Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
? Nr XIX/203/2012 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Rady Gminy Krokowa Nr III/23/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwaleni Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2012-04-11 09:34:00 dodanie dokumentu
? Nr XIX/202/2012 w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej w przeznaczeniem na realizację remontu dróg powiatowych; Dominika Olszewska 2012-04-11 09:33:39 dodanie dokumentu
? Nr XIX/201/2012 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę całości infrastruktury wodociągowo ? kanalizacyjnej będącej własnością Gminy Krokowa; Dominika Olszewska 2012-04-11 09:33:16 dodanie dokumentu
? Nr XIX/200/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krokowa w 2012 roku; Dominika Olszewska 2012-04-11 09:32:54 dodanie dokumentu
? Nr XIX/199/2012 w sprawie składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego; Dominika Olszewska 2012-04-11 09:31:58 dodanie dokumentu
? Nr XIX/198/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żarnowiec, gm. Krokowa; Dominika Olszewska 2012-04-11 09:31:35 dodanie dokumentu
? Nr XIX/197/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Sławoszyno na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości; Dominika Olszewska 2012-04-11 09:30:57 dodanie dokumentu
? Nr XIX/196/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krokowa środków stanowiących fundusz sołecki; Dominika Olszewska 2012-04-11 09:30:27 dodanie dokumentu
? Nr XIX/195/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choczewo; Dominika Olszewska 2012-04-11 09:30:05 dodanie dokumentu
Wykaz obwieszczeń i informacji 2012 rok Dariusz Kaleta 2012-04-11 08:21:34 edycja dokumentu
Obwieszczenie - dla przedsięwzięcia polegającego na : odbudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie "Kanał Czarny Górny" w miejscowościach Karlikowo, Krokowa, Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice, Świecino, gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2012-04-11 08:20:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie - dla przedsięwzięcia polegającego na : odbudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie "Kanał Czarny Górny" w miejscowościach Karlikowo, Krokowa, Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice, Świecino, gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2012-04-11 08:20:24 dodanie dokumentu
3. "SANITECH" s.c. Łukasz Rygiel & s-ka ul. Rzemieślnicza 5, 84-120 Władysławowo Dariusz Kaleta 2012-04-10 10:16:07 edycja dokumentu
3. "SANITECH" s.c. Łukasz Rygiel & s-ka ul. Rzemieślnicza 5, 84-120 Władysławowo Dariusz Kaleta 2012-04-10 10:15:54 edycja dokumentu
1. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych S.A. Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80-044 Gdańsk Dariusz Kaleta 2012-04-10 10:15:22 edycja dokumentu
2. Zakład Wodno-Kanalizacyjny Marian Marszall ul. Ogrodowa 1, 84-110 Krokowa Dariusz Kaleta 2012-04-10 10:15:11 edycja dokumentu
3. "SANITECH" s.c. Łukasz Rygiel & s-ka ul. Rzemieślnicza 5, 84-120 Władysławowo Dariusz Kaleta 2012-04-10 10:15:02 edycja dokumentu
4. Usługi Transportowe Robert Lewicki ul. Trzy Gracki 8, 84-107 Starzyno Dariusz Kaleta 2012-04-10 10:14:52 edycja dokumentu
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2012-04-10 10:14:43 edycja dokumentu
Wniosek o wpis / zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krokowa + oświadczenie Dariusz Kaleta 2012-04-10 10:14:29 edycja dokumentu
Karta usługi dla rejestru działalności regulowanej Dariusz Kaleta 2012-04-10 10:14:12 edycja dokumentu
Komunikat dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krokowa dotyczy: znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dariusz Kaleta 2012-04-10 10:13:03 edycja dokumentu
Obwieszczenie - dotyczy przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Krokowa Dariusz Kaleta 2012-04-10 10:12:50 edycja dokumentu
Prezentacja nowelizacji dla Gminy Krokowa (ppt, ok. 1,3MB) Dariusz Kaleta 2012-04-10 10:12:32 edycja dokumentu
Wzór umowy Dariusz Kaleta 2012-04-04 14:07:52 usunięcie dokument
Uchwała XVIII_187_2011 Dariusz Kaleta 2012-04-04 14:06:42 usunięcie dokument
Wzór umowy Dariusz Kaleta 2012-04-04 14:06:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/187/2012 Dariusz Kaleta 2012-04-04 14:06:05 usunięcie dokument
Uchwała XVIII_187_2011 Dariusz Kaleta 2012-04-04 14:06:04 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe Dariusz Kaleta 2012-04-04 14:06:03 usunięcie dokument
Wójta Gminy Krokowa zaprasza do złożenia ofert na opracowanie mpzp dla części terenów zwartych obszarów leśnych i rolnych, położonego w rejonie "Łąk Karwieńskich", gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2012-04-04 14:06:00 usunięcie dokument
Uchwała XVIII_187_2011 Dariusz Kaleta 2012-04-04 14:05:28 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe Dariusz Kaleta 2012-04-04 14:03:05 dodanie dokumentu
Zaproszenie Dariusz Kaleta 2012-04-04 14:00:20 edycja dokumentu
Zaproszenie Dariusz Kaleta 2012-04-04 13:59:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - budowa odprowadzenia wód deszczowych, demontaż zbiornika wodnego, budowa kanalizacji deszczowej - Karlikowo Dariusz Kaleta 2012-04-04 13:57:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn, dla zasilania działek w obr. Wierzchucino Dariusz Kaleta 2012-04-04 13:52:14 edycja dokumentu
Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji podciśnieniowej, wraz z przyłączami do nieruchomości w miejscowości Sławoszynko Dariusz Kaleta 2012-04-04 11:27:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji podciśnieniowej, wraz z przyłączami do nieruchomości w miejscowości Sławoszynko Dariusz Kaleta 2012-04-04 11:27:41 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Krokowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dębki, obr. Żarnowiec na okres do dnia 30.09.2023 r. Dariusz Kaleta 2012-04-04 10:12:18 dodanie dokumentu