Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wójt Gminy Krokowa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie SŁAWOSZYNO gm. Krokowa zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00015834/7 Dariusz Kaleta 2017-04-28 14:01:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Dariusz Kaleta 2017-04-28 11:47:43 dodanie dokumentu
Przebudowa dróg oraz wykonanie mostu w miejscowości Dębki gm. Krokowa w formule zaprojektuj i wybuduj Mariusz Domachowski 2017-04-27 12:59:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działkach nr 171 i 139 w obrębie Karwieńskie Błota gmina Krokowa Dorota Herta 2017-04-27 12:41:40 dodanie dokumentu
Poziom recyklingu 2016 Monika Stencel-Kansy 2017-04-25 14:33:50 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Ewa Szymańska 2017-04-25 08:26:49 dodanie dokumentu
Z- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Ewa Szymańska 2017-04-25 08:26:21 dodanie dokumentu
Rb-N - kwartalnie sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Ewa Szymańska 2017-04-25 08:25:54 dodanie dokumentu
Rb-34 -sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych Ewa Szymańska 2017-04-25 08:25:14 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Ewa Szymańska 2017-04-25 08:23:49 dodanie dokumentu
Rb-27 S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Ewa Szymańska 2017-04-25 08:23:07 dodanie dokumentu
Z- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Ewa Szymańska 2017-04-25 08:20:42 dodanie dokumentu
Rb-N - kwartalnie sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Ewa Szymańska 2017-04-25 08:20:11 dodanie dokumentu
RB NDS - sprawozdanie o nadwyżce- deficycie jednostki samorządu terytorialnego. Ewa Szymańska 2017-04-25 08:19:43 dodanie dokumentu
Rb-34 -sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych Ewa Szymańska 2017-04-25 08:19:18 dodanie dokumentu
Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Ewa Szymańska 2017-04-25 08:18:47 dodanie dokumentu
Rb-27 S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Ewa Szymańska 2017-04-25 08:18:21 dodanie dokumentu
Rb-27 S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Ewa Szymańska 2017-04-25 08:17:55 usunięcie dokument
Rb-27 S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Ewa Szymańska 2017-04-25 08:17:44 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Ewa Szymańska 2017-04-25 08:16:54 usunięcie dokument
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Ewa Szymańska 2017-04-25 08:16:47 dodanie dokumentu
Rb-27 S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Ewa Szymańska 2017-04-25 08:15:13 usunięcie dokument
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Ewa Szymańska 2017-04-25 08:15:04 usunięcie dokument
Rb-34 -sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych Ewa Szymańska 2017-04-25 08:14:54 usunięcie dokument
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Ewa Szymańska 2017-04-25 08:14:44 usunięcie dokument
Z- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Ewa Szymańska 2017-04-25 08:14:33 usunięcie dokument
Rb-N - kwartalnie sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Ewa Szymańska 2017-04-25 08:14:20 usunięcie dokument
Rb-N - kwartalnie sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Ewa Szymańska 2017-04-24 11:45:44 dodanie dokumentu
Z- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Ewa Szymańska 2017-04-24 11:45:04 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego Ewa Szymańska 2017-04-24 11:44:29 dodanie dokumentu
Rb-34 -sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych Ewa Szymańska 2017-04-24 11:43:55 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Ewa Szymańska 2017-04-24 11:43:20 dodanie dokumentu
Rb-27 S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Ewa Szymańska 2017-04-24 11:42:44 dodanie dokumentu
Rb-27 S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Ewa Szymańska 2017-04-24 11:42:01 usunięcie dokument
Rb-27 S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Ewa Szymańska 2017-04-24 11:41:53 dodanie dokumentu
sprawozdanie za I kwartał 2017 Ewa Szymańska 2017-04-24 11:41:14 usunięcie dokument
Zmiana Zarządzenia nr OŚW.618.VII.2017 Wójta Gminy Krokowa z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie Celina Baranowska 2017-04-21 13:22:29 dodanie dokumentu
Zmiana Zarządzenia nr OŚW.618.VII.2017 Wójta Gminy Krokowa z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie Celina Baranowska 2017-04-21 13:20:45 dodanie dokumentu
XXXIII SESJA RADY GMINY KROKOWA Dominika Olszewska 2017-04-19 14:29:55 dodanie dokumentu
Analiza systemu gospodarki odpadami za 2016 r. Monika Stencel-Kansy 2017-04-18 09:15:54 edycja dokumentu