Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprzątanie oraz wywóz odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie gminy Krokowa Mariusz Domachowski 2019-12-13 13:32:22 dodanie dokumentu
Obwieszczeniew sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa) z rur PE o średnicy de63 mm na działkach nr 47/1, 47/2 w obrębie Minkowice oraz działkach nr 35, 36/1, 37, 288, 287, 290, 332, 310 w obrębie Goszczyno gmina Krokowa Dorota Herta 2019-12-11 09:41:56 dodanie dokumentu
Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Krokowa tj. w Urzędzie Gminy w Krokowej, jednostkach organizacyjnych Gminy oraz instytucjach kultury Mariusz Domachowski 2019-12-06 11:52:01 dodanie dokumentu
Sprzątanie oraz wywóz odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie gminy Krokowa Mariusz Domachowski 2019-12-05 13:32:13 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688) . na spotkanie dotyczące: Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 . Dariusz Kaleta 2019-12-05 11:46:49 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Karlikowo - przeznaczonych do zbycia Tomasz Wittbrodt 2019-12-04 08:18:50 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Karwieńskie Błota - przeznaczonych do dzierżawy Tomasz Wittbrodt 2019-12-04 08:16:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 161/g235/F/II/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa na lata 2020 - 2028.. Anna Nowak 2019-12-02 11:35:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 162/g235/P/II/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Krokowa na 2020 rok. Anna Nowak 2019-12-02 11:32:21 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Gminy w Krokowej. Tomasz Wittbrodt 2019-12-02 09:59:31 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Gminy w Krokowej. Tomasz Wittbrodt 2019-12-02 09:59:11 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Gminy w Krokowej. Tomasz Wittbrodt 2019-12-02 09:57:55 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (zakładka menu) Tomasz Wittbrodt 2019-12-02 09:55:34 dodanie pozycji menu
Wykonywanie przewozów młodzieży szkolnej z terenu gminy Krokowa Mariusz Domachowski 2019-11-28 12:39:45 dodanie dokumentu
Informacja o godzinach urzędowania w okresie świątecznym Dariusz Kaleta 2019-11-26 12:17:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - w sprawie wygaszenia obecnie obowiązującej decyzji pozwolenia wodnoprawnego nr ROŚ.6341.3.13.2013, ROŚ.6341.2.29.2013 wydanej przez Starostę Puckiego dnia 07.08.2013 r., udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na ujęciu w Tyłowie z uwagi na prowadzone w Zarządzie Zlewni w Gdańsku postępowanie administracyjne w sprawie wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ? nr sprawy: GD.ZUZ.3.421.764.2018.SŻ. Dariusz Kaleta 2019-11-26 10:47:22 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu doodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2019-11-26 10:47:20 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2019-11-26 10:47:00 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 uofp Anna Nowak 2019-11-26 10:46:32 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych Anna Nowak 2019-11-26 10:46:05 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Anna Nowak 2019-11-26 10:45:40 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2019-11-26 10:44:12 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu doodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2019-11-26 10:42:40 usunięcie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2019-11-26 10:42:38 usunięcie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 uofp Anna Nowak 2019-11-26 10:42:36 usunięcie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych Anna Nowak 2019-11-26 10:42:24 usunięcie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwaranc Anna Nowak 2019-11-26 10:42:22 usunięcie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Anna Nowak 2019-11-26 10:42:20 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie -wydanie odmownej decyzji nr ZPGN.6733.05.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dorota Herta 2019-11-21 16:39:56 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe sołtysów Gminy Krokowa Tomasz Wittbrodt 2019-11-20 09:46:45 edycja dokumentu
Dane teleadresowe sołtysów Gminy Krokowa Tomasz Wittbrodt 2019-11-20 09:46:28 usunięcie załacznika
Sołtysi Gminy Krokowa Tomasz Wittbrodt 2019-11-20 09:45:48 dodanie dokumentu
Wykonywanie serwisu systemu i oprogramowania informatycznego Mariusz Domachowski 2019-11-19 12:58:26 dodanie dokumentu
protokół nr 15/2019 Dominika Olszewska 2019-11-18 09:54:58 dodanie dokumentu
protokół nr 14/2019 Dominika Olszewska 2019-11-18 09:54:41 dodanie dokumentu
protokół nr 13/2019 Dominika Olszewska 2019-11-18 09:54:26 dodanie dokumentu
protokół nr 12/2019 Dominika Olszewska 2019-11-18 09:54:12 dodanie dokumentu
protokół nr 11/2019 Dominika Olszewska 2019-11-18 09:53:58 dodanie dokumentu
protokół nr 10/2019 Dominika Olszewska 2019-11-18 09:52:36 dodanie dokumentu
protokół nr 9/2019 Dominika Olszewska 2019-11-18 09:52:23 dodanie dokumentu