-05 11:21:01
Nr II/14/2024 w sprawie przyznania dotacji dla Zakonu Mniszek Benedyktynek, Opactwa p.w. Zwiastowania Pańskiego w Żarnowcu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; 2024-06-05 11:20:25
Nr II/13/2024 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Krokowa publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych; 2024-06-05 11:19:39
Nr II/12/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Wierzchucino, stanowiącej własność Gminy Krokowa; 2024-06-05 11:18:56
Nr II/11/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Żarnowiec, gm. Krokowa; 2024-06-05 11:18:26
Nr II/10/2024 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Krokowa do Związku Miast i Gmin Morskich; 2024-06-05 11:17:53
Nr I/9/2024 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krokowa 2024-05-13 08:11:43
Nr I/8/2024 w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Krokowa; 2024-05-13 08:11:15
Nr I/7/2024 w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego, Strategii Rozwoju i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Krokowa; 2024-05-13 08:10:46
Nr I/6/2024 w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Krokowa; 2024-05-13 08:10:18
Nr I/5/2024 w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krokowa; 2024-05-13 08:09:46
Nr I/4/2024 w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krokowa; 2024-05-13 08:09:17
Nr I/3/2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krokowa; 2024-05-13 08:08:51
Nr I/2/2024 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krokowa; 2024-05-13 08:08:23
Nr I/1/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krokowa; 2024-05-13 08:07:52
Nr I/9/2024 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krokowa. 2024-05-08 15:18:06
Nr I/8/2024 w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Krokowa; 2024-05-08 15:17:29
Nr I/7/2024 w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego, Strategii Rozwoju i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Krokowa; 2024-05-08 15:16:50
Nr I/6/2024 w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Krokowa; 2024-05-08 15:16:19
Nr I/5/2024 w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krokowa; 2024-05-08 15:15:38
Nr I/4/2024 w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krokowa; 2024-05-08 15:15:03
Nr I/3/2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krokowa; 2024-05-08 15:04:31
Nr I/2/2024 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krokowa; 2024-05-08 15:03:50
Nr I/1/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krokowa; 2024-05-08 15:02:48
Nr LXXX/748/2024 o zmianie uchwały nr LXXIV/715/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.12.2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa 2024-04-30 09:34:41
Nr LXXX/747/2024 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024 rok; 2024-04-30 09:33:53
Nr LXXIX/746/2024 w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2024 roku. 2024-04-07 11:29:03
Nr LXXIX/745/2024 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krokowa w 2024 roku; 2024-04-07 11:28:17
Nr LXXIX/744/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Krokowa; 2024-04-07 11:27:46
Nr LXXIX/743/2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu; 2024-04-07 11:27:08
Nr LXXIX/742/2024 w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa oraz nadania jej statutu; 2024-04-07 11:26:38
Nr LXXIX/741/2024 o zmianie uchwały nr LXXIV/715/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.12.2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; 2024-04-07 11:26:03
Nr LXXIX/740/2024 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024 rok; 2024-04-07 11:25:27
Nr LXXVII/731/2024 o zmianie uchwały nr LXXIV/715/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.12.2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa. 2024-03-06 10:05:31
Nr LXXVII/730/2024 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024 rok; 2024-03-06 10:04:52
Nr LXXVII/729/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Nowa Wieś Lęborska z przeznaczeniem na wkład własny dla inwestycji pn. ?Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku? realizowanej przez Lęborski Związek Powiatowo-Gminny w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych; 2024-03-06 10:04:00
Nr LXXVI/728/2024 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2024-01-29 09:38:55
Nr LXXVI/727/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Karwieńskie Błota, gmina Krokowa; 2024-01-29 09:38:20
Nr LXXVI/726/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Minkowice ? Świetlica, gmina Krokowa; 2024-01-29 09:37:52
Nr LXXVI/725/2024 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Krokowa działek położonych w Odargowie; 2024-01-29 09:37:03
Nr LXXVI/724/2024 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Krokowa działki położnej w Karwieńskich Błotach Pierwszych; 2024-01-29 09:36:32
