Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Krokowa

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie trybu, miejsca i terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa w wyborach zarządzonych na dzień 01 września 2024 roku

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej

z dnia 27 czerwca 2024 roku

 

w sprawie trybu, miejsca i terminu

zgłaszania kandydatów na sołtysa

w wyborach zarządzonych na dzień 01 września 2024 roku

 

Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości, że uchwałą nr 1/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie trybu, miejsca i terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa w wyborach zarządzonych na dzień 01 września 2024 roku

ustaliła, co następuje:

1.  Kandydatów na sołtysów należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Krokowej przy ul. Żarnowieckiej  29 do Biura Obsługi Interesantów (na parterze UG Krokowa) do dnia 09 sierpnia 2024 r. (do godz. 14.00).

2. Ustala się wzory druków:

  1. zgłoszenia kandydata na sołtysa, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały,
  2. oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały,
  3. pisemnego poparcia zgłoszenia kandydata na sołtysa, który stanowi załącznik nr 3 do uchwały,
  4. poświadczenia zgłoszenia kandydata na sołtysa, który stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

3. Wzory druków dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Krokowa oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krokowa http://www.bip.krokowa.pl   w zakładce Wybory sołtysów 2024.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej

Marek Krzebietke

 

Załącznik nr 1

do uchwały Nr 1/2024

Gminnej Komisji Wyborczej

z dnia 27 czerwca 2024 r.

................................, dnia .................. 2024 r.

(miejscowość)

Gminna Komisja Wyborcza

w Krokowej

ZGŁOSZENIE

kandydata na sołtysa

Sołectwa .........................................................

(nazwa sołectwa)

1. Jako jedna z osób udzielających poparcia zgłaszanemu kandydatowi na sołtysa

.........................................................................................................

(imię-imiona, nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia kandydata na sołtysa)

zamieszkały(a)..............................................................................................

(dokładny adres osoby zgłaszającej)

nr PESEL ...........................

zgłaszam

kandydata na sołtysa sołectwa ...................................

                                                          (nazwa sołectwa)

w wyborach zarządzonych na dzień 01 września 2024 r.:

........................................................................................................

(imię-imiona, nazwisko kandydata na sołtysa)

wiek ......., zamieszkałego......................................

      (lat)                                            (nazwa miejscowości)

2. Do zgłoszenia kandydata na sołtysa załączam:

  1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  2. Pisemne poparcie zgłoszenia kandydata na sołtysa przez minimum 25 wyborców.

......................................................

(podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

 

 

Załącznik nr 2

do uchwały Nr 1/2024

Gminnej Komisji Wyborczej

z dnia 27 czerwca 2024 r.

..............................................

(imię-imiona, nazwisko)

zamieszkały(a)

...................................................................

 (adres)

OŚWIADCZENIE

o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Ja,................................................................................, wiek ......................

                           (imię-imiona, nazwisko kandydata na sołtysa)                         (lat)

niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie

na sołtysa sołectwa...............................................

                                               nazwa sołectwa)

w wyborach zarządzonych na dzień 01 września 2024 r.

................... dnia ....... 2024 r.

        (miejscowość)

...............................................

(własnoręczny podpis kandydata na sołtysa)

 

Załącznik nr 3

do uchwały Nr 1/2024

Gminnej Komisji Wyborczej

z dnia 27 czerwca 2024 r.

 

WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH*

 

kandydata na sołtysa Sołectwa ...........................

                                       (nazwa sołectwa)

Imię i nazwisko kandydata na sołtysa

 

 

OSOBY POPIERAJĄCE KANDYDATA

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Numer PESEL

Podpis

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

* uprawnionym do udzielenia poparcia kandydatowi na sołtysa jest wyborca zamieszkały w obwodzie głosowania właściwym dla wyboru popieranego kandydata na sołtysa

 

Załączniki Nr 4

do uchwały  Nr 1/2024

Gminnej Komisji Wyborczej

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Gminna Komisja Wyborcza

w Krokowej

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA DO REJESTRACJI

KANDYDATA NA SOŁTYSA SOŁECTWA .........................

(nazwa sołectwa)              

Gminna Komisja Wyborcza potwierdza zgłoszenie do rejestracji kandydata na sołtysa

.....................................................................

(Imię i nazwisko kandydata na sołtysa)

w Sołectwie ..........................................................................

                                     (nazwa sołectwa)

przez osobę udzielającą poparcia kandydatowi

.....................................................................

(imię i nazwisko osoby, która dokonała zgłoszenia)

w dniu ................................o godz. .................... .

Gminna Komisja Wyborcza

w Krokowej

                      /pieczęć komisji/

....................... 

(imię i nazwisko, funkcja - podpis)

Krokowa, dnia ..............            


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Obwieszczenie w sprawie trybu, miejsca i sposobu zgłaszania kandydatów na sołtysa 2024 (PDF, 219.42Kb) 2024-07-10 09:42:49 17
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Rocławski

Data wytworzenia:
10 lip 2024

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Rocławski

Data publikacji:
10 lip 2024, godz. 09:42

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Rocławski

Data aktualizacji:
11 lip 2024, godz. 10:28