Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Krokowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenia i Informacje


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Wody Polskie 2022-07-06 10:47:15
Obwieszczenie- rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 391 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa 2024-07-12 14:31:10
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 391 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa 2024-07-12 14:30:10
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.Budowazespołu bateryjnych magazynów energii o mocy do 500 MW/1000 MWh wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i możliwością etapowania, zlokalizowanych na części dz. ewid. nr 247/9 w obrębie Tyłowo, gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie 2024-07-05 18:10:50
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Budowazespołu bateryjnych magazynów energii o mocy do 500 MW/1000 MWh wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i możliwością etapowania, zlokalizowanych na części dz. ewid. nr 247/9 w obrębie Tyłowo, gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie 2024-07-05 18:10:01
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach znak GOOŚ.6220.2.DŚU.2022 z dnia 7 czerwca 2022r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Magazynu Energii Elektrycznej Żarnowiec/Kartoszyno o mocy do 270 MW na działkach ewidencyjnych w obrębie Kartoszyno, w gminie Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie. 2024-06-27 14:13:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 27.06.2024 r. o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego gminy Krokowa. Termin składania wniosków do dnia 02.08.2024 r. 2024-06-27 08:29:54
Obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu postanowień dla przedsięwzięcia pn.:Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213, drogi powiatowej nr 1526G oraz drogi gminnej 108006G 2024-06-20 18:13:34
Obwieszczenie ? o wydaniu postanowień/opinii oraz art. 10 kpa- zawiadomienie o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn: Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na terenie działek nr: 17/21, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 518/1, 518/2, 518/3, 518/4, 518/5, 518/6, 518/7, 518/8, 518/12, 518/13, 518/14, obręb Minkowice, gm. Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie 2024-05-27 10:57:32
Obwieszczenie o wydaniu postanowień/opinii oraz art. 10 kpa- zawiadomienie o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn: "Budowa drogi na odcinku DW213 - droga powiatowa nr 1524G Goszczyno - Jeldzino" 2024-05-08 18:44:50
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brzyno-Centrum, dla fragmentu wsi Minkowice-Świetlica i dla północnej części obrębu Karwieńskie Błota, gmina Krokowa. 2024-04-30 10:56:45
Obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu postanowień dla przedsięwzięcia pn.: Budowa budynku usługowego, parkingu składającego się z 35 miejsc postojowych oraz stojaka na rowery na terenie działek 203/179 i 203/188, jed. ewid. Krokowa, obr. ewid. 221106_2.00022-Żarnowiec 2024-04-25 12:13:30
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Karwieńskie Błoto Drugie, gmina Krokowa. 2024-04-17 08:12:49
Obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu postanowień dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 4 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej do 45 MW (moc przyłączeniowa do 35 MW) ze stacjami transformatorowymi stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce 30/9 w obrębie Goszczyno w gminie Krokowa 2024-04-15 13:02:57
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Krokowa - Szkoła, gmina Krokowa. 2024-03-20 08:15:19
Obwieszczenie - o wydaniu postanowień/opinii oraz art. 10 kpa- zawiadomienie o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG i modułem ładowania pojazdów elektrycznych wraz z zapleczem usługowo-handlowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym samoobsługową myjnią samochodową na terenie działki o nr ewid. 199/9 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa 2024-03-18 13:52:19
Informacja o zmianie nazwy przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku usługowego, parkingu składającego się z 55 miejsc postojowych oraz stojaka na rowery na terenie działek 203/179 i 203/188, jed. ewid. Krokowa, obr. ewid. 221106_2.00022-Żarnowiec 2024-03-13 16:28:29
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa magazynu energii elektrycznej VIVOS 7 o mocy do 203.5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ewid. 142 obręb Tyłowo, gmina Krokowa 2024-03-11 13:56:14
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. Budowa magazynu energii elektrycznej VIVOS 7 o mocy do 203.5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce nr ewid. 142 obręb Tyłowo, gmina Krokowa 2024-03-11 13:55:19
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213, drogi powiatowej nr 1526G oraz drogi gminnej 108006G. 2024-03-01 12:06:57
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213, drogi powiatowej nr 1526G oraz drogi gminnej 108006G. 2024-03-01 12:05:56
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi na odcinku droga powiatowa nr 1503G w m. Goszczyno ? droga gminna nr 108013G-1 w m. Krokowa 2024-02-26 16:01:43
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi na odcinku droga powiatowa nr 1503G w m. Goszczyno ? droga gminna nr 108013G-1 w m. Krokowa 2024-02-26 16:00:55
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.Budowa budynku usługowego, parkingu składającego się z 55 miejsc postojowych oraz stojaka na rowery na terenie działek 203/179 i 203/188, jed. ewid. Krokowa, obr. ewid. 221106_2.00022-Żarnowiec 2024-02-06 15:16:53
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Budowa budynku usługowego, parkingu składającego się z 55 miejsc postojowych oraz stojaka na rowery na terenie działek 203/179 i 203/188, jed. ewid. Krokowa, obr. ewid. 221106_2.00022-Żarnowiec 2024-02-06 15:16:07
Obwieszczenie - o wydaniu postanowień/opinii oraz art. 10 kpa- zawiadomienie o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502G na odcinku Dębki - Odargowo" -- 2024-01-25 18:18:45
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa 35 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzeniami budowlanymi), w tym podziemnymi zbiornikami na nieczystości płynne oraz wewnętrzną drogą dojazdową, na dz. nr 12/13 i 12/32 obręb Minkowice, gmina Krokowa, powiat pucki 2024-01-25 18:17:44
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. Budowa 35 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzeniami budowlanymi), w tym podziemnymi zbiornikami na nieczystości płynne oraz wewnętrzną drogą dojazdową, na dz. nr 12/13 i 12/32 obręb Minkowice, gmina Krokowa, powiat pucki 2024-01-25 18:16:56
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa 4 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej do 45 MW (moc przyłączeniowa do 35 MW) ze stacjami transformatorowymi stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce 30/9 w obrębie Goszczyno w gminie Krokowa 2024-01-15 14:50:11
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. Budowa 4 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej do 45 MW (moc przyłączeniowa do 35 MW) ze stacjami transformatorowymi stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce 30/9 w obrębie Goszczyno w gminie Krokowa 2024-01-15 14:49:10
Obwieszczenie - o wydaniu postanowień/opinii oraz art. 10 kpa- zawiadomienie o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn "Budowa 9 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych na terenie działki o nr ewid. 346, obręb Sławoszyno, gmina Krokowa" 2024-01-15 10:45:33
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na terenie działek nr: 17/21, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 518/1, 518/2, 518/3, 518/4, 518/5, 518/6, 518/7, 518/8, 518/12, 518/13, 518/14, obręb Minkowice, gm. Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie. 2024-01-11 18:19:20
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na terenie działek nr: 17/21, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 518/1, 518/2, 518/3, 518/4, 518/5, 518/6, 518/7, 518/8, 518/12, 518/13, 518/14, obręb Minkowice, gm. Krokowa, powiat pucki, woj. pomorskie. 2024-01-11 18:18:28
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Karwieńskie Błoto Pierwsze, gmina Krokowa 2024-01-04 16:34:41
Program Ochrony Środowiska 2024-01-03 10:28:59
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi na odcinku DW213 - droga powiatowa nr 1524G Goszczyno - Jeldzino" 2023-12-21 15:18:10
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi na odcinku DW213 - droga powiatowa nr 1524G Goszczyno - Jeldzino" 2023-12-21 15:17:01
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG i modułem ładowania pojazdów elektrycznych wraz z zapleczem usługowo-handlowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym samoobsługową myjnią samochodową na terenie działki o nr ewid. 199/9 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa. 2023-12-19 13:42:53
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw płynnych z modułem LPG i modułem ładowania pojazdów elektrycznych wraz z zapleczem usługowo-handlowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym samoobsługową myjnią samochodową na terenie działki o nr ewid. 199/9 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa. 2023-12-19 13:42:10
Obwieszczenie - o wydaniu postanowień/opinii oraz art. 10 kpa- zawiadomienie o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Realizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej wraz z wewnętrznymi drogami gruntowymi dla ich obsługi drogowej na działce 48/6 w obrębie Odargowo w gminie Krokowa" 2023-11-28 16:48:20
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn: Budowa 9 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych na terenie działki o nr ewid. 346 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa 2023-11-10 09:55:24
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa 9 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych na terenie działki o nr ewid. 346 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa 2023-11-10 09:54:07
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn : "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502G na odcinku Dębki - Odargowo" 2023-10-25 11:54:54