Nr LXXVI/723/2024 w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXI/671/2023 Rad Gminy Krokowa z dnia 28 września 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 314 obręb Sławoszyno, stanowiącej własność Gminy Krokowa; 2024-01-29 09:36:00
Nr LXXVI/722/2024 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jeldzino, gmina Krokowa; 2024-01-29 09:35:20
Nr LXXVI/721/2024 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sławoszynko, sołectwo Karwieńskie Błoto Pierwsze, obręb Sławoszyno, gmina Krokowa; 2024-01-29 09:34:54
Nr LXXVI/720/2024 o zmianie uchwały nr LXXIV/715/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.12.2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; 2024-01-29 09:34:20
Nr LXXVI/719/2024 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024 rok; 2024-01-29 09:33:32
Uchwała nr LXXIV/706/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino Wybudowania III, gmina Krokowa. 2024-01-17 09:55:59
Nr LXXV/718/2023 o zmianie uchwały nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa 2023-12-29 09:45:14
Nr LXXV/717/2023 w sprawie zmian budżetu na 2023 rok 2023-12-29 09:44:07
Nr LXXIV/716/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2024 rok. 2023-12-27 10:19:57
Nr LXXIV/715/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; 2023-12-27 10:19:07
Nr LXXIV/714/2023 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych; 2023-12-27 10:18:20
Nr LXXIV/713/2023 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Pomorskiego zadań z zakresu budowy i remontu infrastruktury drogowej w pasie dróg wojewódzkich nr 213, 215 i 218 na obszarze Gminy Krokowa; 2023-12-27 10:17:33
Nr LXXIV/712/2023 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu; 2023-12-27 10:16:48
Nr LXXIV/711/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 2023-12-27 10:16:07
Nr LXXIV/710/2023 w sprawie przystąpienia Gminy Krokowa do realizacji Programu " Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego; 2023-12-27 10:15:31
Nr LXXIV/709/2023 w sprawie przystąpienia Gminy Krokowa do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ?Opieka wytchnieniowa? dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ? edycja 2024 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Krokowa; 2023-12-27 10:14:48
Nr LXXIV/708/2023 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Krokowa Nr 58/IX/99 z dnia 9 lipca 1999 roku w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom w miejscowości Białogóra, Sławoszyno, Parszczyce, wsi Górczyn oraz zmiany nazwy ulic Młyńskiej i Polnej w miejscowości Sławoszyno; 2023-12-27 10:14:10
Nr LXXIV/707/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 392/7 obręb Żarnowiec, gmina Krokowa; 2023-12-27 10:13:38
Nr LXXIV/706/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino Wybudowania III, gmina Krokowa; 2023-12-27 10:13:01
Nr LXXIV/705/2023 w sprawie o zmianie uchwały nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; 2023-12-27 10:12:16
Nr LXXIV/704/2023 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok; 2023-12-27 10:10:43
Uchwała nr LXXIII/696/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino - Centrum, gmina Krokowa 2023-12-12 09:46:44
Uchwała nr LXXIII/695/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Krokowa - Szkoła, gmina Krokowa 2023-12-12 09:46:07
Uchwała nr LXXIII/694/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brzyno - Centrum, gmina Krokowa 2023-12-12 09:45:15
Uchwała nr LXXIII/693/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Krokowa 2023-12-12 09:41:28
Nr LXXIII/703/2023 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych Rady Gminy Krokowa. 2023-12-06 09:54:50
Nr LXXIII/702/2023 w sprawie zmiany uchwały nr LIV/528/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 15 września 2022r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krokowa spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania; 2023-12-06 09:54:23
Nr LXXIII/701/2023 w sprawie wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024 ? 2028; 2023-12-06 09:53:12
Nr LXXIII/700/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem :Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024 ? 2028; 2023-12-06 09:52:25
Nr LXXIII/699/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024 - 2028; 2023-12-06 09:51:55
Nr LXXIII/698/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 - 2025 w Gminie Krokowa; 2023-12-06 09:51:19
Nr LXXIII/697/2023 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024; 2023-12-06 09:50:41
Nr LXXIII/696/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino ? Centrum, gmina Krokowa; 2023-12-06 09:50:02
Nr LXXIII/695/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Krokowa ? Szkoła, gmina Krokowa; 2023-12-06 09:49:25
Nr LXXIII/694/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brzyno ? Centrum, gmina Krokowa; 2023-12-06 09:49:00
Nr LXXIII/693/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Krokowa; 2023-12-06 09:47:54
