Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o wniosku pn. : Budowa instalacji do produkcji betonu, w ilości nie mniejszej niż 15 ton na dobę wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne na dz. nr 146/37, 146/38, 147/1, 148/4, 149/1 i 136/34 obręb ewidencyjny 0013 Parszkowo ? Kłanino, gm. Krokowa. Dariusz Kaleta 2018-10-17 14:45:31 dodanie dokumentu
informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o wniosku pn. : Budowa instalacji do produkcji betonu, w ilości nie mniejszej niż 15 ton na dobę wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne na dz. nr 146/37, 146/38, 147/1, 148/4, 149/1 i 136/34 obręb ewidencyjny 0013 Parszkowo ? Kłanino, gm. Krokowa. Dariusz Kaleta 2018-10-17 14:45:12 usunięcie dokument
informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o wniosku pn. : Budowa instalacji do produkcji betonu, w ilości nie mniejszej niż 15 ton na dobę wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne na dz. nr 146/37, 146/38, 147/1, 148/4, 149/1 i 136/34 obręb ewidencyjny 0013 Parszkowo ? Kłanino, gm. Krokowa. Dariusz Kaleta 2018-10-17 14:45:08 dodanie dokumentu
Postanowienie Wójta Gminy Krokowa w sprawie zawieszenia postępowania - usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania - Parszczyce Dariusz Kaleta 2018-10-12 09:30:28 dodanie dokumentu
Remont pokrycia dachowego budynku Kościoła w Krokowej Mariusz Domachowski 2018-10-11 14:26:18 dodanie dokumentu
Szkolenie członków obwodowych komisji  wyborczych - materiały, slajdy Dariusz Kaleta 2018-10-11 13:01:06 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 10 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta  w wyborach Wójta Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  Dariusz Kaleta 2018-10-11 11:28:58 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 10 października 2018 r.  o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  Dariusz Kaleta 2018-10-11 11:28:24 dodanie dokumentu
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Dariusz Kaleta 2018-10-10 11:27:42 edycja dokumentu
Oświadczenie o wartości poniesionych kosztów za młodocianego Dariusz Kaleta 2018-10-10 11:27:31 edycja dokumentu
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Dariusz Kaleta 2018-10-10 11:27:16 edycja dokumentu
Oświadczenie OHP Dariusz Kaleta 2018-10-10 11:26:36 edycja dokumentu
Oświadczenie o wartości refundacji z OHP Dariusz Kaleta 2018-10-10 11:26:22 edycja dokumentu
Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis Dariusz Kaleta 2018-10-10 11:26:05 edycja dokumentu
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Dariusz Kaleta 2018-10-10 11:25:46 edycja dokumentu
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Dariusz Kaleta 2018-10-10 11:25:03 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia : Parszkowo-Kłanino Dariusz Kaleta 2018-10-04 15:08:27 dodanie dokumentu
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Wierzchucino, stanowiącej własność Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2018-10-04 12:06:32 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego o składach obwodowych komisji w Gminie Krokowa Dariusz Kaleta 2018-10-03 14:48:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : ?Infrastruktura techniczna plantacji owoców jagodowych na działkach o nr ew. 241/1, 251/1, 258/1, 280/1, 270/1, 263/2 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa? Dariusz Kaleta 2018-10-02 13:06:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. : ?Infrastruktura techniczna plantacji owoców jagodowych na działkach o nr ew. 241/1, 251/1, 258/1, 280/1, 270/1, 263/2 w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa? Dariusz Kaleta 2018-10-02 13:06:08 dodanie dokumentu
WÓJT GMINY KROKOWA zaprasza do udziału w przetargu w dniu 6 grudnia 2018 r. na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowości: SŁAWOSZYNO, SŁUCHOWO i TYŁOWO. Dariusz Kaleta 2018-10-02 13:05:09 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne 11.09.2018r. Dariusz Kaleta 2018-10-02 13:03:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o losowaniu numerów list kandydatów do Rady Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2018-10-02 11:57:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przeprowadzeniu szkoleń członków Gminnych Komisji Wyborczych Dariusz Kaleta 2018-10-02 11:56:34 dodanie dokumentu
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH oraz ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO z terenu Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2018-10-02 09:52:39 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Dariusz Kaleta 2018-10-02 09:49:05 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Wierzchucinie, na okres do 3 lat. Dariusz Kaleta 2018-09-28 09:30:17 dodanie dokumentu
Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej Dariusz Kaleta 2018-09-27 13:56:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Dariusz Kaleta 2018-09-26 14:15:10 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA w sprawie wykazu sprzedaży części lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 1 położonego w miejscowości Krokowa przy ulicy Wejherowskiei 8 na poprawę warunków zagospodarowania lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Dariusz Kaleta 2018-09-25 14:37:32 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA w sprawie wykazu sprzedaży części lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 1 położonego w miejscowości Krokowa przy ulicy Wejherowskiei 8 na poprawę warunków zagospodarowania lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Dariusz Kaleta 2018-09-25 14:37:09 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA w sprawie wykazu sprzedaży części lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 1 położonego w miejscowości Krokowa przy ulicy Wejherowskiei 8 na poprawę warunków zagospodarowania lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Dariusz Kaleta 2018-09-25 14:36:14 dodanie dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 24 września 2018 r. Dariusz Kaleta 2018-09-25 08:09:58 dodanie dokumentu
Informacje Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 17 września 2018 r. o obwodach głosowania Dariusz Kaleta 2018-09-24 14:15:06 dodanie dokumentu
WÓJT GMINY KROKOWA zaprasza do udziału w przetargu w dniu 5 listopada 2018 r. na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowości SŁAWOSZYNKO, obręb SŁAWOSZYNO Dariusz Kaleta 2018-09-24 14:13:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 19.09.2018 r z urzędu postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania z nieruchomości położonej w Parszczycach, dz. nr 29/3, 30/2, 30/4, 32/2, 65/7, 66/3, 67/6 obr. Minkowice, gm. Krokowa, pow. Pucki. Dariusz Kaleta 2018-09-20 12:00:49 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 19.09.2018 r z urzędu postępowania w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania z nieruchomości położonej w Parszczycach, dz. nr 29/3, 30/2, 30/4, 32/2, 65/7, 66/3, 67/6 obr. Minkowice, gm. Krokowa, pow. Pucki. Dariusz Kaleta 2018-09-20 11:59:48 dodanie dokumentu
Harmonogram zebrań wiejskich jesień 2018 Dariusz Kaleta 2018-09-19 10:33:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LIII/466/2018 RADY GMINY KROKOWA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Dariusz Kaleta 2018-09-17 14:33:17 dodanie dokumentu