Obwieszczenie Wójt Gminy Krokowa zawiadamia o wydaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.115.2014.IJ.2 z dnia 07.01.2015r. (wpł. 12.01.2015 r.) uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia


Krokowa, dn.21.01.2015r.

GOOŚ.6220.1.zaw-3.2014

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego z dn. 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.267, ze zm.) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.),

Wójt Gminy Krokowa zawiadamia o wydaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.115.2014.IJ.2 z dnia 07.01.2015r. (wpł. 12.01.2015 r.) uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia

dla przedsięwzięcia polegającego na :

budowie obiektu inwentarskiego - obory na bydło opasowe wraz z niezbędną infrastrukturą : dz. nr 25/10 obręb Karwieńskie Błota

planowanego do realizacji przez :

Pana Michała Ceszke, ul. Wczasowa 198, Karwieńskie Błota II.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Krokowej ul. Żarnowiecka 29 (budynek „B”) w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się :

  1. na tablicy ogłoszeń w sołectwie Karwieńskie Błota II

  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krokowa

  3. BIP - Urzędu Gminy Krokowa

Załączniki do pobrania

1 obwieszczenie_zawiadomienie_3_KB II M.Ceszke_obora_postanowienie RDOŚ.doc (DOC, 27KB) 2015-01-23 13:44:11 416 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 23-01-2015 13:44:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Tylicka 23-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Miłosz-Kaliszuk 23-01-2015 13:44:11