Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
7. Nr III/20/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Odargowo na okres powyżej trzech lat, Dominika Olszewska 2018-12-24 10:33:39 dodanie dokumentu
6. Nr III/19/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie Żarnowiec, Dominika Olszewska 2018-12-24 10:33:31 dodanie dokumentu
5. Nr III/18/2018 w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa oraz nadania jej statutu, Dominika Olszewska 2018-12-24 10:33:20 dodanie dokumentu
4. Nr III/17/2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek diet dla osób pełniących funkcje związane z przeprowadzeniem wyborów sołtysów Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 3 marca 2019r Dominika Olszewska 2018-12-24 10:32:21 dodanie dokumentu
3. Nr III/16/2018 w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach sołtysów Gminy Krokowa zarządzonych nadzień 3 marca 2019 r., Dominika Olszewska 2018-12-24 10:32:11 dodanie dokumentu
2. Nr III/15/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Krokowa, Dominika Olszewska 2018-12-24 10:32:01 dodanie dokumentu
1. Nr III/14/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok, Dominika Olszewska 2018-12-24 10:31:29 dodanie dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 Mariusz Domachowski 2018-12-20 15:04:27 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH dla NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH na 2019 rok BIAŁOGÓRA, GÓRCZYN, BRZYNO, PRUSEWO, PARSZKOWO, POŁCHÓWKO, ŚWIECINO, SULICICE, KŁANINO DĄBROWA, TYŁOWO, LUBOCINO, KARLIKOWO, SOBIEŃCZYCE, PORĄB, MYŚLIWKA, GLINKI, JELDZINO, LUBKOWO, SZARY DWÓR, KROKOWA, GOSZCZYNO, ŁĘTOWICE Dariusz Kaleta 2018-12-18 15:37:35 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2019 ROK DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH Dariusz Kaleta 2018-12-18 15:36:57 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2019 ROK DLA DOMKÓW LETNISKOWYCH I INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE Dariusz Kaleta 2018-12-18 15:36:28 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Wójta Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2018-12-18 15:30:24 usunięcie załacznika
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Wójta Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2018-12-18 15:30:12 edycja dokumentu
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka linii kablowej nn 0,4 kV (wymiana z korektą części trasy) oraz budowie przyłącza kablowego dla zasilania działki nr 76/25 na działkach nr 69/8, 78/2, 76/25 w obrębie Połchówko gmina Krokowa Dorota Herta 2018-12-18 13:02:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.17.2018 z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w I przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Karlikowie, gm. Krokowa nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonych w Lisewie, gm. Krokowa Alicja Siniczyn 2018-12-14 13:29:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.18.2018 z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok Alicja Siniczyn 2018-12-14 13:29:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.17.2018 z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w I przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Karlikowie, gm. Krokowa nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonych w Lisewie, gm. Krokowa Alicja Siniczyn 2018-12-14 13:28:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.16.2018 z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok Alicja Siniczyn 2018-12-14 13:27:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.15.2018 z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie zmian budżetu na rok 2018 Alicja Siniczyn 2018-12-14 13:27:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.14.2018 z dnia 7 grudnia 2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w I przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Karlikowie, gm. Krokowa nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonych w Wierzchucinie, gm. Krokowa Alicja Siniczyn 2018-12-14 13:25:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.13.2018 z dnia 7 grudnia 2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w I przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Karlikowie, gm. Krokowa. Alicja Siniczyn 2018-12-14 13:23:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.12.2018 z dnia 3 grudnia 2018 w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok Alicja Siniczyn 2018-12-14 13:20:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.11.2018 z dnia 3 grudnia 2018 w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok Alicja Siniczyn 2018-12-14 13:19:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.10.2018 z dnia 3 grudnia 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w dniu 08.01.2019 r. Alicja Siniczyn 2018-12-14 13:19:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.8.2018 z dnia 30 listopada w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Alicja Siniczyn 2018-12-14 13:18:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.7A.2018 z dnia 30 listopada 2018 w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok Alicja Siniczyn 2018-12-14 13:17:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.7.2018 z dnia 30 listopada 2018 w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok Alicja Siniczyn 2018-12-14 13:16:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.6.2018 z dnia 30 listopada 2018 w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok Alicja Siniczyn 2018-12-14 13:16:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.5.2018 z dnia 30 listopada 2018 w sprawie zmiany planu finansowego na 2018 rok Alicja Siniczyn 2018-12-14 13:16:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.4.2018 z dnia 30 listopada 2018 w sprawie zmian budżetu na rok 2018 Alicja Siniczyn 2018-12-14 13:14:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.3.2018 z dnia 27 listopada 2018 w spr. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Alicja Siniczyn 2018-12-14 13:14:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta 0050.2.2018 z dnia 23 listopada w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Sołectwie Białogóra Alicja Siniczyn 2018-12-14 13:11:56 dodanie dokumentu
Wykonywanie przewozów młodzieży szkolnej z terenu gminy Krokowa Mariusz Domachowski 2018-12-13 09:44:49 dodanie dokumentu
III SESJA RADY GMINY KROKOWA Dominika Olszewska 2018-12-12 11:04:29 dodanie dokumentu
11. Nr II/13/2018 w sprawie przekazania skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pucku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę nr XLV/395/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi wraz z odpowiedzią na skargę. Dominika Olszewska 2018-12-12 10:54:59 dodanie dokumentu
10. Nr II/12/2018 w sprawie przekazania skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pucku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę nr XXII/112/15 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 września 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa, Dominika Olszewska 2018-12-12 10:54:49 dodanie dokumentu
9. Nr II/11/2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Krokowa Nr XII/112/2015 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-12-12 10:54:41 dodanie dokumentu
8. Nr II/10/2018 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krokowa, Dominika Olszewska 2018-12-12 10:54:31 dodanie dokumentu
7. Nr II/09/2018 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych Rady Gminy Krokowa, Dominika Olszewska 2018-12-12 10:54:22 dodanie dokumentu
6. Nr II/08/2018 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Krokowa do Związku Miast i Gmin Morskich, Dominika Olszewska 2018-12-12 10:54:05 dodanie dokumentu