Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
? Nr XXXVII/334/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:21:24 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/333/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchucinie; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:21:15 dodanie dokumentu
? Nr XXXVII/332/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławoszynie; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:21:06 dodanie dokumentu
Nr XXXVII/331/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlikowie; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:20:20 dodanie dokumentu
1. Nr XXXVII/330/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusewie; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:19:53 dodanie dokumentu
? Nr XXXVI/329/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:19:16 dodanie dokumentu
? Nr XXXVI/328/2017 w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu drogowego pod nazwą ?Remont drogi powiatowej nr 1522 na odcinku Świecino ? Połchówko w km od 1+150 do km 3+760 o długości 2610 m ? z Powiatem Puckim Dominika Olszewska 2017-10-05 12:19:08 dodanie dokumentu
? Nr XXXVI/327/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Krokowa w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:19:00 dodanie dokumentu
? Nr XXXVI/326/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Krokowa w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:18:51 dodanie dokumentu
? Nr XXXVI/325/2017 w sprawie zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa; Dominika Olszewska 2017-10-05 12:18:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr ZPGN.731.VII.2016.MK Wójta Gminy Krokowa z dnia 28 września 2017 r. Dariusz Kaleta 2017-10-04 15:01:17 dodanie dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-10-04 10:00:28 edycja dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-10-04 10:00:05 edycja dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-10-04 09:59:45 usunięcie załacznika
Obwieszczenie o Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec-Dmuchowo przy wypływie z Jez- Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki Dariusz Kaleta 2017-10-04 09:58:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie-o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu Dorota Herta 2017-10-04 08:08:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie-o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu Dorota Herta 2017-10-04 08:07:43 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Krokowa na wolne stanowisko urzędnicze "Inspektor ds. księgowości w Referacie Finansów i Budżetu Urzędu Gminy Krokowa" Dariusz Kaleta 2017-09-29 11:29:17 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Krokowa na wolne stanowisko urzędnicze "Referent ds. oświaty i zdrowia w Referacie Oświaty i Zdrowia Urzędu Gminy Krokowa" Dariusz Kaleta 2017-09-29 11:28:08 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Krokowa na wolne stanowisko urzędnicze "Referent ds. oświaty i zdrowia w Referacie Oświaty i Zdrowia Urzędu Gminy Krokowa" Dariusz Kaleta 2017-09-29 11:27:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie- w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działkach nr 171 i 139 w obrębie Karwieńskie Błota gmina Krokowa Dorota Herta 2017-09-28 15:15:20 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi w zakresie utwardzenia terenu ul. Szkolnej w miejscowości Krokowa Mariusz Domachowski 2017-09-28 09:46:22 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Słuchowo, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016616/0 o numerach działek: 114/7, 114/8 Dariusz Kaleta 2017-09-28 09:10:45 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Krokowa, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016608/1 o numerze działki: 257/9 Dariusz Kaleta 2017-09-28 09:10:37 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00019048/8 o numerze działki: 646/1 i 646/2 Dariusz Kaleta 2017-09-28 09:10:29 edycja dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej obrębie Wierzchucino, gm. Krokowa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD2W/00016621/8 o numerze działki: 843/3 i 844/2 Dariusz Kaleta 2017-09-28 09:10:21 edycja dokumentu
Protokół ze spotkania z organizacjami pozarządowymi związanego z monitoringiem Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi za rok 2017 oraz konsultacjami społecznymi dotyczącymi tworzenia nowego programu współpracy na rok 2018. Dariusz Kaleta 2017-09-25 14:02:57 dodanie dokumentu
Wykonywanie usług autokarowych w ramach projektu: Uczeń na 6+, nauczyciel na medal Mariusz Domachowski 2017-09-21 14:05:05 dodanie dokumentu
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krokowa Mariusz Domachowski 2017-09-21 11:25:39 dodanie dokumentu
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra w gminie Krokowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2017-09-21 10:36:11 dodanie dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie ?Łąk Żarnowieckich?i ?Łąk Lubkowskich?, gmina Krokowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2017-09-21 10:27:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Krokowa o umorzeniu postępowania w sprawie "Budowy przechowalni owoców wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz likwidacją rowów melioracji szczegółowej na działkach o nr ew. 251/1, 241/1, 258/1, 270/1, 263/2, 280/1 w obrębie geodezyjnym Sławoszyno, gmina Krokowa" Dariusz Kaleta 2017-09-20 13:45:11 edycja dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-20 13:44:32 usunięcie załacznika
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-20 13:44:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Krokowa o umorzeniu postępowania w sprawie "Budowy przechowalni owoców wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz likwidacją rowów melioracji szczegółowej na działkach o nr ew. 251/1, 241/1, 258/1, 270/1, 263/2, 280/1 w obrębie geodezyjnym Sławoszyno, gmina Krokowa" Dariusz Kaleta 2017-09-20 13:43:36 dodanie dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-19 09:56:23 edycja dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-19 09:56:19 usunięcie załacznika
Wykaz obwieszczeń i informacji 2017 rok Dariusz Kaleta 2017-09-19 09:56:11 edycja dokumentu
Informacja o Rozbudowie hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem socjalno - biurowym oraz niezbędną infrastrukturą na dz. nr 199/139, 199/107, 199/141, 199/106, 199/114,199/146 obręb Kartoszyno, gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2017-09-19 09:54:33 edycja dokumentu
Informacja o Budowie zbiornika uśredniającego na ścieki przemysłowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, działkach nr: 199/65 i 199/66 obręb Kartoszyno, gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2017-09-19 09:53:55 dodanie dokumentu