Nr LXXIII/692/2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej; 2023-12-06 09:46:59
Nr LXXIII/691/2023 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji; 2023-12-06 09:46:07
Nr LXXIII/690/2023 w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Krokowa na lata 2024 - 2027?; 2023-12-06 09:45:18
Nr LXXIII/689/2023 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Słuchowo, gmina Krokowa; 2023-12-06 09:42:27
Nr LXXIII/688/2023 w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Krokowa do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych; 2023-12-06 09:41:51
Nr LXXIII/687/2023 w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; 2023-12-06 09:41:15
Nr LXXIII/686/2023 o zmianie uchwały nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; 2023-12-06 09:40:47
Nr LXXIII/685/2023 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok; 2023-12-06 09:40:17
Nr LXXIII/684/2023 określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na rzecz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań w zakresie innych zadań publicznych niż objęte przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 2023-12-06 09:39:47
Nr LXXII/683/2023 w sprawie przekazania skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pucku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę nr XLII/425/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych Rady Gminy Krokowa wraz z odpowiedzią na skargę. 2023-11-02 14:27:03
Nr LXXII/682/2023 w sprawie zmieniająca uchwałę nr XLVII/477/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie nadania nowego Statutu Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej i uchylająca uchwałę nr LXXI/665/2023 z dnia 28 września 2023r.; 2023-11-02 14:26:11
Nr LXXII/681/2023 w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa działki nr 149/3 obręb Sławoszyno do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Krokowa; 2023-11-02 14:25:41
Nr LXXII/680/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość położoną w obrębie Żarnowiec, gmina Krokowa; 2023-11-02 14:25:00
Nr LXXII/679/2023 w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Krokowa, zasad ustalania oraz terminów płatności; 2023-11-02 14:24:25
Nr LXXII/678/2023 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2023 roku; 2023-11-02 14:23:51
Nr LXXII/677/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krokowa; 2023-11-02 14:23:12
Nr LXXII/676/2023 w sprawie o zmianie uchwały nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; 2023-11-02 14:22:42
Nr LXXII/675/2023 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok; 2023-11-02 14:22:08
Nr LXXI/674/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w publicznych żłobkach prowadzonych przez Gminę Krokowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 2023-10-02 09:08:30
Nr LXXI/673/2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej; 2023-10-02 09:08:06
Nr LXXI/672/2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej; 2023-10-02 09:07:41
Nr LXXI/671/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 314 obręb Sławoszyno, stanowiącej własność Gminy Krokowa; 2023-10-02 09:07:14
Nr LXXI/670/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonych w obrębie Sławoszyno i Sulicice; 2023-10-02 09:06:48
Nr LXXI/669/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość oznaczoną nr 706/2 położoną w obrębie Karwieńskie Błota; 2023-10-02 09:06:17
Nr LXXI/668/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości nr 5/18 i nr 5/3 obręb Krokowa; 2023-10-02 09:05:49
Nr LXXI/667/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości oznaczonej nr 53/6 położonej w obrębie Białogóra; 2023-10-02 09:04:53
Nr LXXI/666/2023 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego; 2023-10-02 09:04:24
Nr LXXI/664/2023 w sprawie o zmianie uchwały nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; 2023-10-02 09:03:13
Nr LXXI/663/2023 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok; 2023-10-02 09:02:39
Nr LXX/662/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Minkowice Piekarnia. 2023-09-04 12:54:27
Nr LXX/661/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Karwieńskie Błoto Drugie, gmina Krokowa; 2023-09-04 12:53:58
Nr LXX/660/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości nr 414/4 obręb Karwieńskie Błota; 2023-09-04 12:53:31
Nr LXX/659/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość nr 408/1 obręb Żarnowiec; 2023-09-04 12:53:05
Nr LXX/658/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Białogóra; 2023-09-04 12:52:41
Nr LXX/657/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości nr 281 położonej w obrębie Brzyno, stanowiącej własność Gminy Krokowa; 2023-09-04 12:52:13
Nr LXX/656/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Białogórze stanowiącej własność Gminy Krokowa; 2023-09-04 12:51:46
Nr LXX/655/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Krokowa działek położonych w obrębie geodezyjnym Sławoszyno; 2023-09-04 12:51:17
