Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krokowa - Adama Śliwickiego Dariusz Kaleta 2019-03-26 12:36:08 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krokowa - Adama Śliwickiego Dariusz Kaleta 2019-03-26 12:35:22 edycja dokumentu
Wskazówki dotyczące wypełniania oświadczeń majątkowych Dariusz Kaleta 2019-03-26 12:34:17 dodanie dokumentu
KLAUZULA INFORMACYJNA dot. oświadczeń majątkowych Dariusz Kaleta 2019-03-26 12:33:49 dodanie dokumentu
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Dariusz Kaleta 2019-03-26 12:33:24 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krokowa - Adama Śliwickiego Dariusz Kaleta 2019-03-26 12:33:11 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Przewodniczący Rady Gminy Krokowa Zygmunt Piontek Dariusz Kaleta 2019-03-26 12:32:38 edycja dokumentu
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy Dariusz Kaleta 2019-03-26 12:32:28 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Wójt Gminy Krokowa Henryk Doering Dariusz Kaleta 2019-03-26 12:31:56 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krokowa - Adama Śliwickiego Dariusz Kaleta 2019-03-26 12:26:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie Dariusz Kaleta 2019-03-25 08:38:18 dodanie dokumentu
INSTRUKCJA SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE KROKOWA Dariusz Kaleta 2019-03-22 11:58:31 edycja dokumentu
Ogłoszenie Dariusz Kaleta 2019-03-21 13:44:07 dodanie dokumentu
31. Nr VI/70/2019 w sprawie ustalenia miejscowości Prusewo za spełniającą warunki do pobierania opłaty miejscowej. Dominika Olszewska 2019-03-20 13:47:56 dodanie dokumentu
30. Nr VI/69/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Krokowa, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:47:47 dodanie dokumentu
29. Nr VI/68/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:47:37 dodanie dokumentu
28. Nr VI/67/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:47:30 dodanie dokumentu
27. Nr VI/66/2019 w sprawie przyznania w roku 2019 dotacji z budżetu Gminy Krokowa na roboty konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:46:19 dodanie dokumentu
26. Nr VI/65/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwa Żarnowiec, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:44:36 dodanie dokumentu
25. Nr VI/64/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwa Wierzchucino, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:44:26 dodanie dokumentu
24. Nr VI/63/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwa Tyłowo, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:44:13 dodanie dokumentu
23. Nr VI/62/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwa Świecino, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:44:03 dodanie dokumentu
22. Nr VI/61/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwa Sulicice, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:43:55 dodanie dokumentu
21. Nr VI/60/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwa Sobieńczyce, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:43:44 dodanie dokumentu
20. Nr VI/59/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwa Słuchowo, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:43:29 dodanie dokumentu
19. Nr VI/58/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwa Sławoszyno, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:43:18 dodanie dokumentu
18. Nr VI/57/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwa Prusewo, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:43:08 dodanie dokumentu
17. Nr VI/56/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwa Połchówko, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:42:58 dodanie dokumentu
16. Nr VI/55/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwa Parszczyce, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:42:47 dodanie dokumentu
15. Nr VI/54/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwa Odargowo Dominika Olszewska 2019-03-20 13:42:36 dodanie dokumentu
14. Nr VI/53/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwa Minkowice, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:42:23 dodanie dokumentu
13. Nr VI/52/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwa Lubocino, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:42:13 dodanie dokumentu
12. Nr VI/51/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwa Lubkowo, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:42:02 dodanie dokumentu
11. Nr VI/50/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwa Lisewo, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:41:54 dodanie dokumentu
10. Nr VI/49/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwa Krokowa, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:41:43 dodanie dokumentu
9. Nr VI/48/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwa Kłanino, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:41:34 dodanie dokumentu
8. Nr VI/47/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwa Karwieńskie Błoto Drugie, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:41:25 dodanie dokumentu
7. Nr VI/46/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwa Karwieńskie Błoto Pierwsze, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:41:15 dodanie dokumentu
6. Nr VI/45/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwa Karlikowo, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:41:06 dodanie dokumentu
5. Nr VI/44/2019 w sprawie nadania statutu Sołectwa Jeldzino, Dominika Olszewska 2019-03-20 13:40:57 dodanie dokumentu