Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Krokowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na terenie działek nr: 17/21, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 518/1, 518/2, 518/3, 518/4, 518/5, 518/6, 518/7, 518/8, 518/12, 518/13, 518/14, obręb Minkowice, gm. Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie - (artykuł stracił ważność) 2024-06-25 13:26:25
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na terenie działek nr: 17/21, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 518/1, 518/2, 518/3, 518/4, 518/5, 518/6, 518/7, 518/8, 518/12, 518/13, 518/14, obręb Minkowice, gm. Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie 2024-06-25 13:24:45
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi na odcinku DW213 - droga powiatowa nr 1524G Goszczyno - Jeldzino - (artykuł stracił ważność) 2024-06-11 16:34:18
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi na odcinku DW213 - droga powiatowa nr 1524G Goszczyno - Jeldzino 2024-06-11 16:32:46
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG i modułem ładowania pojazdów elektrycznych wraz z zapleczem usługowo-handlowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym samoobsługową myjnią samochodową na terenie działki o nr ewid. 199/9 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa - (artykuł stracił ważność) 2024-04-10 18:50:20
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG i modułem ładowania pojazdów elektrycznych wraz z zapleczem usługowo-handlowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym samoobsługową myjnią samochodową na terenie działki o nr ewid. 199/9 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa 2024-04-10 18:49:07
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 77/1 obręb Krokowa, gmina Krokowa - (artykuł stracił ważność) 2024-03-28 15:25:27
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 77/1 obręb Krokowa, gmina Krokowa 2024-03-28 15:24:12
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502G na odcinku Dębki - Odargowo - (artykuł stracił ważność) 2024-02-23 10:57:42
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502G na odcinku Dębki - Odargowo. 2024-02-23 10:55:20
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 9 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych na terenie działki o nr ewid. 346 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa - (artykuł stracił ważność) 2024-02-06 15:13:12
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 9 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych na terenie działki o nr ewid. 346 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa 2024-02-06 15:11:54
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Instalacja do przetwarzania odpadów (kruszarka) zlokalizowana na terenie działki nr 15/5 obręb Sulicice, gmina Krokowa - (artykuł stracił ważność) 2024-01-24 14:04:25
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Instalacja do przetwarzania odpadów (kruszarka) zlokalizowana na terenie działki nr 15/5 obręb Sulicice, gmina Krokowa 2024-01-24 14:02:53
Decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Realizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej wraz z wewnętrznymi drogami gruntowymi dla ich obsługi drogowej na działce 48/6 w obrębie Odargowo w gminie Krokowa". - (artykuł stracił ważność) 2023-12-11 14:20:38
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Realizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej wraz z wewnętrznymi drogami gruntowymi dla ich obsługi drogowej na działce 48/6 w obrębie Odargowo w gminie Krokowa". 2023-12-11 14:19:13
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN160, kanalizacji tłocznej DN63 oraz pompowni ścieków (budowa kanalizacji w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym) na terenie m. Goszczyno ? etap  - (artykuł stracił ważność) 2023-11-07 08:44:56
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN160, kanalizacji tłocznej DN63 oraz pompowni ścieków (budowa kanalizacji w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym) na terenie m. Goszczyno ? etap  2023-11-07 08:44:06
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do 23,7 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 55, 56, 57, 60, 61/1, 61/2, 62, 63/1, 63/2, 63/3 obręb Słuchowo, gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie - (artykuł stracił ważność) 2023-10-31 13:37:32
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do 23,7 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 55, 56, 57, 60, 61/1, 61/2, 62, 63/1, 63/2, 63/3 obręb Słuchowo, gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie 2023-10-31 13:36:37
Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa" 2023-09-28 13:33:41
Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa" 2023-09-28 13:33:18
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN160 (budowa kanalizacji w systemie grawitacyjnym na terenie m. Sulicice. Inwestycja prowadzona będzie po terenie działek: 187, 197, 200, 4, 6, 3/41- obręb ewidencyjny: Sulicice, w gminie Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie. - (artykuł stracił ważność) 2023-09-13 16:28:08
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN160 (budowa kanalizacji w systemie grawitacyjnym na terenie m. Sulicice. Inwestycja prowadzona będzie po terenie działek: 187, 197, 200, 4, 6, 3/41- obręb ewidencyjny: Sulicice, w gminie Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie. 2023-09-13 16:27:15
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN160 oraz kanalizacji tłocznej DN90, DN75 i DN50 wraz z przepompownią (budowa kanalizacji w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym na terenie miejscowości Jeldzino - Glinki. Inwestycja prowadzona będzie po terenie działek: 227/3, 228/3, 226/4, 226/7, 226/8, 278, 228/2, 204/2, 203/4, 205/1, 203/1, 203/9, 203/8, 203/10, 203/11, 234/2, 235/2, 236/2, 237/5, 227/2, 225/2, 201/7 - obręb ew - (artykuł stracił ważność) 2023-09-13 16:26:11
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN160 oraz kanalizacji tłocznej DN90, DN75 i DN50 wraz z przepompownią (budowa kanalizacji w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym na terenie miejscowości Jeldzino - Glinki. Inwestycja prowadzona będzie po terenie działek: 227/3, 228/3, 226/4, 226/7, 226/8, 278, 228/2, 204/2, 203/4, 205/1, 203/1, 203/9, 203/8, 203/10, 203/11, 234/ 2023-09-13 16:25:05
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 65/1, 65/12 (obręb 0010) w miejscowości Lubocino gmina Krokowa (proj. Lubocino II) - (artykuł stracił ważność) 2023-09-06 16:08:02
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 65/1, 65/12 (obręb 0010) w miejscowości Lubocino gmina Krokowa (proj. Lubocino II) 2023-09-06 16:07:12
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN160 (budowa kanalizacji w systemie grawitacyjnym na terenie m. Goszczyno - etap II" - (artykuł stracił ważność) 2023-09-06 16:05:38
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN160 (budowa kanalizacji w systemie grawitacyjnym na terenie m. Goszczyno - etap II" 2023-09-06 16:04:42
Decyzja dla przedsięwzięcia pn: "Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego, oraz budynku biurowego położonego na działkach ewidencyjnych o numerze 198/16, 198/17, 198/32, 198/33 w miejscowości Kartoszyno, gm. Krokowa, pow. pucki, dla potrzeb uruchomienia zakładu produkcyjnego Bio kompostu". - (artykuł stracił ważność) 2023-09-01 13:22:29
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego, oraz budynku biurowego położonego na działkach ewidencyjnych o numerze 198/16, 198/17, 198/32, 198/33 w miejscowości Kartoszyno, gm. Krokowa, pow. pucki, dla potrzeb uruchomienia zakładu produkcyjnego Bio kompostu". 2023-09-01 13:21:00
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa systemu fotowoltaicznego oraz hali namiotowej i kontenera socjalno-biurowego na terenie części działki o nr ew. 251/1 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa. - (artykuł stracił ważność) 2023-08-04 15:21:47
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa systemu fotowoltaicznego oraz hali namiotowej i kontenera socjalno-biurowego na terenie części działki o nr ew. 251/1 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa. 2023-08-04 15:20:31
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowości Sławoszyno". 2023-06-12 13:02:06
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowości Sławoszyno". - (artykuł stracił ważność) 2023-06-12 13:01:33
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru większej niż 10m3/h" 2023-05-04 14:13:04
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru większej niż 10m3/h" - (artykuł stracił ważność) 2023-05-04 14:10:01
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 65/1, 65/12 (obręb 0010) w miejscowości Lubocino,  Gmina Krokowa (proj. Lubocino I - (artykuł stracił ważność) 2023-05-03 09:06:35
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 65/1, 65/12 (obręb 0010) w miejscowości Lubocino,  Gmina Krokowa (proj. Lubocino I 2023-05-03 09:05:53
