Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie -wydanie decyzji nr ZPGN.6733.09.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dorota Herta 2021-03-05 13:34:49 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY  KROKOWA z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości  położonej w obrębie Słuchowo, gm. Krokowa, przeznaczonej do dzierżawy Dariusz Kaleta 2021-03-05 09:57:53 dodanie dokumentu
13. Nr XXXII/326/2021 w sprawie przekazania petycji z dnia 13 stycznia 2021 r. w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Dominika Olszewska 2021-03-04 12:08:49 dodanie dokumentu
12. Nr XXXII/325/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno wschodniego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa; Dominika Olszewska 2021-03-04 12:08:36 dodanie dokumentu
11. Nr XXXII/324/2021 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Krokowa Nr XXI/224/2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasada przyznawania i pozbawiania oraz ustalania rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2021-03-04 12:08:23 dodanie dokumentu
10. Nr XXXII/323/2021 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacji na lata 2021-2024, będących w posiadaniu Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Żarnowcu; Dominika Olszewska 2021-03-04 12:08:11 dodanie dokumentu
9. Nr XXXII/322/2021 w sprawie przedłużenia terminu płatności I raty opłaty za 2021, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży; Dominika Olszewska 2021-03-04 12:07:59 dodanie dokumentu
8. Nr XXXII/321/2021 w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa na w 2021; Dominika Olszewska 2021-03-04 12:07:47 dodanie dokumentu
7. Nr XXXII/320/2021 w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Krokowa za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę; Dominika Olszewska 2021-03-04 12:07:34 dodanie dokumentu
6. Nr XXXII/319/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki 129/27 w miejscowości Lubkowo, gmina Krokowa; Dominika Olszewska 2021-03-04 12:07:23 dodanie dokumentu
5. Nr XXXII/318/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 392/7 obręb Żarnowiec, gmina Krokowa; Dominika Olszewska 2021-03-04 12:07:11 dodanie dokumentu
4. Nr XXXII/317/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomosci oznaczonej nr 115 położnej w obrębie Sobieńczyce, gmina Krokowa; Dominika Olszewska 2021-03-04 12:06:44 dodanie dokumentu
3. Nr XXXII/316/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Krokowa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchucino, Dominika Olszewska 2021-03-04 12:06:26 dodanie dokumentu
2. Nr XXXII/315/2021 w sprawie zmianie uchwały nr XXX/305/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2021-03-04 12:06:12 dodanie dokumentu
1. Nr XXXII/314/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Krokowa na 2021 rok; Dominika Olszewska 2021-03-04 12:05:57 dodanie dokumentu
7. Nr XXXI/313/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, działki nr 18/3 obręb Wierzchucino. Dominika Olszewska 2021-03-04 12:02:49 dodanie dokumentu
6. Nr XXXI/312/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, działki nr 138/6 obręb Wierzchucino; Dominika Olszewska 2021-03-04 12:02:36 dodanie dokumentu
5. Nr XXXI/311/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Krokowa prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Dębki; Dominika Olszewska 2021-03-04 12:02:18 dodanie dokumentu
4. Nr XXXI/310/2021 w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej do wyboru sołtysa Sołectwa Karwieńskie Błoto Drugie zarządzonych na dzień 14 marca 2021 r. ; Dominika Olszewska 2021-03-04 12:02:01 dodanie dokumentu
3. Nr XXXI/309/2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek diet dla osób pełniących funkcję związane z przeprowadzeniem przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Karwieńskie Błoto Drugie zarządzonych na dzień 14 marca 2021 r.; Dominika Olszewska 2021-03-04 12:01:44 dodanie dokumentu
2. Nr XXXI/308/2021 w sprawie zmianie uchwały nr XXX/305/202020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2021-03-04 12:01:19 dodanie dokumentu
1. Nr XXXI/307/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Krokowa na 2021 rok; Dominika Olszewska 2021-03-04 12:01:08 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Dariusz Kaleta 2021-03-01 18:33:31 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Dariusz Kaleta 2021-03-01 18:28:08 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza przetarg na sprzedaż przyczepy samochodowej Neptun 7-294 Dariusz Kaleta 2021-03-01 18:25:26 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu marki Volkswagen Transporter T5 1,9 TDi Dariusz Kaleta 2021-03-01 18:24:26 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY  KROKOWA z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w obrębie Parszkowo-Kłanino, gm.Krokowa, przeznaczonych do dzierżawy Dariusz Kaleta 2021-03-01 14:30:06 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY  KROKOWA z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w obrębie Parszkowo-Kłanino, gm.Krokowa, przeznaczonych do dzierżawy Dariusz Kaleta 2021-03-01 14:28:20 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY  KROKOWA z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości położonej w obrębie Parszkowo-Kłanino, gm.Krokowa, przeznaczonych do dzierżawy Dariusz Kaleta 2021-03-01 14:27:07 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Hanna Łopianowska 2021-02-26 11:16:41 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Hanna Łopianowska 2021-02-26 11:14:20 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Hanna Łopianowska 2021-02-26 11:13:34 dodanie dokumentu
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Hanna Łopianowska 2021-02-26 11:12:51 dodanie dokumentu
Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Hanna Łopianowska 2021-02-26 11:11:58 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Hanna Łopianowska 2021-02-26 11:11:13 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Hanna Łopianowska 2021-02-26 11:10:25 dodanie dokumentu
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu tertorialnego Hanna Łopianowska 2021-02-26 11:09:31 dodanie dokumentu
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Hanna Łopianowska 2021-02-26 11:07:25 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krokowa z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie obwodu głosowania w wyborach przedterminowych Sołtysa Sołectwa Karwieńskie Błoto Drugie zarządzonych na dzień 14 marca 2021 roku. Dariusz Kaleta 2021-02-25 09:01:06 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o zgłoszonych kandydatach na sołtysa w Sołectwie Karwieńskie Błoto Drugie Gmina Krokowa w wyborach przedterminowych zarządzonych na dzień 14 marca 2021 roku Dariusz Kaleta 2021-02-25 09:00:45 dodanie dokumentu