Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dane teleadresowe

UWAGA !!!

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA

URZĘDU GMINY KROKOWA ORAZ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROKOWEJ

 

Od 13.10.2020r. Urząd Gminy Krokowa oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej są częściowo zamknięte dla interesantów.
 

Jednakże, ze względu na dalej istniejące zagrożenie epidemiologiczne Mieszkańcy Gminy proszeni są, jeżeli jest to możliwe o załatwianie spraw telefonicznie (wykaz telefonów poniżej) lub drogą elektroniczną e-mail: urzad@krokowa.pl.
 

Informacje o działaniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej w związku z przeciwdziałaniem zarażeniu się koronawirusem
na stronie www.gops.krokowa.pl

 

 

Atrakcyjne działki w Gminie Krokowa

 

Urząd Gminy Krokowa
ul. Żarnowiecka 29
84-110 Krokowa

NUMER TELEFONU (+48 58) 675 41 00
                            FAX (+48 58) 675 41 01

ADRESY E-MAIL
Sekretariat: urzad@krokowa.pl
 

Urząd Gminy Krokowa
REGON:
 000534492
NIP: 587-10-00-684

BANK: 83 8349 0002 0000 0169 2000 0010

Gmina Krokowa
REGON: 191675528
NIP: 587-15-82-054
 

 

Urząd Gminy czynny jest w godzinach:

poniedziałek-środa 7.30 do 15.30,

czwartek od 7:30 do 17:00

piątek od 7:30 do 14:00


Wójt Gminy Krokowa przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w czwartki od godz. 14.00 - 16.00

 sekretariat

urzad@krokowa.pl

adres skrzynki podawczej na platformie e-puap: /krokowa/skrytka
 
 

SEKRETARIAT
tel.: 58/ 675 41 00
fax.: 58/ 675 41 01
e-mail: urzad@krokowa.pl
pokój nr 210
 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH, PRAWNYCH, I ORGANIZACYJNYCH

SEKRETARZ GMINY – KIEROWNIK REFERATU OPO
tel. 58/ 675 41 40
pokój nr 113

STANOWISKO DS. KADR I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – ZASTĘPCA KIEROWNIKA OPO
- kadry
- wnioski do CEIDG
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
tel. 58/ 675 41 07
pokój nr 103

STANOWSKO DS. DOWODÓW OSOBISTYCH, EWIDENCJI LUDNOŚĆI I SPRAW WOJSKOWYCH
- ewidencja ludności
- dowody osobiste
- meldunki, poświadczenia zameldowania
- rejestr wyborców
- rejestr cudzoziemców
- rejestr osób podlegających kwalifikacji wojskowej
- rejestr żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz sprawujących bezpośrednią opiekę nad członkami rodziny
tel. 58/ 675 41 03
pokój nr 104

STANOWSKO DS. OBSŁUGI KLIENTÓW I DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ
- korespondencja przychodząca i wychodząca
- wnioski do CEIDG
tel. 58/ 675 41 33
parter Urzędu

STANOWSKO DS. OBSŁUGI RADY GMINY KROKOWA I ARCHIWUM
- obsługa Rady Gminy
- rejestr Uchwał Rady Gminy
- skargi i wnioski dotyczące działalności Wójta Gminy
tel. 58/ 675 41 30; biurorady@krokowa.pl
pokój nr 310

STANOWSKO DS. PRZECIWPOŻAROWYCH I PROMOCJI
- obsługa OSP
tel. 58/ 675 41 34
pokój nr 108

 

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

KIEROWNIK REFERATU GOOŚ (decyzje środowiskowe)
- decyzje środowiskowe
tel. 58/ 675 41 00
pokój nr 210

STANOWSKO DS. GOSPODARCZYCH, PORZĄDKOWYCH  ADMINISTRACYJNYCH
- składanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- harmonogram wywozu odpadów komunalnych
- ewidencja zbiorników bezodpływowych
tel. 58/ 675 41 17
pokój nr 217

STANOWSKO DS.  UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE
- utrzymanie porządku i czystości na terenach publicznych
- składanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- harmonogram wywozu odpadów komunalnych
- windykacja opłat za gospodarowanie odpadami
- wnioski w ramach programu „Czyste powietrze”
tel. 58/ 675 41 17
pokój nr 217

STANOWSKO DS. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WINDYKACJI
- weryfikacja złożonych deklaracji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- windykacja opłat za gospodarowanie odpadami
tel. 58/ 675 41 42,
pokój nr 217

STANOWSKO DS. OCHRONY PRZYRODY I LEŚNICTWA
- sprawy związane z usuwaniem drzew i krzewów
- kontrola czystości i porządku na terenie gminy
- pomniki przyrody
tel. 58/ 675 41 43
pokój nr 216
 