Nr LXX/654/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Krokowa części działek położonych w obrębie geodezyjnym Minkowice; 2023-09-04 12:50:47
Nr LXX/653/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Krokowa działek położonych w obrębie geodezyjnym Sulicice; 2023-09-04 12:38:40
Nr LXX/652/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Krokowa części działek położonych w obrębie geodezyjnym Świecino i Połchówko; 2023-09-04 12:38:13
Nr LXX/651/2023 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody; 2023-09-04 12:37:44
Nr LXX/650/2023 w sprawie zmiany uchwały nr LXVI/610/2023 z dnia 30.03.2023 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2023 roku; 2023-09-04 12:37:16
Nr LXX/649/2023 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krokowa nr III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa oraz nadania jej statutu; 2023-09-04 12:36:48
Nr LXX/648/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w publicznych żłobkach prowadzonych przez Gminę Krokowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie; 2023-09-04 12:36:20
Nr LXX/647/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/294/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych; 2023-09-04 12:35:51
Nr LXX/646/2023 w sprawie zasad wnoszenia, cofania, zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego; 2023-09-04 12:35:24
Nr LXX/645/2023 w sprawie o zmianie uchwały nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; 2023-09-04 12:34:54
Nr LXX/644/2023 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok; 2023-09-04 12:34:23
Nr LXX/643/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Puckiego; 2023-09-04 12:33:49
Nr LXIX/642/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Karwieńskie Błoto Drugie, gmina Krokowa. 2023-08-18 10:39:49
Nr LXIX/641/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Karwieńskie Błoto Pierwsze, gmina Krokowa; 2023-08-18 10:39:09
Nr LXIX/640/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego; 2023-08-18 10:38:42
Nr LXIX/639/2023 zmieniająca uchwałę nr XLVII/477/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie nadania nowego Statutu Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej i uchylająca uchwałę nr LV/603/2023 z dnia 23 lutego 2023r.; 2023-08-18 10:37:54
Nr LXIX/638/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Krokowa publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych; 2023-08-18 10:37:23
Nr LXIX/637/2023 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych; 2023-08-18 10:36:56
Nr LXIX/636/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości nr 4/19 położonej w obrębie Krokowa, stanowiącej własność Gminy Krokowa; 2023-08-18 10:36:28
Nr LXIX/635/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości nr 5/13 i nr 5/14 obręb Krokowa; 2023-08-18 10:36:03
Nr LXIX/634/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości nr 149/1 położonej w obrębie Sławoszyno, stanowiącej własność Gminy Krokowa; 2023-08-18 10:35:35
Nr LXIX/633/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości nr 312 położonej w obrębie Białogóra, stanowiącej własność Gminy Krokowa; 2023-08-18 10:35:06
Nr LXIX/632/2023 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników; 2023-08-18 10:34:32
Nr LXIX/631/2023 w sprawie przejęcia od Województwa Pomorskiego zadań z zakresu budowy i remontu infrastruktury drogowej w pasie dróg wojewódzkich nr 213, 215 i 218 na obszarze Gminy Krokowa; 2023-08-18 10:34:00
Nr LXIX/630/2023 o zmianie uchwały nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; 2023-08-18 10:33:27
Nr LXIX/629/2023 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok; 2023-08-18 10:32:53
Nr LXVIII/628/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krokowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2022 rok. 2023-08-18 10:22:17
Nr LXVIII/627/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2022 rok; 2023-08-18 10:21:34
Nr LXVIII/626/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krokowa wotum zaufania; 2023-08-18 10:20:34
Nr LXVII/625/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej nr 669 i nr 671 obręb Karwieńskie Błota, gmina Krokowa. 2023-05-16 08:21:56
Nr LXVII/624/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa; 2023-05-16 08:21:17
Nr LXVII/623/2023 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2023 roku; 2023-05-16 08:20:38
Nr LXVII/622/2023 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa od dnia 1 września 2023 roku; 2023-05-16 08:19:51
Nr LXVII/621/2023 w sprawie o zmianie uchwały nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; 2023-05-16 08:18:53
Nr LXVII/620/2023 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok; 2023-05-16 08:18:21
Nr XVIII/172/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Krokowa i Powiatem Puckim w zakresie współfinansowania działalności Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Pucku; 2023-05-15 12:38:40
