Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWIĘCIA Dariusz Kaleta 2018-12-06 09:24:36 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Dariusz Kaleta 2018-12-06 09:22:49 usunięcie załacznika
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Dariusz Kaleta 2018-12-06 09:22:44 edycja dokumentu
Składy komisji Dominika Olszewska 2018-12-05 09:59:14 usunięcie dokument
Składy komisji Dominika Olszewska 2018-12-04 17:30:33 usunięcie załacznika
Wykonywanie przewozów młodzieży szkolnej z terenu gminy Krokowa Mariusz Domachowski 2018-11-30 13:08:51 dodanie dokumentu
Składy komisji Dominika Olszewska 2018-11-30 12:06:08 edycja dokumentu
Składy komisji Dominika Olszewska 2018-11-30 12:04:28 usunięcie załacznika
KOMISJA REWIZYJNA Dominika Olszewska 2018-11-30 11:56:38 usunięcie dokument
KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPORTU Dominika Olszewska 2018-11-30 11:56:36 usunięcie dokument
GOSPODARKI I BUDŻETU Dominika Olszewska 2018-11-30 11:56:34 usunięcie dokument
KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO Dominika Olszewska 2018-11-30 11:56:31 usunięcie dokument
STRATEGII ROZWOJU I PROMOCJI GMINY Dominika Olszewska 2018-11-30 11:56:29 usunięcie dokument
Plan pracy na 2015 rok Dominika Olszewska 2018-11-30 11:55:57 usunięcie dokument
Plan pracy na 2015 rok Dominika Olszewska 2018-11-30 11:55:11 usunięcie dokument
Plan pracy na 2015 rok Dominika Olszewska 2018-11-30 11:54:45 usunięcie dokument
Plan pracy na 2015 rok Dominika Olszewska 2018-11-30 11:54:29 usunięcie dokument
Składy komisji Dominika Olszewska 2018-11-30 11:54:12 edycja dokumentu
Składy komisji Dominika Olszewska 2018-11-30 11:53:58 usunięcie załacznika
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 Mariusz Domachowski 2018-11-27 15:53:37 dodanie dokumentu
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Dariusz Kaleta 2018-11-27 13:22:26 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe sołtysów Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2018-11-23 11:10:58 usunięcie załacznika
Dane teleadresowe sołtysów Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2018-11-23 11:10:49 edycja dokumentu
Sprzątanie oraz wywóz odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie gminy Krokowa Mariusz Domachowski 2018-11-22 14:18:07 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krokowa z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Sołtysa Sołectwa Białogóra Dariusz Kaleta 2018-11-22 13:00:05 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2018 WÓJTA GMINY KROKOWA z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Sołtysa Sołectwa Białogóra Dariusz Kaleta 2018-11-22 12:59:48 dodanie dokumentu
2. Nr I/02/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-11-22 08:15:05 edycja dokumentu
2. Nr I/02/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-11-22 08:14:54 usunięcie załacznika
2. Nr I/02/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-11-21 13:21:30 edycja dokumentu
2. Nr I/02/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-11-21 13:21:17 dodanie dokumentu
1. Nr I/01/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-11-21 13:21:10 dodanie dokumentu
Protokół nr LV/2018 z przebiegu obrad LV sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 28.09.2018 r Dominika Olszewska 2018-11-21 13:16:20 dodanie dokumentu
Protokół nr LIV/2018 z przebiegu obrad LIV sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 11.09.2018 r Dominika Olszewska 2018-11-21 13:15:45 dodanie dokumentu
Protokół nr LIII/2018 z przebiegu obrad LIII sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 29.08.2018 r Dominika Olszewska 2018-11-21 13:14:59 dodanie dokumentu
14. Nr LVI/505/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krokowa w 2018 roku Dominika Olszewska 2018-11-21 13:13:51 edycja dokumentu
14. Nr LVI/505/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krokowa w 2018 roku Dominika Olszewska 2018-11-21 13:13:36 dodanie dokumentu
13. Nr LVI/504/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-11-21 13:13:23 dodanie dokumentu
12. Nr LVI/503/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa, Dominika Olszewska 2018-11-21 13:13:12 dodanie dokumentu
11. Nr LVI/502/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa na część nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, Dominika Olszewska 2018-11-21 13:12:50 dodanie dokumentu
10. Nr LVI/501/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 646/4, położonej w obrębie Wierzchucino, Dominika Olszewska 2018-11-21 13:12:40 dodanie dokumentu