Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół ze spotkania z organizacjami pozarządowymi związanego z monitoringiem Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi za rok 2018 oraz konsultacjami społecznymi dotyczącymi tworzenia nowego programu współpracy na rok 2019. Dariusz Kaleta 2018-09-14 11:51:14 dodanie dokumentu
Unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Krokowa Mariusz Domachowski 2018-09-13 13:39:19 dodanie dokumentu
Informacja Urzędnika Wyborczego o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Dariusz Kaleta 2018-09-13 13:30:34 dodanie dokumentu
Komunikat Gminnej komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Krokowa i kandydatów na Wójta Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2018-09-13 13:30:21 dodanie dokumentu
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie składu i siedziby komisji Dariusz Kaleta 2018-09-13 13:30:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Dariusz Kaleta 2018-09-13 13:29:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krokowej, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Dariusz Kaleta 2018-09-13 13:29:28 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy KROKOWA Nr ZPGN.6870.171.2018.MK z dnia 12 września 2018r. Dariusz Kaleta 2018-09-12 14:45:09 dodanie dokumentu
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Dariusz Kaleta 2018-09-12 09:19:15 dodanie dokumentu
Oświadczenie o wartości poniesionych kosztów za młodocianego Dariusz Kaleta 2018-09-11 11:41:45 dodanie dokumentu
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Dariusz Kaleta 2018-09-11 11:40:59 dodanie dokumentu
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Dariusz Kaleta 2018-09-11 11:40:05 usunięcie dokument
Oświadczenie OHP Dariusz Kaleta 2018-09-11 10:43:01 dodanie dokumentu
Oświadczenie o wartości refundacji z OHP Dariusz Kaleta 2018-09-11 10:42:03 dodanie dokumentu
Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis Dariusz Kaleta 2018-09-10 09:40:41 dodanie dokumentu
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Dariusz Kaleta 2018-09-10 09:40:10 dodanie dokumentu
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Dariusz Kaleta 2018-09-10 09:39:37 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża piasku ..KARLIKOWO" położonego w miejsc. Karlikowo, dz. nr 22 (część), gm. Krokowa, pow. pucki, woj, pomorskie. Dariusz Kaleta 2018-09-07 11:40:58 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KROKOWA w sprawie wykazu nieruchomości położonych w obrębie Wierzchucino, przeznaczonych do oddania w użyczenie. Dariusz Kaleta 2018-09-07 09:30:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 05.09.2018r. w sprawie wykazu nieruchomości w obrębie Brzyno przeznaczonej do dzierżawy Dariusz Kaleta 2018-09-07 09:28:55 dodanie dokumentu
20. Nr LIII/480/2018 w sprawie podziału gminy Krokowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dominika Olszewska 2018-09-06 13:24:24 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o składzie obwodowej komisji Dariusz Kaleta 2018-09-06 09:53:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o kandydatach na sołtysa Dariusz Kaleta 2018-09-06 09:52:44 dodanie dokumentu
20. Nr LIII/480/2018 w sprawie podziału gminy Krokowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dominika Olszewska 2018-09-05 13:27:41 usunięcie załacznika
20. Nr LIII/480/2018 w sprawie podziału gminy Krokowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dominika Olszewska 2018-09-05 12:47:58 edycja dokumentu
20. Nr LIII/480/2018 w sprawie podziału gminy Krokowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dominika Olszewska 2018-09-05 12:47:47 usunięcie załacznika
Protokół nr LII/2018 z przebiegu obrad LII sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 23.07.2018 r Dominika Olszewska 2018-09-05 11:31:28 dodanie dokumentu
Protokół nr LI/2018 z przebiegu obrad LI sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 06.08.2018 r Dominika Olszewska 2018-09-05 11:31:07 dodanie dokumentu
Protokół nr L/2018 z przebiegu obrad L sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 27.06.2018 r Dominika Olszewska 2018-09-05 11:30:40 dodanie dokumentu
20. Nr LIII/480/2018 w sprawie podziału gminy Krokowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dominika Olszewska 2018-09-05 11:26:54 dodanie dokumentu
19. Nr LIII/479/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLV/403/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 lutego 2018r., dotyczącej szczegółowych zasad udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Krokowa w ramach konkursu pt. ?Czyste powietrze Pomorza? organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dominika Olszewska 2018-09-05 11:26:41 dodanie dokumentu
18. Nr LIII/478/2018 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody, Dominika Olszewska 2018-09-05 11:26:28 dodanie dokumentu
17. Nr LIII/477/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Dębkach na rzecz osoby fizycznej, Dominika Olszewska 2018-09-05 11:26:14 dodanie dokumentu
16. Nr LIII/476/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Wierzchucinie na rzecz osoby fizycznej, Dominika Olszewska 2018-09-05 11:25:56 dodanie dokumentu
15. Nr LIII/475/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kłanino, obręb Parszkowo-Kłanino, na rzecz użytkownika wieczystego, Dominika Olszewska 2018-09-05 11:25:45 dodanie dokumentu
14. Nr LIII/474/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonych w obrębie Wierzchucino, na okres dłuższy niż 3 lata; Dominika Olszewska 2018-09-05 11:25:32 dodanie dokumentu
13. Nr LIII/473/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia nieruchomości położonej w obrębie Wierzchucino, Dominika Olszewska 2018-09-05 11:25:21 dodanie dokumentu
12. Nr LIII/472/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Karwieńskie Błota, Dominika Olszewska 2018-09-05 11:25:10 dodanie dokumentu
11. Nr LIII/471/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej trzech lat nieruchomość położoną w obrębie Karwieńskie Błota, Dominika Olszewska 2018-09-05 11:24:53 dodanie dokumentu
10. Nr LIII/470/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Brzyno, Dominika Olszewska 2018-09-05 11:24:41 dodanie dokumentu