Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2018-01-11 09:43:51 edycja dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kłanino, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2018-01-11 09:43:41 edycja dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2018-01-11 09:42:43 edycja dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2018-01-11 09:42:10 dodanie dokumentu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kłanino, gmina Krokowa oraz prognozy oddziaływania na środowisko Dorota Herta 2018-01-11 09:32:35 dodanie dokumentu
XLIII SESJA RADY GMINY KROKOWA Dominika Olszewska 2018-01-09 13:26:54 dodanie dokumentu
Protokół nr XL/2017 z przebiegu obrad XL sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 23.11.2017 r Dominika Olszewska 2018-01-09 08:19:09 dodanie dokumentu
Protokół nr XXXIX/2017 z przebiegu obrad XXXIX sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 08.11.2017 r Dominika Olszewska 2018-01-09 08:18:29 dodanie dokumentu
Protokół nr XXXVIII/2017 z przebiegu obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Krokowa w dniu 11.10.2017 r Dominika Olszewska 2018-01-09 08:18:03 dodanie dokumentu
Zasady przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-01-09 08:16:08 edycja dokumentu
Zasady przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-01-09 08:15:53 usunięcie załacznika
Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki Dominika Olszewska 2018-01-09 08:15:34 edycja dokumentu
Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki Dominika Olszewska 2018-01-09 08:15:15 usunięcie załacznika
Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki Dominika Olszewska 2018-01-09 08:15:12 usunięcie załacznika
? Nr XLII/382/2017 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. Dominika Olszewska 2018-01-08 14:25:26 dodanie dokumentu
? Nr XLII/381/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2018 rok Dominika Olszewska 2018-01-08 14:25:17 dodanie dokumentu
? Nr XLII/380/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-01-08 14:25:02 dodanie dokumentu
? Nr XLII/379/2017 w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-01-08 14:24:49 dodanie dokumentu
? Nr XLII/378/2017 w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia. Dominika Olszewska 2018-01-08 14:24:38 dodanie dokumentu
? Nr XLII/377/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, na okres do 3 lat, nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Białogóra; Dominika Olszewska 2018-01-08 13:05:31 dodanie dokumentu
? Nr XLII/376/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krokowa prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Słuchowo; Dominika Olszewska 2018-01-08 13:05:21 dodanie dokumentu
? Nr XLII/375/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.: ?Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503G Sławoszynko ? Karwieńskie Błoto Drugie ? Goszczyno Dominika Olszewska 2018-01-08 13:05:11 dodanie dokumentu
? Nr XLII/374/2017 w sprawie powierzenia Spółce pod firmą ?Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? zadania własnego gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy wykonawczej z Zakładem Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnówku, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ?Rozbudowa kompostowni w RIPOK Czarnówko? ?dofinansowanego z funduszy unii europejskiej; Dominika Olszewska 2018-01-08 13:05:01 dodanie dokumentu
? Nr XLII/373/2017 w sprawie szczegółowych zasad, trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krokowa oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg; Dominika Olszewska 2018-01-08 13:04:49 dodanie dokumentu
? Nr XLII/372/2017 w sprawie rezygnacji Gminy Krokowa z udziału w przedsięwzięciu - ?Pomorskie Szlaki Kajakowe ? Meandry Północy?; Dominika Olszewska 2018-01-08 13:04:40 dodanie dokumentu
? Nr XLII/371/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa Dominika Olszewska 2018-01-08 13:04:31 dodanie dokumentu
? Nr XLII/370/2017 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok; Dominika Olszewska 2018-01-08 13:04:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2018 r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Krokowa przeprowadzonych w dniu 7 stycznia 2018 r. Dariusz Kaleta 2018-01-08 10:48:36 dodanie dokumentu
Wyniki Wyborów Dariusz Kaleta 2018-01-08 10:14:16 edycja dokumentu
Wyniki Wyborów Dariusz Kaleta 2018-01-08 10:12:20 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych na 2018r. Dariusz Kaleta 2018-01-03 14:44:03 edycja dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych na 2018r. Dariusz Kaleta 2018-01-03 14:43:56 usunięcie załacznika
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych na 2018r. Dariusz Kaleta 2018-01-03 14:43:53 usunięcie załacznika
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych na 2018r. Dariusz Kaleta 2018-01-03 14:34:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dariusz Kaleta 2018-01-03 14:20:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dariusz Kaleta 2018-01-03 14:20:25 usunięcie załacznika
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dariusz Kaleta 2018-01-03 13:35:03 usunięcie załacznika
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dariusz Kaleta 2018-01-03 13:34:57 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Dariusz Kaleta 2018-01-03 10:47:55 dodanie dokumentu
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 2017 Dariusz Kaleta 2018-01-03 10:43:07 edycja dokumentu