Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja Dariusz Kaleta 2018-07-27 12:53:43 edycja dokumentu
Informacja Dariusz Kaleta 2018-07-27 12:31:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wierzchucinie. Dariusz Kaleta 2018-07-27 09:54:29 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach Dariusz Kaleta 2018-07-24 10:47:01 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach Dariusz Kaleta 2018-07-24 10:45:33 usunięcie załacznika
Poziom recyklingu 2017 Dariusz Kaleta 2018-07-24 09:44:15 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach Dariusz Kaleta 2018-07-24 09:42:57 usunięcie załacznika
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach Dariusz Kaleta 2018-07-24 09:42:51 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 11.07.2018r. Dominika Olszewska 2018-07-23 13:03:46 dodanie dokumentu
WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ROKU 2017 UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ Dariusz Kaleta 2018-07-23 11:59:58 dodanie dokumentu
Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową wodociągu w miejscowości Żarnowiec Mariusz Domachowski 2018-07-17 14:05:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych Dariusz Kaleta 2018-07-12 14:27:57 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Wierzchucino, Tyłowo, Sławoszyno, Słuchowo Dariusz Kaleta 2018-07-12 13:43:00 dodanie dokumentu
JAROSŁAW ZIELONKA Dominika Olszewska 2018-07-11 13:03:15 dodanie dokumentu
PAWEŁ SZEWCZAK Dominika Olszewska 2018-07-11 13:03:01 dodanie dokumentu
PIOTR PIONTKE Dominika Olszewska 2018-07-11 13:02:48 dodanie dokumentu
PIOTR OKOŃ Dominika Olszewska 2018-07-11 13:02:30 dodanie dokumentu
WŁADYSŁAW MIĄSKOWSKI Dominika Olszewska 2018-07-11 13:02:17 dodanie dokumentu
IRENEUSZ ŁEPEK Dominika Olszewska 2018-07-11 13:02:00 dodanie dokumentu
MAREK KRZEBIETKE Dominika Olszewska 2018-07-11 13:01:42 dodanie dokumentu
RAFAŁ KONARZEWSKI Dominika Olszewska 2018-07-11 13:01:27 dodanie dokumentu
STEFANIA KAMIŃSKA Dominika Olszewska 2018-07-11 13:01:12 dodanie dokumentu
TADEUSZ GOYKE Dominika Olszewska 2018-07-11 13:00:57 dodanie dokumentu
DOROTA GOYKE Dominika Olszewska 2018-07-11 13:00:42 dodanie dokumentu
BOGUSŁAW BROWARCZYK Dominika Olszewska 2018-07-11 13:00:29 dodanie dokumentu
GRAŻYNA BRADTKE Dominika Olszewska 2018-07-11 13:00:12 dodanie dokumentu
ZYGMUNT BARAN Dominika Olszewska 2018-07-11 12:59:58 dodanie dokumentu
ZYGMUNT PIONTEK - PRZEWODNICZĄCY RADY Dominika Olszewska 2018-07-11 12:57:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru dyrektora szkoły Dariusz Kaleta 2018-07-10 12:47:08 dodanie dokumentu
NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH RADY GMINY - CZERWIEC 2018 Dominika Olszewska 2018-07-09 14:23:49 edycja dokumentu
NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH RADY GMINY - CZERWIEC 2018 Dominika Olszewska 2018-07-09 14:20:13 edycja dokumentu
Termin składania wniosków Dominika Olszewska 2018-07-09 14:19:54 usunięcie dokument
NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH RADY GMINY - CZERWIEC 2018 Dominika Olszewska 2018-07-09 14:19:35 edycja dokumentu
NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH RADY GMINY - CZERWIEC 2018 Dominika Olszewska 2018-07-09 14:16:07 usunięcie załacznika
Protokół nr XLIX/2018 z przebiegu obrad XLIX sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 28.05.2018 r Dominika Olszewska 2018-07-09 14:12:30 dodanie dokumentu
Protokół nr XLVIII/2018 z przebiegu obrad XLVIII sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 25.04.2018 r Dominika Olszewska 2018-07-09 14:11:36 dodanie dokumentu
Protokół nr XLVII/2018 z przebiegu obrad XLVII sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 10.04.2018 r Dominika Olszewska 2018-07-09 14:11:12 edycja dokumentu
2. Nr LI/457/2018 w sprawie podziału gminy Krokowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Dominika Olszewska 2018-07-09 14:09:58 dodanie dokumentu
1. Nr LI/457/2018 w sprawie przekazania skargi Pana J.J do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Nr XXXV/389/2013 Rady Gminy Krokowa z dnia 12 czerwca 2013r. wraz z odpowiedzią na skargę; Dominika Olszewska 2018-07-09 14:09:48 dodanie dokumentu
20. Nr L/456/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sławoszyno, gmina Krokowa. Dominika Olszewska 2018-07-09 14:09:01 dodanie dokumentu