Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nabór na wolne stanowisko pracy/ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji Dariusz Kaleta 2019-04-19 10:12:15 dodanie dokumentu
Wyniki naboru na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie. Dariusz Kaleta 2019-04-19 08:13:01 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Krokowa o terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych Dariusz Kaleta 2019-04-18 13:09:39 dodanie dokumentu
wzór zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych do uzupełnienia składu komisji przez Komisarza Wyborczego Dariusz Kaleta 2019-04-18 13:09:17 dodanie dokumentu
wzór zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych Dariusz Kaleta 2019-04-18 13:08:54 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 17 kwietnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Dariusz Kaleta 2019-04-18 13:08:06 dodanie dokumentu
KODEKS WYBORCZY Dariusz Kaleta 2019-04-18 13:07:46 dodanie dokumentu
6. Nr VIII/91/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, Dominika Olszewska 2019-04-16 10:05:21 dodanie dokumentu
5. Nr VIII/90/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, Dominika Olszewska 2019-04-16 10:05:06 dodanie dokumentu
4. Nr VIII/89/2019 w sprawie udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.:Remont drogi powiatowej nr 1522G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 218 do miejscowości Świecino o długości ok. 480 m? Dominika Olszewska 2019-04-16 10:04:57 dodanie dokumentu
3. Nr VIII/88/2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krokowa nr III/33/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.: ? Remont drogi powiatowej nr 1522G na odcinku Świecino ? Połchówko w km od 1 + 150 do 3 + 760 o długości 2610 m? Dominika Olszewska 2019-04-16 10:04:44 dodanie dokumentu
2. Nr VIII/87/2019 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sławoszynie z oddziałem przedszkolnym, Dominika Olszewska 2019-04-16 10:04:34 dodanie dokumentu
1. Nr VIII/86/2019 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie z oddziałem przedszkolnym, Dominika Olszewska 2019-04-16 10:04:25 dodanie dokumentu
15. Nr VII/85/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Białogóra, gm. Krokowa, Dominika Olszewska 2019-04-16 10:01:54 edycja dokumentu
15. Nr VII/85/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Białogóra, gm. Krokowa, Dominika Olszewska 2019-04-16 10:01:45 usunięcie załacznika
15. Nr VII/85/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Białogóra, gm. Krokowa, Dominika Olszewska 2019-04-16 10:00:21 dodanie dokumentu
14. Nr VII/84/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Białogóra, am. Krokowa, Dominika Olszewska 2019-04-16 10:00:10 dodanie dokumentu
13. Nr VII/83/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Krokowa zabudowanej boksem garażowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Dominika Olszewska 2019-04-16 10:00:00 dodanie dokumentu
12. Nr VII/82/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Żarnowiec, gm. Krokowa, Dominika Olszewska 2019-04-16 09:59:51 dodanie dokumentu
11. Nr VII/81/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Krokowa a osobą fizyczną, Dominika Olszewska 2019-04-16 09:59:40 dodanie dokumentu
10. Nr VII/80/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kłaninie, obręb Parszkowo-Kłanino, gm. Krokowa, Dominika Olszewska 2019-04-16 09:59:29 dodanie dokumentu
9. Nr VII/79/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach sołtysów Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r., Dominika Olszewska 2019-04-16 09:59:18 dodanie dokumentu
8. Nr VII/78/2019 w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Krokowa w 2019 roku? Dominika Olszewska 2019-04-16 09:26:58 dodanie dokumentu
7. Nr VII/77/2019 w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na ternie Gminy Krokowa w 2019 roku, Dominika Olszewska 2019-04-16 09:24:52 dodanie dokumentu
6. Nr VII/76/2019 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej publicznego Żłobka Nr 1 i nadania jej statutu Dominika Olszewska 2019-04-16 09:24:40 dodanie dokumentu
5. Nr VII/75/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/66/2019 Rady Gminy krokowa z dnia 28.02.2019 roku w sprawie przyznania w roku 2019 dotacji z budżetu Gminy krokowa na roboty konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości, Dominika Olszewska 2019-04-16 09:24:27 dodanie dokumentu
4. Nr VII/74/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa, Dominika Olszewska 2019-04-16 09:24:17 dodanie dokumentu
3. Nr VII/73/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, Dominika Olszewska 2019-04-16 09:24:07 dodanie dokumentu
2. Nr VII/72/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, Dominika Olszewska 2019-04-16 09:23:54 dodanie dokumentu
1. Nr VII/71/2019 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa Sołectwa Karwieńskie Błoto Drugie Dominika Olszewska 2019-04-16 09:21:58 dodanie dokumentu
Zasoby informacji przestrzennej Dariusz Kaleta 2019-04-16 08:52:11 edycja dokumentu
Zasoby informacji przestrzennej Dariusz Kaleta 2019-04-16 08:50:21 dodanie dokumentu
Gmina Krokowa - zbycie nieruchomości w obrębie: Sławoszyno, Tyłowo, Słuchowo Dariusz Kaleta 2019-04-15 15:06:58 dodanie dokumentu
Działki gminne przeznaczone do zbycia, obręb Minkowice, Lisewo Dariusz Kaleta 2019-04-12 13:19:57 edycja dokumentu
Działki gminne przeznaczone do zbycia, obręb Minkowice, Lisewo Dariusz Kaleta 2019-04-12 12:46:32 dodanie dokumentu
informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o wniosku pn. : Przygotowanie i eksploatacja zakładu górniczego (eksploatacja kruszywa naturalnego) na dz. nr 24/15, 24/17 i 24/22 obręb Minkowice, gmina Krokowa, powiat pucki Dariusz Kaleta 2019-04-12 12:43:52 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o zgłoszonych kandydatach na sołtysa w Sołectwie Wierzchucino w wyborach zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 roku Dariusz Kaleta 2019-04-10 15:27:30 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o zgłoszonych kandydatach na sołtysa w Sołectwie Brzyno w wyborach zarządzonych na dzień 14 kwietnia 2019 roku Dariusz Kaleta 2019-04-10 15:26:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: lokalizacji pomieszczenia technicznego niezbędnego dla funkcjonowania stacji bazowej telefonii komórkowej na części działki nr 142 w obrębie Jeldzino Dorota Herta 2019-04-09 10:44:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 069/g235/R/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Dariusz Kaleta 2019-04-04 13:40:05 dodanie dokumentu