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn : "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502G na odcinku Dębki - Odargowo" 2023-10-25 11:53:49
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krokowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino Wybudowania III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 października do 24 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa, 84-110 Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, w godzinach 7.30 ÷ 15.30 2023-10-18 08:06:24
Obwieszczenie ? o wydaniu postanowień/opinii oraz art. 10 kpa- zawiadomienie o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN160, kanalizacji tłocznej DN63 oraz pompowni ścieków(budowa kanalizacji w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym na terenie m. Goszczyno ? etap I 2023-10-17 11:28:26
Obwieszczenie/zawiadomienie o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku- umorzenie postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN160 (budowa kanalizacji w systemie grawitacyjnym na terenie  m. Goszczyno - etap II 2023-10-03 12:45:37
Obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Realizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej wraz z wewnętrznymi drogami gruntowymi dla ich obsługi drogowej na działce 48/6 w obrębie Odargowo w gminie Krokowa" 2023-09-08 20:34:30
Obwieszczenie- rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Projektowana eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża Minkowice I" położonego na części działek nr 26/6 i 32/2, obręb 0011 Minkowice, gm. Krokowa, pow. pucki, woj. pomorskie 2023-08-24 13:31:16
Obwieszczenie o wydaniu postanowień: o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dopuszczeniu Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Sportowa 30/B do udziału na prawach strony w ww. postępowaniu dla przedsięwzięcia pn: "Projektowana eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża Minkowice I" położonego na części działek nr 26/6 i 32/2, obręb 0011 Minkowice, gm. Krokowa, pow. pucki, woj. pomorskie 2023-08-24 13:30:26
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-OA.4205.1.2015.113 z dnia 16 sierpnia dot. Budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa - (artykuł stracił ważność) 2023-08-18 06:43:56
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 392/7 obręb Żarnowiec, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww. planu. 2023-08-02 08:29:12
Obwieszczenie - art. 10 kpa- zawiadomienie o wniosku o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN160 (budowa kanalizacji w systemie grawitacyjnym na terenie m. Goszczyno" etap II 2023-07-31 13:26:06
Obwieszczenie - o wydaniu postanowień/opinii oraz art. 10 kpa- zawiadomienie o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN160 (budowa kanalizacji w systemie grawitacyjnym na terenie m. Sulicice 2023-07-31 13:22:31
Obwieszczenie - o wydaniu postanowień/opinii oraz art. 10 kpa- zawiadomienie o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN160 oraz kanalizacji tłocznej DN90, DN75 i DN50 wraz z przepompownią (budowa kanalizacji w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym na terenie miejscowości Jeldzino - Glinki 2023-07-31 13:21:38
Obwieszczenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ-OA.4205.1.2015.109 z dnia 13 lipca 2023r. - (artykuł stracił ważność) 2023-07-18 10:54:06
Obwieszczenie- rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Instalacja do przetwarzania odpadów (kruszarka) zlokalizowana na terenie działki nr 15/5 obręb Sulicice, gmina Krokowa 2023-07-14 12:14:43
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Instalacja do przetwarzania odpadów (kruszarka) zlokalizowana na terenie działki nr 15/5 obręb Sulicice, gmina Krokowa 2023-07-14 12:13:56
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.Budowa dziewiętnastu budynków mieszkalnych, jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 747/3, 747/4, 747/5, 747/9, 747/10, 747/11 obr. Żarnowiec, gm. Krokowa 2023-06-14 12:16:00
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Budowa dziewiętnastu budynków mieszkalnych, jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 747/3, 747/4, 747/5, 747/9, 747/10, 747/11 obr. Żarnowiec, gm. Krokowa 2023-06-14 12:15:04
Zawiadomienie o ponownej rozprawie administracyjnej Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego, oraz budynku biurowego położonego na działkach ewidencyjnych o numerze 198/16, 198/17, 198/32, 198/33 w miejscowości Kartoszyno 2023-06-02 12:27:35
Obwieszczenie: zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN160 (budowa kanalizacji w systemie grawitacyjnym na terenie m. Goszczyno - etap II) 2023-05-26 13:51:13
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN160 (budowa kanalizacji w systemie grawitacyjnym na terenie m. Goszczyno - etap II) 2023-05-26 13:49:49
Obwieszczenie: zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN160, kanalizacji tłocznej DN63 oraz pompowni ścieków (budowa kanalizacji w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym na terenie m. Goszczyno - etap I) 2023-05-26 13:48:28
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN160, kanalizacji tłocznej DN63 oraz pompowni ścieków (budowa kanalizacji w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym na terenie m. Goszczyno - etap I) 2023-05-26 13:47:53
Obwieszczenie: zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN160 (budowa kanalizacji w systemie grawitacyjnym na terenie m. Sulicice 2023-05-26 13:46:40
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN160 (budowa kanalizacji w systemie grawitacyjnym na terenie m. Sulicice 2023-05-26 13:45:47
Obwieszczenie: zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN160 oraz kanalizacji tłocznej DN90, DN75 i DN50 wraz z przepompownią (budowa kanalizacji w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym na terenie miejscowości Jeldzino - Glinki 2023-05-24 11:39:54
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN160 oraz kanalizacji tłocznej DN90, DN75 i DN50 wraz z przepompownią (budowa kanalizacji w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym na terenie miejscowości Jeldzino - Glinki 2023-05-24 11:38:46
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa systemu fotowoltaicznego oraz hali namiotowej i kontenera socjalno-biurowego na terenie części działki o nr ew. 251/1 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa 2023-05-24 11:37:43
Obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu postanowień dla przedsięwzięcia pn: "Projektowana eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża Minkowice I" położonego na części działek nr 26/6 i 32/2, obręb 0011 Minkowice, gm.Krokowa, pow. pucki, woj. pomorskie 2023-05-19 20:49:50
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Minkowice Piekarnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-05-18 08:33:44
ZAWIADOMIENIE o rozprawie administracyjnej w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego, oraz budynku biurowego położonego na działkach ewidencyjnych o numerze 198/16, 198/17, 198/32, 198/33 w miejscowości Kartoszyno 2023-05-04 14:14:45
Obwieszczenie: Wójt Gminy Krokowa zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Krokowa uchwały nr LXV/601/2023 z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/478/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 marca 2022r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwieńskie Błota I i II w gminie Krokowa w zakresie obejmującym fragment działki nr 1/6 położonej w obrębie Karwieńskie Błota, gmina Krokowa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzi 2023-04-27 08:33:20
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 129/27 w miejscowości Lubkowo, w gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko 2023-04-12 07:59:43
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino Wybudowania III wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. 2023-03-08 08:10:50
Obwieszczenie-o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-02-27 09:13:57
Obwieszczenie-Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o przystąpieniu do zmiany planu zadań ochronnych dla Natura 2000 Bielawskie Błota PLB220010, położonego w województwie pomorskim, w powiecie puckim, gminie Puck, Krokowa, Władysławowo. 2023-02-17 11:03:57
Obwieszczenie- rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn : Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 65/1, 65/12 (obręb 0010) w miejscowości Lubocino gmina Krokowa (proj. Lubocino II) 2023-01-31 13:38:56
Sprostowanie zawiadomienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn : Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 65/1, 65/12 (obręb 0010) w miejscowości Lubocino  gmina Krokowa (proj. Lubocino II) 2023-01-31 13:38:10
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goszczyno, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-01-12 08:39:45
Obwieszczenie-o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-01-12 08:38:10
Obwieszczenie- rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn : Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 65/1, 65/12 (obręb 0010) w miejscowości Lubocino  gmina Krokowa (proj. Lubocino I) 2022-12-30 15:47:46
Obwieszczenie- rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn : Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego, oraz budynku biurowego położonego na działkach ewidencyjnych o numerze 198/16, 198/17, 198/32, 198/33 w miejscowości Kartoszyno, gm. Krokowa, pow. pucki, dla potrzeb uruchomienia zakładu produkcyjnego Bio kompostu  2022-12-29 12:56:17
Obwieszczenie - art. 10 kpa- zawiadomienie o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1526G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 do Kartoszyna" 2022-12-20 13:24:22
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru większej niż 10m3/h" 2022-12-19 12:28:04
Obwieszczenie-zawiadomienie  o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: ?Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego, oraz budynku biurowego położonego na działkach ewidencyjnych o numerze 198/16, 198/17, 198/32, 198/33 w miejscowości Kartoszyno, gm. Krokowa, pow. pucki, dla potrzeb uruchomienia zakładu produkcyjnego Bio kompostu? 2022-12-02 15:07:52
