Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej na terenie gminy Krokowa w miejscowości Dębki na dz. nr 1048/2 w obr. geod. Żarnowiec wraz z uzbrojeniem na całej długości projektowanej drogi oraz w działkach drogowych nr 441/27, 441/2, 446, 216/16, 220/1 Dariusz Kaleta 2012-02-05 19:59:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie gazociągu wysokiego ciśnienia od miejscowości Rybno (gm. Gniewino) do miejscowości Starzyno (gm.Puck). Etap II Tyłowo – Kłanino (gm. Krokowa) Dariusz Kaleta 2012-02-05 19:57:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu wysokiego ciśnienia od miejscowości Rybno (gm. Gniewino) do miejscowości Starzyno (gm.Puck). Etap II Tyłowo – Kłanino (gm. Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-05 19:55:53 dodanie dokumentu
Informacja dla przedsięwzięcia polegającego na: odbudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie „Kanał Czarny Górny' w miejscowościach Karlikowo, Krokowa, Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice, Świecino, gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-05 19:54:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: odbudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na obiekcie „Kanał Czarny Górny w miejscowościach Karlikowo, Krokowa, Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice, Świecino, gmina Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-05 19:53:44 dodanie dokumentu
Informacja dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej na terenie gminy Krokowa łączącej miejscowości Tyłowo – Lubocino wraz z parkingiem na samochody osobowe, na dz. geod. nr 407/1, 74/7, 80/5, 74/9, 26/5, 26/6, 28/4, 80/7 w obrębie Tyłowo oraz dz. nr 58/1, 56/2, 57 i 50 w obrębie Lubocino Dariusz Kaleta 2012-02-05 19:52:14 dodanie dokumentu
Informacja dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi gminnej na terenie gminy Krokowa wraz z placem serwisowym przy istn. przepompowni ścieków, przebiegającej na odcinku od istniejącej drogi asfaltowej (dz. Nr 362) w miejscowości Górczyn do drogi gminnej, łączącej miejscowości Białogóra-Górczyn-Wierzchucino, na dz.geod. nr 97/3, 98/9, 98/10, 98/12, 98/13, 98/15, 98/6 i 362 w obrębie BIAŁOGÓRA oraz 929 w obrębie Wierzchucino Dariusz Kaleta 2012-02-05 19:51:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie elektrowni wiatrowej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sobieńczyce na dz. nr 12/3 (dawny numer działki 12/2) obręb Sobieńczyce, gm. Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-05 19:49:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy nie przekraczającej 2 MW w miejscowości Żarnowiec na działce o numerze 612 Dariusz Kaleta 2012-02-05 19:48:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy nie przekraczającej 1 MW w miejscowości Sobieńczyce na działce o numerze 47 Dariusz Kaleta 2012-02-05 19:22:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy nie przekraczającej 2 MW w miejscowości Goszczyno na działce o numerze 65/1 Dariusz Kaleta 2012-02-05 19:21:45 edycja dokumentu
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy nie przekraczającej 2 MW w miejscowości Goszczyno na działce o numerze 65/1 Dariusz Kaleta 2012-02-05 19:21:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie dla: budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy nie przekraczającej 1 MW w miejscowości Sobieńczyce na działce o numerze 47 oraz budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy nie przekraczającej 2 MW w miejscowości Goszczyno na działce o numerze 65/1 Dariusz Kaleta 2012-02-05 19:20:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : „ budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz wymaganą infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłanino, Połchówko i Świecino, gm. Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-05 19:18:06 dodanie dokumentu
Informacja dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu wysokiego ciśnienia od miejscowości Rybno (gm. Gniewino) do miejscowości Starzyno (gm.Puck). Etap II Tyłowo – Kłanino (gm. Krokowa ) Dariusz Kaleta 2012-02-05 19:16:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie gazociągu wysokiego ciśnienia od miejscowości Rybno (gm. Gniewino) do miejscowości Starzyno (gm. Puck). Etap II Tyłowo – Kłanino (gm. Krokowa ) Dariusz Kaleta 2012-02-05 19:15:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : „ Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz wymaganą infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłanino, Połchówko i Świecino, gm. Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-05 19:13:44 edycja dokumentu