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 2 do głębokości 64,0 m, o wydajności do Q = 40,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Brzyno, gmina Krokowa na terenie działki o numerze ewidencyjnym 14, obręb 0002 Brzyno, gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie w ramach projektowanego wielootworowego ujęcia wód podziemnych oraz gospodarowanie wodą w - (artykuł stracił ważność) 2023-04-27 18:42:47
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 2 do głębokości 64,0 m, o wydajności do Q = 40,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Brzyno, gmina Krokowa na terenie działki o numerze ewidencyjnym 14, obręb 0002 Brzyno, gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie w ramach projektowanego wielootworow 2023-04-27 18:42:02
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 3 do głębokości 40,0 m, o wydajności do Q = 50,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Brzyno, gmina Krokowa na terenie działki o numerze ewidencyjnym 20/1, obręb 0002 Brzyno, gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie w ramach projektowanego wielootwor 2023-04-27 09:24:38
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 3 do głębokości 40,0 m, o wydajności do Q = 50,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Brzyno, gmina Krokowa na terenie działki o numerze ewidencyjnym 20/1, obręb 0002 Brzyno, gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie w ramach projektowanego wielootworowego ujęcia wód podziemnych oraz gospodarowanie wodą - (artykuł stracił ważność) 2023-04-27 09:23:49
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 4 do głębokości 63,0 m, o wydajności do Q = 50,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Brzyno, gmina Krokowa na terenie działki o numerze ewidencyjnym 20/1, obręb 0002 Brzyno, gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie w ramach projektowanego wielootworowego ujęcia wód podziemnych oraz gospodarowanie wodą 2023-04-25 15:22:55
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 4 do głębokości 63,0 m, o wydajności do Q = 50,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Brzyno, gmina Krokowa na terenie działki o numerze ewidencyjnym 20/1, obręb 0002 Brzyno, gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie w ramach projektowanego wielootwor 2023-04-25 15:21:50
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie obiektów produkcyjno - magazynowych w m. Kartoszyno na terenie działek nr 199/1, 199/2, 199/120, 199/121, wraz z infrastrukturą towarzyszącą - (artykuł stracił ważność) 2023-03-29 14:39:12
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie obiektów produkcyjno - magazynowych w m. Kartoszyno na terenie działek nr 199/1, 199/2, 199/120, 199/121, wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2023-03-29 14:37:31
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "realizacji punktu zbierania oraz przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w obrębie działki ewidencyjnej nr 199/151 obręb Kartoszyno, gm. Krokowa" - (artykuł stracił ważność) 2023-03-06 17:51:28
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "realizacji punktu zbierania oraz przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w obrębie działki ewidencyjnej nr 199/151 obręb Kartoszyno, gm. Krokowa". 2023-03-06 17:50:33
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ? Przebudowie drogi powiatowej nr 1526G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 do Kartoszyna?.  - (artykuł stracił ważność) 2023-01-12 16:30:45
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ? Przebudowie drogi powiatowej nr 1526G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 do Kartoszyna?.  2023-01-12 16:29:20
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN160, kanalizacji tłocznej DN75 oraz pompowni ścieków". Inwestycja prowadzona będzie po terenie działek: 212, 225/2, 223/2, 224/1, 224/2, 20/7, 20/1, 224/4, 231/8, 230, 231/2, 232/5, 231/6, 219/2 , 205 - Obręb ewidencyjny: Sulicice 196, 194/7, 190, 217 , 412/1 - Obręb ewidencyjny: Sławoszyno - (artykuł stracił ważność) 2022-11-09 15:24:42
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN160, kanalizacji tłocznej DN75 oraz pompowni ścieków". Inwestycja prowadzona będzie po terenie działek: 212, 225/2, 223/2, 224/1, 224/2, 20/7, 20/1, 224/4, 231/8, 230, 231/2, 232/5, 231/6, 219/2 , 205 - Obręb ewidencyjny: Sulicice 196, 194/7, 190, 217 , 412/1 - Obręb ewidencyjny: Sławoszyno  2022-11-09 15:24:00
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 71 ,77 w obrębie Sobieńczyce, gmina Krokowa" - (artykuł stracił ważność) 2022-11-03 15:53:16
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 71 ,77 w obrębie Sobieńczyce, gmina Krokowa" 2022-11-03 15:52:07