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Projektowana eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża Minkowice I" położonego na części działek nr  26/6 i 32/2,  obręb 0011 Minkowice,  gm.  Krokowa,  pow. pucki, woj. pomorskie.  2022-11-24 15:34:14
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.  "Projektowana eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża Minkowice I" położonego na części działek nr  26/6 i 32/2,  obręb 0011 Minkowice,  gm.  Krokowa,  pow. pucki, woj. pomorskie.  2022-11-24 15:33:09
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. - Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 2 do głębokości 64,0 m, o wydajności do Q = 40,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Brzyno, gmina Krokowa na terenie działki o numerze ewidencyjnym 14, obręb 0002 Brzyno, gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie w ramach 2022-11-14 14:51:17
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 3 do głębokości 40,0 m,  o wydajności do  Q = 50,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Brzyno, gmina Krokowa na terenie działki o numerze ewidencyjnym 20/1, obręb 0002 Brzyno, gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie w ram 2022-11-14 14:50:06
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 4 do głębokości 63,0 m, o wydajności do  Q = 50,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Brzyno, gmina Krokowa na terenie działki o numerze ewidencyjnym 20/1, obręb 0002 Brzyno, gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie w ramac 2022-11-10 14:55:09
Obwieszczenie- zawiadomienie o wydaniu postanowień dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 391 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa 2022-11-04 10:10:21
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Minkowice Piekarnia, gmina Krokowa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu miejscowego 2022-11-03 09:15:26
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowości Sławoszyno" 2022-10-27 14:59:16
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowości Sławoszyno" 2022-10-27 14:58:50
Obwieszczenie- zawiadomienie o wydaniu postanowień dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 391 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa 2022-10-21 15:15:38
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa obiektów produkcyjno ? magazynowych w m. Kartoszyno na terenie działek nr 199/1, 199/2, 199/120, 199/121, wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2022-10-20 13:02:06
Obwieszczenie - art. 10 kpa- zawiadomienie o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN160 kanalizacji tłocznej DN75 oraz pompowni ścieków" Inwestycja prowadzona będzie po terenie działek: 212, 225/2, 223/2, 224/1, 224/2, 20/7, 20/1, 224/4, 231/8, 230, 231/2, 232/5, 231/6, 219/2, 205 - Obręb ewidencyjny: Sulicice, 196, 194/7, 190, 217 , 412/1 - Obręb ewidencyjny: Sławoszyno w gminie Krokowa, powiat pucki, wojewód 2022-10-19 18:37:56
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goszczyno, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-10-12 12:16:50
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Prusewo, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-10-12 12:16:11
Obwieszczenie - art. 10 kpa- zawiadomienie o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 71, 77 w obrębie Sobieńczyce, gmina Krokowa" 2022-10-11 13:11:27
Obwieszczenie - art. 10 kpa- zawiadomienie o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej DN110, sieci kanalizacji sanitarnej DN200, kanalizacji tłocznej DN225 oraz pompowni ścieków". Inwestycja prowadzona będzie po terenie działek:  5/2, 6/6, 22/2, 23/4, 22/1, 23/3, 23/5, 19/8, 18/4, 21/8, 8/7, 19/7, 6/2, 8/6, 21/7, 21/2 ? obręb Goszczyno; 217/2, 217/1, 181/1, 181/4, 647/131, 647/130, 651/1, 735  - obręb Karwieńskie Błota; 125/4, 121/3, 127, 2022-10-04 17:17:17
Obwieszczenie ? art. 10 kpa- zawiadomienie o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budową drogi wewnętrznej na terenie działki o nr ew. 8/80 obręb Minkowice, gmina Krokowa" 2022-09-23 14:28:58
Obwieszczenie - art. 10 kpa - zawiadomienie o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108016G w m. Sulicice". 2022-09-09 12:35:18
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1526G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 do Kartoszyna?. 2022-09-06 16:25:14
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1526G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 213 do Kartoszyna?. 2022-09-06 16:24:41
Obwieszczenie-o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-09-05 08:47:37
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Realizacja punktu zbierania oraz przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w obrębie działki ewidencyjnej nr 199/151 obręb Kartoszyno, gm. Krokowa 2022-08-31 14:13:25
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 71, 77 w obrębie Sobieńczyce, gmina Krokowa 2022-08-19 13:21:23
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 71, 77 w obrębie Sobieńczyce, gmina Krokowa 2022-08-19 13:20:55
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 391 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa - 2022-08-18 17:04:16
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 391 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa 2022-08-18 17:03:41
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa sieci wodociągowej DN110, sieci kanalizacji sanitarnej DN200, kanalizacji tłocznej DN225 oraz pompowni ścieków. Inwestycja prowadzona będzie po terenie działek: 5/2, 6/6, 22/2, 23/4, 22/1, 23/3, 23/5, 19/8, 18/4, 21/8, 8/7, 19/7, 6/2, 8/6, 21/7, 21/2 ? obręb Goszczyno; 217/2, 217/1, 181/1, 181/4, 647/131, 647/130, 651/1, 735  - obręb Karwieńskie Błota; 1 2022-08-01 14:16:20
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa sieci wodociągowej DN110, sieci kanalizacji sanitarnej DN200, kanalizacji tłocznej DN225 oraz pompowni ścieków. Inwestycja prowadzona będzie po terenie działek: 5/2, 6/6, 22/2, 23/4, 22/1, 23/3, 23/5, 19/8, 18/4, 21/8, 8/7, 19/7, 6/2, 8/6, 21/7, 21/2 ? obręb Goszczyno; 217/2, 217/1, 181/1, 181/4, 647/131, 647/130, 651/1, 735  - obrę 2022-08-01 14:15:26
Obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu postanowień + art. 10 KPA dla przedsięwzięcia polegającego na: Realizacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej wraz z wewnętrznymi drogami gruntowymi dla ich obsługi drogowej na działce 48/6 w obrębie Odargowo w gminie Krokowa 2022-07-16 13:12:37
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN160,  kanalizacji tłocznej DN75 oraz pompowni ścieków Inwestycja prowadzona będzie po terenie działek: 212, 225/2, 223/2, 224/1, 224/2, 20/7, 20/1, 224/4, 231/8, 230, 231/2, 232/5, 231/6, 219/2 , 205 - Obręb ewidencyjny: Sulicice, 196, 194/7, 190, 217 , 412/1 - Obręb ewidencyjny: Sławoszyno w gminie Krokowa, 2022-07-16 13:11:56
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200, DN160,  kanalizacji tłocznej DN75 oraz pompowni ścieków Inwestycja prowadzona będzie po terenie działek: 212, 225/2, 223/2, 224/1, 224/2, 20/7, 20/1, 224/4, 231/8, 230, 231/2, 232/5, 231/6, 219/2 , 205 - Obręb ewidencyjny: Sulicice, 196, 194/7, 190, 217 , 412/1 - Obręb ewidencyjny: Sławos 2022-07-16 13:11:05
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi gminnej nr 108016G w m. Sulicice 2022-07-14 13:52:40
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi gminnej nr 108016G w m. Sulicice 2022-07-14 13:51:54
Postanowienie o dopuszczeniu do udziału na prawach strony z dnia 30 czerwca 2022r. Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: Magazyn Energii Elektrycznej Żarnowiec/Kartoszyno o mocy do 270 MW na działkach ewidencyjnych nr 198/1, 198/12, 198/14, 198/15, 198/27, 198/37, 198/38, 198/39, 198/40  198/41, 198/42 w obrębie Kartoszyno, w gminie Krokowa, powiat pucki, 2022-06-30 11:53:18
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budową drogi wewnętrznej na terenie działki o nr ew. 8/80 obręb Minkowice, gmina Krokowa 2022-06-28 11:23:29
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 17 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budową drogi wewnętrznej na terenie działki o nr ew. 8/80 obręb Minkowice, gmina Krokowa 2022-06-28 11:22:15
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu postanowień + art. 10 KPA dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia stacji elektroenergetycznej w Żarnowcu, na terenie działki nr 397 w miejscowości Tyłowo, gmina Krokowa. 2022-06-05 20:17:48
Obwieszczenie-o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno wschodniego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa 2022-05-30 08:08:07
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Realizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej wraz z wewnętrznymi drogami gruntowymi dla ich obsługi drogowej na działce 48/6 w obrębie Odargowo w gminie Krokowa 2022-05-20 13:45:44
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Realizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej wraz z wewnętrznymi drogami gruntowymi dla ich obsługi drogowej na działce 48/6 w obrębie Odargowo w gminie Krokowa 2022-05-20 13:44:55
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Świecino w gminie Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-05-19 07:56:07
Obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu postanowień + art. 10 KPA dla przedsięwzięcia pn :Magazyn Energii Elektrycznej Żarnowiec/Kartoszyno o mocy do 270 MW na działkach ewidencyjnych nr 198/1, 198/12, 198/14, 198/15, 198/27, 198/37, 198/38, 198/39, 198/40, 198/41, 198/42 w obrębie Kartoszyno, w gminie Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie 2022-05-17 18:34:17
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn : budowa Magazynu Energii Elektrycznej Żarnowiec/Kartoszyno o mocy do 270 MW na działkach ewidencyjnych w obrębie Kartoszyno, w gminie Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie 2022-03-30 10:42:27
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn : budowa Magazynu Energii Elektrycznej Żarnowiec/Kartoszyno o mocy do 270 MW na działkach ewidencyjnych w obrębie Kartoszyno, w gminie Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie 2022-03-30 10:39:58
Obwieszczenie-o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-03-23 07:59:13
