Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
? Nr XLVI/504/2014 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa; 2014-06-06 10:28:59
? Nr XLVI/503/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie ?Łąk Żarnowieckich? i ?Łąk Lubkowskich?, gmina Krokowa; 2014-06-06 10:28:21
? Nr XLVI/502/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych , położonego w rejonie ?Łąk Odargowskich?, gmina Krokowa; 2014-06-06 10:28:02
? Nr XLVI/501/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na okres 2 lat po umowie zawartej na czas oznaczony do 2 lat; 2014-06-06 10:27:47
? Nr XLVI/500/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Słuchowie stanowiących własność Gminy Krokowa; 2014-06-06 10:27:36
? Nr XLVI/499/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Karwieńskie Błota stanowiącej własność Gminy Krokowa; 2014-06-06 10:27:09
? Nr XLVI/498/2014 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa; 2014-06-06 10:26:57
? Nr XLVI/497/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok; 2014-06-06 10:26:45
? Nr XLVI/496/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na lata 2014 ? 2028; 2014-06-06 10:26:21
? Nr XLVI/495/2014 w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. ?Przygotowanie dokumentacji dla projektu w zakresie dostępu do wody pitnej na terenie Gminy Krokowa? i upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; 2014-06-06 10:26:11
? Nr XLVI/494/2014 w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. ?Przygotowanie dokumentacji dla projektu z zakresu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Krokowa? oraz upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; 2014-06-06 10:25:58