Informacja o budowie 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami wbudowanymi i ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Karlikowo na działkach nr 324 i nr 39, obręb Karlikowo, gm. Krokowa

Krokowa, dn.12.09.2014r.

 

GOOŚ.6220.8.inf.2014

 

 

INFORMACJA

 

 

Działając na podstawie art. 21 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ,

Wójt Gminy Krokowa

jako właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie

 danych o wniosku

 

Pana Tomasza Adamczak - ul. Świętopełka 15, 84-141 Jurata w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na :

 

„budowie 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami wbudowanymi i ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Karlikowo na działkach nr 324 i nr 39,   obręb Karlikowo, gm. Krokowa”.

 

 

W związku z powyższym z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 15 Urzędu Gminy w Krokowej ul. Żarnowiecka 29 (budynek „B”) w godzinach pracy urzędu                          tj. 7.30-15.30 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kaleta 12-09-2014 22:56:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kaleta 12-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kaleta 12-09-2014 22:56:36