Dotyczy: Nagród ekologicznych UE: wyróżnienia dla najlepszych inicjatyw ekologicznych w UE 2022-03-18 08:54:02
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia stacji elektroenergetycznej w Żarnowcu, na terenie działki nr 397 w miejscowości Tyłowo, gmina Krokowa 2022-02-24 13:26:04
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu postanowień + art. 10 KPA dla przedsięwzięcia pn : "ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA POŁCHÓWKO" zlokalizowana na działce nr 37 w obrębie Połchówko, gmina Krokowa 2022-02-15 19:24:28
Obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu postanowień + art. 10 KPA dla przedsięwzięcia pn: Infrastruktura techniczna do obsługi plantacji owoców jagodowych zlokalizowanej na działkach o nr ew.: 647/4, 647/5, 698, 700, 705, 706/2, 706/5, 707/1, 707/2, 726/3, 726/4, 762/2, 772, 773, 774, 740 i 779/1 obręb Karwieńskie Błota oraz działkach o nr ew.: 99/1, 107 i 111/1 obręb Odargowo, gmina Krokowa. 2022-01-27 19:31:00
Obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu postanowień + art. 10 KPA dla przedsięwzięcia pn : Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1446G w miejscowości Wierzchucino. 2022-01-23 12:38:05
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Kłanino, w gminie Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-01-20 08:35:52
Obwieszczenie-o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sulicice, gmina Krokowa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu miejscowego 2022-01-20 08:33:06
Obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu postanowień + art. 10 KPA dla przedsięwzięcia pn : "Elektrownia Fotowoltaiczna Lubocino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowanej na działce nr 71/12 w obrębie Lubocino, gmina Krokowa 2022-01-05 15:18:02
Obwieszczenie- o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-12-22 08:06:56
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn : Infrastruktura techniczna do obsługi plantacji owoców jagodowych zlokalizowanej na działkach o nr ew.: 647/4, 647/5, 698, 700, 705, 706/2, 706/5, 707/1, 707/2, 726/3, 726/4, 762/2, 772, 773, 774, 740 i 779/1 obręb Karwieńskie Błota oraz działkach o nr ew.: 99/1, 107 i 111/1 obręb Odargowo, gmina Krokowa 2021-12-06 18:13:43
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn : Infrastruktura techniczna do obsługi plantacji owoców jagodowych zlokalizowanej na działkach o nr ew.: 647/4, 647/5, 698, 700, 705, 706/2, 706/5, 707/1, 707/2, 726/3, 726/4, 762/2, 772, 773, 774, 740 i 779/1 obręb Karwieńskie Błota oraz działkach o nr ew.: 99/1, 107 i 111/1 obręb Odargowo, gmina Krokowa 2021-12-06 18:13:04
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu postanowień + art. 10 KPA dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 214/12 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa 2021-11-22 20:52:07
Obwieszczenie o wydaniu postanowień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:??????? Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego, oraz budynku biurowego położonego na działkach ewidencyjnych o numerze 198/16, 198/17, 198/32, 198/33 w miejscowości Kartoszyno, gm Krokowa, pow. pucki, dla potrzeb uruchomienia zakładu produkcyjnego Bio kompostu 2021-11-16 13:01:10
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Elektrownia Fotowoltaiczna Lubocino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowanej na działce nr 71/12 w obrębie Lubocino, gmina Krokowa. 2021-11-14 18:01:51
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Elektrownia Fotowoltaiczna Lubocino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowanej na działce nr 71/12 w obrębie Lubocino, gmina Krokowa. 2021-11-14 18:01:07
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. realizacja "ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ POŁCHÓWKO" zlokalizowanej na działce nr 37 w obrębie Połchówko, gmina Krokowa 2021-10-22 20:01:54
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. realizacja "ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ POŁCHÓWKO" zlokalizowanej na działce nr 37 w obrębie Połchówko, gmina Krokowa 2021-10-22 20:01:26
Obwieszczenie ? art. 10 kpa- zawiadomienie o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu przetwarzania kabli i produkcji elementów z regranulatu PVC oraz zbierania odpadów w miejscowości Kartoszyno,  na działce ewidencyjnej nr 199/102, obręb Kartoszyno, gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie 2021-10-07 08:41:01
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-09-29 09:23:41
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 392/7 obręb Żarnowiec, gmina Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2021-09-29 09:22:00
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 129/27 w miejscowości Lubkowo, gmina Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2021-09-29 09:20:11
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno wschodniego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa 2021-09-29 09:18:24
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goszczyno, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu. 2021-09-29 09:16:37
OBWIESZCZENIE -Wójta Gminy Krokowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Świecino w gminie Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2021-09-29 09:14:17
Obwieszczenie - art. 10 kpa- zawiadomienie o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa Zakładu Produkcyjnego POLINORD Kartoszyno, ul. Spokojna 3, gm. Krokowa dz. nr 199/64, 199/65, 199/66 i 199/185, obr. 06 Kartoszyno 2021-09-23 10:38:56
Obwieszczenie-o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-09-15 08:07:32
OBWIESZCZENIE nr GD.ZUZ.3.34210.385.2021.BB z dnia 01.09.2021r. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. (Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa) w sprawie: 1. wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia wody w Kłaninie (dz. nr 55/2, 55/7 obręb 0013 Parszkowo-Kłanino, gm. Krokowa), 2. wygaszenia decyzji Starosty Puckiego z 30 2021-09-07 15:09:51
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa - raport dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu przetwarzania kabli i produkcji elementów z regranulatu PVC oraz zbierania odpadów w miejscowości Kartoszyno,  na działce ewidencyjnej nr 199/102, obręb Kartoszyno, gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie 2021-08-11 15:05:04
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu przetwarzania kabli i produkcji elementów z regranulatu PVC oraz zbierania odpadów w miejscowości Kartoszyno, na działce ewidencyjnej nr 199/102, obręb Kartoszyno, gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie 2021-08-11 15:04:09
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu przetwarzania kabli i produkcji elementów z regranulatu PVC oraz zbierania odpadów w miejscowości Kartoszyno, na działce ewidencyjnej nr 199/102, obręb Kartoszyno, gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie 2021-08-11 15:03:08
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 214/12 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa 2021-08-09 11:49:57
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 214/12 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa 2021-08-09 11:49:16
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego, oraz budynku biurowego położonego na działkach ewidencyjnych o numerze 198/16, 198/17, 198/32, 198/33 w miejscowości Kartoszyno, gm. Krokowa, pow. pucki, dla potrzeb uruchomienia zakładu produkcyjnego Bio kompostu 2021-07-20 12:35:11
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego, oraz budynku biurowego położonego na działkach ewidencyjnych o numerze 198/16, 198/17, 198/32, 198/33 w miejscowości Kartoszyno, gm. Krokowa, pow. pucki, dla potrzeb uruchomienia zakładu produkcyjnego Bio kompostu 2021-07-20 12:34:36
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali namiotowej na terenie zakładu produkcyjnego Pipelife Polska S.A w Kartoszynie, działka nr 199/19 , obręb Kartoszyno, gm. Krokowa 2021-07-06 14:32:23
Obwieszczenie ? art. 10 kpa- zawiadomienie o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 79/3 obręb Krokowa, gmina Krokowa 2021-07-02 11:13:03
Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa Zakładu Produkcyjnego POLINORD Kartoszyno, ul. Spokojna 3, gm. Krokowa dz. nr 199/64, 199/65, 199/66 i 199/185, obr. 06 Kartoszyno 2021-06-17 07:50:40
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa Zakładu Produkcyjnego POLINORD Kartoszyno, ul. Spokojna 3, gm. Krokowa dz. nr 199/64, 199/65, 199/66 i 199/185, obr. 06 Kartoszyno 2021-06-16 11:30:09
Obwieszczenie - art. 10 kpa- zawiadomienie o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr 198/3, 198/4 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa" 2021-06-11 09:22:43
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku z dnia 28.04.2021r. nr GD.ZUZ.3.421.1038.2018.SZ.KT 2021-05-12 13:56:24
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr 198/3, 198/4 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa" 2021-04-30 12:45:07
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr 198/3, 198/4 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa" 2021-04-30 12:44:30
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 48,5 m, o wydajności do Q = 45,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Brzyno, gmina Krokowa na terenie działki o numerze ewidencyjnym 185/5, obręb 0002 Brzyno, gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie w celu 2021-04-26 14:07:12
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie części ?Łąk Odargowskich? i części ?Łąk Karwieńskich?, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu 2021-04-14 08:08:15
Obwieszczenia w sprawie wydania postanowień: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Wójta Gminy Krokowa dla przedsięwzięcia pn. Budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzeniami budowlanymi), na części dz. nr 223/2 obręb Sulicice, gmina Krokowa 2021-04-09 09:16:10
O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2021-02-15 10:04:12
O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości KŁANINO gmina Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2021-02-15 09:37:07
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sławoszyno, gm. Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-02-15 09:29:55
