Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Infrastruktura techniczna plantacji owoców jagodowych na działkach o nr ew. 241/1, 251/1, 258/1, 280/1, 270/1, 263/2 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2019-02-19 13:35:46 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2019 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa Sołectwa Wierzchucino Alicja Siniczyn 2019-02-15 09:01:19 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2019 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Krokowa w dniu 15-01-2019 r. na realizacje zadań publicznych w 2019 r. przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą Alicja Siniczyn 2019-02-15 08:59:26 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2019 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Krokowa do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów Alicja Siniczyn 2019-02-15 08:58:49 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2019 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2019 Alicja Siniczyn 2019-02-15 08:58:08 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2019 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2019 Alicja Siniczyn 2019-02-15 08:57:38 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2019 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu na 2019 rok Alicja Siniczyn 2019-02-15 08:57:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.33.2019 z dnia 5 lutego 2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Alicja Siniczyn 2019-02-15 08:56:28 edycja dokumentu
2. Nr V/39/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sławoszynie z oddziałem przedszkolnym, Dominika Olszewska 2019-02-13 09:50:10 dodanie dokumentu
1. Nr V/38/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie z oddziałem przedszkolnym, Dominika Olszewska 2019-02-13 09:49:47 dodanie dokumentu
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Słuchowo Mariusz Domachowski 2019-02-12 10:06:28 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Dariusz Kaleta 2019-02-11 14:02:51 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2019-02-11 13:57:44 edycja dokumentu
Sekretarz Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2019-02-11 13:56:45 edycja dokumentu
Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn :Budowa ujęcia wody podziemnej-składającego się z dwóch studni głębinowych z utworów czwartorzędowych i oligoceńskich na terenie planowanego gospodarstwa sadowniczego na działce o nr ew. 258/1 w obręb Sławoszyno, gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2019-02-11 13:55:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa ujęcia wody podziemnej-składającego się z dwóch studni głębinowych z utworów czwartorzędowych i oligoceńskich na terenie planowanego gospodarstwa sadowniczego na działce o nr ew. 258/1 w obręb Sławoszyno, gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2019-02-11 13:54:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa ujęcia wody podziemnej-składającego się z dwóch studni głębinowych z utworów czwartorzędowych i oligoceńskich na terenie planowanego gospodarstwa sadowniczego na działce o nr ew. 258/1 w obręb Sławoszyno, gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2019-02-11 13:54:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach nr 69/2, 70, 71/16, 71/14, 71/15 w obrębie Lubocino gmina Krokowa. Dariusz Kaleta 2019-02-11 13:51:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr: 631, 632, 633 w obrębie Żarnowiec gmina Krokowa. Dariusz Kaleta 2019-02-11 13:49:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr: 633, 669, 648/1 w obrębie Żarnowiec gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2019-02-11 13:48:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., składającej się ze stalowej wieży kratownicowej o wysokości do 44 m plus ok. 3 m odgromnik, szaf teletechnicznych usytuowanych u podnóża wieży, drogi kablowej oraz drogi dojazdowej na działce nr 86 obręb Białogóra gmina Krokowa. Dorota Herta 2019-02-08 12:54:08 dodanie dokumentu
Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Lisewo Mariusz Domachowski 2019-02-07 15:37:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.33.2019 z dnia 5 lutego 2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Alicja Siniczyn 2019-02-06 10:09:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.32.2019 z dnia 5 lutego 2019 w sprawie "Programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Krokowa na lata 2018-2021" Alicja Siniczyn 2019-02-06 10:07:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.31.2019 z dnia 5 lutego 2019 w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectwa Białogóra oraz sołectwa Wierzchucino Alicja Siniczyn 2019-02-06 10:00:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.29.2019 z dnia 1 lutego 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w dniu 21.02.2019 Alicja Siniczyn 2019-02-06 09:58:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.30.2019 z dnia 5 lutego 2019 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Krokowa Alicja Siniczyn 2019-02-06 09:55:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.29.2019 z dnia 1 lutego 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej w dniu 21.02.2019 Alicja Siniczyn 2019-02-06 09:54:56 dodanie dokumentu
protokół nr 3/2019 Dominika Olszewska 2019-02-06 09:54:50 dodanie dokumentu
2. Nr IV/37/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krokowa na lata 2019-2021, Dominika Olszewska 2019-02-06 09:50:03 dodanie dokumentu
1. Nr IV/36/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Krokowa w 2019 roku, Dominika Olszewska 2019-02-06 09:49:53 dodanie dokumentu
1. Nr IV/36/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Krokowa w 2019 roku, Dominika Olszewska 2019-02-06 09:49:40 usunięcie dokument
1. Nr IV/36/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Krokowa w 2019 roku, Dominika Olszewska 2019-02-06 09:49:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.27.2019 z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego Alicja Siniczyn 2019-02-06 09:08:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.26.2019 z dnia 28 stycznia 2019 w sprawie powołania Komisji do oceny formalnej ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. Alicja Siniczyn 2019-02-06 09:07:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.25.2019 z dni a28 stycznia 2019 w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności socjalnej w Urzędzie Gminy Krokowa Alicja Siniczyn 2019-02-06 09:02:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.24.2019 z dnia 25 stycznia 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych ot. projektów statutów sołectw Gminy Krokowa Alicja Siniczyn 2019-02-06 09:01:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.23.2019 z dnia 18 stycznia 2019 w sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych Alicja Siniczyn 2019-02-06 08:59:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.22.2019 z dnia 10 stycznia 2019 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Krokowa do podpisywania dokumentów finansowo-księgowych oraz podpisywania innych dokumentów objętych zakresem działania Urzędu Alicja Siniczyn 2019-02-06 08:58:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie- o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec-Dmuchowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu miejscowego Dorota Herta 2019-02-06 08:54:37 dodanie dokumentu