Informacje i ogłoszenia

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW 2017-06-23 13:29:39
INSTRUKCJA SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE KROKOWA 2016-01-12 15:13:03
ODPADY KOMUNALNE-ZGŁOSZENIE USŁUGI DODATKOWEJ 2016-01-11 11:04:40
WYSTAWKI WIELKOGABARYTOWE - JESIEŃ 2015 r. 2015-10-02 13:32:47
KOMUNIKATOR - GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE KROKOWA 2015 2015-06-12 14:21:23
WYSTAWKI WIELKOGABARYTOWE - WIOSNA 2015 - dokument stracił ważność 2015-04-09 10:20:26
WYSTAWKI WIELKOGABARYTOWE NA TERENIE GMINY KROKOWA - jesień 2014 2014-10-09 14:49:53
POZIOMY RECYKLINGU - GMINA KROKOWA (2012, 2013) 2014-08-29 14:55:50
WYSTAWKI WIELKOGABARYTOWE - harmonogram odbioru - dokument stracił ważność 2013-10-16 14:29:01
WYSTAWKI WIELKOGABARYTOWE NA TERENIE GMINY KROKOWA X/XI 2013 - dokument stracił ważność 2013-10-16 14:27:59
KOMUNIKAT-właściciele nieruchomości na terenie Gminy Krokowa 2013-06-12 09:18:43
KOMUNIKAT - OPŁATA ZA ŚMIECI 2013-06-12 09:17:05
INSTRUKCJA SEGREGOWANIA ODPADÓW - GMINA KROKOWA 2013-06-12 09:14:48
WZÓR: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2013-03-04 08:19:03
Prezentacja nowelizacji dla Gminy Krokowa (ppt, ok. 1,3MB) 2012-03-09 12:05:45
Informacja na temat formy składania sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za I kwartał 2012 r. 2012-04-23 13:51:18
Wzory sprawozdań kwartalnych 2012-04-20 10:46:11
Umowy na śmieci, pilnuj kalendarza! 2012-12-12 15:26:23
Umowy i rachunki poświadczające wywóz odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych na stałę i sezonowo 2012-04-26 10:04:13
ŚMIECI - nowe zasady gromadzenia i odbierania 2013-01-06 00:14:58
Nowe prawo dla czystego środowiska - strona internetowa Ministerstwa Środowiska 2012-12-13 11:16:10
Komunikat dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krokowa dotyczy: znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2012-03-09 11:57:55
Obwieszczenie - dotyczy przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Krokowa 2012-03-09 12:04:26