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

KIEROWNIK REFERATU IGK
- pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje gminne
- nadzór nad realizacją inwestycji gminnych
- obsługa klientów w zakresie budowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej
oraz wyrobów zawierających azbest
tel. 58/ 675 41 05
pokój nr 213

ZASTĘPCA KIEROWNIKA REF. IGK - STANOWISKO DS. OBSŁUGI PROJEKTÓW I INWESTYCJI
pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje gminne
- nadzór nad realizacją inwestycji gminnych
- wnioski w ramach programu „Czyste powietrze”
tel. 58/ 675 41 26
pokój nr 312

STANOWSKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- zamówienia publiczne
tel. 58/ 675 41 38
pokój nr 312

STANOWSKO DS. INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (zajęcie pasa drogowego, bieżące utrzymanie dróg)
- zajęcie pasa drogowego
- bieżące utrzymanie dróg
tel. 58/ 675 41 10
pokój nr 107

STANOWSKO DS. komunalnych (oświetlenie, uzgodnienie sieci liniowych, najem i czynsze dzierżawne lokali komunalnych)
- oświetlenie terenów komunalnych
- uzgodnienie sieci liniowych, wjazdów, przebiegu dróg
- najem i czynsze dzierżawne lokali komunalnych
- zaświadczenia dotyczące dostępu do dróg publicznych
tel. 58/ 675 41 14
pokój nr 215

STANOWSKO DS. KOMUNALNYCH (zwierzęta bezdomne, pracownicy interwencyjni, fundusz sołecki)
- zwierzęta bezdomne
- zezwolenia na posiadanie psów ras uznawanych za agresywne
- pracownicy interwencyjni
- fundusz sołecki i wiejski
- ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie
tel. 58/ 675 41 41
pokój nr 215

 

REFERAT ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI

KIEROWNIK REFERATU ZPGN
działania związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym
tel. 58/ 675 41 15
pokój nr 206

STANOWSKO DS. DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
decyzje o warunkach zabudowy
tel. 58/ 675 41 18
pokój nr 207

STANOWSKO DS. GEODEZJI I URBANISTYKI (zaświadczenia oraz wypisy i wyrysy z miejscowych planów, podziały, rozgraniczenia , nadawanie adresu i numeru porządkowego) 
- zaświadczenia oraz wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- podziały, rozgraniczenia
- nadawanie adresu i numeru porządkowego budynków
tel. 58/ 675 41 19
pokój nr 205

STANOWSKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (nieruchomości gminne, opłata adiacencka)
- sprzedaż, dzierżawa, nabycie, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości gminnych
- opłata adiacencka
- ewidencja zabytków
tel. 58/ 675 41 24
pokój nr 214

 

REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU

SKARBNIK GMINY 
tel. 58/ 675 41 00

ZASTĘPCA SKARNIKA STANOWSKO DS. KSIĘGOWOŚCI
tel. 58/ 675 41 28
pokój nr 111

STANOWSKO DS. KSIĘGOWOŚCI
tel. 58/ 675 41 23
pokój nr 111

STANOWSKO DS. KSIĘGOWOŚCI
tel. 58/ 675 41 20
pokój nr 111

KASA URZĘDU  
tel. 58/ 675 41 12
Parter Urzędu

STANOWSKO DS. PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ( w tym środki transportowe)
- naliczanie podatków od nieruchomości, podatków rolnych i leśnych
- opłata transportowa, miejscowa i wieczysta
tel. 58/ 675 41 21
pokój nr 109

STANOWSKO DS. PODATKÓW I OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH (windykacja podatkowa)
- windykacja podatkowa
tel. 58/ 675 41 22
pokój nr 116

 

URZĄD STANU CYWILNEGO
rejestracja urodzeń
- rejestracja małżeństw
- rejestracja zgonów
- zaświadczenia o stanie cywilnym
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa,
- zmiany Imienia i Nazwiska
- uznanie ojcostwa 
tel.
58/ 675 41 11
pokój nr 106

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
84-110 Krokowa ul. Wejherowska 3

Tel./fax 58/ 675 41 29
e-mail: gops@krokowa.pl

 

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY KROKOWA
84-110 Krokowa ul. Zamkowa 1

tel.: 601 715 434
e-mail: oswiata@krokowa.pl  

 

KROKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Żarnowiec 76
84-110 Krokowa

tel. 58/ 673 57 12
e-mail: sekretariat@kpkzarnowiec.pl

 

KROKOWSKIE CENTRUM KULTURY
84-110 Krokowa, ul. Żarnowiecka 29

tel. 58/ 675 41 39

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 01-02-2012 11:02:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Siniczyn 01-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wittbrodt 22-10-2020 15:36:38