Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Krokowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ? Nr VI/65/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krokowa w 2015 roku; 2015-04-10 14:56:38
dokument ? Nr VI/64/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na okres 3 lat po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (dz. Nr 256 i 257); 2015-04-10 14:56:27
dokument ? Nr VI/63/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na okres 3 lat po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (dz nr 201); 2015-04-10 14:56:16
dokument ? Nr VI/62/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia; 2015-04-10 14:56:05
dokument ? Nr VI/61/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wierzchucino na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości (dz. Nr 992); 2015-04-10 14:55:52
dokument ? Nr VI/60/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wierzchucino na rzecz Gminy Krokowa do gminnego zasobu nieruchomości (dz. Nr 991); 2015-04-10 14:33:18
dokument ? Nr VI/59/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Krokowa położonego w obrębie Wierzchucino na grunt stanowiący własność osób fizycznych; 2015-04-10 14:29:35
dokument ? Nr VI/58/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Krokowa nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Dąbrowa, obręb Tyłowo; 2015-04-10 14:26:35
dokument ? Nr VI/57/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Żarnowiec na rzecz Gminy Krokowa; 2015-04-10 14:26:22
dokument ? Nr VI/56/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości położonej w obrębie Brzyno na rzecz Gminy Krokowa od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych; 2015-04-10 14:26:12
dokument ? Nr VI/55/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie bezpłatnej służebności przesyłu na rzecz spółki TP INVEST Sp. z o.o oraz nieodpłatnego prawa użytkowania na rzecz spółki ORANGE POLSKA S.A. a prawie użytkowania wieczystego działki gruntu objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W/00026543/0 oraz na znajdujących się na niej budynku stanowiącym odrębną od gruntu nieruchomość, budowli i urządzenia; 2015-04-10 14:26:02
dokument ? Nr VI/54/2015 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na rzez Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Żarnowcu; 2015-04-10 14:25:53
dokument ? Nr VI/53/2015 w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej z inną samorządową instytucją kultury ? Krokowskim Centrum Kultury w Krokowej; 2015-04-10 14:23:19
dokument ? Nr VI/52/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Krokowskie Centrum Kultury; 2015-04-10 14:23:09
dokument ? Nr VI/51/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXII/242/2008 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa 2015-04-10 14:22:58
dokument ? Nr VI/50/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/242/2008 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa; 2015-04-10 14:22:48
dokument ? Nr VI/49/2015 w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację remontu drogi powiatowej; 2015-04-10 14:22:37
dokument ? Nr VI/48/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od wsi Dębki w gminie Krokowa; 2015-04-10 14:22:19
dokument ? Nr VI/47/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo ? wschodniego fragmentu wsi Dębki w gminie Krokowa; 2015-04-10 14:21:59
dokument ? Nr VI/46/2015 w sprawie objęcia Patronatem Honorowym Agro Wystawy organizowanej na terenie Ośrodka Sportów Motorowych Speed Star Sobieńczyce; 2015-04-10 14:21:46
dokument ? Nr VI/45/2015 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok; 2015-04-10 14:21:28
dokument ? Nr VI/44/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa na lata 2014 ? 2028; 2015-04-10 14:21:18