Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
? Nr XXXII/357/2013 w sprawie przekazania skargi złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Nr XV/159/2012 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brzyno, gmina Krokowa 2013-07-01 10:35:30
? Nr XXXII/356/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa; 2013-07-01 10:35:01
? Nr XXXII/355/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Odargowo w gminie Krokowa; 2013-07-01 10:34:22
? Nr XXXII/354/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od wsi Dębki w gminie Krokowa; 2013-07-01 10:33:31
? Nr XXXII/353/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krokowa w 2013 roku; 2013-07-01 10:28:58
? Nr XXXII/352/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sławoszyno, obręb Sławoszyno, gm. Krokowa; 2013-07-01 10:28:36
? Nr XXXII/351/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krokowa środków stanowiących fundusz sołecki. 2013-07-01 10:28:13
? Nr XXXII/350/2013 w sprawie komunalizacji nieruchomości położonej w Słuchowie; 2013-07-01 10:27:56
? Nr XXXII/349/2013 w sprawie komunalizacji nieruchomości położonych w Karlikowie; 2013-07-01 10:26:18
? Nr XXXII/348/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Dębkach, obręb Żarnowiec, gm. Krokowa; 2013-07-01 10:25:40
? Nr XXXII/347/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Lubocino na rzecz najemcy; 2013-07-01 10:25:04
? Nr XXXII/346/2013 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krokowa; 2013-07-01 10:24:51
? Nr XXXII/345/2013 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 2013-07-01 10:24:38
? Nr XXXII/344/2013 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; 2013-07-01 10:24:21