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 30/4, obręb 0003 Goszczyno, gmina Krokowa 2021-02-12 10:23:18
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mostu nad kanałem A w ulicy Łąkowej" w miejscowości Dębki na działkach 234/16, 235, 1043  obręb 0022 Żarnowiec, gmina Krokowa 2021-02-03 14:08:43
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa mostu nad kanałem A w ulicy Łąkowej" w miejscowości Dębki na działkach 234/16, 235, 1043  obręb 0022 ? Żarnowiec, gmina Krokowa 2021-01-26 08:34:24
Obwieszczenie ? wydanie postanowienia o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 77/1 obręb Krokowa, gmina Krokowa 2021-01-18 15:12:27
Obwieszczenie - wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym stacji konwerterowej na terenie gm. Krokowa" dla wariantu I 2021-01-13 11:55:16
Informacja o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną  (urządzeniami budowlanymi), na części dz. nr 223/2 obręb Sulicice, gmina Krokowa 2021-01-11 10:00:33
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną  (urządzeniami budowlanymi), na części dz. nr 223/2 obręb Sulicice, gmina Krokowa 2021-01-11 09:59:50
Obwieszczenie - wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn Rozszerzenie eksploatacji kruszywa naturalnego oraz przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku dla potrzeb bieżącej rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego złoża "Minkowice", w m. Minkowice, gm. Krokowa, powiat pucki 2021-01-07 15:27:47
Obwieszczenie - wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej "Karlikowo-Lubocino" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 141/2 (obręb Karlikowo) i 40/7 (obręb Lubocino) o mocy do 10MW w miejscowościach Karlikowo i Lubocino, gmina Krokowa 2021-01-04 17:32:01
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym stacji konwerterowej na terenie gm. Krokowa" dla wariantu I. 2020-12-23 09:08:27
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Budowa węzła betoniarskiego wraz z wymaganymi instalacjami, na części dz. nr 15/5 obręb Sulicice, gmina Krokowa" 2020-12-14 10:32:10
Obwieszczenie - art. 10 kpa- zawiadomienie o zgromadzonym materiale przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. Budowa  Elektrowni Słonecznej "Karlikowo-Lubocino" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 141/2(obręb Karlikowo) i 40/7(obręb Lubocino)  o mocy  do 10MW w miejscowościach Karlikowo i Lubocino, gmina Krokowa 2020-11-25 11:21:32
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 77/1 obręb Krokowa, gmina Krokowa 2020-11-22 14:53:20
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 77/1 obręb Krokowa, gmina Krokowa 2020-11-22 14:52:13
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 79/3 obręb Krokowa, gmina Krokowa 2020-11-09 18:32:25
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 79/3 obręb Krokowa, gmina Krokowa 2020-11-09 18:31:40
Obwieszczenia o wydaniu postanowień dla przedsięwzięcia pn. Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzeniami budowlanymi), na działce nr 335 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa wraz z robotami melioracyjnymi (przebudowa urządzenia wodnego w postaci rowu melioracyjnego przebiegającego przez teren nieruchomości oraz budowa przepustów pod zjazdami z drogi gminnej i przepustami pod rowem. 2020-11-06 16:53:55
Obwieszczenia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN  oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 30/4, obręb 0003 Goszczyno, gmina Krokowa 2020-11-03 11:52:38
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym stacji konwerterowej na terenie gm. Krokowa" dla wariantu I. 2020-10-27 10:21:55
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym stacji konwerterowej na terenie gm. Krokowa" dla wariantu I. 2020-10-27 10:21:08
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa mostu nad kanałem A w ulicy Łąkowej" w miejscowości Dębki, na działkach 234/16, 235, 1043 obręb 0022 ? Żarnowiec, gmina Krokowa. 2020-10-16 13:59:16
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sławoszyno, gm. Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-10-13 08:11:18
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Połchówko" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 1 MW, na działce nr 83/1 obrębie ewidencyjnym Połchówko, w gminie Krokowa. 2020-10-12 14:01:09
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozszerzenie eksploatacji kruszywa naturalnego oraz przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku dla potrzeb bieżącej rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego złoża "Minkowice", w m. Minkowice, gm. Krokowa, powiat pucki 2020-10-12 08:23:12
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej "Karlikowo-Lubocino" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 141/2(obręb Karlikowo) i 40/7(obręb Lubocino) o mocy do 10MW w miejscowościach Karlikowo i Lubocino, gmina Krokowa. 2020-10-01 16:27:42
Postanowienie Wójta Gminy Krokowa o zawieszeniu postępowania w sprawie usunięcia odpadów w Parszczycach 2020-08-17 13:36:06
Zawiadomienie o wydaniu postanowień dla przedsięwzięcia pn. : "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 634/22 i 634/24, obręb 0007 Karwieńskie Błota, gmina Krokowa" 2020-07-22 12:00:38
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 65/1, 65/12 (obręb 0010) w miejscowości Lubocino gmina Krokowa (proj. Lubocino II) 2020-07-17 07:56:03
Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 65/1, 65/12 (obręb 0010) w miejscowości Lubocino gmina Krokowa (proj. Lubocino I) 2020-07-17 07:55:32
Obwieszczenie ? zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. : Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN  oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 634/22 i 634/24, obręb 0007 Karwieńskie Błota, gmina Krokowa 2020-06-05 08:04:28
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN  oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 634/22 i 634/24, obręb 0007 Karwieńskie Błota, gmina Krokowa 2020-06-05 08:03:35
Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzeniami budowlanymi), na działce nr 335 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa wraz z robotami melioracyjnymi (przebudowa urządzenia wodnego w postaci rowu melioracyjnego przebiegającego przez teren nieruchomości oraz budowa przepustów pod zjazdami z drogi gminnej i przepustami pod rowem". 2020-05-29 12:52:14
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzeniami budowlanymi), na działce nr 335 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa wraz z robotami melioracyjnymi (przebudowa urządzenia wodnego w postaci rowu melioracyjnego przebiegającego przez teren nieruchomości oraz budowa prz 2020-05-29 12:51:27
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 35 MW ze stacją transformatorową SN/WN, stacjami nn/SN  oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 30/4, obręb 0003 Goszczyno, gmina Krokowa" 2020-05-20 10:27:18
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie ?Łąk Żarnowieckich?i ?Łąk Lubkowskich?, gmina Krokowa , wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 2020-02-03 07:58:52
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krokowa na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 za lata 2017-2018 2020-01-10 10:11:18
O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2019-12-16 11:22:50
O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2019-12-16 11:21:05
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie części ?Łąk Odargowskich? i części ?Łąk Karwieńskich?, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu. 2019-11-13 08:38:08
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu miejscowego. 2019-11-13 08:33:26
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słuchowo, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-09-30 08:46:10
Obwieszczenie o: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 21 obręb Minkowice, gmina Krokowa 2019-07-31 13:26:24
Obwieszczenie o: Budowa ujęcia wody podziemnej-składającego się z dwóch studni głębinowych z utworów czwartorzędowych i oligoceńskich na terenie planowanego gospodarstwa sadowniczego na działce o nr ew. 258/1 w obręb Sławoszyno, gmina Krokowa 2019-07-05 12:34:00
Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o wniosku pn. :Przebudowa z nadbudową hali produkcyjno-magazynowej wraz z budową budynku laboratoryjnego -socjalnego na terenie zakładu produkcyjnego Pipelife Polska S.A w Kartoszynie, działki nr 199/19 , 199/38, 199/40 2019-06-11 14:33:46
informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o wniosku pn. : Przygotowanie i eksploatacja zakładu górniczego (eksploatacja kruszywa naturalnego) na dz. nr 24/15, 24/17 i 24/22 obręb Minkowice, gmina Krokowa, powiat pucki 2019-04-12 12:43:52
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku Zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację: o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni nr 4, 5,6 i 9 na terenie działki Nr 289/1, 321/1, 285/1, 223/1, 228/1 znajdujących się w obrębie geodezyjnym Tyłowo, 199/176 w obręb geodezyj 2019-03-15 13:28:13
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku Zawiadamia strony poprzez obwieszczenie i podaje do publicznej wiadomości informację: o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną ? pobór wód podziemnych z utworów neogenu ( mioceńskich) z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr 295/5 obręb 0012 Odargowo na okres 10 lat w ilościach określonych w operacie wodnoprawnym. 2019-03-15 13:27:14
Obwieszczenie- nałożenie obowiązku na Gminę Krokowa przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku właściwych dokumentów w celu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 w trybie art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej 2019-03-13 13:42:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Infrastruktura techniczna plantacji owoców jagodowych na działkach o nr ew. 241/1, 251/1, 258/1, 280/1, 270/1, 263/2 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa 2019-02-19 13:35:46
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn :Budowa ujęcia wody podziemnej-składającego się z dwóch studni głębinowych z utworów czwartorzędowych i oligoceńskich na terenie planowanego gospodarstwa sadowniczego na działce o nr ew. 258/1 w obręb Sławoszyno, gmina Krokowa 2019-02-11 13:55:46