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy nie przekraczającej 2 MW w miejscowości Żarnowiec na działce o numerze 612 Dariusz Kaleta 2012-02-05 19:13:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : „ Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz wymaganą infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłanino, Połchówko i Świecino, gm. Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-05 19:12:00 edycja dokumentu
Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na : „ Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz wymaganą infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłanino, Połchówko i Świecino, gm. Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-05 19:11:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Krokowa dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie sieci gazowej przesyłowej wysokiego ciśnienia z miejscowości Rybno (gm. Gniewino) do miejscowości Starzyno (gm. Puck) wraz ze stacją gazową redukcyjno-pomiarową I st. – etap II TYŁOWO – KŁANINO Dariusz Kaleta 2012-02-05 19:09:52 dodanie dokumentu
14. „Unowocześnienie tartaku kluczem do wdrożenia nowych, konkurencyjnych produktów i usług tartacznych' na dz. nr 292/4 w miejscowości Odargowo. obręb Odargowo gm. Krokowa, pow. Puck, woj. pomorskie Dariusz Kaleta 2012-02-05 17:27:27 dodanie dokumentu
13. Budowa drogi gminnej na terenie gminy Krokowa w miejscowości Dębki na dz. nr 1048/2 w obr. geod. Żarnowiec wraz z uzbrojeniem na całej długości projektowanej drogi oraz w działkach drogowych nr 441/27, 441/2, 446, 216/16, 220/1 Dariusz Kaleta 2012-02-05 17:26:28 dodanie dokumentu
12. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz wymaganą infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłanino, Połchówko i Świecino, gm. Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-05 17:25:59 dodanie dokumentu
11. "Przebudowa stacji pomp Dębki I" na dz. nr 1790/1, 205/2, 1790/4, 203/5, 204/2, 1788 obręb Żarnowiec, gm. Krokowa. Dariusz Kaleta 2012-02-05 17:25:28 edycja dokumentu
11. "Przebudowa stacji pomp Dębki I" na dz. nr 1790/1, 205/2, 1790/4, 203/5, 204/2, 1788 obręb Żarnowiec, gm. Krokowa. Dariusz Kaleta 2012-02-05 17:25:12 edycja dokumentu
11. "Przebudowa stacji pomp Dębki I" na dz. nr 1790/1, 205/2, 1790/4, 203/5, 204/2, 1788 obręb Żarnowiec, gm. Krokowa. Dariusz Kaleta 2012-02-05 17:24:48 dodanie dokumentu
10. Budowa drogi gminnej na odcinku Bia?ogóra ? Górczyn - Wierzchucino, gm. Krokowa. Dariusz Kaleta 2012-02-05 17:24:05 dodanie dokumentu
9. Budowa drogi gminnejna terenie miejscowości Dębki na dz. nr 1048/4 w obr. geod. Żarnowiec wraz z uzbrojeniem na całej długości projektowanej drogi oraz w działkach drogowych nr 441/13, 441/27 i 446, gm. Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-05 17:23:36 dodanie dokumentu
8. Budowa drogi gminnejna terenie miejscowości Dębki na dz. nr 1048/2 w obr. geod. Żarnowiec wraz z uzbrojeniem na całej długości projektowanej drogioraz w działkach drogowych nr 441/27, 441/2, 439 i 216/9, gm. Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-05 17:23:11 dodanie dokumentu
7. Budowa dróg gminnychna terenie miejscowości Białogóra ? przedłużenie ul. Bałtyckiej i ul. Plażowej, gm. Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-05 17:22:36 dodanie dokumentu
6. Budowa drogi gminnej jako ciągu pieszo komunikacyjnego na terenie miejscowości Białogóra ? przedłużenie ul. Morskiej, gm. Krokowa Dariusz Kaleta 2012-02-05 17:22:08 dodanie dokumentu
5. Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy nie przekraczającej 1 MW w miejscowości Sobieńczyce na działce o numerze 47 i budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy nie przekraczającej 2 MW w miejscowości Goszczyno na działce o numerze 65/1 Dariusz Kaleta 2012-02-05 17:21:34 dodanie dokumentu
4. Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy nie przekraczającej 2 MW w miejscowości Żarnowec na działce o numerze 612 Dariusz Kaleta 2012-02-05 17:20:48 dodanie dokumentu
3. Budowa obory na bydło opasowe, na dz. nr 99 i 100 obręb Sobieńczyce, gm. Krokowa,. Dariusz Kaleta 2012-02-05 17:20:02 dodanie dokumentu
2. "Przebudowa stacji pomp Karwia" na dz. 139 obręb Karwieńskie Błota, gm. Krokowa, pow. Puck, woj. pomorskie. Dariusz Kaleta 2012-02-05 17:18:18 edycja dokumentu
2. "Przebudowa stacji pomp Karwia" na dz. 139 obręb Karwieńskie Błota, gm. Krokowa, pow. Puck, woj. pomorskie. Dariusz Kaleta 2012-02-05 17:18:05 dodanie dokumentu
1. "Przebudowa stacji pomp Dębki II" na dz. nr 468, 470/5, 483/3, 470/2 obręb Wierzchucino, gm. Krokowa. Dariusz Kaleta 2012-02-05 17:15:47 edycja dokumentu
1. "Przebudowa stacji pomp Dębki II" na dz. nr 468, 470/5, 483/3, 470/2 obręb Wierzchucino, gm. Krokowa. Dariusz Kaleta 2012-02-05 17:15:16 dodanie dokumentu
8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji podciśnieniowej, wraz z przyłączami do nieruchomości w miejscowości Sławoszynko Dariusz Kaleta 2012-02-05 17:13:44 dodanie dokumentu