Nr XVIII/171/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krokowa na lata 2016-2025; 2023-05-15 12:37:46
Nr XVIII/170/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krokowa na lata 2016-2025; 2023-05-15 12:36:42
Nr LXVI/619/2023 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego. 2023-04-06 14:26:08
Nr LXVI/618/2023 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania; 2023-04-06 14:25:39
Nr LXVI/617/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goszczyno, gmina Krokowa; 2023-04-06 14:25:09
Nr LXVI/616/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa; 2023-04-06 14:24:28
Nr LXVI/615/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żarnowiec, gmina Krokowa; 2023-04-06 14:23:46
Nr LXVI/614/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wierzchucino, gmina Krokowa; 2023-04-06 14:23:15
Nr LXVI/613/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wierzchucino, gmina Krokowa; 2023-04-06 14:22:33
Nr LXVI/612/2023 w sprawie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Krokowa prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Lubkowie; 2023-04-06 14:21:59
Nr LXVI/611/2023 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krokowa 2023 roku; 2023-04-06 14:17:25
Nr LXVI/610/2023 w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2023 roku; 2023-04-06 14:16:57
Nr LXVI/609/2023 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krokowa; 2023-04-06 14:15:30
Nr LXVI/608/2023 w sprawie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Goszczyno na rzecz Gminy Krokowa; 2023-04-06 14:14:34
Nr LXVI/607/2023 w sprawie o zmianie uchwały nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; 2023-04-06 14:08:07
Nr LXVI/606/2023 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok; 2023-04-06 14:07:16
Nr LXV/605/2023 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ?SIM KZN Kaszuby? Sp. z o.o. 2023-03-01 11:05:21
Nr LXV/604/2023 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ?SIM KZN Kaszuby? spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 2023-03-01 11:04:55
Nr LXV/603/2023 w sprawie zmieniająca uchwałę nr XLVII/477/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie nadania nowego Statutu Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej; 2023-03-01 11:04:19
Nr LXV/602/2023 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Krokowej; 2023-03-01 11:03:49
Nr LXV/601/2023 w sprawie przystąpienia do uchylenia uchwały nr XLVII/478/2022 z dnia 31 marca 2022 r. Rady Gminy Krokowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwieńskie Błota I i II w gminie Krokowa w zakresie obejmującym fragment działki nr 1/6 położonej w obrębie Karwieńskie Błota, gmina Krokowa; 2023-03-01 11:02:56
Nr LXV/600/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Prusewo, gmina Krokowa; 2023-03-01 11:01:16
Nr LXV/599/2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej; 2023-03-01 11:00:40
Nr LXV/598/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej nr 587/7 i nr 587/8 obręb Żarnowiec, gmina Krokowa; 2023-03-01 11:00:04
Nr LXV/597/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresów obowiązywania umów dzierżaw, w drodze bezprzetargowej, części gruntu działki nr 423/8 obręb Żarnowiec, stanowiącej własność Gminy Krokowa; 2023-03-01 10:59:32
Nr LXV/596/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości nr 835 obręb Karwieńskie Błota; 2023-03-01 10:58:56
Nr LXV/595/2023 w sprawie określenia zasad przeznaczania dla jednostek pomocniczych gminy środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki; 2023-03-01 10:58:29
Nr LXV/594/2023 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2024; 2023-03-01 10:57:59
Nr LXV/593/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej; 2023-03-01 10:57:29
Nr LXV/592/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa; 2023-03-01 10:56:53
Nr LXV/591/2023 w sprawie zmiany uchwały nr LVII/546/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 20.10.2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krokowa; 2023-03-01 10:56:01
Nr LXV/590/2023 o zmianie uchwały nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; 2023-03-01 10:47:50
Nr LXV/589/2023 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok; 2023-03-01 10:47:06
Uchwała148/g235/P/22 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 listopada 2022 r. orzekająca nieważność § 4 badanej uchwały Nr LVII/548/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Krokowa w zakresie słów: "i wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2022 r.". 2023-02-13 08:54:04
LXIII/584/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i domu? na lata 2019-2023. 2023-02-03 08:48:18
LXIII/583/2023 w sprawie przystąpienia Gminy Krokowa do realizacji Programu " Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego; 2023-02-03 08:47:30