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa ujęcia wody podziemnej-składającego się z dwóch studni głębinowych z utworów czwartorzędowych i oligoceńskich na terenie planowanego gospodarstwa sadowniczego na działce o nr ew. 258/1 w obręb Sławoszyno, gmina Krokowa 2019-02-11 13:54:37
Obwieszczenie- o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec-Dmuchowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu miejscowego 2019-02-06 08:54:37
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn :Wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża piasku ?KARLIKOWO? położonego w miejsc. Karlikowo, dz. nr 22 (część), gm. Krokowa, pow. pucki, woj. pomorskie 2019-01-31 12:30:21
Obwieszczenie ( informacja o postanowieniu RDOŚ i art. 10 ) pn. : ?Infrastruktura techniczna plantacji owoców jagodowychna działkach o nr ew. 241/1, 251/1, 258/1, 280/1, 270/1, 263/2 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa? 2019-01-23 10:04:19
Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o wniosku pn. : Budowa hali magazynowej na dz. nr 15/5 obręb Sulicice, gm. Krokowa 2019-01-21 13:32:58
WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWIĘCIA 2018-12-06 09:24:36
obwieszczenie o o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn : ?Infrastruktura techniczna plantacji owoców jagodowych na działkach o nr ew. 241/1, 251/1, 258/1, 280/1, 270/1, 263/2 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa? 2018-10-30 13:31:46
obwieszczenie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : ?Infrastruktura techniczna plantacji owoców jagodowych na działkach o nr ew. 241/1, 251/1, 258/1, 280/1, 270/1, 263/2 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa? 2018-10-30 13:31:27
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego dla wsi Sławoszyno oraz o przystapieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu miejscowego. 2018-10-18 08:20:30
Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o wniosku pn. : Budowa instalacji do produkcji betonu, w ilości nie mniejszej niż 15 ton na dobę wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne na dz. nr 146/37, 146/38, 147/1, 148/4, 149/1 i 136/34 obręb ewidencyjny 0013 Parszkowo ? Kłanino, gm. Krokowa. 2018-10-17 14:45:31
Postanowienie Wójta Gminy Krokowa w sprawie zawieszenia postępowania - usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania - Parszczyce 2018-10-12 09:30:28
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : ?Infrastruktura techniczna plantacji owoców jagodowych na działkach o nr ew. 241/1, 251/1, 258/1, 280/1, 270/1, 263/2 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa? 2018-10-02 13:06:32
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. : ?Infrastruktura techniczna plantacji owoców jagodowych na działkach o nr ew. 241/1, 251/1, 258/1, 280/1, 270/1, 263/2 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa? 2018-10-02 13:06:08
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 19.09.2018 r z urzędu postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania z nieruchomości położonej w Parszczycach, dz. nr 29/3, 30/2, 30/4, 32/2, 65/7, 66/3, 67/6 obr. Minkowice, gm. Krokowa, pow. Pucki. 2018-09-20 11:59:48
Wójt Gminy Krokowa jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża piasku ..KARLIKOWO" położonego w miejsc. Karlikowo, dz. nr 22 (część), gm. Krokowa, pow. pucki, woj, pomorskie. 2018-09-07 11:40:58
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krokowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Uruchomieniu instalacji do termolizy odpadów gumowych (głównie opon) w istniejących obiektach budowlanych (hal produkcyjno-magazynowych) na dz. nr 197 obręb Kartoszyno i dz. nr 50/3 obręb Żarnowiec" 2018-06-20 13:55:01
Obwieszczenie - WÓJT GMINY KROKOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, Że w dniu 13.06.2018r. w ślad za wezwaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku został uzupełniony raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowie budynku mieszkalnego i technologicznego, zbiornika wodnego bezodpływowego, stacji traf o. studni głębinowej oraz plantacji borówki amerykańskiej na części działki nr 66, położonej w obrębie Połchówko, gm. Krokowa " 2018-06-20 12:36:52
Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Uruchomieniu instalacji do termolizy odpadów gumowych (głównie opon) w istniejących obiektach budowlanych (hal produkcyjno-magazynowych) na dz. nr 197 obręb Kartoszyno i dz. nr 50/3 obręb Żarnowiec. 2018-05-24 13:47:19
Obwieszczenie o: "Budowie budynku mieszkalnego i technologicznego, zbiornika wodnego bezodpływowego, stacji trafo, studni głębinowej oraz plantacji borówki amerykańskiej na części działki nr 66, położonej w obrębie Połchówko, gm. Krokowa" 2018-05-09 12:20:46
"Budowie budynku mieszkalnego i technologicznego, zbiornika wodnego bezodpływowego, stacji trafo, studni głębinowej oraz plantacji borówki amerykańskiej na części działki nr 66, położonej w obrębie Połchówko, gm. Krokowa" 2018-05-09 12:20:32
Wójt Gminy Krokowa jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie ujęcia wody podziemnej-składającego się z dwóch studni głębinowych z utworów czwartorzędowych i oligoceńskich na terenie planowanego gospodarstwa sadowniczego na działce o nr ew. 258/1 w obręb Sławoszyno, gmina Krokowa" 2018-05-09 12:18:40
Obwieszczenie o ?Projekcie robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno -geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec, gminy Gniewino, Krokowa, Wejherowo, Puck, województwo pomorskie". 2018-04-05 09:22:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o: "Uruchomieniu instalacji do termolizy odpadów gumowych (głównie opon) w istniejących obiektach budowlanych (hal produkcyjno-magazynowych) na dz. nr 197 obręb Kartoszyno i dz. nr 50/3 obręb Żarnowiec" 2018-03-15 13:52:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedsięwzięciu polegającym na "rozbudowie drogi powiatowej nr 1503G Sławoszynko - Karwieńskie Błoto Drugie - Goszczyno" 2018-03-01 14:21:39
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: ?rozbudowie drogi powiatowej nr 1503G Sławoszynko - Karwieńskie Bioto Drugie - Goszczyno" 2018-02-23 13:11:25
Wójt Gminy Krokowa zawiadamia , że dla przedsięwzięcia polegającego na ?rozbudowie drogi powiatowej nr 1503G Slawoszynko - Karwieńskie Błoto Drugie - Goszczyno" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.166.2017.KPA.AT.4 z dnia 26.01.2018r. (wpł.31.01.2018r.), w którym wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 2018-02-02 13:55:41
Wójt Gminy Krokowa jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwamnkowaniach informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Żarnowiec76, 84-110 Krokowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na : wykonaniu urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej z otworu zastępczego nr 4a i 9a na terenie ujęcia wody w Tylowie na działkach o nr ew.2 2018-01-30 09:22:45
Wójt Gminy Krokowa jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku "Budowie budynku mieszkalnego i technologicznego, zbiornika wodnego bezodpływowego, stacji (rafo, studni głębinowej oraz plantacji borówki amerykańskiej na części działki nr 66, położonej w obrębie Połchówko, gm. Krokowa". 2018-01-17 11:45:26
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kłanino, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko 2018-01-03 08:13:06
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-01-03 08:11:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o: "Wykonaniu urządzeń wodnych otworu studziennego nr 1 w miejscowości Brzyno na dz. o nr ew.185/5 w obrębie Brzyno" 2017-11-24 13:28:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o: "Rozbudowie hali produkcyjno ? magazynowej z zapleczem socjalno ? biurowym oraz niezbędną infrastrukturą na dz. nr 199/139, 199/107, 199/141, 199/106, 199/114,199/146 obręb Kartoszyno, gmina Krokowa" 2017-11-24 13:27:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o: "Budowie zbiornika uśredniającego na ścieki przemysłowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr: 199/65 i 199/66 obręb Kartoszyno, gmina Krokowa" 2017-11-24 13:27:16
Obwieszczenie o Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec-Dmuchowo przy wypływie z Jez- Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki 2017-10-04 09:58:56
Obwieszczenie-o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu 2017-10-04 08:08:18
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Krokowa o umorzeniu postępowania w sprawie "Budowy przechowalni owoców wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz likwidacją rowów melioracji szczegółowej na działkach o nr ew. 251/1, 241/1, 258/1, 270/1, 263/2, 280/1 w obrębie geodezyjnym Sławoszyno, gmina Krokowa" 2017-09-20 13:43:36
Informacja o Budowie zbiornika uśredniającego na ścieki przemysłowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, działkach nr: 199/65 i 199/66 obręb Kartoszyno, gmina Krokowa 2017-09-19 09:53:55
Informacja o Rozbudowie hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem socjalno - biurowym oraz niezbędną infrastrukturą na dz. nr 199/139, 199/107, 199/141, 199/106, 199/114,199/146 obręb Kartoszyno, gmina Krokowa 2017-09-19 09:53:28
Obwieszczenie- o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie ?Łąk Żarnowieckich? i ?Łąk Lubkowskich?, gmina Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-09-13 08:30:19
Obwieszczenie- o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-09-13 08:28:36
Informacja o Budowie przechowalni owoców wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 251/1 w obrębie geodezyjnym Sławoszyno, gmina Krokowa 2017-09-05 10:01:49
Obwieszczenie o Budowie przechowalni owoców wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz likwidacją rowów melioracji szczegółowej na działkach o nr ew. 251/1, 241/1, 258/1, 270/1, 263/2, 280/1 w obrębie geodezyjnym Sławoszyno, gmina Krokowa 2017-09-04 13:47:49
Obwieszczenie o budowie zakładu produkcyjnego - piekarni-cukierni wraz z niezbędna infrastruktura techniczna i drogowa na dz. nr 37/12 obręb Parszkowo-Kłanino 2017-08-30 08:15:06
Obwieszczenie o Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec-Dmuchowo przy wypływie z Jez. Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki" 2017-08-25 11:00:39
