Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa.

Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały można składać w terminie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia w formie pisemnej wsiedzibie Urzędu Gminy Krokowa lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Krokowej, ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa, w siedzibie Urzędu Gminy w Krokowej , e-mailem na adres: krokowa@krokowa.pl

Projekt

UCHWAŁA NR ....
Rady Gminy Krokowa

z dnia ……2013

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm., w związku z art. 9 ust.1 pkt 10b i art. 34a ust.1 ustawy z dnia 18 lipca Prawo wodne( t.j. Dz.U.  z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.

Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Krokowa na rok 2013:

  1. Kąpielisko morskie w Karwieńskich Błotach Drugich:

a)      lokalizacja kąpieliska - przy wejściu nr 11, w km 142,89 – 142,99 brzegu morskiego,

b)      przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska to ok. 1000 plażowiczów

c)      sezon kąpielowy dla kąpieliska ustala się od 01 lipca do 31 sierpnia 2013r.

  1. Kąpielisko morskie w Dębkach:

a)      lokalizacja kąpieliska - przy wejściu nr 19, w km 147,55 – 147,65 brzegu morskiego,

b)      przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska to ok. 2000 plażowiczów

c)      sezon kąpielowy dla kąpieliska ustala się od 01 lipca do 31 sierpnia 2013r.

  1. Kąpielisko morskie w Białogórze:

a)      lokalizacja kąpieliska - przy wejściu nr 33, w km 156,15 – 156,25 brzegu morskiego,

b)      przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska to ok. 1500 plażowiczów

c)      sezon kąpielowy dla kąpieliska ustala się od 01 lipca do 31 sierpnia 2013r.

  1. Kąpielisko nad Jeziorem Żarnowieckim w Lubkowie – DPS:

a)      lokalizacja kąpieliska – w pobliżu przystani żeglarskiej, na wysokości Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie,

b)      przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska to ok. 400 plażowiczów

c)      sezon kąpielowy dla kąpieliska ustala się od 01 lipca do 31 sierpnia 2013r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Krokowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Stosownie do zapisu art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 201 roku – Prawo wodne (dz. U. z 2012r. poz. 145) Rada gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 04-04-2013 11:53:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 04-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 04-04-2013 11:54:33