LXIII/582/2023 w sprawie przystąpienia Gminy Krokowa do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ?Opieka wytchnieniowa?? edycja 2023 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Krokowa; 2023-02-03 08:46:52
LXIV/588/2023 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krokowa. 2023-02-03 08:44:59
LXIV/587/2023 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa; 2023-02-03 08:44:19
LXIV/586/2023 o zmianie uchwały nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; 2023-02-03 08:43:36
LXIV/585/2023 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok; 2023-02-03 08:42:57
Nr LXII/581/2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w Gminie Krokowa. 2023-01-11 15:03:08
Nr LXII/580/2023 o zmianie uchwały Nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; 2023-01-11 15:02:34
Nr LXII/579/2023 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok; 2023-01-11 15:01:53
Nr LXI/578/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2023 rok. 2023-01-10 11:39:44
Nr LXI/577/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; 2023-01-10 11:39:14
Nr LXI/576/2022 w sprawie rozpatrzenia dwóch skarg A. W. na działania Wójta Gminy Krokowa; 2023-01-10 11:38:42
Nr LXI/575/2022 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przewozu dziecka niepełnosprawnego z Gminy Miasta Puck do Gminy Krokowej; 2023-01-10 11:38:09
Nr LXI/574/2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w Gminie Krokowa; 2023-01-10 11:37:42
Nr LXI/573/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość; 2023-01-10 11:36:56
Nr LXI/572/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu; 2023-01-10 11:36:27
Nr LXI/571/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 2023-01-10 11:35:53
Nr LXI/570/2022 o zmianie uchwały Nr XLIV/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; 2023-01-10 11:35:09
Nr LXI/569/2022 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok; 2023-01-10 11:34:34
Nr LX/568/2022 w sprawie odmowy uchylenia uchwały Rady Gminy Krokowa Nr XLIII/430/2021 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Krokowa z dnia 9 grudnia 2021 roku. 2022-12-15 15:34:50
Nr LX/567/2022 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023; 2022-12-15 15:34:23
Nr LX/566/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej; 2022-12-15 15:33:58
Nr LX/565/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Krokowa, działek położonych w obrębie geodezyjnym Lubkowo; 2022-12-15 15:33:18
Nr LX/5642022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość nr 476/3 obręb Żarnowiec; 2022-12-15 15:32:40
Nr LX/563/2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krokowa; 2022-12-15 15:32:07
Nr LX/562/2022 w sprawie przekazania skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pucku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę nr XLVI/458/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Krokowa uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach, wraz z odpowiedzią na skargę; 2022-12-15 15:31:39
Nr LX/561/2022 w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Krokowa uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach; 2022-12-15 15:30:45
Nr LX/560/2022 o zmianie uchwały Nr XLIV/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; 2022-12-15 15:30:05
Nr LX/559/2022 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok; 2022-12-15 15:29:28
Nr LIX/558/2022 w sprawie o zmianie uchwały Nr XLIV/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa 2022-12-15 15:26:23
Nr LIX/557/2022 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok; 2022-12-15 15:25:27
Nr LVIII/556/2022 o zmianie uchwały nr XLIV/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa 2022-11-03 08:19:09
Nr LVIII/555/2022 w sprawie zmian budżetu na 2022 rok 2022-11-03 08:15:48
Nr LVII/554/2022 w sprawie nieuwzględnienia petycji. 2022-10-21 14:21:23
Nr LVII/553/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino Wybudowania III; 2022-10-21 14:20:59
Nr LVII/552/2022 w sprawie uchylenia uchwały nr L/493/2022 Rady Gminy Krokowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino Wybudowania III; 2022-10-21 14:20:30
Nr LVII/551/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Krokowa prawa użytkowania wieczystego części działki położonej w Krokowej; 2022-10-21 14:19:59
Nr LVII/550/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości nr 5/3 i nr 5/18 obręb Krokowa; 2022-10-21 14:19:20
Nr LVII/549/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 53/1 położonej w obrębie Białogóra, gm. Krokowa; 2022-10-21 14:18:55
Nr LVII/548/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Krokowa; 2022-10-21 14:18:26
Nr LVII/547/2022 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa na 2023 roku; 2022-10-21 14:18:03
Nr LVII/546/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krokowa; 2022-10-21 14:17:39
Nr LVII/545/2022 w sprawie zmieniająca uchwałę nr XIV/149/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ?Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa?; 2022-10-21 14:17:12