Obwieszczenie- o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-08-09 08:17:03
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku "wykonaniu urządzeń wodnych otworu studziennego nr 1 w miejscowości Brzyno na dz. o nr ew.185/5w obrębie Brzyno? 2017-07-27 15:05:15
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec-Dmuchowo przy wypływie z Jez. Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki? 2017-06-14 10:38:02
OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Krokowa zawiadamia , że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie przechowalni owoców wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz likwidacją rowów melioracji szczegółowej na działkach o nr ew. 251/1, 241/1, 258/1, 270/1, 263/2, 280/1 w obrębie geodezyjnym Sławoszyno, gmina Krokowa" 2017-05-26 08:40:13
Informacja o zamieszczeniu wniosku dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie przechowalni owoców wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz likwidacją rowów melioracji szczegółowej na działkach o nr ew. 251/1, 241/1, 258/1, 270/1, 263/2, 280/1 w obrębie geodezyjnym Sławoszyno, gmina Krokowa" 2017-05-26 08:37:35
Obwieszczenie o Budowie zakładu produkcyjnego piekarni - cukierni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową na dz. nr 37/12 obręb Parszkowo-Kłanino 2017-04-12 15:02:09
Informacja - uruchomienie instalacji do termolizy odpadów gumowych (głównie opon) w istniejących obiektach budowlanych (hal produkcyjno-magazynowych) na dz. nr 197 obręb Kartoszyno i dz. nr 50/3 obręb Żarnowiec 2017-04-12 10:36:21
INFORMACJA o rozbudowie drogi powiatowej nr 1503G Sławoszynko - Karwieńskie Błoto Drugie - Goszczyno 2017-03-28 10:07:23
OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Krokowa zawiadamia , że zostało wszczęte postępowanie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1503G Sławoszynko - Karwieńskie Błoto Drugie - Goszczyno 2017-03-28 09:15:23
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słuchowo, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu. 2017-03-23 08:53:33
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu. 2017-03-23 08:52:00
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu. 2017-03-23 08:50:49
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI ODARGOWO, GMINA KROKOWA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2017-03-23 08:49:04
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przedłużeniu terminu składania uwag 2017-03-03 09:01:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu części wsi Lubkowo, gmina Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-02-22 08:05:15
Obwieszczenie - Budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wewnętrznymi drogami gruntowymi, na działce nr 220/12 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa. 2017-02-13 11:23:18
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI ODARGOWO, GMINA KROKOWA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2017-01-25 08:08:11
2017 2017-01-04 13:17:22
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : Remoncie nawierzchni gruntowych ścieżek rowerowych w Gminie Krokowa oraz przebudowie nawierzchni drogi wraz z budową odcinka międzynarodowego szlaku rowerowego R-10 i 12 zjazdów oraz odwodnieniem ul. Lubiatowskiej i ul. Ks. H. Jastaka w m. Białogóra" realizowanego w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego pn.: "Pomorskie Trasy Rowerowe" 2016-12-27 14:07:31
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec-Dmuchowo przy wypływie z Jez. Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki 2016-11-18 10:19:58
Obwieszczenie - Remont nawierzchni gruntowych ścieżek rowerowych w Gminie Krokowa oraz  przebudowie nawierzchni drogi wraz z budową odcinka międzynarodowego szlaku rowerowego R-10 i 12 zjazdów oraz odwodnieniem ul. Lubiatowskiej i ul. Ks. H. Jastaka w m. Białogóra ? realizowanego w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego pn.: Pomorskie Trasy Rowerowe? w miejscowości Białogóra, Dębki, Karwieńskie Błota, Sławoszyno, Sławoszynko, Wierzchucino, 2016-11-14 12:27:57
Informacja - Remont nawierzchni gruntowych ścieżek rowerowych w Gminie Krokowa oraz  przebudowie nawierzchni drogi wraz z budową odcinka międzynarodowego szlaku rowerowego R-10 i 12 zjazdów oraz odwodnieniem ul. Lubiatowskiej i ul. Ks. H. Jastaka w m. Białogóra ? realizowanego w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego pn.: Pomorskie Trasy Rowerowe 2016-11-14 12:25:33
Informacja: Budowa sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną i drogą wewnętrzną w miejscowości Żarnowiec, dz. nr 198/13 obręb Żarnowiec 2016-11-10 09:22:24
Obwieszczenie: Uzupełniony raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wewnętrznymi drogami gruntowymi, na działce nr 220/12 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa 2016-10-28 12:22:18
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec-Dmuchowo przy wypływie z Jez. Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki 2016-10-27 14:42:33
Program monitoringu siedlisk przyrodniczych 2016-10-13 14:47:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec-Dmuchowo przy wypływie z Jez. Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki 2016-09-07 08:48:34
Informacja o Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec-Dmuchowo przy wypływie z Jez. Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki 2016-09-07 08:45:06
Obwieszczenie o uzupełnionym raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wewnętrznymi drogami gruntowymi, na działce nr 220/12 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa? 2016-08-24 09:56:57
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.23) zawiadamia się, że w związku ze złożonym wnioskiem przez Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa dla miejscowości Glinki", strony mogą zapoznać się z materiałami zgromadz 2016-08-23 14:21:18
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.23) zawiadamia się, że w związku ze złożonym wnioskiem przez Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa dla miejscowości Glinki", strony mogą zapoznać się z materiałami zgromadz 2016-08-23 14:20:33
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących działek o numerach ewidencyjnych 53/6, 40/1, 40/2, 75, 149/2, 136/62, 136/35, 149/3, 146/44, 156, 136/47, 146/16, 146/33, 136/9, 136/16, 136/31, 78/1, 76/1, 76/2, 77/4, 77/5, 77/8, 140, 9/3 - obręb Parszkowo-Kłanino dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa dla miejscowości Parszkowo? 2016-08-17 10:40:25
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dotyczących działek o numerach ewidencyjnych 65/4, 65/3, 147, 101, 146, 42, 33/2, 34/2, 34/1, 35/2, 36/1 - obręb Sobieńczyce, 227/3, 228/3, 228/2, 227/2 - obręb Jeldzino dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa dla miejscowości Glinki" 2016-08-17 10:36:57
Informacja o Budowie instalacji do trawienia i pasywacji konstrukcji stalowych w miejscowości Kartoszyno na działce nr 198/2 obręb Kartoszyno, gmina Krokowa 2016-07-26 10:21:32
Informacja o Budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa dla miejscowości Szary Dwór 2016-07-26 10:19:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie Budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa dla miejscowości Szary Dwór 2016-07-26 10:13:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa dla miejscowości Parszkowo 2016-07-05 12:26:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa dla miejscowości Glinki 2016-07-05 12:24:21
Informacja o Budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa dla miejscowości Parszkowo 2016-07-05 12:10:36
Informacja o Budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Krokowa dla miejscowości Glinki 2016-07-05 12:06:14
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie istniejącej hali wraz ze zmianą sposobu użytkowania, na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz ze wstępnym przetwarzaniem odpadów powstałych z tych pojazdów na terenie dz. nr 7/38 obręb Krokowa, Gmina Krokowa, powiat pucki 2016-06-07 17:10:30
Obwieszczenie o: dalszej eksploatacji kruszywa naturalnego - piasku ze złoża ?Tyłowo? realizowanego na terenie działek ewidencyjnych nr 59/1, 61, 62, 63 obręb Tyłowo, gm. Krokowa? pow. pucki, województwo pomorskie 2016-06-07 09:13:54
Obwieszczenie o: wydobywaniu kopaliny ze złoża Sulicice, w miejscowości Sulicice na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: 15/6 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa, 17 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa,16 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa w gminie Krokowa 2016-06-07 09:12:58
Informacja - O budowie budynku biurowego na dz. nr 15/5 obręb Sulicice, gmina Krokowa i budynku warsztatowo-magazynowego z częścią socjalną dla pracowników na dz. nr 15/6 obręb Sulicice, gmina Krokowa 2016-05-05 12:27:42
Obwieszczenie-o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi KŁANINO, gmina KROKOWA oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu miejscowego 2016-04-28 10:33:04
Obwieszczenie - Karwieńskie Błota - przebudowa urządzeń rozrządu wody 2016-03-23 14:31:41
Informacja Wójta Gminy Krokowa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa 2016-02-29 13:32:58
Obwieszczenie oraz Zestawienie działek ? Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Osieki ? Lublewo ? Choczewo ? Choczewko ? Przebendowo ? Słajkowo w gminie Choczewo wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 2016-02-02 10:02:41
Informacja ?Budowie 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wewnętrznymi drogami gruntowymi, na działce nr 220/12 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa?. 2016-01-27 08:53:19
Zawiadomienie GDOŚ - dot. elektrownia jądrowa 2016-01-27 08:21:37
Obwieszczenie - wydobywanie kopaliny ze złoża Sulicice, w miejscowości Sulicice na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: 15/6 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa, 17 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa,16 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa w gminie Krokowa. 2016-01-19 09:30:28
Obwieszczenie - Dalszej eksploatacji kruszywa naturalnego - piasku ze złoża ?Tyłowo? realizowana na terenie działek ewidencyjnych nr 59/1, 61, 62, 63 obręb Tyłowo, gm. Krokowa, pow. pucki, województwo pomorskie 2016-01-19 09:29:39