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej DN110, sieci kanalizacji sanitarnej DN200, kanalizacji tłocznej DN225 oraz pompowni ścieków - (artykuł stracił ważność) 2022-10-27 12:53:38
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  Budowie sieci wodociągowej DN110, sieci kanalizacji sanitarnej DN200, kanalizacji tłocznej DN225 oraz pompowni ścieków 2022-10-27 12:51:09
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budową drogi wewnętrznej na terenie działki o nr ew. 8/80 obręb Minkowice, gmina Krokowa - (artykuł stracił ważność) 2022-10-19 18:36:16
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budową drogi wewnętrznej na terenie działki o nr ew. 8/80 obręb Minkowice, gmina Krokowa 2022-10-19 18:35:23
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?Przebudowie drogi gminnej nr 108016G w m. Sulicice?. Inwestycja prowadzona będzie po terenie działek nr: 212, 225/2, 219/2, 219/1, 208/10, 228, 222, 223/1, 227/4, 227/4, 223/2, 224/1, 255/1, 255/2, 255/3, 261, 20/7, 20/1, 20/2, 231/9, 225/2, 224/2, 224/4, 231/8, 230, 230, 255/7, 255/10, 255/1, 226/1, 232/3, 232/5 w obrębie Sulicice, w gminie Krokowa, powiat pucki, - (artykuł stracił ważność) 2022-10-07 10:12:25
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Realizacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej wraz z wewnętrznymi drogami gruntowymi dla ich obsługi drogowej na działce 48/6 w obrębie Odargowo w gminie Krokowa" - (artykuł stracił ważność) 2022-08-03 14:22:38
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Realizacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej wraz z wewnętrznymi drogami gruntowymi dla ich obsługi drogowej na działce 48/6 w obrębie Odargowo w gminie Krokowa" 2022-08-03 14:21:27
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia stacji elektroenergetycznej w Żarnowcu, na terenie działki nr 397 w miejscowości Tyłowo, gmina Krokowa. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-27 18:35:49
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia stacji elektroenergetycznej w Żarnowcu, na terenie działki nr 397 w miejscowości Tyłowo, gmina Krokowa. 2022-06-27 18:34:54
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Magazyn Energii Elektrycznej Żarnowiec/Kartoszyno o mocy do 270 MW na działkach ewidencyjnych nr 198/1, 198/12, 198/14, 198/15, 198/27, 198/37, 198/38, 198/39, 198/40 198/41, 198/42 w obrębie Kartoszyno, w gminie Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie. - (artykuł stracił ważność) 2022-06-07 19:32:04
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Magazyn Energii Elektrycznej Żarnowiec/Kartoszyno o mocy do 270 MW na działkach ewidencyjnych nr 198/1, 198/12, 198/14, 198/15, 198/27, 198/37, 198/38, 198/39, 198/40 198/41, 198/42 w obrębie Kartoszyno, w gminie Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie. 2022-06-07 19:31:09
Podanie informacji do publicznej wiadomości: ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA POŁCHÓWKO zlokalizowana na działce nr 37 w obrębie Połchówko, gmina Krokowa 2022-03-22 18:51:20
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA POŁCHÓWKO zlokalizowana na działce nr 37 w obrębie Połchówko, gmina Krokowa - (artykuł stracił ważność) 2022-03-22 18:50:38
Podanie informacji do publicznej wiadomości: Infrastruktura techniczna do obsługi plantacji owoców jagodowych zlokalizowanej na działkach o nr ew.: 647/4, 647/5, 698, 700, 705, 706/2, 706/5, 707/1, 707/2, 726/3, 726/4, 762/2, 772, 773, 774, 740 i 779/1 obręb Karwieńskie Błota oraz działkach o nr ew.: 99/1, 107 i 111/1 obręb Odargowo, gmina Krokowa. 2022-03-10 13:18:50
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: Infrastruktura techniczna do obsługi plantacji owoców jagodowych zlokalizowanej na działkach o nr ew.: 647/4, 647/5, 698, 700, 705, 706/2, 706/5, 707/1, 707/2, 726/3, 726/4, 762/2, 772, 773, 774, 740 i 779/1 obręb Karwieńskie Błota oraz działkach o nr ew.: 99/1, 107 i 111/1 obręb Odargowo, gmina Krokowa. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-10 13:17:57
Podanie informacji do publicznej wiadomości: Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1446G w miejscowości Wierzchucino 2022-02-11 15:22:38
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1446G w miejscowości Wierzchucino - (artykuł stracił ważność) 2022-02-11 15:21:57
Podanie informacji do publicznej wiadomości: "Elektrownia Fotowoltaiczna Lubocino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowana na działce nr 71/12 w obrębie Lubocino, gmina Krokowa. 2022-01-25 19:16:02
