Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Dariusz Kaleta 2017-06-23 13:29:39 dodanie dokumentu
? Nr XXXIV/316/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Odargowo, gmina Krokowa; Dominika Olszewska 2017-06-22 10:17:06 dodanie dokumentu
? Nr XXXIV/315/2017 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego ?Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krokowa na lata 2016 - 2020?; Dominika Olszewska 2017-06-22 10:16:43 dodanie dokumentu
? Nr XXXIV/314/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi Właścicieli nieruchomości usługowych w Centrum Krokowej na działalność Wójta Gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2017-06-22 10:16:33 dodanie dokumentu
? Nr XXXIV/313/2017 w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia(dz. Nr 7/52); Dominika Olszewska 2017-06-22 10:16:10 dodanie dokumentu
? Nr XXXIV/312/2017 w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia; Dominika Olszewska 2017-06-22 10:15:55 dodanie dokumentu
? Nr XXXIV/311/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dębki gm. Krokowa; Dominika Olszewska 2017-06-22 10:15:39 dodanie dokumentu
? Nr XXXIV/310/2017 w sprawie nadania nazwy istniejącemu pomnikowi przyrody Dominika Olszewska 2017-06-22 10:15:24 dodanie dokumentu
? Nr XXXIV/309/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok; Dominika Olszewska 2017-06-22 10:10:00 dodanie dokumentu
? Nr XXXIV/308/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2017-06-22 10:09:36 dodanie dokumentu
XXXV SESJA RADY GMINY KROKOWA Dominika Olszewska 2017-06-22 10:08:32 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO POMOCY NAUCZYCIELA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W KROKOWEJ WRAZ Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W WIERZCHUCINIE Celina Baranowska 2017-06-19 15:10:50 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W KROKOWEJ WRAZ Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W WIERZCHUCINIE Celina Baranowska 2017-06-19 15:09:02 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO WOŹNEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W KROKOWEJ WRAZ Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W WIERZCHUCINIE Celina Baranowska 2017-06-19 15:06:47 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W KROKOWEJ WRAZ Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W WIERZCHUCINIE Celina Baranowska 2017-06-19 15:02:04 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO POMOCY NAUCZYCIELA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W KROKOWEJ WRAZ Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W WIERZCHUCINIE Celina Baranowska 2017-06-19 15:01:16 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W KROKOWEJ WRAZ Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W WIERZCHUCINIE Celina Baranowska 2017-06-19 14:59:40 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO WOŹNEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W KROKOWEJ  WRAZ Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W WIERZCHUCINIE Celina Baranowska 2017-06-19 14:57:47 dodanie dokumentu
Rejest obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gm. Krokowa Dorota Herta 2017-06-16 12:17:56 edycja dokumentu
Rejest obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gm. Krokowa Dorota Herta 2017-06-16 12:17:43 usunięcie załacznika
Rejest obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gm. Krokowa Dorota Herta 2017-06-16 12:10:09 edycja dokumentu
Rejest obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gm. Krokowa Dorota Herta 2017-06-16 12:09:41 usunięcie załacznika
Uchwała nr XXXII/294/2017 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północno ? zachodniej części miejscowości Dębki, gmina Krokowa Dorota Herta 2017-06-16 12:08:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/295/2017 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki położonej w centralnej części miejscowości Dębki, gmina Krokowa Dorota Herta 2017-06-16 12:06:03 dodanie dokumentu
Dotacje na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" Dariusz Kaleta 2017-06-14 14:39:23 dodanie dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-06-14 10:39:46 edycja dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-06-14 10:39:42 usunięcie załacznika
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-06-14 10:39:34 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec-Dmuchowo przy wypływie z Jez. Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki? Dariusz Kaleta 2017-06-14 10:38:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki nr 64/19 obręb Lubocino gmina Krokowa. Dorota Herta 2017-06-09 12:46:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr ZPGN.667.VII.2016.MK Wójta Gmin Krokowa z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Sulicice, stanowiących własność gminy Krokowa. Dariusz Kaleta 2017-06-07 15:04:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr ZPGN.668.VII.2016.MK Wójta Gminy Krokowa z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Sławoszynie, stanowiących własność gminy Krokowa. Dariusz Kaleta 2017-06-07 15:03:21 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach Dariusz Kaleta 2017-06-02 09:43:14 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dariusz Kaleta 2017-06-01 13:24:09 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Dariusz Kaleta 2017-06-01 13:23:25 usunięcie załacznika
Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z zapleczem socjalnym na terenie kompleksu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krokowej Mariusz Domachowski 2017-05-30 14:20:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- wydanie decyzji NR ZPG.6733.10.2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dorota Herta 2017-05-26 10:11:33 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Krokowa zawiadamia , że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie przechowalni owoców wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz likwidacją rowów melioracji szczegółowej na działkach o nr ew. 251/1, 241/1, 258/1, 270/1, 263/2, 280/1 w obrębie geodezyjnym Sławoszyno, gmina Krokowa" Dariusz Kaleta 2017-05-26 08:40:13 dodanie dokumentu
Informacja o zamieszczeniu wniosku dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie przechowalni owoców wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz likwidacją rowów melioracji szczegółowej na działkach o nr ew. 251/1, 241/1, 258/1, 270/1, 263/2, 280/1 w obrębie geodezyjnym Sławoszyno, gmina Krokowa" Dariusz Kaleta 2017-05-26 08:38:06 edycja dokumentu
Informacja o zamieszczeniu wniosku dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie przechowalni owoców wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz likwidacją rowów melioracji szczegółowej na działkach o nr ew. 251/1, 241/1, 258/1, 270/1, 263/2, 280/1 w obrębie geodezyjnym Sławoszyno, gmina Krokowa" Dariusz Kaleta 2017-05-26 08:37:35 dodanie dokumentu