Nr LVII/544/2022 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa; 2022-10-21 14:16:47
Nr LVI/543/2022 w sprawie przekazania skargi Wojewody Pomorskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Rady Gminy Krokowa nr XLVII/478/2022 z dnia 31 marca 2022 roku wraz z odpowiedzią na skargę 2022-10-18 12:35:57
Nr LVI/542/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2022-10-18 12:35:28
Nr LVI/541/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa 2022-10-18 12:34:28
Nr LVI/540/2022 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok 2022-10-18 12:32:56
Nr LIII/524/2022 w sprawie przekazania skargi Pana T.K. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Rady Gminy Krokowa nr XLVII/478/2022 z dnia 31 marca 2022 roku wraz z odpowiedzią na skargę. 2022-09-09 08:15:04
Nr LIII/523/2022 w sprawie: zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krokowa nr III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa oraz nadania je statutu. 2022-09-09 08:14:27
Nr LIII/522/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krokowa na rok szkolny 2022/2023 2022-09-09 08:13:41
Nr LIII/521/2022 w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Lubocinie 2022-09-09 08:12:55
Nr LIII/520/2022 w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Sławoszynie 2022-09-09 08:12:11
Nr LIII/519/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa. 2022-09-09 08:11:23
Nr LIII/518/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości nr 281 obręb Brzyno, gm. Krokowa. 2022-09-09 08:08:49
Nr LIII/517/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów mienia gminnego nieruchomości położonej w obrębie Parszkowo-Kłanino, stanowiącej własność Skarbu Państwa, których dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 2022-09-09 08:07:39
Nr LIII/516/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego przy ulicy Szkolnej 20/2 w Wierzchucinie wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej. 2022-09-09 07:55:55
Nr LIII/515/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego przy ulicy Lipowej nr 4/4 w Kłaninie wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej. 2022-09-09 07:54:46
Nr LIII/514/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 48/6 położonej w obrębie Odargowo, gm. Krokowa. 2022-09-09 07:50:47
Nr LIII/513/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 573/3 położonej w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa. 2022-09-09 07:49:39
Nr LIII/512/2022 o zmianie uchwały Nr XLIV/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa 2022-09-08 16:11:35
Nr LIII/511/2022 w sprawie zmian budżetu na 2022 rok 2022-09-08 16:01:20
Nr LIII/510/2022 w sprawie przejęcia od Powiatu Puckiego zadań z zakresu opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy infrastruktury drogowej w pasie drogi powiatowej nr 1523G na odcinku Minkowice - Lisewo 2022-09-08 16:00:09
Nr LII/502/2022 o zmianie uchwały Nr XLIV/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa 2022-09-08 15:55:51
Nr LII/501/2022 w sprawie zmian budżetu na 2022 rok 2022-09-08 15:52:43
Nr LII/500/2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Krokowa nr XXXVI/352/2021 z dnia 27 maja 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadań pn.: ?Przebudowa dróg powiatowych nr 1440G w m. Leśniewo, nr 1523G w m. Lisewo, nr 1524G w m. Jeldzino, nr 1525G w m. Karlikowo oraz nr 1526G w m. Lubkowo w zakresie budowy chodników/poboczy" oraz "Remont dróg powiatowych nr 1519G, 1506G i 1504G na terenie Powiatu Puckiego? zmienianej Uchwałami Rady Gminy Krokow 2022-09-08 15:49:15
Nr LII/509/2022 w sprawie przekazania skargi Pana T.S. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Rady Gminy Krokowa Nr XLIII/430/2021 z dnia 09.12.2021r. wraz z odpowiedzią na skargę 2022-09-08 15:42:51
Nr LII/508/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra w gminie Krokowa 2022-09-08 15:42:06
Nr LII/507/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Kłanino, gmina Krokowa. 2022-09-08 15:40:55
Nr LII/506/2022 w sprawie przekazania skargi według właściwości 2022-09-08 15:40:09
Nr LII/505/2022 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 2022-09-08 15:39:00
Nr LII/504/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 802 położonej w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa. 2022-09-08 15:37:55
Nr LII/503/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości nr 68/7 obręb Karwieńskie Błota, gm. Krokowa. 2022-09-08 15:35:45
Uchwała nr LII/508/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 30.06.2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra w gminie Krokowa 2022-08-25 12:29:33
Uchwała nr LII/507/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Kłanino, gm. Krokowa 2022-08-25 12:28:21
Uchwała Nr XXXII/285/2017 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Krokowa jest organem prowadzącym. 2017-04-06 14:54:49