Obwieszczenie-o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych , położonego w rejonie ?Łąk Odargowskich?, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-01-18 08:45:36
Obwieszczenie RDOŚ 2015-12-31 09:56:59
Obwieszczenie Przebudowie istniejącej hali wraz ze zmianą sposobu użytkowania, na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz ze wstępnym przetwarzaniem odpadów powstałych z tych pojazdów na terenie dz. nr 7/38 obręb Krokowa, Gmina Krokowa, powiat pucki 2015-11-06 13:17:44
Obwieszczenie Przebudowie istniejącej hali wraz ze zmianą sposobu użytkowania, na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz ze wstępnym przetwarzaniem odpadów powstałych z tych pojazdów na terenie dz. nr 7/38 obręb Krokowa, Gmina Krokowa, powiat pucki 2015-11-06 13:16:58
Przebudowie istniejącej hali wraz ze zmianą sposobu użytkowania, na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz ze wstępnym przetwarzaniem odpadów powstałych z tych pojazdów na terenie dz. nr 7/38 obręb Krokowa, Gmina Krokowa, powiat pucki 2015-11-06 13:13:05
Informacja ?Budowie 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wymagane przyłącza oraz zbiorniki na nieczystości płynne) oraz drogą dojazdową, na części działki nr 71/13 obręb Lubocino, gmina Krokowa?. 2015-10-23 13:42:29
Obwieszczenie wydobywanie kopaliny ze złoża Sulicice, w miejscowości Sulicice na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: 15/6 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa, 17 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa,16 obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa w gminie Krokowa 2015-10-23 13:36:28
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia z dnia 22 września 2015 r., znak DOOŚ-tos.440.8.2015.JA.dts.1 o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa w województwie pomorskim. 2015-10-01 10:35:29
Obwieszczenie i zawiadomienie o wszczęciu na wniosek PGE EJ1 Sp. z o.o. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa w województwie pomorskim. 2015-09-22 14:10:17
Obwieszczenie-o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-09-15 08:17:06
Informacja. Dalszej eksploatacji kruszywa naturalnego - piasku ze złoża ?Tyłowo? realizowanego na terenie działek ewidencyjnych nr 59/1, 61, 62, 63 obręb Tyłowo, gm. Krokowa, pow. pucki, województwo pomorskie 2015-07-22 11:57:03
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części północnej miejscowości Kartoszyno, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2015-07-02 08:40:35
9. Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : rozbudowie sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach? w miejscowości Dębki, gmina Krokowa. 2015-05-18 15:18:00
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : rozbudowie sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach? w miejscowości Dębki, gmina Krokowa 2015-05-18 11:31:37
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 2397 położonej w obrębie ewidencyjnym Karwieńskie Błota, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko 2015-05-13 09:13:31
Informacja o rozbudowie sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach?, w miejscowości Dębki, gmina Krokowa, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: 234/11; 234/17; 235; 242/1; 242/2; 242/3; 242/4; 242/5; 242/6; 242/7; 243/1; 243/2; 243/3; 243/4; 243/5; 243/10; 243/12; 243/20; 243/22; 243/23; 243/25; 244; 245/1; 245/2; 245/3; 245/4; 245/5; 245/7; 245/8; 245/9; 245/10; 245/11; 245/12; 245/13; 245/14; 245 2015-05-08 11:15:15
Informacja o rozbudowie sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach? w miejscowości Dębki, gmina Krokowa, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: 234/11; 234/17; 235; 242/1; 242/2; 242/3; 242/4; 242/5; 242/6; 242/7; 243/1; 243/2; 243/3; 243/4; 243/5; 243/10; 243/12; 243/20; 243/22; 243/23; 243/25; 244; 245/1; 245/2; 245/3; 245/4; 245/5; 245/7; 245/8; 245/9; 245/10; 245/11; 245/12; 245/13; 245/14; 245/ 2015-05-08 11:13:17
Informacja Wójta Gminy Krokowa-?Budowie stawo filtra w Kłaninie w ramach modernizacji i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Kłaninie?, na działkach 37/10,37/11,37/13 obręb Parszkowo-Kłanino, powiat pucki, województwo pomorskie, gmina Krokowa. 2015-04-14 15:24:06
Obwieszczenie-?rozbudowie sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach? powiat pucki, województwo pomorskie, gmina Krokowa, 2015-03-20 09:14:23
Obwieszczenie-dla przedsięwzięcia polegającego na : rozbudowie sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach? powiat pucki, województwo pomorskie, gmina Krokowa, 2015-03-20 09:13:33
Obwieszczenie-o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północno-zachodniej części miejscowości Dębki, gmina Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2015-02-18 12:44:55
Obwieszczenie- o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki położonej w centralnej części miejscowości Dębki, gmina Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2015-02-18 12:43:11
Obwieszczenie Wójt Gminy Krokowa zawiadamia o wydaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.115.2014.IJ.2 z dnia 07.01.2015r. (wpł. 12.01.2015 r.) uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia 2015-01-23 13:44:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowie obiektu inwentarskiego ? obory na bydło opasowe wraz z niezbędną infrastrukturą : dz. nr 25/10 obręb Karwieńskie Błota 2015-01-23 13:43:09
Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie \" Łąk Odargowskich\", gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu, 2015-01-20 09:26:25
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniego fragmentu wsi Dębki w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-01-20 09:20:13
Obwieszczenie o: rozbudowie sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach? powiat pucki, województwo pomorskie, gmina Krokowa. 2014-12-23 09:15:46
Informacja o: rozbudowie sieci kanalizacji podciśnieniowej wraz z rozbudową i zmianą lokalizacji stacji podciśnieniowej V4 w Dębkach? powiat pucki, województwo pomorskie, gmina Krokowa. 2014-12-23 09:14:50
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zawartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie \"Łąk Żarnowieckich\" i \"Łąk Lubkowskich\", gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do w/w planu. 2014-12-03 11:52:07
Informacja Wójta Gminy Krokowa: na wydobywaniu kopaliny ze złoża Sulicice, w miejscowości Sulicice na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem ewidencyjnym: numer 15/6, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2,Krokowa numer 17, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa numer 16, obręb 0018 Sulicice, jedn. ewidencyjna 221106_2 Krokowa 2014-11-25 15:20:54
Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części północnej miejscowości Kartoszyno, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu. 2014-10-30 08:40:18
Informacja o zakupie i montażu: 1. linii technologicznej do produkcji konserw rybnych w opakowaniach o małych masach netto z surowca rybnego z akwakultur hodowlanych; 2. systemu odzysku ciepła; 3. stacji uzdatniania wody; 4. systemu zbierania odcieków; 5. systemu do mycia skrzyń; 6. sprzętu drobnego; 7. wózka widłowego spalinowego; szt. 1 8. wózka widłowego elektrycznego; szt. 1 9. wózka widłowego spalinowego; szt.1 10. wag elektronicznych, szt. 42 planowanego do realizacji na działce nr 2014-10-02 13:31:42
Informacja o wykonaniu urządzeń wodnych otworu studziennego nr 6A w miejscowości Tyłowo na dz. nr 285/3 obręb Tyłowo 2014-10-02 13:30:17
Informacja o budowie 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami wbudowanymi i ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Karlikowo na działkach nr 324 i nr 39, obręb Karlikowo, gm. Krokowa 2014-10-02 13:25:58
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na ?budowie obiektu inwentarskiego ? obory na bydło opasowe wraz z niezbędną infrastrukturą : dz. nr 25/10 obręb Karwieńskie Błota? 2014-10-02 13:14:24
Obwieszczenie budowie obiektu inwentarskiego ? obory na bydło opasowe wraz z niezbędną infrastrukturą : dz. nr 25/10 obręb Karwieńskie Błota 2014-10-02 13:13:06
Informacja o budowie 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami wbudowanymi i ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Karlikowo na działkach nr 324 i nr 39, obręb Karlikowo, gm. Krokowa 2014-09-12 22:56:36
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Odargowo w gminie Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-07-29 08:12:24
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brzyno w gminie Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-07-29 08:10:39
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu 2014-07-08 12:58:22
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku wykonaniu urządzeń wodnych otworu studziennego nr 2A w miejscowości Karlikowo planowanego do realizacji na działkach nr: 256/4 i 152/5 obręb Karlikowo. 2014-06-11 09:35:25
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie obiektu inwentarskiego ? obory na bydło opasowe wraz z niezbędną infrastrukturą : dz. nr 25/10 obręb Karwieńskie Błota 2014-05-27 10:09:34
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie ?Wierzchucińskich Błot?, \"Białogórskiego Bagna? i ?Białogórskiej Strugi?, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-05-15 08:26:53
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brzyno, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-05-15 08:21:10
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Minkowice, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-04-30 08:15:06
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-04-30 08:12:46
2014 2014-01-09 10:28:19
2013 2013-02-05 08:29:40
2012 2012-02-05 20:16:45
2011 2012-02-01 21:00:37
2010 2012-02-01 21:00:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Odargowo, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-01-08 08:29:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-01-08 08:33:13
Obwieszczenie - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo w gminie Krokowa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2014-03-13 08:13:53

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
01 lut 2012

Osoba dodająca informacje

Dariusz Kaleta

Data publikacji:
01 lut 2012, godz. 21:00

Osoba aktualizująca informacje

Data aktualizacji:
01 lut 2012, godz. 21:00