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: "Elektrownia Fotowoltaiczna Lubocino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowana na działce nr 71/12 w obrębie Lubocino, gmina Krokowa. - (artykuł stracił ważność) 2022-01-25 19:15:07
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr 214/12 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa. - (artykuł stracił ważność) 2021-12-16 14:51:08
Podanie informacji do publicznej wiadomości - Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr 214/12 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa. 2021-12-16 14:49:27
Podanie informacji do publicznej wiadomości - Budowa zakładu przetwarzania kabli i produkcji elementów z regranulatu PVC oraz zbierania odpadów w miejscowości Kartoszyno, na działce ewidencyjnej nr 199/102, obręb Kartoszyno, gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie 2021-11-06 11:35:58
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa zakładu przetwarzania kabli i produkcji elementów z regranulatu PVC oraz zbierania odpadów w miejscowości Kartoszyno, na działce ewidencyjnej nr 199/102, obręb Kartoszyno, gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie - (artykuł stracił ważność) 2021-11-06 11:34:54
Podanie informacji do publicznej wiadomości - Przebudowa i rozbudowa Zakładu Produkcyjnego POLINORD Kartoszyno, ul. Spokojna 3, gm. Krokowa dz. nr 199/64, 199/65, 199/66 i 199/185, obr. 06 Kartoszyno 2021-10-18 12:29:31
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa i rozbudowa Zakładu Produkcyjnego POLINORD Kartoszyno, ul. Spokojna 3, gm. Krokowa dz. nr 199/64, 199/65, 199/66 i 199/185, obr. 06 Kartoszyno - (artykuł stracił ważność) 2021-10-18 12:28:20
Podanie informacji do publicznej wiadomości - Budowa hali namiotowej na terenie zakładu produkcyjnego Pipelife Polska S.A w Kartoszynie, działka nr 199/19 , obręb Kartoszyno, gm. Krokowa. 2021-10-15 13:29:05
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowie hali namiotowej na terenie zakładu produkcyjnego Pipelife Polska S.A w Kartoszynie, działka nr 199/19 , obręb Kartoszyno, gm. Krokowa - (artykuł stracił ważność) 2021-10-15 13:27:47
Podanie informacji do publicznej wiadomości -  Wykonanie  urządzenia  umożliwiającego  pobór wód  podziemnych  z  utworów  czwartorzędowych  otworem  studziennym  nr  1  do  głębokości 48,5 m, o wydajności do Q = 45,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Brzyno,  gmina  Krokowa  na  terenie  działki  o  numerze  ewidencyjnym  185/5,  obręb 0002  Brzyno,  gmina  Krokowa,  powiat  pucki,  województwo  pomorskie  w  celu gospodarowania  wodą  w  rolnictwie  polegającego  na  nawadnianiu  ciśnieniow 2021-07-29 07:49:13
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Wykonanie  urządzenia  umożliwiającego  pobór wód  podziemnych  z  utworów  czwartorzędowych  otworem  studziennym  nr  1  do głębokości 48,5 m, o wydajności do Q = 45,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Brzyno,  gmina  Krokowa  na  terenie  działki  o  numerze  ewidencyjnym  185/5,  obręb 0002  Brzyno,  gmina  Krokowa,  powiat  pucki,  województwo  pomorskie  w  celu gospodarowania  wodą  w  rolnictwie  polegającego  na  nawadnianiu  ciśnieniowym upr - (artykuł stracił ważność) 2021-07-29 07:47:53
Podanie informacji do publicznej wiadomości - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 79/10, nr 79/11, nr 79/12 obręb Krokowa (dawniej nr 79/3 obręb Krokowa), gmina Krokowa 2021-07-23 12:46:30
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 79/10, nr 79/11, nr 79/12 obręb Krokowa (dawniej nr 79/3 obręb Krokowa), gmina Krokowa - (artykuł stracił ważność) 2021-07-23 12:45:38
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr 198/3, 198/4 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa" - (artykuł stracił ważność) 2021-07-09 09:51:13
D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Połchówko" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 1 MW, na działce nr 83/1 obrębie ewidencyjnym Połchówko, w gminie Krokowa - (artykuł stracił ważność) 2021-06-15 09:04:45
Podanie informacji do publicznej wiadomości - Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Połchówko" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 1 MW, na działce nr 83/1 obrębie ewidencyjnym Połchówko, w gminie Krokowa 2021-06-15 09:02:24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
15 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Dariusz Kaleta

Data publikacji:
15 cze 2021, godz. 09:02

Osoba aktualizująca informacje

Data aktualizacji:
15 cze 2021, godz. 09:02